Galaktyki to skupiska układów planetarnych - wszechświat

advertisement
Galaktyki to skupiska układów planetarnych.doc
(72 KB) Pobierz
Galaktyki to skupiska układów planetarnych, gwiazd i mgławic. Gwiazdy grupują się w galaktyki
dzięki siłom grawitacji. Wszystko, co znajduje się w galaktyce krąży wokół jej środka, zwanego
jądrem galaktyki. Najlepiej znaną nam gwiazdą jest Słońce, wchodzące w skład Drogi Mlecznej.
GALAKTYKI SPIRALNE
Wyróżniamy cztery typy galaktyk, a pierwszą z omawianych są
galaktyki spiralne. Jak sama nazwa wskazuje, mają one spiralny kształt, który tworzą 2 lub 3
ramiona wokół gęstego jądra. Galaktyki te zawierają gwiazdy I i II populacji. Dzieli się je ze
względu na stosunek wielkości ramion do jądra na: a - jasne jądro i słabo rozwinięte ramiona, b mniejsze jądro, a ramiona dobrze rozwinięte, c - słabe jądro, wyróżniające się ramiona, d - osobliwa.
Galaktyki spiralne stanowią około 60 % wszystkich galaktyk. Przykładem takiej galaktyki jest
Mgławica Andromedy, która jest zarazem najbliższą galaktyką przypominająca rozmiarami i
kształtem Drogę Mleczną. Drugi podział to podział ze względu na kształt: galaktyki spiralne
zwykłe i galaktyki spiralne z poprzeczką. Są to wydłużone struktury przechodzące przez jądro
galaktyki, a różnica między nimi a zwykłymi galaktykami spiralnymi polega na tym, że ich ramiona
są połączone jasną poprzeczką w jej centrum.
GALAKTYKI ELIPTYCZNE
Kolejny typ galaktyk to galaktyki eliptyczne, które nie mają ramion. Mają
one spłaszczony owalny kształt i składają się z setki milionów gwiazd. Oznaczone zostały przez
Edwina Hubble'a jako E, a podaje się je ze stopniem spłaszczenia w skali 0 - 7. Galaktyki eliptyczne
zawierają bardzo mało pyłu międzygwiezdnego, dlatego też nie widać ich zbyt wiele podczas
obserwacji. Ze względu na kształt wyróżniamy także galaktyki eliptyczne z poprzeczką.
Wyglądają one jak elipsoidy obracające się wokół własnej osi, a składają się w większości ze
starszych gwiazd. Typowe galaktyki eliptyczne są małe, a wiele z nich to galaktyki karłowate.
Występują one głównie w centrum gromad galaktyk, np. w centrum Gromady w warkoczu Bereniki.
GALAKTYKI SOCZEWKOWATE
Wyróżniamy również galaktyki soczewkowate, będące pośrednimi pomiędzy galaktykami
eliptycznymi i spiralnymi. Są one mocno spłaszczone i nie ma w nich młodych gwiazd ani pyłu. Nie
posiadają także ramion, a jądro jest podobne do silnie spłaszczonej galaktyki eliptycznej, wokół
którego znajduje się dysk. Galaktyki soczewkowate są oznaczane jako S0.
GALAKTYKI NIEREGULARNE
Galaktyki o nieregularnej budowie morfologicznej to galaktyki nieregularne. Są one
zbiorowiskami gwiazd i pyłu międzygwiezdnego, a dzielą się na typy: Irr I i Irr II. Są one bardzo
małe, zwykle rozciągnięte lub zgniecione przez grawitacyjne oddziaływanie z innymi obiektami.
Przykładami galaktyk nieregularnych jest Wielki Obłok Magellana oraz Galaktyka M 82.
GALAKTYKI PODWÓJNE
Podobnie jak w przypadku gwiazd, które tworzą
wspólne układy podwójne, potrójne itp., także galaktyki mogą się łączyć w ten sposób. Galaktyki
podwójne krążą wokół wspólnego środka masy. Galaktyki składające się na ten obiekt są zwykle
galaktykami tego samego typu - albo obie są spiralne, albo eliptyczne. Występuje skłonność do
zgodności podtypów, tzn. częściej występuje para galaktyk typu np. Sb-Sb niż typu Sa-Sb. Na
zdjęciu obok widać przykład galaktyk spiralnych podwójnych.
DROGA MLECZNA
Naszym domem jest Droga Mleczna o spiralnych
ramionach, w których znajdują się gorące, biało - niebieskie gwiazdy - olbrzymy, gorętsze od
Słońca. Drogę Mleczną widać na niebie jako jasny pas rozciągający się wzdłuż płaszczyzny równika
Galaktyki. Pas ten to nic innego jak miliardy gwiazd znajdujących się w obrębie dysku
galaktycznego. Jądro naszej Galaktyki świeci światłem pomarańczowo - czerwonym. Pochodzi ono
od czerwonych olbrzymów, starych gwiazd. W Drodze Mlecznej znajdują się także mgławice, z
których powstają nowe gwiazdy. Jądro Drogi Mlecznej otaczają skupiska gwiazd zwane
gromadami kulistymi. Słońce i planety Układu Słonecznego wchodzą w skład ramienia Oriona.
Układ Słoneczny znajduje się w odległości około 2/3 jego długości licząc od środka Drogi
Mlecznej. Słońce wraz z planetami otaczającymi je porusza się wokół środka naszej Galaktyki.
Układ Słoneczny potrzebuje aż 230 milionów lat, by raz okrążyć środek naszej galaktyki.
GRUPY UKŁADY I GROMADY GALAKTYK
Cała materia we Wszechświecie łączy się w coraz to większe struktury. Gwiazdy łączą się czasem w
układy podwójne, wokół nich tworzą się systemy planetarne, te wraz z pozostałymi obiektami
kosmicznymi łączą się w galaktyki, a galaktyki w gromady galaktyczne. Gromady galaktyk
wyróżniają się na tle innych galaktyk większym stopniem koncentracji. Przykładowo Droga
Mleczna jest powiązana grawitacyjnie z różnymi galaktykami, do których należą m.in.: Mgławica
Andromedy, Obłoki Magellana, galaktyka karłowata w Strzelcu i inne obiekty, które razem
tworzą gromadę galaktyk. Wszystkie te galaktyki zmierzają w tym samym kierunku. Droga Mleczna
należy do gromady zwanej Grupą Lokalną. Grupa galaktyk to co najmniej 3 galaktyki działające
na siebie grawitacyjnie przez co najmniej miliard lat. Lokalny układ galaktyk jest dużo większą
grupą, ponieważ składa się z ok. 45 galaktyk, do której należą m.in. Droga Mleczna i Wielka
Mgławica Andromedy.
Bardzo ogólny podział gromad galaktyk to: gromady regularne i gromady nieregularne.
Gromady regularne mają ogromną masę i sferyczny kształt, zawierają dziesiątki tysięcy galaktyk, a
są nimi w większości galaktyki eliptyczne bądź soczewkowate. W ich centrum znajduje się jedna
lub dwie wielkie galaktyki eliptyczne. Gromady nieregularne mają zaś mniejsze masy i zawierają
kilkadziesiąt razy mniej galaktyk. Są to przy tym galaktyki wszystkich typów. Kształt tych gromad,
jak sama nazwa wskazuje, jest nieregularny. W gromadach regularnych występują tylko galaktyki
eliptyczne i soczewkowate, a w nieregularnych również spiralne.
Kolejnym etapem jest łączenie gromad galaktyk w supergromady, zwane także supergalaktykami,
które tworzą włókna. W niektórych miejscach zawierają one pustki (obszary bez świecącej materii).
Supergromady składają się zwykle z kilku lub kilkunastu większych gromad. Są one nieregularne,
zazwyczaj wydłużone bądź spłaszczone. Układ Lokalny Galaktyk jest częścią Supergromady
Lokalnej, której centrum znajduje się w Gromadzie Galaktyk w Pannie. Lokalna Grupa Galaktyk
znajduje się na krańcach Supergalaktyki Lokalnej.
MIĘDZYGALAKTYCZNE BĄBLE
Badania nad tym, czy materia we Wszechświecie jest jednorodna rozpoczęli Geller wraz ze
współpracownikami. Wyobrażali sobie, że materia w kosmosie jest rozłożona równomiernie, jednak
wyniki badań pokazały coś innego. Uzyskali oni dowód na występowanie dziwnego rozkładu
galaktyk. Galaktyki i gromady układają się w długie, cienkie nici, rozległe płachty oraz gigantyczne
bąble materii. We wnętrzach tych bąbli znajdują się tzw. kosmiczne pustki, które nie zawierają
praktycznie nic. W 1989 roku Geller i Huchra objęli swoimi badaniami kilkanaście tysięcy galaktyk.
Tym razem dokonali kolejnego odkrycia - ściany galaktyk, rozciągającej się na przestrzeni ponad
pół miliarda lat świetlnych. Jest to tzw. Wielki Murem, będący największą pojedynczą strukturą
znalezioną do tej pory we Wszechświecie.
Plik z chomika:
h.kuz
Inne pliki z tego folderu:

Akrecja.doc (56 KB)
Biały karzeł.doc (262 KB)
 Brązowy karzeł.doc (264 KB)
 Co widać na niebie.doc (412 KB)
 CZARNE DZIURY.doc (78 KB)

Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
AGD
 archeologia
 architektura
biżuteria koralikowa
 Dokumenty
Download