Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków

advertisement
Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków ( http://www.il.waw.pl)
wykonuje badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej chemicznych środków dezynfekcyjnych i
antyseptycznych oraz substancji bakteriobójczych, sporobójczych i grzybobójczych stosowanych
jako związki czynne w w/w preparatach. Badania wykonywane są zgodnie z normami europejskimi i
polskimi według cen przyjętych przez Narodowy Instytut Leków.
Określone normy europejskie - EN i ich odpowiedniki – PN, dotyczą metod prowadzenia badań na
trzech poziomach, uwzględniających: aspekty podstawowej aktywności bakteriobójczej,
grzybobójczej i sporobójczej oraz praktyczne przeznaczenie produktu w 3 obszarach stosowania
tych preparatów: medycznym, weterynaryjnym oraz w obszarze spożywczym, przemysłowym,
gospodarstwa domowego i sfery instytucjonalnej. W zależności od planowanego zastosowania
preparatu oraz deklarowanego przez wytwórcę zakresu aktywności przeciwdrobnoustrojowej
produktu (bakterie, prątki, spory, grzyby, wirusy), w badaniach mikrobiologicznych powinny być
stosowane odpowiednie normy PN-EN.
Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii NIL posiada atestację Europejskiego Dyrektoriatu ds. Jakości
Produktów Leczniczych: EDQM - MJA 010 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - PCA, nr
certyfikatu AB 774 w zakresie następujących norm: PN-EN 1040:2006; PN-EN 1275:2006; PN-EN
14347:2005; PN-EN 13727:2006; prEN 13727:2005; PN-EN 1276:2000+Ap 1:2001; PN-EN 1650:2008;
PN-EN 1656:2001; PN-EN 1657:2006+AC:2007; PN-EN 13624:2006; PN-EN 14348:2006; PN-EN
13697:2002+Ap 1:2003; PN-EN 14562:2008; PN-EN 14561:2008; PN-EN 14563:2008. Szczegółowych
informacji udziela:
Prof. dr hab. Stefan Tyski
Kierownik Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
Tel/fax/ 022-851-52-15; [email protected]
Download