APEL PAMIĘCI z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w

advertisement
APEL PAMIĘCI
z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!
MIESZKAŃCY ................................................................................................................. !
(podać nazwę miejscowości lub regionu)
ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!
Stajemy do apelu ………………………………................ , w rocznicę zakończenia
(podać miejsce odczytania apelu)
II wojny światowej w Europie, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego
życia poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Wzywam bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się
hitlerowskiej i sowieckiej agresji.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów
Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy
do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Przywołuję .............…............................................................................................ ,
(podać postacie i oddziały szczególnie ważne dla regionu)
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa
polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych
nieznanych dotąd miejscach kaźni.
Wołam zgładzonych w hitlerowskich obozach zagłady, stalinowskich łagrach oraz
zamęczonych w katowniach Gestapo i NKWD.
STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!
Wzywam wszystkich żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, przelewających krew
w walce z totalitaryzmem.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Do Was zwracam się potomni! Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy oddali
życie w walce o wolność Ojczyzny – nie zapomnijcie. Dziś w pełni możemy realizować
Ich testament zawierający się w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Download