SIMA 2017-dossier prasowe

advertisement
Dossier prasowe Targów – konferencja prasowa, Warszawa 8 listopada 2016
SIMA – INNOVATION FIRST
SIMA 2017 – Zoom na 2 nowe wydarzenia
Już teraz, na kilka miesięcy przed otwarciem Targów, SIMA proponuje wystawcom i odwiedzającym 2
ważne wydarzenia.
NOWE SPOTKANIA
- Konferencja AXEMA – EurAgEng – sobota 25 lutego 2017
Z myślą o nawiązaniu bliższych kontaktów między producentami maszyn rolniczych oraz
przedstawicielami świata nauki i badań AXEMA / Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Rolniczego /
organizuje podczas Targów pierwsze spotkanie w ramach cyklu corocznych konferencji we
współpracy ze EurAgEng / Europejskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej /. Tematem jego będzie
„Intensywne Rolnictwo Ekologiczne : wyjątkowa okazja dla innowacji w sprzęcie i systemach”. Cel :
zainteresować szkoły i laboratoria problematyką naukową i techniczną sprzętu rolniczego, umożliwić
tworzenie oferty usług oraz zainteresować studentów instytutami badawczymi.
- Dzień Dilerów na SIM-ie – poniedziałek 27.02.
Poranna część spotkania będzie miała formę kolokwium nt. „Być dilerem za 10 lat” z obecnością
koncesjonariuszy niemieckich, amerykańskich, duńskich, francuskich, włoskich i polskich, którzy
poruszą aktualne wyzwania ich profesji wobec ewolucji NTIC / Nowe Technologie w Informacji i
Komunikacji / oraz przedstawią swe koncepcje i doświadczenie. Po południu zaś odbędą się spotkania
typu BtoB między wystawcami a dilerami. Wydarzenie to jest organizowane we współpracy z SEDIMA
/ Francuska Federacja Usługodawców i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych / oraz CLIMMAR.
- Przybywa wystawców spoza Francji
Targi notują wzrost liczby wystawców spoza Francji. W tym kontekście wypada wspomnieć o nowych
wystawcach SIM-y zwłaszcza z Korei, Chin i Indii, ale także o firmach z Turcji i Stanów Zjednoczonych.
- Zmieniona sektoryzacja
Organizatorzy zanotowali pod koniec października większą powierzchnię sprzedanych stoisk niż w
analogicznym okresie 2 lata temu. Aby więc sprostać temu zadaniu SIMA zajmie hale od 2 do 7 Parku
Ekspozycyjnego Paris-Nord Villepinte. W hali 2 zlokalizowana będzie arena sektora SIMAGENA oraz
część sprzętu do hodowli i dojenia, który zaprezentowany zostanie także w hali 3. Na Targach obecni
będą światowi liderzy w swych dziedzinach; warto też dodać, że niektóre podsektory notują wyraźne
wzrosty. Zwłaszcza chodzi tu o sektor Nowych Technologii i Elektroniki Pokładowej usytuowany w
hali 4, którego oferta wyraźnie się poszerza w stosunku do poprzedniej edycji SIM-y. Dzięki zaś
stworzeniu sektora start-up-ów / village des start-up / ok. 15 start-up-ów wystawi się po raz
pierwszy.
- #FINDSIMABOX
Po raz pierwszy SIMA organizuje „poszukiwanie skarbu” w wymiarze międzynarodowym. Chodzi o to,
że 10 oznakowań SIM-y zostało ukryte w 10 krajach. 4 z nich zostały niedawno odkryte w Algierii,
Argentynie, Kanadzie i Tajlandii dzięki wskazówkom zamieszczanym regularnie w mediach
społecznościowych. Kolejnych 6 pozostaje do odnalezienia w Anglii, Chinach, Francji, we Włoszech i w
Rosji. Nagrodą będzie ufundowanie wizyty na Targach.
- SIMA 2017 – Targi dla wszystkich rodzajów rolnictwa
Edycja SIM-y 2017 będzie ukierunkowana bardziej niż kiedykolwiek na rozwiązania konkretne, zdolne
do zaspokojenia aktualnych potrzeb rolników w wymiarze globalnym.
Celem organizatorów Targów jest przyczynić się do rozwoju rolnictwa wydajnego i zrównoważonego
poprzez zaprezentowanie wyczerpującej oferty bez względu na wielkość gospodarstw oraz typ upraw
– w tym upraw tropikalnych i specjalistycznych.
- AFRYKA – Kontynent nowych szans i możliwości
W ostatnich latach kontynent afrykański doznaje b. silnego rozwoju, zwłaszcza w sektorze rolnym i
jego mechanizacji. Wiele krajów afrykańskich poszukuje dzisiaj dobrej jakości maszyn i sprzętu
rolniczego, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe swoich populacji. Warto tu dodać, iż SIMA notuje
systematyczny wzrost liczby odwiedzających z Afryki : +11% z 37 krajów – dane z 2 ostatnich edycji
Targów. Wśród gości SIM-y z Afryki są zarówno przedstawiciele różnych instytucji i administracji, jak i
farmerzy i hodowcy. Wychodząc naprzeciw wzrostowej tendencji tego regionu, organizatorzy
prowadzą kampanie promocyjne targów w 13 krajach Afryki.
- Produkować więcej i lepiej – zoom na Szczyt Afrykański
Najbliższa edycja SIM-y zaproponuje szereg wydarzeń korespondujących z globalnym hasłem
„produkować więcej i lepiej” w kontekście Szczytu Afrykańskiego. Szczyt ten nawiązuje do
porozumień zawartych w roku 2015 między CEMA / Europejski Komitet Maszyn i Sprzętu Rolniczego /
a FAO w celu promocji zrównoważonej mechanizacji w rolnictwie krajów rozwijających się. Zgromadzi
on profesjonalistów z sektora rolnego, wystawców oraz oficjeli afrykańskich przy 2 okazjach :
- w niedzielę 26 lutego podczas inauguracji Targów – w obecności ministrów i ambasadorów wielu
krajów afrykańskich
- we wtorek 28.02. w ramach kolokwium o tematyce „Mechanizacja w rolnictwie afrykańskim: jaka
strategia umożliwi wejście na ten rynek ?”
SIMA w statystycznej pigułce :
1 740 wystawców z 40 krajów
238 848 wejść odwiedzających ze 142 krajów świata
300 delegacji i grup międzynarodowych
92 % ankietowanych gości Targów deklaruje satysfakcję
Przedstawicielstwo Targów SIMA w Polsce :
MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE www.promosalons.pl ; [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards