przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego

advertisement
Informacja o wyrobie medycznym
Producent : Zakład Detali Medycznych DEMED Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 56C
tel. (32) 226 03 68, tel./fax. 32 779 78 13 e-mail [email protected] www.demed.pl
Wyrób: Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego
Dostarczane w stanie jałowym, do jednorazowego użytku. Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO).
W przypadku uszkodzenia opakowania, nie używać! Wyrób raz użyty traci swoje właściwości
funkcjonalne. Ponowne użycie tego wyrobu u innego pacjenta nie przyniesie oczekiwanego działania
terapeutycznego i może być źródłem zakażenia.
0434
Przeznaczenie i charakterystyka
Przyrządy są przeznaczone do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego,
głównie u dzieci. Możliwe jest także ich użycie przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy
znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w
jamie bębenkowej. Przyrządy mają kształty zapewniające dobre zamocowanie na błonie bębenkowej z
możliwością swobodnego usuwania wyrobu. Prześwit w osi wyrobu pozwala na ewakuację wydzieliny,
dobrą wentylację i ewentualne wprowadzanie leków.
Wytwarzane typy przyrządów różnią się kształtem, wymiarami i sposobem usuwania wyrobu z błony
bębenkowej.
Przyrządy typu I i II są wytwarzane z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie i są usuwane za
pomocą nitki z przędzy amidowej, umieszczonej jak pokazano na rysunkach 1 i 2. Przyrząd typu III jest
wytwarzany z kauczuku silikonowego (KS) i barwiony pigmentem błękitnym, ułatwiającym zlokalizowanie
przyrządu na błonie. Do pochwycenia przyrządu podczas zabiegu służy występ na kołnierzu o mniejszej
średnicy (zewnętrznym, od strony lekarza), ustawiony prostopadle do kołnierza.
Przyrządy są pakowane, pojedynczo, bezpośrednio w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei są
pakowane w torebki foliowo-papierowe i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO).
Wybór właściwego typu zależy od rodzaju i intensywności procesu zapalnego oraz od wieku pacjenta.
Rysunek 1 – Przyrząd typ I (ø 0,9 mm)
Nr katalogowy 301
Rysunek 2 - Przyrząd typ II (ø 1,15 mm)
Nr katalogowy 302
Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2010r.
Rysunek 2 - Przyrząd typ III (ø 1,45 mm)
Nr katalogowy 303
Sposób stosowania
Przyrządy można zakładać przy znieczuleniu ogólnym lub powierzchniowym miejscowym stosując 2 %
żel ksylokainowy lub lignokainowy, który wprowadza się do przewodu słuchowego zewnętrznego na
około 5-7 minut. Po nacięciu błony bębenkowej (w kształcie litery L lub V), na granicy dolno-tylnego lub
dolno-przedniego kwadrantu, wprowadza się przyrząd kleszczykami w miejsce nacięcia, a nitkę
przymocowuje się przylepcem do małżowiny usznej. Poprzez otwór przyrządu można odsysać wydzielinę
z jamy bębenkowej i wprowadzać leki. Przyrząd utrzymuje się w jamie bębenkowej w zależności od
czasu cofania się zmian patologicznych z ucha środkowego (przeciętnie od 3-ech do 6-ciu miesięcy).
Przyrząd usuwa się, pociągając za nitkę. Otwór w błonie bębenkowej zarasta samoistnie.
Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2010r.
Download