Wykaz czynników biologicznych, na które narażeni są pracownicy

advertisement
Wykaz
czynników biologicznych,
na które narażeni są pracownicy pralni
brudnej bielizny pościelowej, osobistej,
i innych produktów generowanych z
otoczenia
Domu Pomcy Społecznej w
………………………………………………………
Opracowano na podstawie publikacji:
BIOLOGICZNE CZYNNIKI ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO
Autor: Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński, Jolanta
Szymańska WYDAWNICTOW „ad punctum” 2007
Opracował:…………………………..
Zatwierdził ………………………….
……………………….. – 2013r.
Kategoria
Grupa
czynnika
zagroże
biologicznego
Przenoszenie
-nia wg
/
MZ*
Nazwa
1
Bakterie
(ziarniaki
Gramdodatnie)
paciorkowce
kałowe
(enterokokki)
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
pałeczka
okrężnicy
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
odmieniec
dziwaczny
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
Szczepi
o-nka
Działanie na
człowieka
2
3
2
Pokarmowe
bezpośrednie
(często przez
sprzęt
medyczny),
powietrzno
kropelkowe,
powietrzno
pyłowe
Z – oportunistyczne
zapalenie dróg
moczowych,
pęcherzyka
żółciowego,
wsierdzia, rzadziej
bakteriemia (często
zakażenie szpitalne)
Przewody
pokarmowe
ludzi i zwierząt,
kał, produkty
spożywcze,
rośliny, pył,
powietrze
2
Pokarmowe
bezpośrednie
(często przez
sprzęt
medyczny),
powietrzno
kropelkowe
Z – oportunistyczne
zapalenie jelit,
biegunki (często
zakażenie wewnątrz
– szpitalne); IT –
reakcje
immunotoksyczne
wywołane
endotoksyną
Przewody
pokarmowe
ludzi i zwierząt,
kał, gleba,
woda, ścieki,
środowisko
szpitalne
2
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarm
2
2
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarmowe,
powietrzno
kropelkowe
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarmowe,
powietrzno
kropelkowe
4
Źródło
Przechow
zakażenia
y-wanie
/występowanie/ Szkod.
zaw.*
5
Przewód
Z – zakażenie dróg
pokarmowy
moczowych, układu
ludzi i zwierząt,
oddechowego, skóry
gleba, ścieki
Z – zakażenie dróg
moczowych,
rzadziej innych
narządów
Przewód
pokarmowy
ludzi i zwierząt,
gleba, ścieki
Z – zakażenie dróg
moczowych,
rzadziej innych
narządów.
Przewód
pokarmowy
ludzi i zwierząt,
gleba, ścieki
6
0
0
0
0
0
1
Środki ochrony
przed zagrożeniami
7
Przestrzeganie zasad
higieny w szpitalach i
laboratoriach (mycie rąk
dezynfekcja, sterylizacja)
mycie produktów
spożywczych, chlorowanie
wody, ochrony osobiste,
redukcja zapylenia w
zakładach drobiarskich
(zwłaszcza w
wylęgarniach).
Przestrzeganie zasad
higieny w szpitalach i
laboratoriach (mycie rąk
dezynfekcja, sterylizacja)
mycie produktów
spożywczych, chlorowanie
wody, ochrony osobiste,
osłony zabezpieczające w
oczyszczalniach ścieków
Ochrony osobiste,
dezynfekcja.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ochrony osobiste,
dezynfekcja
Ochrony osobiste,
dezynfekcja
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
pałeczka
Rettgera
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
Providencia
spp.
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
arizonae
2
2
2
2
2
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarmowe,
powietrzno
kropelkowe
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarmowe,
powietrzno
kropelkowe
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarmowe,
powietrzno
kropelkowe
Bezpośrednie
(m.in. przez
zakażone
instrumenty
szpitalne),
pokarmowe,
powietrzno
kropelkowe
Pokarmowowodne,
rzadko
powietrznokropelkowe
2
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
Pokarmowowodne,
rzadko
Z – zakażenie dróg
moczowych,
rzadziej innych
narządów
Przewód
pokarmowy
ludzi i zwierząt,
gleba, ścieki
0
0
0
Ochrony osobiste,
dezynfekcja
Z – zakażenie dróg
moczowych,
przewodu
pokarmowego
(biegunki), skóry
Przewód
pokarmowy
ludzi i zwierząt,
gleba, ścieki
0
0
0
Ochrony osobiste,
dezynfekcja
Z – zakażenie dróg
moczowych,
przewodu
pokarmowego
(biegunki), skóry
Przewód
pokarmowy
ludzi i zwierząt,
gleba, ścieki
0
0
0
Z – zakażenie dróg
moczowych,
przewodu
pokarmowego
(biegunki), skóry
Przewód
pokarmowy
ludzi i zwierząt,
gleba, ścieki
0
0
0
Z(ZOO) –
salmonelloza
(zapalenie żołądka i
jelit, zatrucie
pokarmowe)
Z(ZOO) –
salmonelloza
(zapalenie żołądka i
jelit, zatrucie
pokarmowe)
Woda, gleba,
ścieki, produkty
roślinne i
zwierzęce,
zwierzęta
Woda, gleba,
ścieki, produkty
roślinne i
zwierzęce,
zwierzęta
0
0
0
0
0
0
Ochrony osobiste,
dezynfekcja
Ochrony osobiste,
dezynfekcja
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
asenizacja ścieków
przeznaczony dla
rolnictwa, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
asenizacja ścieków
przeznaczony dla
rolnictwa, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
pałeczki Gramujemne)
enteritidis
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
pałeczka duru
mysiego
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)pałecz
ka duru
rzekomego
(paraduru) A, B
iC
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gramujemne)
pałeczka duru
brzusznego
powietrznokropelkowe
2
2
3
Pokarmowowodne,
rzadko
powietrznokropelkowe
Z(ZOO) –
salmonelloza
(zapalenie żołądka i
jelit, zatrucie
pokarmowe
Woda, gleba,
ścieki, produkty
roślinne i
zwierzęce,
zwierzęta
Pokarmowowodne,
rzadko
powietrznokropelkowe
Z – dur rzekomy
Woda, gleba,
(paradur) typu A, B i ścieki, produkty
C
roślinne i
zwierzęce,
ludzie
Pokarmowowodne,
rzadko
powietrznokropelkowe
Z – dur brzuszny
Woda, gleba,
ścieki, produkty
roślinne i
zwierzęce,
ludzie
Z(ZOO) –
salmonelloza
(zapalenie żołądka i
jelit, zatrucie
pokarmowe)
Woda, gleba,
ścieki, produkty
roślinne i
zwierzęce,
zwierzęta
2
Bakterie
(warunkowo
beztlenowe
pałeczki Gram-
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna
Pokarmowowodne,
rzadko
powietrzno-
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
asenizacja ścieków
przeznaczony dla
rolnictwa, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
asenizacja ścieków
przeznaczony dla
rolnictwa, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna
Szczepienia ochronne,
ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
asenizacja ścieków
przeznaczony dla
rolnictwa, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
asenizacja ścieków
przeznaczony dla
rolnictwa, instalacja osłon
zabezpieczających w
oczyszczalniach ścieków,
przestrzeganie zasad
ujemne)
Salmonella
inne odmiany
(serotypy)
Bakterie
(Gramdodatnie
ziarniaki)
gronkowiec
złocisty
Bakterie
(Gramdodatnie
ziarniaki)
paciorkowiec
ropotwórczy
2
2
Powietrznopyłowe,
powietrznokropelkowe,
bezpośrednie
(m.in. przez
instrumenty
medyczne –
zakażenia
szpitalne),
pokarmowe
Powietrznokropelkowe,
bezpośrednie
(często
przyranne,
przez
instrumenty
medyczne)
2
Grzyby (grzyby
niedoskonałe,
drożdżaki)
bielnik biały
czystości i higieny w
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna
kropelkowe
Bezpośrednie
Z – zakażenia
ropne, stany
zapalne dróg
oddechowych i
innych narządów,
zatrucia
pokarmowe,
posocznica; AL. –
alergia skórna
Z – angina,
zakażenia ropne
skóry, róże, płonica,
posocznica, choroba
reumatyczna,
zapalenie
kłębuszków
nerkowych,
zapalenie wsierdzia;
T – wytwarza liczne
toksyny
zwiększające
patogenność
(erytrotoksyna,
strepto-lizyny, białko
M i inne)
Z – kandydoza
skóry, paznokci,
jamy ustnej,
pochwy, rzadziej
narządów
wewnętrznych –
zwykle
oportunistyczne w
specyficznych
warunkach
mikroklimatycznych
(wysoka wilgotność i
temperatura) oraz
przy obniżonej
odporności; AL. –
Powłoki ludzi i
zwierząt, pył,
powietrze,
woda, scieki,
żywność
Ludzie
Ludzie
zwierzęta
0
0
1
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
indywidualne autoszczepionki,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
miejscu pracy, kontrola
produktów
żywnościowych, oświata
zdrowotna, opatrywanie
ran, redukcja zapylenia w
pomieszczeniach
hodowlanych i
przetwórstwa zwierzęcego,
stosowanie utleniających
mydeł zapobiegających
alkalizacji skóry
0
0
1
Ochrony osobiste,
dezynfekcja, sterylizacja,
przestrzeganie zasad
czystości i higieny w
miejscu pracy,
opatrywanie ran, oświata
zdrowotna
0
0
1
Profilaktyczne stosowanie
mydeł i zasypek z
dodatkiem środków
przeciwgrzybicznych,
używanie przewiewnej
odzieży, doskonalenie
wentylacji, kąpiel po pracy
endogenne reakcje
alergiczne
Grzyby (grzyby
niedoskonałe,
drożdżaki)
bielnik
tropikalny
Grzyby (grzyby
niedoskonałe)
Pędzlak
Bezpośrednie
2
Powietrznopyłowe
0
Z – kandydoza
skóry, paznokci,
jamy ustnej,
pochwy, rzadziej
narządów
wewnętrznych –
zwykle
Ludzie
oportunistyczne w
zwierzęta
specyficznych
warunkach
mikroklimatycznych
(wysoka wilgotność i
temperatura) oraz
przy obniżonej
odporności
AL. – alveolitis
allergica, astma
oskrzelowa,
alergiczny nieżyt
nosa; T – liczne
gatunki wytwarzają
Surowce
szkodliwe
roślinne i
mikotoksyny:
zwierzęce,
cytrynie,
gleba pył
cytreowirdynę, kwas powietrze, stare
cyklopiazonowy,
książki
kwas sekalonowy D
(SAD) patulinę,
rubratoksyny A i B
wirydiatynę
0
0
0
0
0
1
Profilaktyczne stosowanie
mydeł i zasypek z
dodatkiem środków
przeciwgrzybicznych,
używanie przewiewnej
odzieży, doskonalenie
wentylacji, kąpiel po pracy
Ochrona produktów
roślinnych i zwierzęcych
przed spleśnieniem,
ochrony osobiste
(respiratory), redukcja
zapylenia, doskonalenie
wentylacji
Legenda
(rodzaj czynnika biologicznego):
(b) – bakterie
(g) – grzyby
(grupa zagrożenia):
** Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 zagrożenia mogące stanowić ograniczone
ryzyko zakażenia dla pracowników, gdyż nie są zazwyczaj zakaźne drogą powietrzną
Grupa zagrożenia wg MZ* - grupa zagrożenia wg klasyfikacji rozporządzenia
Ministra Zdrowia (w skali 0-4)
Szczepionka, Przechowywanie, Szkodliwość zawodowa*
*Szczepionka – informacja na temat dostępności skutecznej szczepionki (1=tak. 0=nie)
*Przechowywanie – informacja na temat konieczności przechowywania akt zdrowotnych
narażonego pracownika przez okres dłuższy niż 10 lat od ostatniej ekspozycji (1=tak, 0nie)
* Zagrożenie zawodowe – informacja, czy piśmiennictwo naukowe opisuje dany czynnik
jako zagrożenie zawodowe (1=tak, 0=nie)
LISTA OSÓB ZAPOZNANYCH Z BIOLOGICZNYMI CZYNNIKAMI ZAGROŻENIA
ZAWODOWEGO
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………………………..
10……………………………………………………………………………………………………………..
11……………………………………………………………………………………………………………..
12………………………………………………………………………………………………………….....
13……………………………………………………………………………………………………………..
14……………………………………………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………………………………………..
16……………………………………………………………………………………………………………..
17……………………………………………………………………………………………………………..
18……………………………………………………………………………………………………………..
19………………………………………………………………………………………………....................
20……………………………………………………………………………………………………………..
21……………………………………………………………………………………………………………..
22……………………………………………………………………………………………………………..
Download