JESTEM CHORY/CHORA. FNV POMAGA!

advertisement
JESTEM CHORY/CHORA.
FNV POMAGA!
Informacja dla pracowników
fnv.nl
Czy muszę powiedzieć swojemu kierownikowi,
dlaczego zgłaszam, że jestem chory?
Co muszę zrobić, jeśli mój kierownik nie zgadza się ze zdaniem
lekarza zakładowego?
Czy mogę kogoś zabrać na rozmowę z lekarzem
zakładowym?
KOLOFON
Niniejsza broszura została wydana przez FNV. Czerwiec 2015.
W tekście w odniesieniu do pewnych stanowisk (kierownik, lekarz zakładowy itp.)
zostały użyte formy „on” w celu ułatwienia czytania. Tam jednak, gdzie widnieją
męskie formy, chodzi również oczywiście o kobiety piastujące te stanowiska.
Disclaimer Tekst niniejszej broszury został przygotowany z należytą starannością i
ma charakter informacyjny. Nie można jednak powoływać się na jakiekolwiek prawa
wynikające z niego. Związek FNV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z odczytania tych informacji.
Ordernummer: 62043
SPIS TREŚCI
ZGŁASZAM CHOROBĘ, CO MUSZĘ ZROBIĆ?
4
O co może pytać Twój kierownik
4
Czego nie może kierownik
4
CHORUJĘ, CO MUSZĘ ZROBIĆ?
6
Czego nie może Twój kierownik
7
Co może robić lekarz zakładowy
8
Czego nie może lekarz zakładowy
9
Rola pielęgniarki
10
CZUJĘ SIĘ JUZ LEPIEJ, CO MUSZĘ ZROBIĆ?
11
FNV POMAGA
13
Konsultanci do spraw reintegracji
13
Biuro FNV ds. chorób zawodowych 13
Informacje
13
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
14
ZOSTAŃ CZŁONKIEM FNV
16
3
ZGŁASZAM CHOROBĘ.
CO MUSZĘ ZROBIĆ?
Jesteś chory/chora i dlatego nie możesz pracować.
• Zamelduj to jak najszybciej swojemu kierownikowi.
Zapoznaj się z “protokołem absencji chorobowej” (“verzuimprotocol”) lub przepisami dotyczącymi nieobecności z powodu choroby w Twoim zakładzie pracy –
żeby wiedzieć, kiedy trzeba zgłosić chorobę.
• Zrób to telefonicznie, nie SMS-em czy Whatsappem!
• Zadzwoń osobiście, chyba że sytuacja jest wyjątkowa, na przykład w przypadku
nagłego pójścia do szpitala.
• Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, to zgłoś zachorowanie również do
swojej agencji pracy (uitzendbureau).
Twój kierownik przekaże zgłoszenie o chorobie najpóźniej po tygodniu do lekarza
zakładowego i do działu kadr (HR lub Personeelszaken). Jeżeli zgłaszasz zachorowanie, to kierownik może zadać Ci różne pytania dotyczące choroby. Ale uwaga! – nie
może pytać o wszystko, a Ty nie musisz na wszystko odpowiadać.
TWÓJ KIEROWNIK MOŻE ZAPYTAĆ O WIELE SPRAW:
• Kiedy według Ciebie będziesz już mógł wrócić do pracy;
• Gdzie, kiedy i jak można się z Tobą skontaktować;
• Może pytać o sprawy związane z pracą, np. jak się umawiałeś co do czegoś w pracy
czy o pewne prace do wykonania;
• Lub: czy możesz jednak wykonać pewne prace – ale o tym decyduje lekarz
zakładowy, nie Twój kierownik;
• Co może zrobić Twój pracodawca, żeby zmniejszyć Twoją niezdolność do pracy;
• Czy byłeś już u swojego lekarza domowego (lub czy jesteś już umówiona na wizytę);
• Czy jesteś chora na przykład z powodu wypadku w pracy, wypadku drogowego lub z
powodu ciąży, jeśli fakt ciąży jest znany pracodawcy.
TWÓJ KIEROWNIK NIE MOŻE:
• Pytać o sprawy medyczne
Nie masz obowiązku mówić swojemu pracodawcy, dlaczego zgłaszasz chorobę.
Nie może on też zadawać pytań dotyczących choroby: co Ci dokładnie dolega, czy
4
zażywasz lekarstwa, jak to się stało, że zachorowałeś i co z tym zamierzasz dalej
zrobić. Jeżeli mimo to będzie pytać, nie musisz odpowiadać.
• Zadawać Ci pytań w stylu, czy jednak możesz przyjść pracować
Twój pracodawca nie może ustalić, że nie jesteś chory, a zatem uznać, że jesteś w
stanie pracować. Może to ocenić jedynie lekarz zakładowy. A może Twoja choroba
jest wynikiem kłótni z kierownikiem? Nie jest to w takim razie powód do meldowania
choroby. Chyba że z powodu tego konfliktu się rozchorowałeś i nie jesteś w stanie
pracować. Zadzwoń po poradę do związku zawodowego! 088 - 368 0 368.
• Odmówić przyjęcia zgłoszenia choroby
Twój pracodawca ma obowiązek zaakceptować Twoje zgłoszenie o zachorowaniu.
Jeżeli ma wątpliwości, to może Cię wysłać do lekarza zakładowego. Ale jeśli Twój
pracodawca odmawia przyjęcia zgłoszenia zwolnienia chorobowego, możesz zrobić następujące rzeczy:
- przekaż pisemnie albo mailem, że jesteś chory i podaj datę, od kiedy;
- poproś pracodawcę o konsultację u lekarza zakładowego albo sama się skontaktuj z tym lekarzem;
- zgłoś, gdzie przebywasz w czasie choroby i pod jakim numerem telefonu można
się z tobą skontaktować.
Jeżeli pracodawca nadal odmawia zaakceptowania meldunku o chorobie lub odciąga
Ci za nieobecność dni urlopowe czy dni ADV albo grozi zwolnieniem z pracy, skontaktuj się z nami. Zadzwoń po poradę do związku zawodowego! 088 - 368 0 368.
• Nie może wywierać na Ciebie nacisku, żebyś szybko wrócił do pracy
Jeżeli wygląda na to, że dolega Ci coś więcej niż grypa, to rozsądnie jest zapisywać, co się robi, żeby poczuć się lepiej. FNV ma przydatną do takiego celu
broszurkę “Dziennik chorego pracownika” (‘Logboek zieke werknemers’). Można ją
otrzymać dzwoniąc na numer 088 - 368 0 368.
• Nie może Ci kazać natychmiast dzwonić do lekarza domowego i domagać się
przekazania do zakładu pracy wyników badania
• Dawać Ci rad medycznych ‘z dobrego serca’
„Ach, weźmiesz dwa paracetamole i jutro możesz znów do roboty”.
• Z góry zgłosić Twoje wyzdrowienie
A także kazać Ci dzwonić, jeśli okaże się, że jednak nadal jesteś chory/chora.
• Zadawać Ci pytań o życie prywatne
W rozmowie telefonicznej z Twoim pracodawcą możesz powiedzieć jedynie, że
jesteś chory; o życiu prywatnym nie musisz nic mówić.
5
CHORUJĘ.
CO MUSZĘ ZROBIĆ?
Jeśli chorujesz, masz prawo do otrzymywania płacy. Przez pierwsze
dwa lata choroby umowa o pracę nadal jest ważna, a pracodawca
ma obowiązek wypłacać choremu pracownikowi co najmniej 70%
wynagrodzenia.
W cao i w umowach o pracę są jednak prawie zawsze inne ustalenia. Często umowa
jest taka, że przez pierwszy rok choroby otrzymuje się 100% płacy, a w drugim roku
70%. Może być zresztą i inna wersja – przez dwa lata 100% wynagrodzenia. Mogą
też być inne warianty. Niekiedy mamy do czynienia z sytuacją, że za pierwsze dni
nie ma się w ogóle prawa do wynagrodzenia, są to tak zwane dni oczekiwania
(„wachtdagen”). Sprawdź w cao lub w swojej umowie o pracę, jakie przepisy dotyczą
Ciebie (zobacz też: fnv.nl/sector-en-cao) lub zadzwoń do FNV: 088 - 368 0 368.
Musisz też współpracować przy swojej tak zwanej reintegracji i robić wszystko, aby
jak najszybciej móc wrócić do pracy. Niniejsza broszura zawiera informacje o krótkiej absencji chorobowej. Jeśli chorujesz dłużej, skontaktuj się z konsultantem do
spraw reintegracji pod numerem telefonu 088 - 368 03 68. Tam możesz jednocześnie poprosić o „Dziennik chorego pracownika” lub ściągnąć to z internetu na
stronie: fnv.nl/ziek.
Twoje najważniejsze obowiązki są następujące:
• musisz być dostępny, gdy chce się skontaktować z Tobą Twój pracodawca lub
lekarz zakładowy;
• przychodzić na umówione spotkania z lekarzem zakładowym, jeśli dostałaś
wezwanie na rozmowę;
• dbać o to, by nie hamować procesu zdrowienia oraz robić wszystko, by jak najszybciej wyzdrowieć;
• dotrzymywać ustaleń zawartych w planie postepowania w sytuacji choroby (jest
to plan postępowania, który przygotujesz, jeśli jesteś chora dłużej niż sześć
tygodni).
Twój pracodawca musi też robić wszystko, aby pomóc Ci wrócić jak najszybciej do
pracy! W ramach kontaktu z Twoim pracodawca i lekarzem zakładowym obowiązują
pewne reguły.
6
TWOJ PRACODAWCA NIE MOŻE:
• Być obecny przy Twoich rozmowach o charakterze poufnym z lekarzem
zakładowym
Twoje rozmowy z lekarzem zakładowym na temat choroby są poufne. Twój kierownik może być jednak obecny przy rozmowach na temat prac wykonywanych
przez Ciebie lub dotyczących obciążenia pracą. Możecie na przykład razem omawiać, przez ile godzin będziesz (ponownie) wykonywać swoje zadania w pracy
albo rozmawiać o pracy pasującej do Ciebie w danej sytuacji.
• Pytać o diagnozę
Kierownik może jednak pytać o to, co możesz jeszcze wykonywać w ramach pracy.
Zadbaj o to, żebyś sam miał jasność co do tego. Może jednak sam nie wiesz dokładnie, jak wygląda Twoja sytuacja? Skontaktuj się z konsultantem do spraw reintegracji pod numerem telefonu 088 - 368 0 368 lub zajrzyj na stronę fnv.nl/ziek.
• Ignorować zaleceń lekarza zakładowego i namawiać Ciebie do jak najszybszego powrotu do pracy
Twój kierownik nie zgadza się z lekarzem zakładowym i chce, żebyś jak najszybciej wróciła do pracy? Skontaktuj się wtedy od razu z lekarzem zakładowym.
• Zmuszać Ciebie do pracy na zupełnie innym stanowisku pracy
Jeśli jesteś (długotrwale) chory, to zawsze wychodzi się z założenia, że wrócisz
do tej samej pracy. Nie musisz się więc zgadzać na takie przesunięcie na inne stanowisko pracy czy po prostu na inną pracę. Może się jednak zdarzyć, że będziesz
7
tymczasowo wykonywać inną pracę w ramach reintegracji. Chodzi jednak zawsze
o to, byś w końcu wrócił na swoje stanowisko pracy. Praca “dopasowana” to
praca, którą możesz wykonywać pomimo swoich zdrowotnych ograniczeń.
Wspólnie z Twoim pracodawcą musicie się zgodzić co do tego, jaka to może być
praca dopasowana! Uwaga: po upływie pół roku zwolnienia chorobowego za
pracę dopasowaną uważa się również i taką, która mniej do Ciebie pasuje ze
względu na Twoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Nie zgadzasz
się ze swoim pracodawcą co do pracy dopasowanej? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń do związku zawodowego po poradę! 088 - 368 0 368.
• Zwolnić Cię z pracy z powodu choroby
Twój pracodawca nie może Cię zwolnić z pracy z powodu choroby w czasie pierwszych dwóch lat na zwolnieniu. Może jednak to zrobić, jeśli nie współpracujesz w
ramach procesu reintegracji.
Zawsze więc stawiaj się na wezwanie lekarza zakładowego. Ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje w przypadku tymczasowych kontraktów, które się w
pewnym momencie i tak kończą. Taki kontrakt skończy się niezależnie od tego,
czy jesteście chorzy. Jeśli Twój kontrakt już się skończył, a Ty nadal jesteś chory,
zgłoś się do UWV po zasiłek chorobowy. Zadzwoń do związku zawodowego po
poradę! 088 - 368 0 368.
• Odmówić Ci w sposób nieuzasadniony urlopu w trakcie trwania choroby
Również i wtedy, gdy jesteś chora, masz prawo do urlopu. Wniosek o urlop musisz
wcześniej omówić ze swoim kierownikiem i lekarzem zakładowym. Twój pracodawca może Ci odmówić udzielenia urlopu, ale musi to odpowiednio uzasadnić.
Lekarz zakładowy musi również wyrazić zgodę na urlop oraz sprawdzić, czy są
jakieś medyczne przeciwskazania wobec Twoich planów urlopowych czy podróżowania. Twój pracodawca nie może zgłosić –tymczasowo – Twojego wyzdrowienia
w trakcie trwania Twojego urlopu.
LEKARZ ZAKŁADOWY MOŻE:
• Zapytać o przyczyny zgłoszenia choroby
Może pytać, co Ci dolega i jak do tego doszło.
• Skonsultować sprawę z Twoim lekarzem domowym lub specjalistą
Może ich na przykład poprosić o informacje medyczne na Twój temat. Ty jednak
musisz wyrazić na to zgodę (podpisać ją). Również Twój lekarz domowy lub
specjalista muszą mieć Twoją zgodę, aby takie informacje przekazać lekarzowi
zakładowemu.
8
• Nie zastosować się do zaleceń lekarza domowego lub specjalisty
Lekarz zakładowy jest ekspertem od spraw zdrowia i pracy. Może on doradzić
Twojemu kierownikowi, że musisz już wrócić do pracy, chociaż Twój lekarz
domowy uważa inaczej. Jeżeli lekarz zakładowy jest zdania, że możesz pracować, a
Ty się z tym nie zgadzasz, załatw sam szybko tak zwaną drugą opinię – second opinion w UWV (ocena ekspercka). Koszty takiej opinii trzeba samemu opłacić, ale otrzymasz je z powrotem, jeżeli racja zostanie przyznana Tobie. Jeżeli jesteś już rok członkiem FNV, a prawnicy FNV uznają, że ocena ekspercka jest konieczna, to wtedy
koszty oceny zostaną Ci zwrócone. Dowiedz się dokładnie, jak to trzeba załatwić.
W okresie pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie second opinion a decyzją UWV
musisz spróbować znów pracować. Jeżeli tego nie zrobisz, może Cię to kosztować
utratę dni urlopowych lub płacy. Zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
• Wezwać Cię na rozmowę
Lekarz zakładowy (lub pielęgniarka) mogą w zasadzie od pierwszego dnia choroby
wezwać Cię na rozmowę. Musisz stawić się na takie wezwanie. Nie zgadzasz się z
tym lub masz pytania? Zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
9
LEKARZ ZAKŁADOWY NIE MOŻE:
• Rozmawiać z innymi osobami o Twojej chorobie
Lekarza zakładowego obowiązuje tajemnica zawodowa. Bez Twojej zgody nie
może on rozmawiać o Twojej chorobie z Twoim kierownikiem, doradcą działu personalnego, lekarzem domowym czy specjalistą. Jeśli to zrobi, spytaj, dlaczego o
tym rozmawiał z innymi osobami. Nie zrobiono nic z Twoją skarga na taką sytuację? Zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
W trakcie narady zespołu społeczno-medycznego ( sociaal medisch teamoverleg)
lekarz zakładowy i Twój kierownik omawiają ograniczenia i możliwości pracownika
w sytuacji jego choroby (co ktoś może robić, a czego nie). Jeżeli w trakcie takiej rozmowy jest omawiany Twój przypadek, możesz być przy tym obecny.
ROLA PIELĘGNIARKI
W niektórych przedsiębiorstwach lekarz zakładowy przekazuje pewne obowiązki
pielęgniarce zakładowej. Obowiązuje ją, tak samo jak lekarza zakładowego, tajemnica zawodowa. Oznacza to, że nie mogą oni dzielić się poufnymi informacjami z
innymi osobami (na przykład z działem personalnym) bez Twojego pozwolenia.
Możesz się zawsze jednak zwrócić bezpośrednio do lekarza zakładowego. Można to
zrobić również anonimowo. Lekarz zakładowy jest ostatecznie odpowiedzialny za
politykę absencji chorobowej w zakładzie pracy.
PODSUMOWUJĄC, W PRZYPADKU CHOROBY:
• To lekarz zakładowy ocenia, czy jesteś chory/chora (a nie Twój kierownik).
• Za chorobę nie mogą być potrącane dni urlopowe, chyba że w trakcie zwolnienia
chorobowego pojedziesz na urlop, po wcześniejszym porozumieniu i za zgodą
Twojego lekarza zakładowego.
• Musi być możliwość kontaktu z Tobą.
• Musisz współpracować przy procesie Twojego powrotu do pracy – reintegracji
(czyli stawiać się na spotkania z lekarzem zakładowym itd.).
• Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca, musicie działać na rzecz twojego powrotu do
pracy.
10
CZUJĘ SIĘ JUŻ LEPIEJ.
CO MUSZĘ ZROBIĆ?
Jeśli czujesz się już lepiej, musisz niezwłocznie to zameldować.
Również i wtedy, gdy jesteś jeszcze na urlopie lub nie jesteś w
ogóle ujęty w planie pracy. Jeśli już zacząłeś/zaczęłaś pracować, to
Twój pracodawca musi zgłosić Twoje całkowite wyzdrowienie.
Jeżeli nadal jesteś zgłoszony /zgłoszona jako trochę chory/chora, to
wtedy istnieje ryzyko, że po dwóch latach zostaniesz zwolniony/
zwolniona.
Masz wątpliwości, czy zostałeś już zgłoszony jako całkowicie zdrowy? Potwierdź
swoje wyzdrowienie sam przy pomocy maila skierowanego do Twojego kierownika i
do działu personalnego (HR). Jeśli się zorientujesz, że Twoje zwolnienie chorobowe
nie zostało właściwie zameldowane jako całkowicie już zakończone, to wyślij list
lub e-mail do działu personalnego i poinformuj, że nie wiedziałeś, że formalnie rzecz
biorąc figurujesz na papierze jeszcze jako częściowo chory. A także, że prosisz o
wsteczne zameldowanie Ciebie jako już całkowicie zdrowego.
Zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
11
FNV POMAGA
• Uważasz, że Twój pracodawca za mało robi, żeby Ci pomóc wrócić do pracy?
• Nie zgadzasz się z opinią lekarza zakładowego?
• Życzysz sobie second opinion w kwestii tego, co jest “pracą dopasowaną”?
• Czy zameldowanie zwolnienia chorobowego jest wynikiem konfliktu z pracodawcą?
Zadzwoń w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 17.30 do FNV Contactcenter,
numer telefonu: 088 - 368 0 368.
KONSULTANCI DO SPRAW REINTEGRACJI
Jeśli jesteś członkiem FNV, oferujemy Ci wsparcie w czasie Twojej reintegracji. Nasi
konsultanci do spraw reintegracji są certyfikowanymi wolontariuszami ze znajomością prawa i przepisów, z którymi będziesz mieć do czynienia jako pracownik na
zwolnieniu chorobowym. Konsultant może Ci też pomóc w zdobyciu second opinion
(oceny eksperckiej) w UWV. Niniejsza broszura zawiera informacje o krótszych
zwolnieniach chorobowych. Jeżeli jesteś długotrwale chory/chora, ściągnij w internecie „Dziennik chorego pracownika” („Logboek zieke werknemers”) ze strony:
fnv.nl/ziek. Możesz o nią też poprosić dzwoniąc na numer telefonu 088 - 368 0 368.
BIURO FNV DO SPRAW CHORÓB ZAWODOWYCH
Biuro FNV do spraw chorób zawodowych wspiera pracowników w staraniu się o
odszkodowanie w wyniku choroby zawodowej. Zadzwoń 020 - 581 66 92 po więcej
informacji lub sprawdź je na stronie: nl/lidmaatschap/bureau_beroepsziekten_fnv
INFORMACJE
Dzięki broszurze “Dziennik chorego pracownika” pracownik, który jest chory lub
grozi mu niezdolność do pracy, może rejestrować przebieg zwolnienia chorobowego
i działań na rzecz reintegracji. Ściągnij broszurę ze strony fnv.nl/ziek lub poproś o
nią (gratis) dzwoniąc 088 - 368 0 368.
Tu znajdziesz wszystkie informacje o pracy o chorowaniu fnv.nl/ziek.
13
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Pytanie
Chcę porozmawiać z lekarzem zakładowym, ale mój kierownik uważa,
że nie jest to potrzebne, co teraz?
Odpowiedź
Możesz sam/sama z własnej inicjatywy skontaktować się z lekarzem
zakładowym. Możesz się z nim umówić również i wtedy, gdy Twój
kierownik uważa, że nie jest to potrzebne.
Pytanie
Odpowiedź
Jak długo można pracować w ramach pracy terapeutycznej?
Co do tego nie ma przepisów. Przeważnie okres taki trwa od czterech
do ośmiu tygodni. Praca terapeutyczna lub reintegracja pomyślana
jest po to, żeby sprawdzić, czy dany pracownik jest w stanie pracować. Nie ma to być zatem regularna praca. Ale kombinacja pracy
terapeutycznej i regularnej jest możliwa.
Pytanie
Co można zrobić, jeśli nie zgadzam się z planem działania w ramach
reintegracji?
Odpowiedź
Nie podpisuj zgody na taki plan. Podaj następnie przyczyny, dla
których się nie zgadzasz na ten plan i co według Ciebie należałoby w
nim zmienić. Zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
Pytanie
W mojej umowie o pracę nie ma wymienionych rodzajów czynności w
pracy. Jaka może być więc przewidziana (dopasowana) praca?
Odpowiedź
Praca, która była wykonywana przez Ciebie w ostatnim roku, jest
uważana za przewidywaną pracę dopasowaną.
Pytanie
Czy mogę kogoś zabrać (członka rodziny, konsultanta związkowego,
przyjaciela, kolegę z pracy) na rozmowę z lekarzem zakładowym?
Odpowiedź
Tak, zaufana osoba może zawsze pójść z Tobą na taką rozmowę.
Pytanie
Przebywam na zwolnieniu chorobowym w domu, a mój kierownik chce,
żebym dzwonił do niego każdego dnia. Czy mam obowiązek to robić?
Odpowiedź Musisz zawsze współpracować w dążeniu do wyzdrowienia. To może
oznaczać, że musisz zgadzać się na pewne wskazówki. Uważasz to za
mało sensowne lub nie zgadzasz się z tym? Zadzwoń do związku po
poradę! 088 - 368 0 368.
14
Pytanie
Po tym, kiedy byłem trzy razy chory (chociaż czasami był to tylko jeden
dzień nieobecności albo dwa dni) muszę iść na rozmowę dotyczącą nieobecności w pracy, muszę także podpisać formularz, który znajdzie się
w mojej teczce personalnej. Czy tak się normalnie robi?
Odpowiedź Jeśli byleś trzy razy chory, to jest to w zwyczaju, że zostaje się zaproszonym na rozmowę na temat nieobecności w pracy. Jeśli jednak zdecydowanie nie chcesz podpisać formularza, to go nie podpisuj, ale skontaktuj się najpierw z FNV. Zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
Pytanie
Jestem pracownikiem tymczasowym. Czy wobec mnie obowiązują
takie same reguły?
Odpowiedź Jeśli masz kontrakt tymczasowy lub umowę o pracę na wezwanie albo
jesteś pracownikiem tymczasowym, to masz w zasadzie takie same
prawa i obowiązki, jak pracownik na kontrakcie stałym. Ale uwaga!
– w przypadku pracowników tymczasowych w momencie zgłoszenia
pójścia na zwolnienie chorobowe kontrakt bywa często od razu
zakończony. Co oznacza, że kiedy już wyzdrowiejesz, nie będziesz
miał swojej pracy automatycznie z powrotem!
Pytanie
Czy mój pracodawca ma prawo odciągnąć mi dni urlopowe w czasie
mojego zwolnienia chorobowego?
Odpowiedź Nie, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jeżeli Twój pracodawca zwróci
się do Ciebie o taką zgodę, a Ty masz wątpliwości, czy masz jej
udzielić, zadzwoń do związku po poradę! 088 - 368 0 368.
15
ZOSTAŃ CZŁONKIEM FNV
Jesteś dumnym z siebie pracownikiem? To jesteś członkiem
związku FNV – profesjonalnego i niezależnego związku
zawodowego dla Ciebie i Twoich kolegów oraz koleżanek w pracy!
Członkowie korzystają z licznych udogodnień:
• Telefoniczne informacje i porady w sprawach absencji chorobowej.
• Prowadzenie w sytuacji choroby i wsparcie dla członków ze strony konsultantów
do spraw reintegracji i konsultantów związkowych.
• Zwrot kosztów za ewentualną ocenę ekspercką w UWV, również i wtedy, gdy
„przegrasz”. (Trzeba być członkiem związku co najmniej rok i uzyskać najpierw
opinię FNV).
Sprawdź wszystkie korzyści wynikające z członkostwa na stronie fnv.nl/lidmaatschap. Lub zostań od razu członkiem – wypełnij formularz obok i wyślij bez
znaczka pocztowego na adres:
FNV, t.a.v. Contactcenter
Antwoordnummer 101
3500 ZA Utrecht
16
ZAPISUJĘ SIĘ DO FNV!
PRZEZ PIERWSZE 4 MIESIĄCE 25 EURO. INFORMACJE O SKŁADKACH
CZŁONKOWSKICH ZNAJDZIESZ TU: FNV.NL/CONTRIBUTIE
DANE OSOBOWE
Nazwisko:
m/k
Imię:
Adres:
Kodpocztowyimiejscowość:
Kraj:
Dataurodzenia:
Numertelefonu:
E-mail:
SYTUACJA CZŁONKA (W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM)
Zatrudnienieupracodawcy
Niepracuje
Student/Uczeń
Własna/Jednoosobowafirma Naemeryturze
Nazwaprzedsiębiorstwa:
Stanowisko:
Adres:
Kodpocztowyimiejscowość:
DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
WyrażamzgodęnaautomatycznepobranieprzezFNVmiesięcznejskładki
członkowskiej.NumerIBAN:
Będępłacićkażdorazowozapomocączeku(członkowiepłacącyautomatycznie
otrzymujązniżkęwwysokości€1,-).
Data:
Podpis:
NOWY CZŁONEK ZGŁOSZONY PRZEZ
Nazwiskoipierwszaliteraimienia:
m/k
Numerczłonkowski:
Otrzymujępremięzanowegoczłonkawwysokości€10,-;mójIBAN-numer:
WYSŁANIE
Wyślijtenformularzwkopercie(znaczek
pocztowyniejestpotrzebny)naadres:
FNV t.a.v. Contactcenter,
Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht
Wstosunkudoczłonkostwawnaszymzwiązku
zawodowymzastosowaniemająogólnewarunki,
aktualnaichwersjaznajdujesięnastronie:
fnv.nl/algemenevoorwaarden. Twojedaneosobowe
zostanąużyteprzeznasdozrealizowaniaczłonkostwaiochronyTwoichinteresówdozrealizowania
członkostwaiochronyTwoichinteresów.
Czy muszę powiedzieć swojemu kierownikowi,
dlaczego zgłaszam, że jestem chory?
Co muszę zrobić, jeśli mój kierownik nie zgadza się ze zdaniem
lekarza zakładowego?
Czy mogę kogoś zabrać na rozmowę z lekarzem
zakładowym?
KOLOFON
Niniejsza broszura została wydana przez FNV. Czerwiec 2015.
W tekście w odniesieniu do pewnych stanowisk (kierownik, lekarz zakładowy itp.)
zostały użyte formy „on” w celu ułatwienia czytania. Tam jednak, gdzie widnieją
męskie formy, chodzi również oczywiście o kobiety piastujące te stanowiska.
Disclaimer Tekst niniejszej broszury został przygotowany z należytą starannością i
ma charakter informacyjny. Nie można jednak powoływać się na jakiekolwiek prawa
wynikające z niego. Związek FNV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z odczytania tych informacji.
Ordernummer: 62043
JESTEM CHORY/CHORA.
FNV POMAGA!
Informacja dla pracowników
fnv.nl
Download