Basic Life Support

advertisement
PODSTAWOWE
CZYNNOŚCI
RESUSCYTACYJNE
BASIC LIFE SUPPORT
ERC
Zagrożenia dla ratującego:
zatrucia
• Gazy: cyjanowodór i siarkowodór
–maska z zastawką bezzwrotną
• Substancje żrące: absorbcja przez
skórę i drogi oddechowe
–środki ochrony osobistej
ERC
Zagrożenia dla ratującego:
infekcje
• 15 udokumentowanych
przypadków infekcji w czasie CPR głównie Neisseria meningitidis
• Pojedyncze przypadki gruźlicy
• Nie stwierdzono WZW B i C, lub
CMV
• 3 przypadki zakażenia HIV –
kontakt z krwią !
ERC
Zagrożenia dla ratującego:
ochrona przed zakażeniem
• Rękawiczki i
okulary
• Maski z zastawką
bezzwrotną
• Zabezpieczenie
ostrych narzędzi
ERC
Zapewnienie
bezpieczeństwa dla
ratującego i
poszkodowanego
ERC
Ocena stanu świadomości
ERC
Jeśli poszkodowany jest
przytomny:
• Ocenić ewentualne urazy
• Powtórnie ocenić stan
pacjenta
• Wezwać pomoc
ERC
Jeśli poszkodowany jest
nieprzytomny:
• Wezwać pomoc okrzykiem
• Udrożnić drogi oddechowe
• Sprawdzić obecność
oddechu
ERC
Udrożnienie dróg oddechowych
• Odchylenie głowy
• Uniesienie żuchwy
• Przy podejrzeniu
urazu kręgosłupa
szyjnego:
– rękoczyn
potrójny
ERC
Usunięcie
ciała obcego
z j.ustnej
ERC
Odchylenie głowy i uniesienie
żuchwy
ERC
Rękoczyn potrójny
ERC
Ocena oddychania – max.10 s !
• Wzrokiem – ruchy
klatki piersiowej i
nadbrzusza
• Słuchem – szmer
wydychanego
powietrza
• Czuciem – ruch
wydychanego
powietrza
ERC
Jeśli poszkodowany
oddycha
• Jeśli można - ułożyć w pozycji
bocznej ustalonej
• Zatelefonować po pomoc
• Powtarzać ocenę co kilka minut
ERC
Pozycja boczna ustalona - 1
ERC
Pozycja boczna ustalona - 2
ERC
Pozycja boczna ustalona - 3
ERC
Pozycja boczna ustalona - 4
ERC
Jeśli poszkodowany NIE
oddycha
• Zatelefonować po pomoc
• Wykonać dwa efektywne wdechy
• Wykonać do 5 prób
ERC
Sztuczna wentylacja
• Zamknąć nos
poszkodowanego
• Utrzymywać drożność
dróg oddechowych
• Wziąć głęboki wdech
• Utrzymywać
szczelność między
ustami ratującego i
poszkodowanego
ERC
Sztuczna wentylacja
cd.
• Wdmuchiwać
powietrze przez usta
ratowanego (2 sec)
• Obserwować
unoszenie klatki
piersiowej
• Utrzymując drożność
odsunąć własne usta
ERC
Obserwować opadanie klatki piersiowejERC
Ocena krążenia – max.10 s !
• Obserwować oddychanie, kaszel,
ruchy ciała
• Jeśli posiada się umiejętności –
sprawdzić tętno na tętnicy szyjnej
ERC
Jeśli krążenie jest
zachowane
• Kontynuować sztuczną
wentylację
• Oceniać obecność krążenia co 1
minutę
ERC
Jeśli nie ma krążenia
(tętno niewyczuwalne)
• Rozpocząć pośredni masaż
serca
• Kontynuować wentylację
ERC
Znaleźć
łuk
żebrowy
ERC
Znaleźć
wyrostek
mieczykowaty
ERC
Ułożyć nasadę
dłoni na mostku,
2 palce powyżej
wyrostka
mieczykowatego
ERC
Uciskać mostek
100 razy/min
ERC
Pośredni
masaż serca
ERC
CPR w wykonaniu
jednej osoby
ERC
Niezależnie czy resuscytację
prowadzi jedna czy więcej
osób to stosunek uciśnięć do
wdechów wynosi 30: 2
ERC
Resuscytację prowadzić
do:
• Przejęcia jej przez
kwalifikowany personel
• Momentu gdy ofiara daje
oznaki życia
• Do wyczerpania ratownika
ERC
Wentylacja usta-nos
• Jeśli wentylacja usta-usta jest
utrudniona
• Jeśli występuje uraz ust
• Podczas ratowania w wodzie
• Resuscytacja dziecka
ERC
CPR przy użyciu tylko
pośredniego masażu serca
• Opory ratującego w stosunku do
wentylacji
• Jeśli to możliwe – udrożnić drogi
oddechowe
• Pośredni masaż serca jest lepszy niż
brak CPR
• Odpowiedni dla ratownika
instruowanego telefonicznie w trakcie
CPR
ERC
BLS w świetle zaleceń ERC 2000
BLS w warunkach szpitalnych
PACJENT-zasłabnięcie?
sprawdzić stan świadomości i wezwać pomoc okrzykiem
NIEPRZYTOMNY
PRZYTOMNY
ODDECH i TĘTNO
NIEOBECNE
OBECNE
WEZWAĆ ZESPÓŁ CPR
DONIEŚĆ DEFIBRYLATOR
WEZWAĆ POMOC
PODŁĄCZYĆ ELEKTRODY
DEFIBRYLACJA JEŚLI WSKAZANA
UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH
TLEN
DOSTĘP DOŻYLNY
WENTYLACJA TLENEM
POŚREDNI MASAŻ SERCA
ZNALEŹĆ HISTORIĘ CHOROBY,
LEKARZA PROWADZĄCEGO
ALS PO PRZYBYCIU ZESPOŁU CPR
ERC
BLS w świetle zaleceń ERC
2000
w warunkach przedszpitalnych
1. Ocenić bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
2. Ocenić stan świadomości
3. a/ Jeśli ofiara odpowiada-wezwać pomoc
• regularnie powtarzać ocenę
• b/ jeśli nie odpowiada – wezwać pomoc nie
opuszczając poszkodowanego
• obrócić na plecy i udrożnić drogi oddechowe, usunąć
zanieczyszczenia z jamy ustnej, nie usuwać dobrze
dopasowanych protez zębowych
• Nie odchylać głowy przy podejrzeniu urazu
kręgosłupa szyjnego !!!
ERC
BLS w świetle zaleceń ERC 2000
w warunkach przedszpitalnych
Kiedy wzywać pomoc.
1. Przy więcej niż jednym ratującym, pomoc wezwać
natychmiast po stwierdzeniu braku oddychania.
2. Jeśli ofiarą jest dorosły, pojedynczy ratujący powinien
wezwać pomoc po stwierdzeniu braku oddychania.
• Ale: jeśli przyczyną może być uraz, utonięcie,
zatrucie, ofiarą jest dziecko – należy prowadzić
CPR przez około 1 min przed udaniem się po
pomoc
ERC
BLS w świetle zaleceń ERC 2000
w warunkach przedszpitalnych
• Istnieje możliwość zastosowania w CPR
tylko pośredniego masażu serca
• W przeprowadzonych badaniach okazało
się, że efekty stosowania tylko
pośredniego masażu serca są znacznie
lepsze niż przy braku CPR; jeśli ratujący
nie umie prowadzić wentylacji zastępczej
powinien zastosować udrożnienie dróg
oddechowych i pośredni masaż serca.
ERC
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards