Obsługa Przyrządu OPTAC

advertisement
Firma Usługowo Handlowa METRO
70 – 010 Szczecin ul. Szczawiowa 53 b
tel. 091 48 53 409 091 48 20 132
www.tacho.com.pl
Obsługa Przyrządu OPTAC
1
Obsługa przyrządu OPTAC
© METRO
Firma Usługowo Handlowa METRO
70 – 010 Szczecin ul. Szczawiowa 53 b
tel. 091 48 53 409 091 48 20 132
www.tacho.com.pl
Przycisk
Funkcje przycisku
Naciśnij i przytrzymaj w celu włączenie/wyłączenia przyrządu
Krótkie naciśnięcie po podłączeniu do komputera powoduje otwarcie
okna z zawartością (funkcja działa w niektórych wersjach programu
windows)
Pobranie wszystkich danych z tachografu
Pobranie wszystkich danych z tachografu od ostatniego pobrania
Pobranie danych z karty
Pobranie danych z karty kierowcy.
Włącz przyrząd OPTAC
Umieścić kartę w przyrządzie OPTAC (chipem do przodu i
skierowanym w dół)
Za pomocą odpowiedniego przycisku wybrać funkcje
pobierania danych.
Pobieranie danych sygnalizowane jest naprzemiennym
świeceniem się zielonych diód.
Zakończenie pobierania danych przyrząd sygnalizuje
dźwiękiem i zapaleniem się zielonej diody.
Zapalenie się czerwonej diody oznacza błędne pobranie
danych. W razie wystąpienia takiego objawu należy
powtórzyć czynności.
2
Obsługa przyrządu OPTAC
© METRO
Firma Usługowo Handlowa METRO
70 – 010 Szczecin ul. Szczawiowa 53 b
tel. 091 48 53 409 091 48 20 132
www.tacho.com.pl
Pobranie danych z pojazdu.
Włączyć zapłon
Połączyć do przyrządu OPTAC przewód do pobierania
danych z tachografu cyfrowego.
Połączyć do tachografu cyfrowego przewód do pobierania
danych z tachografu cyfrowego.
Włożyć kartę przedsiębiorstwa do tachografu cyfrowego.
Włącz przyrząd OPTAC
Za pomocą odpowiedniego przycisku wybrać funkcje
pobierania danych. Pobranie wszystkich danych z
tachografu
Za pomocą odpowiedniego przycisku wybrać funkcje
pobierania danych. Pobranie wszystkich danych z
tachografu od ostatniego pobrania
Pobieranie danych sygnalizowane jest naprzemiennym
świeceniem się zielonych diód.
Zakończenie pobierania danych przyrząd sygnalizuje
dźwiękiem i zapaleniem się zielonej diody.
Zapalenie się czerwonej diody oznacza błędne pobranie
danych. W razie wystąpienia takiego objawu należy
powtórzyć czynności.
3
Obsługa przyrządu OPTAC
© METRO
Firma Usługowo Handlowa METRO
70 – 010 Szczecin ul. Szczawiowa 53 b
tel. 091 48 53 409 091 48 20 132
www.tacho.com.pl
Przenoszenie danych do komputera.
Za pomocą odpowiedniego kabla połączyć przyrząd OPTAC z
komputerem poprzez gniazdo USB.
Za pomocą odpowiedniego kabla połączyć przyrząd OPTAC z
komputerem poprzez gniazdo USB.
Włączyć przyrząd OPTAC
Po chwili przyrząd OPTAC zostanie rozpoznany jako
„zewnętrzne urządzenie magazynujące / dysk wymienny”
Aby skopiować dane pobrane do przyrządu OPTAC należy
otworzyć dysk wymienny (START > Mój Komputer > dysk
wymienny) i wybrać dane do kopiowania).
UWAGA: Kopiować i przenosić do komputera
można tylko pliki z rozszerzeniem *.DDD
NIE NALEŻY KASOWAĆ PLIKÓW
configuration.dat oraz settings.dat
4
Obsługa przyrządu OPTAC
© METRO
Download