Praca ze stoiska

advertisement
http://www.pracuj.pl/
Praca ze stoiska
Jeśli samo wysyłanie do firm CV nie przynosi rezultatu, można spróbować spotkać
się z potencjalnym pracodawcą osobiście podczas targów pracy. Najczęściej są
organizowane przez uczelnie, biura karier, organizacje studenckie, ale również
urzędy pracy.
O ile te „urzędowe” grupują różnych pracodawców, o tyle uczelnie coraz częściej
koncentrują się na konkretnych branżach. Np. organizacja BEST, skupiająca
studentów uczelni technicznych jest organizatorem targów inżynierskich, ELSA
proponuje targi prawnicze, Biuro Karier Studenckich Wydziału Psychologii UW skupia
firmy oferujące młodym psychologom pracę, praktyki czy staże itd.
Kto korzysta?
Ale to wcale nie znaczy, że z targów organizowanych przez urzędy pracy studenci
nie korzystają. Z obserwacji PUP w Tychach wynika, że odwiedzający to osoby
przejawiające dużą aktywność w poszukiwaniu pracy. Coraz więcej uczestników to
osoby z wyższym wykształceniem. – Targi odwiedzają głównie młodzi ludzie. Ich
motywacja jest zdecydowanie wyższa, niż osób długotrwale bezrobotnych – mówi
Rafał Muster zaangażowany w organizację tyskich Targów Pracy i Aktywizacji
Zawodowej. – Poza tym odnotowaliśmy zwiększony ruch, gdyż odbywały się przed
wakacjami – sporo osób poszukiwało pracy sezonowej. – Jak wynika z doświadczeń
warszawskiego urzędu pracy, organizatora II Międzynarodowych Targów Pracy
(odbędą się w październiku), podczas takich przedsięwzięć zatrudnienie mogą
znaleźć również specjaliści. Jednak ci mają na to większą szansę podczas targów
branżowych. Absolwent politechniki może otrzymać więcej interesujących go ofert
podczas małych targów dla inżynierów, niż podczas dużej międzynarodowej imprezy
otwartej dla wszystkich branż.
Wystawcy
– Poprzednie targi odwiedziło ok. 8 tys. osób i jak wynika z ankiet ewaluacyjnych,
wielu z nich znalazło dzięki targom pracę. W tym roku będzie można wybierać
spośród ofert 130 wystawców – mówi Piotr Kłosowski z warszawskiego urzędu pracy.
Na takich otwartych targach mogą się zaprezentować pracodawcy z różnych branż,
chociaż widać pewne tendencje. – Mniej więcej od 2003 roku odnotowujemy przełom
na rynku pracy, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Samo uruchomienie produkcji
Fiata Panda przyczyniło się w regionie do zatrudnienia ok. 2000 osób w Fiat Auto
Poland i firmach kooperujących. W tym roku widać również poprawę w innych
sektorach – przede wszystkim w handlu i usługach – twierdzi Muster. Ale oprócz firm,
w targach uczestniczą także instytucje, młodzieżowe biura pracy, agencje pracy
tymczasowej i firmy, które posiadają akredytację MGiP do kierowania pracowników
za granicę.
Nie tylko „co”, ale i „jak”
Targi pracy nie polegają tylko na przedstawieniu konkretnych ofert pracy wystawców,
nie jest to tylko platforma wymiany między pracodawcami, a poszukującymi pracy.
Często zamieniają się w duże, rekrutacyjne przedsięwzięcia z cyklem szkoleń i
prezentacji towarzyszących imprezie. Tyskie Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej nie
bez powodu mają taką, a nie inną nazwę. – Oprócz wystawców oferowaliśmy
podczas targów również szereg warsztatów aktywizujących, szkoleń z pisania CV,
prowadzenia działalności gospodarczej. Uruchomiliśmy także pracownię internetową
– asystent Eures prezentował możliwości internetowego poszukiwania pracy za
granicą. W sumie odbyło się siedem takich warsztatów, a w każdym wzięło udział
kilkanaście osób – mówi Rafał Muster. Na dużych, międzyuczelnianych targach (np.
Profesja 2005 we Wrocławiu) często prezentują się znani, renomowani pracodawcy.
Oprócz możliwości pozyskania pracowników, targi są dla nich również sposobem
promocji. Firmy te bardzo często oferują różnego rodzaju szkolenia, wykłady i
prezentacje np. zdradzają tajniki radzenia sobie podczas rekrutacji, radzą, jak
zaplanować swoją karierę.
Żródło: Student – Pracuj.pl
####################
Pełny tekst: http://www.pracuj.pl/student-rekrutacja_2199.htm
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards