przewody do linii napowietrznych

advertisement
PRZEWODY DO LINII
NAPOWIETRZNYCH
www.eltrim.com.pl
eltrim_final.indd 1
KATALOG PRODUKTÓW
05.09.2014 12:08
Historia Firmy
Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych
prywatnych producentów przewodów w Polsce. Duży popyt na rynku po transformacji systemowej umożliwiły firmie
szybki rozwój. Z roku na rok ELTRIM wprowadzał do produkcji nowy asortyment stając się w krótkim czasie jednym
z liderów na rynku polskim. W 2007 roku firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Duże
nakłady inwestycyjne umożliwiały wprowadzanie do produkcji wciąż nowych pozycji asortymentowych. Dziś nasza
oferta obejmuje między innymi: przewody instalacyjne, przewody giętkie do odbiorników ruchomych, kable energetyczne
miedziane i aluminiowe do 6kV, kable sygnalizacyjne, przewody sterownicze i do przesyłu danych, kable okrętowe,
kable górnicze, liny kolejowe oraz szeroką gamę przewodów napowietrznych do budowy linii średniego i wysokiego
napięcia. Ścisła współpraca firmy z jednostkami naukowo-badawczymi, szczególnie w zakresie przewodów
napowietrznych pozwala wciąż udoskonalać i rozwijać nasze produkty.
Zakład produkcyjny i siedziba firmy zlokalizowane są w miejscowości Ruszkowo, w północno-środkowej
Polsce, w otoczeniu mazurskich jezior i lasów. Na infrastrukturę zakładu składają się: 6 hal produkcyjnych, 2000 m2
powierzchni magazynowej krytej i ok. 6000m2 placu kablowego. Obecnie firma zatrudnia około 200 pracowników.
Dostarczamy przewody i kable do największych hurtowni elektrycznych w kraju i za granicą, do zakładów energetycznych i dla przemysłu. Sprzedaż roczna wynosi ok. 40 mln Euro, w tym eksport stanowi ok. 30%. (głównie Rosja,
Niemcy, Austria, Norwegia, Finlandia, Rumunia, Włochy, Litwa, Łotwa i Estonia)
Misją, która od lat przyświeca firmie jest „jakość i partnerstwo handlowe kluczem do sukcesu”.
Posiadamy system jakości PN - EN ISO 9001:2009 oraz tytuł jakość roku 2012.
02
eltrim_final.indd 2
05.09.2014 12:08
O przewodach napowietrznych
Wynalezienie prądnicy w XIX wieku zapoczątkowało
gwałtowny rozwój urządzeń elektrycznych, bez których od
dawna już nie może funkcjonować żadna rozwinięta gospodarka. Od początków istnienia energetyki zawodowej powstał
problem przesyłu energii elektrycznej na duże odległości.
Pierwsze elektrownie oraz linie przesyłowe były budowane
na prąd stały. Dopiero rozwój technologii i przejście
na prąd przemienny umożliwiło zwiększenie napięcia
i przez to znaczne ograniczenie strat przesyłu energii
na duże odległości. Bardzo szybko okazało się też, że
najtańszym sposobem przesyłu jest budowa napowietrznych
linii przesyłowych z wykorzystaniem przewodów gołych.
Pierwsze linie napowietrzne w USA i Europie datowane są
na połowę dziewiętnastego wieku. Pierwsza linia przesyłowa
na napięcie 3-fazowe 25kV została zbudowana w 1891r we
Frankfurcie nad Menem. Początki systemów przesyłowych
w Polsce datowane są na lata 1937/1939 wraz z budową
linii 150 kV na trasie Rożnów – Mościce, Mościce –
Starachowice oraz Starachowice – Warszawa. Gwałtowny
rozwój linii napowietrznych nastąpił po II wojnie światowej.
Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ponad 50 tys. km
linii napowietrznych wysokich napięć - WN, ponad 230 tys.
km linii średnich napięć - SN i ponad 280 tys. km linii niskich
napięć - nn.
Ostatnie 20 lat to bardzo wyraźna tendencja
stosowania wyłącznie izolowanych przewodów nn w liniach
dystrybucyjnych, przewodów w osłonie izolacyjnej w liniach
SN, oraz w dalszym ciągu przewodów gołych stalowoaluminiowych w liniach wysokich i najwyższych napięć
- NN. W ostatnich latach pojawiły się w Polsce również
pojedyncze linie przesyłowe budowane w oparciu o nowej
generacji wysokotemperaturowe przewody o niskim
zwisie wyprodukowane na bazie stopu AlZr, ale ich
zastosowanie nie jest jeszcze powszechne. W dalszym ciągu
podstawowe przewody napowietrzne stosowane w Polsce
to przewody na bazie aluminium wzmacnianego stalą lub
stopu aluminium AlMgSi (przewody w osłonie izolacyjnej SN).
Produkujemy całą gamę najbardziej rozpowszechnionych w Polsce przewodów do linii napowietrznych.
Ich wysoka jakość potwierdzona jest badaniami
i certyfikatami uzyskanymi w niezależnych akredytowanych
jednostkach badawczych. Wdrożony system jakości ISO
9001, badania produkcyjne realizowane w specjalistycznym
laboratorium zakładowym, zatrudnianie doświadczonej kadry
inżynieryjno-technicznej oraz stała współpraca z jednostkami
naukowymi są gwarancją stałego rozwoju produktów oraz
zapewnienia wysokiej jakości i powtarzalnej produkcji.
eltrim_final.indd 3
HISTORIA FIRMY
2
O PRZEWODACH NAPOWIETRZNYCH
3
AL
4-5
AFL-1,7
6-7
AFL-6
8-9
AFL-8
10-11
AFLs-1,5; AFLs-2,2; AFLs-10
12-13
AAL
14-15
AsXSn
16-19
PAS-W
20-21
AAsXSn (12/20kV)
22-23
AAsXSn (18/30kV)
24-25
EKOPAS-CCST
26-28
CERTYFIKATY
29
DANE TELEADRESOWE
30
NOTATKI
31-34
03
05.09.2014 12:08
01.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY
NAPOWIETRZNE ALUMINIOWE
AL
Przewód goły aluminiowy.
AAC
Przekroje znamionowe przewodów:
All Aluminium Conductor
16 887mm2
BUDOWA
druty aluminiowe zgodne z PN-EN 60889
konstrukcja przewodów zgodna z PN-74/E-90082 oraz PN-EN 50182
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
04
PN-74/E-90080; PN-74/E-90082; PN-IEC 1089; PN-EN 50182
eltrim_final.indd 4
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
TEMPERATURA
Długotrwała pracy przewodów:
max. 80 oC
Przy zwarciu krótkotrwałym:
max. 200 oC
ZASTOSOWANIE
Do budowy napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych
głównie w obszarach miejskich, w liniach o krótkich przęsłach.
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Przekrój
znamionowy
Oznakowanie wg
PN-EN 50182
Konstrukcja przewodu
Obliczeniowa
średnica
przewodu
szt./mm
mm
mm2
Obliczeniowa
rezystancja
w 200C
Obliczeniowa
siła zrywająca
Długotrwała
obciążalność
prądowa
Ciężar
obliczeniowy
kN
A
kg/km
16
16-AL1
7 / 1,71
5,1
1,7772
3,0
112
44
25
25-AL1
7 / 2,13
6,4
1,1459
4,4
147
68
35
35-AL1
7 / 2,52
7,6
0,8186
5,9
182
95
50
50-AL1
7 / 3,01
9,0
0,5776
8,1
227
135
70
70-AL1
19 / 2,17
10,9
0,4090
12,6
285
193
95
95-AL1
19 / 2,52
12,6
0,3033
16,1
345
260
120
117-AL1
19 / 2,80
14,0
0,2457
19,8
394
322
150
148-AL1
37 / 2,26
15,8
0,1943
25,9
459
409
185
185-AL1
37 / 2,52
17,6
0,1563
31,3
528
509
240
241-AL1
37 / 2,88
20,2
0,1196
40,9
627
665
300
299-AL1
61 / 2,50
22,5
0,0966
52,4
721
829
887
886-AL1
61 / 4,30
38,7
0,0327
141,7
1455
2451
*) Obciążalność prądową wyliczono zgodnie z normą EN IEC 1597 dla następujących parametrów:
- intensywność radiacji słonecznej: 1000 W/m2
- współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego: 0,5
- współczynnik emisyjności w stosunku do ciała doskonale czarnego: 0,6
- prędkość wiatru w kierunku poprzecznym do przewodu: 0,5 m/s
- temperatura otoczenia: 30 oC
- temperatura pracy przewodu: 80 oC
05
eltrim_final.indd 5
05.09.2014 12:08
02.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY
NAPOWIETRZNE STALOWO-ALUMINIOWE
AFL-1,7
Przewód goły aluminiowy (A) z rdzeniem stalowym (FL)
o określonej proporcji przekroju części aluminiowej
do przekroju części stalowej równej 1,7.
ACSR
Przekroje znamionowe przewodów:
Aluminium Conductor Steel Reinforced
38 95mm2
BUDOWA
rdzenie stalowe wykonane z drutów stalowych ocynkowanych zgodnych z PN-EN 50189
druty aluminiowe zgodne z PN-EN 60889
smar stosowany do rdzeni stalowych : typ A wg PN-EN 50326
konstrukcja przewodów zgodna z PN-EN 50182 w oparciu o PN-74/E-90083
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
06
NORMY: PN-74/E-90080; PN-74/E-90083; PN-IEC 1089; PN-EN 50182
eltrim_final.indd 6
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
TEMPERATURA
Długotrwała pracy przewodów:
max. 80 oC
Przy zwarciu krótkotrwałym:
max. 200 oC
ZASTOSOWANIE
Do budowy napowietrznych linii przesyłowych jako przewody odgromowe.
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Przekrój
znamionowy
części AI
Oznakowanie wg
PN-EN 50182
mm2
FE
AL
Obliczeniowa
średnica
przewodu
szt./mm
szt./mm
mm
Konstrukcja przewodu
Obliczeniowa
rezystancja
w 200C
Obliczeniowa
siła zrywająca
Długotrwała
obciążalność
prądowa
Ciężar
przewodu ze
smarem
kN
A
kg/km
AFL-1,7
38
38-AL1/22-ST1A
7 / 2,00
12 / 2,00
10,0
0,7660
32,7
203
280
50
48-AL1/28-ST1A
7 / 2,25
12 / 2,25
11,3
0,6053
41,1
236
355
70
61-AL1/36-ST1A
7 / 2,55
12 / 2,55
12,8
0,4712
51,1
277
456
95
85-AL1/49-ST1A
7 / 3,00
12 / 3,00
15,0
0,3405
70,8
342
631
*) Obciążalność prądową wyliczono zgodnie z normą EN IEC 61597 dla następujących parametrów:
- intensywność radiacji słonecznej: 1000 W/m2
- współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego: 0,5
- współczynnik emisyjności w stosunku do ciała doskonale czarnego: 0,6
- prędkość wiatru w kierunku poprzecznym do przewodu: 0,5 m/s
- temperatura otoczenia: 30 0C
- temperatura pracy przewodu: 80 0C
07
eltrim_final.indd 7
05.09.2014 12:08
03.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY
NAPOWIETRZNE STALOWO-ALUMINIOWE
AFL-6
Przewód goły aluminiowy (A) z rdzeniem stalowym (FL)
o określonej proporcji przekroju części aluminiowej
do przekroju części stalowej równej 6.
ACSR
Przekroje znamionowe przewodów:
Aluminium Conductor Steel Reinforced
16 300mm2
BUDOWA
rdzenie stalowe wykonane z drutów stalowych ocynkowanych zgodnych z PN-EN 50189
druty aluminiowe zgodne z PN-EN 60889
smar stosowany do rdzeni stalowych : typ A wg PN-EN 50326
konstrukcja przewodów zgodna z PN-EN 50182 w oparciu o PN-74/E-90083
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
08
NORMY: PN-74/E-90080; PN-74/E-90083; PN-IEC 1089; PN-EN 50182
eltrim_final.indd 8
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
TEMPERATURA
Długotrwała pracy przewodów:
max. 80 oC
Przy zwarciu krótkotrwałym:
max. 200 oC
ZASTOSOWANIE
Do budowy napowietrznych linii przesyłowych jako przewody robocze.
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Przekrój
znamionowy
części AI
Oznakowanie wg
PN-EN 50182
mm2
FE
AL
Obliczeniowa
średnica
przewodu
szt./mm
szt./mm
mm
Konstrukcja przewodu
Obliczeniowa
rezystancja
w 200C
Obliczeniowa
siła zrywająca
Długotrwała
obciążalność
prądowa
Ciężar
przewodu ze
smarem
kN
A
kg/km
5,8
110
63
AFL-6
16
15-AL1/3-ST1A
1 / 1,80
6 / 1,80
5,4
1,8763
25
24-AL1/4-ST1A
1 / 2,25
6 / 2,25
6,8
1,2010
8,9
146
98
35
35-AL1/6-ST1A
1 / 2,70
6 / 2,70
8,1
0,8343
12,4
184
140
50
48-AL1/8-ST1A
1 / 3,20
6 / 3,20
9,6
0,5939
16,8
228
198
70
66-AL1/11-ST1A
1 / 3,75
6 / 3,75
11,3
0,4324
23,1
280
269
95
90-AL1/15-ST1A
7 / 1,65
26 / 2,10
13,4
0,3207
33,7
341
369
120
123-AL1/21-ST1A
7 / 1,95
26 / 2,45
15,7
0,2356
45,9
416
506
150
149-AL1/25-ST1A
7 / 2,15
26 / 2,70
17,3
0,1940
55,0
471
615
185
184-AL1/32-ST1A
7 / 2,40
26 / 3,00
19,2
0,1571
67,3
540
762
240
520-AL1/67-ST1A
7 / 2,70
26 / 3,40
21,7
0,1223
84,6
634
974
300
520-AL1/67-ST1A
7 / 3,00
26 / 3,80
24,2
0,0979
103,6
731
1211
*) Obciążalność prądową wyliczono zgodnie z normą EN IEC 61597 dla następujących parametrów:
- intensywność radiacji słonecznej: 1000 W/m2
- współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego: 0,5
- współczynnik emisyjności w stosunku do ciała doskonale czarnego: 0,6
- prędkość wiatru w kierunku poprzecznym do przewodu: 0,5 m/s
- temperatura otoczenia: 30 0C
- temperatura pracy przewodu: 80 0C
09
eltrim_final.indd 9
05.09.2014 12:08
04.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY
NAPOWIETRZNE STALOWO-ALUMINIOWE
AFL-8
Przewód goły aluminiowy (A) z rdzeniem stalowym (FL)
o określonej proporcji przekroju części aluminiowej
do przekroju części stalowej równej 8.
ACSR
Przekroje znamionowe przewodów:
Aluminium Conductor Steel Reinforced
350 525mm2
BUDOWA
rdzenie stalowe wykonane z drutów stalowych ocynkowanych zgodnych z PN-EN 50189
druty aluminiowe zgodne z PN-EN 60889
smar stosowany do rdzeni stalowych : typ A wg PN-EN 50326
konstrukcja przewodów zgodna z PN-EN 50182 w oparciu o PN-74/E-90083
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
10
NORMY: PN-74/E-90080; PN-74/E-90083; PN-IEC 1089; PN-EN 50182
eltrim_final.indd 10
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
TEMPERATURA
Długotrwała pracy przewodów:
max. 80 oC
Przy zwarciu krótkotrwałym:
max. 200 oC
ZASTOSOWANIE
Do budowy napowietrznych linii przesyłowych jako przewody robocze.
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Przekrój
znamionowy
części AI
Oznakowanie wg
PN-EN 50182
mm2
FE
AL
Obliczeniowa
średnica
przewodu
szt./mm
szt./mm
mm
Konstrukcja przewodu
Obliczeniowa
rezystancja
w 200C
Obliczeniowa
siła zrywająca
Długotrwała
obciążalność
prądowa
Ciężar
przewodu ze
smarem
kN
A
kg/km
AFL-8
350
357-AL1/46-ST1A
7 / 2,90
54 / 2,90
26,1
0,0811
113,3
821
1357
400
408-AL1/53-ST1A
7 / 3,10
54 / 3,10
27,9
0,0709
125,3
896
1551
525
520-AL1/67-ST1A
7 / 3,50
54 / 3,50
31,5
0,0557
159,8
1048
1977
*) Obciążalność prądową wyliczono zgodnie z normą EN IEC 61597 dla następujących parametrów:
- intensywność radiacji słonecznej: 1000 W/m2
- współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego: 0,5
- współczynnik emisyjności w stosunku do ciała doskonale czarnego: 0,6
- prędkość wiatru w kierunku poprzecznym do przewodu: 0,5 m/s
- temperatura otoczenia: 30 0C
- temperatura pracy przewodu: 80 0C
11
eltrim_final.indd 11
05.09.2014 12:08
05.
ELEKTROENERGETYCZNE GOŁE PRZEWODY NAPOWIETRZNE
STALOWO-ALUMINIOWE Z DRUTAMI SEGMENTOWYMI
AFLs-2,2 40mm²
AFLs-1,5 50mm²
AFLs-10
AFLs-10
AFLs-10
AFLs-10
120mm²
160mm²
240mm²
300mm²
AFLs-1,5; AFLs-2,2; AFLs-10
Przewód goły aluminiowy (A) z rdzeniem stalowym (FL) o określonym
stosunku przekroju części aluminiowej do części stalowej (1,5; 2,2 lub 10).
Zewnętrzna warstwa wykonana z drutów aluminiowych segmentowych.
BUDOWA
rdzenie stalowe wykonane z drutów stalowych ocynkowanych w gatunku ST4A,
smarowane. Własności drutów zgodne z PN-EN 50189
druty aluminiowe zgodne z PN-EN 60889
konstrukcje przewodów opracowane w oparciu o PN-EN 50182,
PN-EN 62219 oraz normę zakładową ZN-ELT 27:2013
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
12
PN-74/E-90080; PN-74/E-90083; PN-IEC 1089; PN-EN 50182; PN-EN 62219
eltrim_final.indd 12
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
TEMPERATURA
Długotrwała pracy przewodów:
max. 80 oC
Przy zwarciu krótkotrwałym:
max. 200 oC
ZASTOSOWANIE
Do budowy napowietrznych linii przesyłowych.
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Przekrój znamionowy
części AI
mm2
FE
AL
Obliczeniowa
średnica
przewodu
szt./mm
szt./mm
mm
Konstrukcja przewodu
Obliczeniowa
rezystancja
w 200C
Obliczeniowa
siła zrywająca
Długotrwała
obciążalność
prądowa *)
Ciężar
kN
A
kg/km
0,5746
48,6
200
390
0,719235
29,4
170
252
AFLs-1,5
50
7 / 2,40
6 drutów segmentowych
40
7 / 1,80
6 drutów segmentowych
7 / 1,55
9 / 2,38 + 12
drutów segmentowych
14,0
0,2403
37,3
330
437
7 / 1,70
9 / 2,59 + 12
drutów segmentowych
16,0
0,1798
46,7
400
569
7 / 2,10
9 / 3,29 + 12
drutów segmentowych
19,6
0,1199
69,4
515
857
7 / 2,40
9 / 3,74 + 12
drutów segmentowych
22,1
0,0960
88,4
600
1082
10,9
AFLs-2,2
9,1
AFLs-10
120
160
240
300
*) Obciążalność prądową wyliczono zgodnie z normą EN IEC 61597 dla następujących parametrów:
- intensywność radiacji słonecznej: 1000 W/m2
- współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego: 0,5
- współczynnik emisyjności w stosunku do ciała doskonale czarnego: 0,6
- prędkość wiatru w kierunku poprzecznym do przewodu: 0,5 m/s
- temperatura otoczenia: 30 0C
- temperatura pracy przewodu: 80 0C
13
eltrim_final.indd 13
05.09.2014 12:08
06.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY
NAPOWIETRZNE ZE STOPU ALUMINIUM
AAL
Przewód goły ze stopu aluminium.
AAAC
Przykład oznakowania przewodu wg PN-EN 50182:
All Aluminium
Alloy Conductor
75-AL2
Goły przewód napowietrzny o przekroju
obliczeniowym 75 mm2 wykonany ze stopu
aluminium AlMgSi w gatunku AL2.
CHARAKTERYSTYKA PRZEWODÓW
Podstawową zaletą gołych przewodów stopowych jest ich jednorodna konstrukcja, dzięki czemu nie dochodzi do
korozji elektrochemicznej na styku dwóch metali jak to ma miejsce w tradycyjnych przewodach stalowo-aluminiowych.
Brak rdzenia stalowego powoduje istotnie mniejszy ciężar przewodu przy zachowaniu podobnych własności
wytrzymałościowych oraz elektrycznych przewodów. Przewody stopowe dodatkowo są znacznie bardziej odporne
na korozję spowodowaną czynnikami atmosferycznymi. W ostatniej tabeli pokazano porównanie podstawowych
własności przewodów stopowych (AAAC) i tradycyjnych przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL-6 (ACSR).
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
14
NORMY: PN-IEC 1089; PN-EN 50182; PN-EN 50183
eltrim_final.indd 14
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
Własności materiałów konstrukcyjnych żył
Parametr
Jednostka
Druty stopowe
Rezystywność w temperaturze 20 oC
max 32,84
Wydłużenie przy zerwaniu
min 3,0
Ø 1,50÷3,50 mm : min 325
powyżej Ø 3,50 mm : min 315
Wytrzymałość na rozciąganie
Współczynnik rozszerzalności liniowej α
23 x 10-6
Współczynnik temperaturowy rezystancji
4,03 x 10-3
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Współczynnik wydłużenia sprężystego przewodów wynosi:
β = 16,7 x 10-6 1/MPa, dla przewodów 7-drutowych;
β = 17,5 x 10-6 1/MPa, dla przewodów 19 i 37-drutowych
Podstawowe parametry przewodów stopowych AAAC
Oznaczenie
przewodu
Budowa
Przekrój
obliczeniowy
Średnica
przewodu
Obliczeniowa
siła zrywająca
Znamionowy
ciężar przewodu
mm
mm
kN
kgkm
Ilość drutów Średnica drutów
mm2
Rezystancja
obliczeniowa
39-AL2
39,5
7
2,68
8,0
12,8
108
0,8408
54-AL2
54,2
7
3,14
9,4
17,6
148
0,6067
75-AL2
74,9
7
3,69
11,1
23,6
206
0,4410
107-AL2
106,6
19
2,65
13,3
34,1
288
0,3197
141-AL2
140,6
19
3,07
15,4
45,7
387
0,2374
174-AL2
174,4
37
2,45
17,2
56,7
481
0,1921
213-AL2
213,4
37
2,71
19,0
69,4
589
0,1570
274-AL2
273,9
37
3,07
21,5
89,0
756
0,1223
Porównanie podstawowych parametrów przewodów z rdzeniem stalowym (ACSR)
typu AFL-6 oraz przewodów stopowych (AAAC) wykonanych z drutów AL2
AFL-6
AL-2
Obliczeniowa
siła zrywająca
Znamionowy
ciężar przewodu
Ilość drutów
Obliczeniowa
siła zrywająca
Znamionowy
ciężar przewodu
kN
kgkm
kN
kgkm
AFL-6 35
12,2
140
0,8522
39-AL2
12,8
108
0,8408
AFL-6 50
16,8
196
0,6063
54-AL2
17,6
148
0,6067
AFL-6 70
23,0
269
0,4400
75-AL2
23,6
206
0,4410
AFL-6 95
32,6
368
0,3251
107-AL2
34,1
288
0,3197
AFL-6 120
44,5
505
0,2388
141-AL2
45,7
387
0,2374
AFL-6 150
53,5
614
0,1966
174-AL2
56,7
481
0,1921
AFL-6 185
65,7
759
0,1593
213-AL2
69,4
589
0,1570
AFL-6 240
82,8
971
0,1240
274-AL2
89,0
756
0,1223
Oznaczenie
eltrim_final.indd 15
Rezystancja
obliczeniowa
Oznaczenie
Rezystancja
obliczeniowa
15
05.09.2014 12:08
07.
IZOLOWANE PRZEWODY
NAPOWIETRZNE NA NAPIĘCIE 0,6/1 KV
AsXSn
przewód samonośny (s) z żyłami aluminiowymi (A),
w izolacji z polietylenu usieciowanego, uodpornionego
na działanie promieni słonecznych (XS)
oraz rozprzestrzenianie się płomienia (n).
CHARAKTERYSTYKA PRZEWODÓW
Własności i konstrukcja żył:
Żyły fazowe, neutralna i dodatkowe (tzw. dokrętki) wykonane są jako linki zagęszczane, siedmio lub dziewiętnastodrutowe z aluminium. Własności drutów aluminiowych przed skręceniem są zgodne z normą PN-EN 60889.
W tabeli poniżej podano podstawowe własności drutów aluminiowych.
Własności drutów aluminiowych:
Parametr
Jednostka
Rezystywność w temperaturze 20°C
Wartość
max. 28,264
Wytrzymałość na rozciąganie:
- Ø 1,51 ÷ 1,90 mm
min. 190
- Ø 1,76 ÷ 2,00 mm
min. 185
- Ø 2,01 ÷ 2,25 mm
Mpa
min. 180
- Ø 2,26 ÷ 2,50 mm
min. 175
- Ø 2,51 ÷ 3,00 mm
min. 170
- Ø 3,01 ÷ 3,50 mm
min. 165
Współczynnik rozszerzalności liniowej α
1/oC
23 x 10-6
Współczynnik temperaturowy rezystancji
1/oC
4,03 x 10-3
16
eltrim_final.indd 16
05.09.2014 12:08
Izolacja
Wykonana jest metodą wytłaczania z polietylenu usieciowanego (XLPE) uodpornionego na działanie promieni
słonecznych. Mieszanka izolacyjna zawiera specjalny dodatek uodporniający na rozprzestrzenianie płomienia
(badanie wg PN-EN 60332-1-2). Izolacja ściśle przylega do żył, lecz nie jest z nimi spojona i daje się łatwo zdejmować.
W tabeli (Własności izolacji) podano podstawowe własności powłoki izolacyjnej.
Wyróżnianie żył w przewodach
ŻYŁY FAZOWE:
wzdłużne, wypukłe żebra na powłoce izolacyjnej w ilości 1, 2, 3, widoczne gołym okiem i sprawdzalne przez dotyk.
ŻYŁA NEUTRALNA:
nadruk wklęsły podający nazwę przewodu, przekroje żył fazowych i neutralnej, wykonawcę, rok produkcji, napięcie
(0,6/1kV), oznaczenie certyfikacji (znak B).
ŻYŁY DODATKOWE:
jedna dokrętka - bez oznaczeń, dwie dokrętki - na jednej wzdłużne, wypukłe żebro.
Sposób oznakowania żył
N
1
2
3
Własności izolacji
Parametr
Współczynnik przenikalności dielektrycznej
Współczynnik strat dielektrycznych tg
Jednostka
Wartość
2,3
0,0005
Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy przewodu
90
Dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1-sekundowym
max 200
Wytrzymałość na rozciąganie przed i po starzeniu
min 12,5
Wydłużenie przy zerwaniu przed i po starzeniu
min 150
Rezystancja izolacji w temperaturze 20 °C
> 1015
Rezystancja izolacji w temperaturze 90 °C
> 1013
Odporność izolacji na napięcie probiercze po
uprzednim 1-godzinnym zanurzeniu w wodzie
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia
przy instalowaniu przewodów
8
- 20
17
eltrim_final.indd 17
05.09.2014 12:08
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Parametry pojedynczych żył
Przekrój znamionowy
mm2
16
25
35
50
70
95
120
Znamionowa średnica żyły bez izolacji
4,9
6,2
7,3
8,6
10,0
11,5
13,0
Znamionowa średnica żyły izolowanej
7,1
8,7
9,8
11,6
13,0
14,9
16,4
Dopuszczalne obciążenie długotrwałe
93
112
138
168
213
258
296
Obliczeniowa minimalna siła zrywająca
2,56
4,03
5,60
8,00
11,20
15,20 19,20
Rezystancja przy prądzie stałym w temp. 20oC
1,910
1,200 0,868
0,641 0,443
0,320 0,254
Współczynnik wydłużenia sprężystego β
17,0x10-6
17,7x10-6
Parametry podstawowych wiązek przewodów
Typowymiar
Średnica wiązki
mm
Ciężar
kg/km
Reaktancja
/km
Obliczeniowa minimalna
siła zrywająca wiązki
kN
1x25
8,5
98
-
4,0
1x35
9,6
128
-
5,6
1x50
11,3
175
-
8,0
1x70
13,0
236
-
11,2
2x16
14,2
135
0,090
4,9
2x25
17,0
198
0,087
7,6
2x35
19,2
255
0,084
10,6
4x16
17,1
270
0,097
9,7
4x25
20,6
401
0,094
15,3
4x35
23,7
529
0,091
21,3
4x50
28,0
744
0,090
30,4
4x70
31,5
980
0,085
42,5
4x95
36,0
1319
0,084
57,7
4x120
39,7
1625
0,083
72,9
18
eltrim_final.indd 18
05.09.2014 12:08
Parametry wiązek przewodów z dokrętkami
Typowymiar
Średnica wiązki
Ciężar
Obliczeniowa minimalna siła
zrywająca wiązki
4x35+25
25,0
617
21,3
4x50+25
29,0
792
30,4
4x70+25
33,5
1055
42,5
4x95+25
38,0
1404
57,7
4x120+25
41,0
1690
72,9
4x35+35
25,5
642
21,3
4x50+35
29,5
835
30,4
4x70+35
34,0
1096
42,5
4x95+35
38,5
1433
57,7
4x120+35
41,5
1727
72,9
4x50+2x25
30,0
894
30,4
4x70+2x25
34,0
1161
42,5
4x95+2x25
39,0
1504
57,7
4x120+2x25
42,0
1798
72,9
4x50+2x35
31,0
972
30,4
4x70+2x35
34,0
1213
42,5
4x95+2x35
39,5
1552
57,7
4x120+2x35
43,0
1847
72,9
INFORMACJE DODATKOWE
Przewody są dostarczane na bębnach drewnianych.
Wielkość bębnów oraz długości odcinków należy uzgodnić przy zamówieniu.
Sposób instalowania przewodów powinien być zgodny z wytycznymi podanymi w albumach projektów
typowych opracowanych m.in. przez Elprojekt Sp. z o.o. oraz Energolinię Sp. z o.o., a rozpowszechnianych
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
19
eltrim_final.indd 19
05.09.2014 12:08
08.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY NAPOWIETRZNE
W OSŁONIE IZOLACYJNEJ Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
Przeznaczone do budowy linii napowietrznych o napięciu 12/20 kV (system PAS).
PAS-W
Przewód jednożyłowy z żyłami ze stopu
aluminium, w osłonie izolacyjnej wykonanej
z polietylenu usieciowanego, z żyłą uszczelnioną.
CCX-AL3 WK
Oznaczenie przewodu wg normy PN-EN 50397-1:
przewód w osłonie izolacyjnej (CC) wykonanej
z polietylenu usieciowanego (X), z żyłą ze stopu
w gatunku AL3, uszczelnioną (W) i zagęszczoną (K)
Napięcie znamionowe:
12/20 kV
Liczba i przekrój znamionowy żył:
1 x 35 120mm2
BUDOWA
żyły: 35 ÷ 120 mm2 wykonane ze stopu AlMgSi w gatunku AL3 wg PN-EN 50183 wielodrutowe klasy 2
zagęszczane, okrągłe (RMC). Standardowo wszystkie żyły są wykonywane są jako uszczelnione
osłona izolacyjna: polietylen usieciowany w kolorze czarnym, odporny na UV
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
20
PN-EN 50397-1; SFS 5791
eltrim_final.indd 20
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
Własności materiałów konstrukcyjnych żył
Parametr
Jednostka
Druty stopowe
n m
max 32,53
%
min 3,5
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
min 295
Współczynnik rozszerzalności liniowej α
1/°C
23 x 10-6
Współczynnik temperaturowy rezystancji
1/°C
4,03 x 10-3
Jednostka
Druty stopowe
Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy przewodu
°C
90
Dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1-sekundowym
°C
max 200
MPa
min 12,5
Wydłużenie na zerwanie
%
min 200
Odporność izolacji na napięcie probiercze po uprzednim
1-godzinnym zanurzeniu w wodzie. Czas trwania testu: 4 godzin
kV
20
Wytrzymałość udarowa piorunowa izolacji
kV
100
Min. dopuszczalna temp. otoczenia przy instalowaniu przewodów
°C
- 20
Rezystywność w temperaturze 20 oC
Wydłużenie przy zerwaniu
Własności powłoki izolacyjnej
Parametr
Wytrzymałość na rozciąganie
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Min. siła
zrywająca
Nominalny
ciężar
przewodu
kN
kg/km
0,986
10,3
163
13,0
0,720
14,2
207
2,3
14,7
0,493
20,6
274
11,5
2,3
16,2
0,363
27,9
357
12,9
2,3
17,6
0,288
35,2
428
Przekrój
znamionowy
Ilość drutów
Średnica żyły
Grubość
izolacji
Znamionowa
średnica
przewodu
mm2
szt.
mm
mm
mm
35*)
7
7,0
2,3
11,8
50
7
8,2
2,3
70
7
9,9
95
7
120
19
Max
rezystancja
w 200C
*) przekrój zalecany wyłącznie do budowy linii odgałęźnych o krótkich przęsłach.
OZNAKOWANIE PRZEWODÓW
Przewody znakowane są poprzez nadruk atramentowy lub wklęsły zawierający:
nazwę wytwórcy
eltrim_final.indd 21
nazwę przewodu
napięcie
przekrój znamionowy
rok produkcji
metry
21
05.09.2014 12:08
09.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY NAPOWIETRZNE
W OSŁONIE IZOLACYJNEJ Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
Przeznaczone do budowy linii napowietrznych o napięciu 12/20 kV (system PAS).
AAsXSn
Przewód jednożyłowy z żyłami ze stopu aluminium (AA), samonośny
(s), w osłonie izolacyjnej wykonanej z polietylenu usieciowanego (XS)
o podwyższonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (n).
CCX-AL3 WK
Oznaczenie przewodu wg normy PN-EN 50397-1:
przewód w osłonie izolacyjnej (CC) wykonanej
z polietylenu usieciowanego (X), z żyłą ze stopu
w gatunku AL3, uszczelnioną (W) i zagęszczoną (K)
Napięcie znamionowe:
12/20 kV
Liczba i przekrój znamionowy żył:
1 x 35 120mm2
BUDOWA
żyły: 35 ÷ 120 mm2 wykonane ze stopu AlMgSi w gatunku AL3 wg PN-EN 50183 wielodrutowe klasy 2
zagęszczane, okrągłe (RMC). Standardowo wszystkie żyły są wykonywane są jako uszczelnione
osłona izolacyjna: polietylen usieciowany w kolorze czarnym, odporny na UV
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
22
PN-EN 50397-1; SFS 5791; ZN-ELT-4/2009
eltrim_final.indd 22
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
Własności materiałów konstrukcyjnych żył
Parametr
Jednostka
Druty stopowe
n m
max 32,53
%
min 3,5
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
min 295
Współczynnik rozszerzalności liniowej α
1/°C
23 x 10-6
Współczynnik temperaturowy rezystancji
1/°C
4,03 x 10-3
Jednostka
Druty stopowe
Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy przewodu
°C
90
Dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1-sekundowym
°C
max 200
MPa
min 12,5
Wydłużenie na zerwanie
%
min 200
Odporność izolacji na napięcie probiercze po uprzednim
1-godzinnym zanurzeniu w wodzie. Czas trwania testu: 4 godzin
kV
20
Wytrzymałość udarowa piorunowa izolacji
kV
100
Min. dopuszczalna temp. otoczenia przy instalowaniu przewodów
°C
- 20
Rezystywność w temperaturze 20 oC
Wydłużenie przy zerwaniu
Własności powłoki izolacyjnej
Parametr
Wytrzymałość na rozciąganie
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Min. siła
zrywająca
Nominalny
ciężar
przewodu
kN
kg/km
0,986
10,3
163
13,0
0,720
14,2
207
2,3
14,7
0,493
20,6
274
11,5
2,3
16,2
0,363
27,9
357
12,9
2,3
17,6
0,288
35,2
428
Przekrój
znamionowy
Ilość drutów
Średnica żyły
Grubość
izolacji
Znamionowa
średnica
przewodu
mm2
szt.
mm
mm
mm
35*)
7
7,0
2,3
11,8
50
7
8,2
2,3
70
7
9,9
95
7
120
19
Max
rezystancja
w 200C
*) przekrój zalecany wyłącznie do budowy linii odgałęźnych o krótkich przęsłach.
OZNAKOWANIE PRZEWODÓW
Przewody znakowane są poprzez nadruk atramentowy lub wklęsły zawierający:
nazwę wytwórcy
eltrim_final.indd 23
nazwę przewodu
napięcie
przekrój znamionowy
rok produkcji
metry
23
05.09.2014 12:08
10.
ELEKTROENERGETYCZNE PRZEWODY NAPOWIETRZNE
W OSŁONIE IZOLACYJNEJ Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
Przeznaczone do budowy linii napowietrznych o napięciu 18/30 kV (system PAS).
AAsXSn
Przewód jednożyłowy z żyłami ze stopu aluminium (AA), samonośny
(s), w osłonie izolacyjnej wykonanej z polietylenu usieciowanego (XS)
o podwyższonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia (n).
CCX-AL3 WK
Oznaczenie przewodu wg normy PN-EN 50397-1:
przewód w osłonie izolacyjnej (CC) wykonanej
z polietylenu usieciowanego (X), z żyłą ze stopu
w gatunku AL3, uszczelnioną (W) i zagęszczoną (K)
Napięcie znamionowe:
18/30 kV
Liczba i przekrój znamionowy żył:
1 x 50 120mm2
BUDOWA
żyły: 50 ÷ 120 mm2 wykonane ze stopu AlMgSi w gatunku AL3 wg PN-EN 50183 wielodrutowe klasy 2
zagęszczane, okrągłe (RMC). Standardowo wszystkie żyły są wykonywane są jako uszczelnione
osłona izolacyjna: polietylen usieciowany w kolorze czarnym, odporny na UV
Informacje dodatkowe:
Przewody dostarczane są na bębnach drewnianych.
Długości odcinków oraz wielkość bębnów należy uzgodnić przy zamówieniu.
24
PN-EN 50397-1; SFS 5791; ZN-ELT-4/2009
eltrim_final.indd 24
www.eltrim.com.pl
05.09.2014 12:08
Własności materiałów konstrukcyjnych żył
Parametr
Jednostka
Druty stopowe
n m
max 32,53
%
min 3,5
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
min 295
Współczynnik rozszerzalności liniowej α
1/°C
23 x 10-6
Współczynnik temperaturowy rezystancji
1/°C
4,03 x 10-3
Jednostka
Druty stopowe
Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy przewodu
°C
90
Dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1-sekundowym
°C
max 200
MPa
min 12,5
Wydłużenie na zerwanie
%
min 200
Odporność izolacji na napięcie probiercze po uprzednim
1-godzinnym zanurzeniu w wodzie. Czas trwania testu : 4 godzin
kV
30
Wytrzymałość udarowa piorunowa izolacji
kV
100
Min. dopuszczalna temp. otoczenia przy instalowaniu przewodów
°C
- 20
Rezystywność w temperaturze 20 oC
Wydłużenie przy zerwaniu
Własności powłoki izolacyjnej
Parametr
Wytrzymałość na rozciąganie
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Min. siła
zrywająca
Nominalny
ciężar
przewodu
kN
kg/km
0,720
14,2
254
16,7
0,493
20,6
327
3,3
18,2
0,363
27,9
416
3,3
19,6
0,288
35,2
494
Przekrój
znamionowy
Ilość drutów
Średnica żyły
Grubość
izolacji
Znamionowa
średnica
przewodu
mm2
szt.
mm
mm
mm
50
7
8,2
3,3
15,0
70
7
9,9
3,3
95
7
11,5
120
19
12,9
Max
rezystancja
w 200C
OZNAKOWANIE PRZEWODÓW
Przewody znakowane są poprzez nadruk atramentowy lub wklęsły zawierający:
nazwę wytwórcy
nazwę przewodu
napięcie
przekrój znamionowy
rok produkcji
metry
25
eltrim_final.indd 25
05.09.2014 12:08
11.
PRZEWODY NAPOWIETRZNE
EKRANOWANE W OSŁONIE IZOLACYJNEJ
Z polietylenu termoplastycznego, z żyłami ze stopu aluminium, przeznaczone
do elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu 12/20 kV.
®
EKOPAS CCST
Jednożyłowy przewód napowietrzny (CC) z ekranem półprzewodzącym (S), powłoką izolacyjną
z polietylenu termoplastycznego (T), żyłą o przekroju 70 mm2 wykonaną ze stopu aluminium
w gatunku AL3, uszczelnioną (W), zagęszczoną (K).
Przykład oznakowania przewodu wg PN-EN 50397-1:
Żyła ze stopu AlMgSi zagęszczana
Uszczelnienie żyły
Wytłaczany ekran półprzewodzący
Izolacja z polietylenu termoplastycznego
Zewnętrzna warstwa izolacji z polietylenu
termoplastycznego w kolorze zielonym, odporna na UV
INFORMACJE OGÓLNE
Nowej generacji przewody napowietrzne średnich napięć w osłonie izolacyjnej typu EKOPAS® CCST produkowane są
w oparciu o normę PN-EN 50397-1 i są przeznaczone do budowy linii przesyłowych o napięciu znamionowym 20 kV.
Są zmodyfikowanym odpowiednikiem fińskich przewodów typu PAS oraz SAX (wg SFS 5791:1994), a także przewodów
produkcji krajowej AAsXSn, AALXSn. Osprzęt do instalowania przewodów typu CCST jest identyczny z osprzętem do
instalowania przewodów typu PAS.
Główne różnice w konstrukcji nowej generacji przewodów w porównaniu do przewodów typu PAS to:
- zastosowanie bezpośrednio na żyle stopowej wytłaczanego ekranu półprzewodzącego
- zastosowanie jednowarstwowej izolacji z polietylenu termoplastycznego w kolorze zielonym,
bez dodatku sadzy, odpornego na działanie promieniowania UV
26
eltrim_final.indd 26
05.09.2014 12:08
WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW
Własności materiałów konstrukcyjnych żył
Parametr
Jednostka
Druty stopowe
n m
max 32,84
%
min 3,0
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
Ø 1,50÷3,50 mm : min 325
powyżej Ø 3,50 mm : min 315
Współczynnik rozszerzalności liniowej α
1/°C
23 x 10-6
Współczynnik temperaturowy rezystancji
1/°C
4,03 x 10-3
Jednostka
Wartość
Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy przewodu
°C
70
Dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1-sekundowym
°C
max 200
MPa
min 12,5
Wydłużenie na zerwanie
%
min 200
Odporność izolacji na napięcie probiercze po uprzednim
1-godzinnym zanurzeniu w wodzie. Czas trwania testu : 48 h
kV
20
Wytrzymałość udarowa piorunowa izolacji
kV
100
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia
przy instalowaniu przewodów
°C
-20
Rezystywność w temperaturze 20 oC
Wydłużenie przy zerwaniu
Własności powłoki izolacyjnej
Parametr
Wytrzymałość na rozciąganie
PODSTAWOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Żyły robocze wykonane są ze stopu AlMgSi, zagęszczone i zabezpieczone
przed penetracją wody wprowadzoną wewnątrz żyły przędzą puchnącą.
Współczynnik wydłużenia sprężystego przewodów wynosi:
β = 16,0 x 10-6 1/MPa
Podstawowe parametry techniczne przewodów podano w tabeli
(Podstawowe parametry przewodów typu EKOPAS ®CCST)
Grubość znamionowa ekranu półprzewodzącego: 0,3 mm
Grubość znamionowa izolacji: 2,3 mm
27
eltrim_final.indd 27
05.09.2014 12:08
Podstawowe parametry przewodów typu EKOPAS® CCST
Min siła
zrywająca
Dopuszczalny
prąd zwarcia
1-sekundowy
Ciężar
przewodu
kN
kA
kg/km
0,986
10,3
2,5
165
13,4
0,720
14,2
4,1
221
9,9
15,1
0,493
20,6
6,0
288
7
11,6
16,8
0,363
27,9
7,9
369
120
19
13,0
18,2
0,288
35,2
10,1
447
150
19
14,5
19,8
0,236
43,4
12,7
545
185
37
16,3
21,6
0,188
54,3
15,7
654
240
37
18,7
24,0
0,145
70,4
20,3
822
Przekrój
znamionowy
Ilość
drutów
Średnica żyły
Średnica
przewodu
mm2
szt.
mm
mm
35*)
7
7,1
12,3
50
7
8,2
70
7
95
Max
rezystancja
w 200C
*) przekrój zalecany wyłącznie do budowy linii odgałęźnych o krótkich przęsłach.
OZNAKOWANIE PRZEWODÓW
Przewody znakowane są poprzez nadruk wypukły lub atramentowy.
Przykładowy nadruk: ELTRIM EKOPAS CCST 70-AL3 WK 20 kV 2014 PN-EN 50397-1 metry
nazwę wytwórcy
nazwę przewodu
napięcie
przekrój znamionowy
rok produkcji
INFORMACJE DODATKOWE
Przewody są dostarczane na bębnach drewnianych.
Wielkość bębnów oraz długości odcinków należy uzgodnić przy zamówieniu.
28
eltrim_final.indd 28
05.09.2014 12:08
CERTYFIKATY
!!!
WAŻNE
Informacje zawarte w kartach katalogowych włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami
zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie
stanowią zarówno gwarancji ani tez podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Z.P.P.E Eltrim Sp. z o.o.
Ponadto Z.P.P.E Eltrim Sp. z o.o rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.
29
eltrim_final.indd 29
05.09.2014 12:08
ZNAJDZIESZ NAS!
OLSZTYN
RUSZKOWO
WARSZAWA
DANE TELEADRESOWE
Z.P.P.E. Eltrim Sp. z o.o. Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo
tel.: 023 697 03 00
fax: 023 697 03 02
[email protected]
www.eltrim.com.pl
NIP 5711661336
REGON 280169727
KRS 0000270195
30
eltrim_final.indd 30
05.09.2014 12:08
NOTATKI
31
eltrim_final.indd 31
05.09.2014 12:08
NOTATKI
32
eltrim_final.indd 32
05.09.2014 12:08
NOTATKI
33
eltrim_final.indd 33
05.09.2014 12:08
NOTATKI
34
eltrim_final.indd 34
05.09.2014 12:08
eltrim_final.indd 35
05.09.2014 12:08
ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH - ELTRIM SP. Z O. O.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (+48 23) 697 03 00
Tel. (+48 23) 697 03 00
e-mail: [email protected]
www.eltrim.com.pl
eltrim_final.indd 36
05.09.2014 12:09
Download