Chcą pokazać młodzieży możliwości maszyn

advertisement
Z pierwszej ręki
Cykl „Bocheński Świat Maszyn” to działania pozwalające wychowankom szkoły poznać rzeczywiste rozwiązania technologiczne stosowane w przedsiębiorstwach
Pod patronatem Świata Obrabiarek
Chcą pokazać młodzieży możliwości maszyn
W październiku br. w Zespole Szkół nr 1 w Bochni zainaugurowany został
cykl spotkań ze specjalistami z firm zajmującymi się budową i eksploatacją
maszyn i urządzeń. Cykl „Bocheński Świat Maszyn” to warsztaty mające na
celu zapoznanie młodzieży z najnowszymi osiągnięciami oraz trendami rozwojowymi technologii mechanicznej.
Pierwsze spotkanie poświęcone zostało narzędziom do
obróbki skrawaniem oraz nowoczesnym materiałom, z których takie narzędzia są wykonywane. Seminarium połączone z pokazem praktycznym na
frezarce CNC znajdującej się
w nowoczesnej pracowni warsztatów szkolnych prowadził
Bogusław Tadla, prezesa firmy
TeaguTec Polska. Zaprezentowano też ofertę techniczną
firmy Seger Cutting Tools, dystrybutora narzędzi Teagutec.
Uczniowie wysłuchali wykładu zatytułowanego: „Kompletny program do obróbki skrawaniem: toczenie, frezowaniem,
przecinanie, rowkowanie, wiercenie i rozwiercanie”, uzyskując kompleksowe wiadomości
na temat narzędzi do obróbki
skrawaniem, ze szczegółowym
objaśnieniem, jakie wymagania
stawiane są narzędziom przeznaczonym dla poszczególnych
gałęzi przemysłu. Uczestnicy
otrzymali także kompleksowe
informacje na temat technik
wytwarzania narzędzi z węglików spiekanych oraz najnowszych innowacji w tej dziedzinie. Zaproszeni goście przedstawili najnowsze technologie
w projektowaniu i wytwarzaniu narzędzi do obróbki skrawaniem na przykładzie narzędzi firmy Teagutec. Frekwencja
oraz poziom zainteresowania
uczestników świadczy o dużej
potrzebie kontaktów uczniów
z przemysłem już na etapie
edukacji szkolnej.
- Zauważamy bardzo dużą
chęć firm do zaangażowania
się w przekazywanie wiedzy, co
w naszym przekonaniu, zaowocuje kształceniem przyszłych
pracowników lepiej zorientowanych w najnowszych technologiach oraz lepiej przygotowanych do podjęcia pracy po
zakończeniu edukacji - powiedział Sebastian Karwasiński,
nauczyciel.
Zespół Szkół nr 1 w Bochni
od prawie dwóch lat wśród pomocy naukowych posiada dwie
nowoczesne centra obróbcze.
Jest to tokarka ze skośnym łożem oraz frezarka z dodatkową
osią. Obie maszyny są sterowana numerycznie. Czyni to
Bochnię atrakcyjnym miejscem
spotkań i szkoleń dla uczniów
i pracowników.
- W obecnym roku uruchomiono nowy, przyszłościowy
kierunek w szkole zawodowej
- operator obrabiarek skrawających - mówi S. Karwasiński.
- Od kilku lat szkoła kształci
także techników mechaników
o specjalności projektowanie
i wytwarzanie maszyn wspomagane komputerowo. W latach wcześniejszych uczniowie
tych klas odbywali praktyki w
Niemczech. Obecnie zajęcia
takie odbywają dzięki współpracy z firmą Stalprodukt
Wamech, gdzie oprócz nauki
w szkole uczniowie mogą nauczyć się zawodu także w rzeczywistych warunkach pracy.
Jak podkreśla dyrekcja szkoły:
- Stale myślimy o nowych, lepszych sposobach zainteresowania uczniów prowadzonymi zajęciami. Na pewno zaowocuje
to dużymi korzyściami.
W kolejnych miesiącach
w bocheńskiej szkole pojawiać
się będą następni specjaliści
z różnych firm prezentujący
maszyny, narzędzia, rozwiązania technologiczne oraz trendy
rozwoju. (zb)
Cykl „Bocheński Świat Ma-
Nr 10-12 październik-grudzień 2012
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards