Jeżeli BRAK oznak krążenia

advertisement
Automatyczna Defibrylacja
Zewnętrzna
European Resuscitation Council
www.erc.edu
Cele
 Nauczyć się jak wykonać defibrylację
u dorosłych osób z zatrzymaniem krążenia,
wykorzystując automatyczny defibrylator
zewnętrzny (AED)
ERC 2003
Łańcuch przeżycia
ERC 2003
Potrzeba defibrylacji
 Migotanie komór: 80%
pacjentów
 Szansa przeżycia spada o
10% na minutę
 Jedyne skuteczne leczenie:
defibrylacja
 Oznacza: wykonanie
defibrylacji przy pomocy
urządzenia nazwanego
„automatycznym
defibrylatorem
zewnętrznym” (AED)
ERC 2003
AED - co to jest?
 Urządzenie umożliwiające
wykonanie defibrylacji u
osoby z zatrzymaniem
krążenia
 Wszystkie AED
wykorzystują te same
zasady działania
 Oceniają rytm serca u
poszkodowanego i
decydują kiedy defibrylacja
jest potrzebna jest
defibrylacja
 Ich dokładność jest bliska
100%
ERC 2003
Elementy AED
 Polecenia głosowe
 EKG
 Pamięć
 Analiza
ERC 2003
Wykorzystanie AED
 Trzy kroki:
1. Decyzja o użyciu
AED.
2. Uruchom AED.
3. Wykonuj
polecenia.
ERC 2003
Bezpieczeństwo
ERC 2003
Oceń przytomność
ERC 2003
Wołaj o pomoc
ERC 2003
Odegnij głowę do tyłu
Unieś brodę
ERC 2003
Oceń oddech
ERC 2003
Wezwij pomoc
ERC 2003
Zaciśnij nos
ERC 2003
Wykonaj dwa oddechy
ratownicze
ERC 2003
Pozwól powietrzu
wydostać się na zewnątrz
ERC 2003
Oceń oznaki krążenia
ERC 2003
Włącz AED
Jeżeli BRAK
oznak krążenia
ERC 2003
Naklej elektrody
ERC 2003
Wykonuj polecenia
ERC 2003
Analiza rytmu
 Upewnij się że nikt
nie dotyka pacjenta
podczas analizy
rytmu.
ERC 2003
Jeżeli defibrylacja wskazana
 Upewnij się że nikt
nie dotyka
pacjenta.
 Naciśnij przycisk
defibrylacja.
ERC 2003
Jeżeli defibrylacja nie
zalecana
Oceń oznaki krążenia:
Jeżeli brak:
Rozpocznij resuscytację.
Kontynuuj aż AED nakaże Ci
przerwać
Jeżeli są obecne (w tym
prawidłowy oddech):
Pozycja bezpieczna.
Regularnie oceniaj stan
poszkodowanego
ERC 2003
Użyteczne informacje
 Wytrzyj wilgotną skórę przed naklejeniem
elektrod.
 Ogól lub obetnij nadmierne owłosienie: tylko
jeżeli niezbędne.
 Usuń plastry.
 Rozruszniki serca.
 Bezpieczeństwo
 Zagrożenie dla ratownika.
 Zagrożenie dla poszkodowanego.
 Zagrożenie dla świadków.
ERC 2003
Prawne uwarunkowania
 Resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 Defibrylacji
ERC 2003
Wyposażenie
 Chusta twarzowa
 Maska twarzowa
ERC 2003
Wykorzystanie maski
twarzowej
ERC 2003
Ocena tętna
 Tylko jeżeli jesteś
przeszkolony, sprawdź
tętno na bocznej
powierzchni szyi
(tętno na tętnicy
szyjnej).
ERC 2003
Pytania ?
ERC 2003
Podsumowanie
 Trzy kroki:
1. Decyzja o użyciu AED.
2. Uruchom AED.
3. Wykonuj polecenia.
ERC 2003
Podsumowanie
 AED wykonuje defibrylację w przypadku
osoby z zatrzymaniem krążenia.
 Ratownik przed medyczny może używać
ADE.
 Użycie AED jest bezpieczne i skuteczne.
ERC 2003
Czas na ćwiczenia
ERC 2003
Download