Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni

advertisement
Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni
Physiotherapy of children with spinal muscular atrophy
Jerzy Tomczyński, Bożena Werner, Izabela Bartosiak
STRESZCZENIE
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) stanowi grupę chorób, których wspólną cechą jest
uszkodzenie komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego. Są to choroby
uwarunkowane genetycznie, dziedziczone w sposób autosomalny recesywny. Rozpoznanie
choroby opiera się na badaniu molekularnym (analiza DNA), elektromiograficznym i
histopatologicznym. Fizjoterapia stanowi podstawę leczenia objawowego. Główne problemy
wynikające z choroby to postępujące osłabienie mięśni, przykurcze mięśniowe, skrzywienie
kręgosłupa, deformacja tułowia i osteoporoza. Celem fizjoterapii stosowanej w leczeniu
objawowym SMA jest spowolnienie postępu upośledzenia ruchowego, podtrzymanie funkcji
oraz utrzymanie maksymalnej niezależności chorego. W usprawnianiu pacjentów z
rdzeniowym zanikiem mięśni wykorzystuje się ćwiczenia ogólnorozwojowe, metody NDT
Bobath i PNF, masaż i fizykoterapię.
Słowa kluczowe: rdzeniowy zanik mięśni, NDT Bobath, PNF, biostymulacja laserowa,
elektorterapia
ABSTRACT
Spinal muscular atrophy (SMA) is a disorder beginning in infancy or childhood, characterized
by skeletal muscle wasting due to progressive degeneration of anterior horn cells in the spinal
cord and motor nuclei in the brainstem. The diagnosis of this autosomally recessively
inherited disorder is based on molecular DNA analysis, histopathological examination and
electromyography. Physiotherapy is essential for symptomatic treatment. Muscle weakness,
muscular contractures, curvature of the spine, malformation of the trunk and osteoporosis are
the main problems of spinal muscular atrophy. The aim of physiotherapy in SMA is to reduce
progress of motor deficits, restore functionality and self-sufficiency of the patient. General
condition exercises, neurophysiological methods as NDT Bobath and PNF, massage,
electrotherapy and laser biostymulation are used in rehabilitation of children with spinal
muscular atrophy.
Key words: spinal muscular atrophy, NDT Bobath, PNF, laser biostymulation, electrotherapy
Download