laureaci v edycji teatr ()

advertisement
LAUREACI PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODA
POLSKA EDYCJA IV., rok 2007
TEATR
BARTNIKOWSKI MARCIN, l. 29
stypendium na realizację projektu teatralnego Otello-Orfeusz - Reinterpretacje
Rekomendacje:
dr hab. Wiesław Czołpiński - Akademia Teatralna - Wydział Sztuki Lalkarskiej w
Białymstoku
dr Marek Waszkiel - dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek
Dokonania
nagrody:
2007 - Nagroda główna dla twórców spektaklu pt.Baldanders (Anny Świętochowskiej,
Marcina Bartnikowskiego, Marcina Bikowskiego) na Międzynarodowym Festiwalu
Teatralnym Walizka w Łomży
2007 - Złamany Szlaban/Zlomena Zavora – Nagroda główna dla twórców spektaklu
pt. Baldanders (Marcina Bartnikowskego i Marcina Bikowskiego) na
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez granic w Cieszynie
2007 - Nagroda główna w konkursie Nowe Sytuacje na Festiwalu Teatralnym Malta
dla Kompanii Doomsday za spektakl pt.Salome
2007 - Nagroda główna dla spektaklu pt. Baldanders w III Ogólnopolskim Konkursie
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – (nagroda dla twórców spektaklu:
Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego).
2007 - Wyróżnienie aktorskie za rolę Dwugłowego w spektaklu pt. Baldanders w XIII
Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej
2007 - Grand Prix dla Kompanii Doomsday za spektakl pt. Kąsanie na Festiwalu
Zdarzenia w Tczewie2006
2006 - Nagroda zespołowa dla Teatru Akcji DZRTt za spektakl pt. Efekt cieplarniany
w I Ogólnopolskim Konkursie na Inscenizację Dramatu Klasycznego, organizowanym
przez Ministerstwo Kultury we współpracy z Instytutem Raszewskiego
2005 - Nagroda zespołowa dla Teatru Akcji DZRT na X Międzynarodowym Festiwalu
Walizka w Łomży za spektakl pt. Trzeba coś z tym zrobić
2003 - II nagroda dla Teatru Akcji DZRTna III Międzynarodowym Festiwalu Zdarzenia
w Tczewie za spektakl pt. Trzeba coś z tym zrobić
konkursy, warsztaty, seminariach:
2006 – I edycja/ 2007 – II edycja - prowadzenie warsztatów teatralnych z dziećmi z
Domu Dziecka w Supraślu, zorganizowanych we współpracy z Narodowym Centrum
Kultury - Supraśl/Białystok
2003 - Prowadzenie warsztatów teatralnych z osobami z niepełnosprawnością
ruchową we współpracy z Afrykańską organizacją ONG PACS - Amlame, Togo
2000 - Prowadzenie warsztatów teatralnych z osobami o obniżonej normie
intelektualnej w szkole dla dzieci niepełnosprawnych – Warszawa
1998-czerwiec 2000 - Prowadzenie warsztatów teatralnych i kursów polonistycznych
dla dzieci z trudnych rodzin w świetlicy terapeutycznej Warszawa/Targówek
Od 4 lat tworzy teatr niezależny przede wszystkim jako aktor, ale także jako
inscenizator (prace reżyserskie, scenograficzne i dramaturgiczne) oraz organizator
wydarzeń artystycznych (festiwale teatralne, warsztaty). Pracuje także gościnnie w
teatrach instytucjonalnych. Ponadto od czasów studiów polonistycznych publikuje
szkice i recenzje z zakresu literatury i teatru
role:
2007 - rola Cayetano De Laury w spektaklu pt. Kąsanie w reżyserii Marcina
Bikowskiego (Teatr Muzycznym Roma w Warszawie/ Akademia Teatralna im. A.
Zelwerowicza – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku/ Kompania Doomsday)
2006 - role w spektaklu pt. Głupcy w reżyserii Marcina Bikowskiego (Białostocki Teatr
Lalek/Wasching Machine)
Rola Dwugłowego w spektaklu pt. Baldanders w reżyserii Marcina Bikowskiego
(Białostocki Teatr Lalek)
2005 - w spektaklu pt. Salome, wg Oskara Wilde’a w reżyserii Michaela Vogla. (Teatr
Kompania Doomsday/ Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku)
2004 - w spektaklu pt. Until Doomsday – Ballada o Latającym Holendrze, wg
Heinricha Heinego i Ryszarda Wagnera w reżyserii Michaela Vogla (Teatr Kompania
Doomsday);
Rola Lucky’ego w spektaklu pt. Monologi nieznane, wg Becketta/Dantego w reżyserii
Roberta Drobniucha (Teatr Akcja DZRT).
Role w spektaklu pt. Mistyczne, barbarzyńskie, znudzone, wg Guntera Grassa (Teatr
Akcja DZRT);
Rola Jeszuy Ha Nocri w spektaklu pt. Mistrz i Małgorzata, wg Michaiła Bułhakowa w
reżyserii Piotra Dąbrowskiego (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w
Białymstoku)
2003 – spektakl pt. Trzeba coś z tym zrobić wg Rolanda Topora (Teatr Akcja DZRT)
Rola Viriela Pembroka w spektaklu pt. Efekt cieplarniany wg, St. I. Witkiewicza w
reżyserii Ewy Piotrowskiej (Teatr Akcja DZRT)
reżyseria:
2004 - z Dagmarą Sową i Marcinem Bikowskim spektaklu pt. Mistyczne,
barbarzyńskie, znudzone, wg Guntera Grassa (Teatr Akcja DZRT)
2003 - z Dagmarą Sową i Karolem Smacznym spektaklu pt. Trzeba coś z tym zrobić,
wg Rolanda Topora (Teatr Akcja DZRT)
współpraca scenograficzna:
2007 - do spektaklu pt. Kąsanie w reżyserii Marcina Bikowskiego (Teatr Muzyczny
Roma w Warszawie/ Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza – Wydział Sztuki
Lalkarskiej w Białymstoku/ Kompania Doomsday) – wspólnie z Marcinem Bikowskim
2006 - do spektaklu pt. Baldanders w reżyserii Marcina Bikowskiego (Białostocki
Teatr Lalek) – wspólnie z Marcinem Bikowskim
2004 - do spektaklu pt. Mistyczne, barbarzyńskie, znudzone, wg Guntera Grassa
(Teatr Akcja DZRT) – wspólnie z Marcinem Bikowskim
dramaturgia:
2006 - autorski scenariusz do spektaklu pt. Baldanders w reżyserii Marcina
Bikowskiego (Białostocki Teatr Lalek)
ważniejsze inicjatywy artystyczne:
2003 - Współzałożenie Teatru Akcja DZRT
2004 - Współzałożenie Teatru Kompania Doomsday
W latach 2005 – 2007 - sześć edycji Przeglądu Inicjatyw Teatralnych Białysztuk
(organizacja i kierownictwo artystyczne)
2005 - organizacja (kierownictwo artystyczne) Pierwszego lotu – Przeglądu Młodego
Teatru podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Lalek w Opolu
wykaz publikacji:
1. Ulotny urok drzewka Bon Sai, „Teatr lalek”, nr 1, 2006
2. Raport ze służby Melpomenie. Recenzje w „Teatrze lalek” w okresie 1996-2005,
„Teatr lalek”, nr 1, 2006
3. Drei Lektionen oder der romantische Hollander, “Double”, nr 1, 2004
4. Trzy lekcje, czyli romantyczny Holender, “Teatr lalek”, nr 3, 2004
5. Zwierciadło w którym świata pięknieją obrazy. „Ślepcy” Maeterlincka w reżyserii
Mariana Pecki, „Teatr lalek”, nr 1, 2002
6. Trzy postacie sceniczne w śmiertelnym upojeniu. „Zdziczenie obyczajów
pośmiertnych” Bolesława Leśmiana wobec modernistycznego teatru śmierci,
„Przegląd humanistyczny”, nr 1, 2001
7. Pogańska orgia sierpnia, czyli Brunona Schulza ogród rozkoszy, „Pogranicza”, nr
1-2, 2000
8. Witkacy w Zakopanem, czyli schronisko dla teatrałów, „Perspektywy”, nr 10, 1999
9. Chwała tobie szatanie. Napięcie między sacrum i profanum w poezji Baudelaire’a,
[w:] Antologia poezji modernistycznej, red. E. Brandeburska, Warszawa 1996
PIOTROWSKA EWA, l. 32
stypendium na staż w meksykańskim Centrum Międzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży.
Rekomendacje:
dr Marek Waszkiel - Akademia Teatralna w Warszawie - Wydział Sztuki Lalkarskiej w
Białymstoku
Oleg Żiugżda - dyrektor Grodzieńskiego Obwodowego Teatru Lalek
Iwan Sogel - Teatr Lalkowy- Koszyce, Słowacja
dr hab Wiesław Czołpiński - Akademia Teatralna w Warszawie - Wydział Sztuki
Lalkarskiej w Białystoku
Dokonania
festiwale:
2006 - Udział w Festiwalu „METEORIT” w Kolarovie na Słowacji ze spektaklem
„Opowieść krawiecka”
2006 - „Ur-Hamlet” – międzynarodowy projekt teatralny organizowany przez Odin
Teatret z Holstebro, prowadzący: Eugenio Barba – (Włochy, Dania)
2006- Udział w XIII Międzynarodowych Toruńskich Spotkaniach Teatrów Lalek z
dwoma spektaklami (reżyseria): „Efekt cieplarniany” wg „Niepodległości trójkątów” St.
I. Witkiewicza oraz „Mitologia Greków – interpretacje”
2005 - Udział w Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach (ze spektaklem „Efekt
cieplarniany” wg „Niepodległości trójkątów” St. I. Witkiewicza.
2005 - Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru (International School of Theatre
Anthropology) – warsztaty, konferencje, seminaria; organizatorzy: Odin Teatret,
Instytut Grotowskiego, prowadzący - Eugenio Barba (Wrocław, Krzyżowa)
2004 - Udział w VII Międzynarodowych Spotkaniach Szkół Teatralnych Wydziałów
Lalkarskich oraz I Międzynarodowym Festiwalu Debiutów Artystów Lalkarzy „Mistrz –
uczeń” we Wrocławiu (ze spektaklem pt. „Efekt cieplarniany” wg „Niepodległości
trójkątów” St. I. Witkiewicza.
2000 - 2002 - Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie „Tratwa” w Olsztynie,
prowadzący: grupa „Milon Mela” – tradycyjne hinduskie sztuki walki, James Sloviak i
Jairo Kuesta – warsztaty dotyczące technik aktorskich
1996 – 2002 - Warsztaty organizowane przez Ośrodek Badań Twórczości Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (obecny Instytut Grotowskiego)
we Wrocławiu - prowadzący: Emmam
Warsztaty pieśni hinduskich, Bobo Lunden – praca nad konstrukcją sceniczną porwadzący, Anna Zubrzycka i Grzegorz Bral – praca nad ciałem i głosem aktora wg
metody Teatru „Gardzienice”.
Elżbieta Jaroszewicz – warsztaty pantomimy, Wiesław Komasa – praca nad
konstrukcja sceniczna w oparciu o „Trzy siostry” Czechowa, Zygmunt Molik – ciało i
głos, Thorgel Wethal – praca nad techniką aktorską wg metody Eugenio Barby
1998 - Warsztaty pieśni archaicznych, organizator: Fundacja Muzyki Kresów z
Lublina, prowadzący m.in. Jan Bernad, Monika Mamińska, Tatiana Sopiłko, (Rybaki)
nagrody/wyróżnienia:
2007 - Nagroda za muzykę i nagroda za scenografię - w V Międzynarodowym
Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych “PIERROT” 2007 w Starej Zagorze w Bułgarii
ze
spektaklem „Mitologia Greków interpretacje” ( reżyseria)
2006- Nagroda Zespołowa dla Akcji DZRT za „Efekt cieplarniany” wg „Niepodległości
trójkątów” St. I. Witkiewicza (reżyseria)
2006 - I Ogólnopolski Konkurs na Teatralną Inscenizację Dawnych
Dzieł Literatury Europejskiej
2006 - Główna nagroda - Miroslav Kolbašsky za rolę w (reżyserowanym przeze
aplikującą) spektaklu „Opowieść krawiecka” w IX Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Lalek
„INTERLAYALKA” w Użgorodzie na Ukrainie
2004 - Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
za szlachetne przesłanie zawarte w spektaklu. w III Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” (z przedstawieniem „Bociek i strach na wróble”
(reżyseria)
inne:
kilka scenariuszy teatralnych: „Otesanek”, „Emilka w Krainie Snów”, „Kryształowa
opowieść”, „Mitologia Greków – interpretacje”, „Opowieść krawiecka”. Większość z
nich została zrealizowana na scenie. „Opowieść krawiecką” przetłumaczono na język
słowacki, czeski i litewski, została zrealizowana w Koszycach, obecnie w Kownie jest
w trakcie przygotowań do realizacji.
2007 - układ wierszy do płyty CD „Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki” wydanej
przez Akademię Rozwoju Wyobraźni Buka – „Mądre Bajki”
2006 roku w odpowiedzi na zaproszenie Eugenia Barby wzięła udział w projekcie
„Ur-Hamlet” i wystąpiła w tym spektaklu w ramach Theatrum Mundi
Organizowała warsztaty artystyczne m.in. warsztaty pieśni archaicznej, warsztaty
ciało - głos, zapraszając do ich prowadzenia wybitnych specjalistów takich jak Jan
Bernad, Tatiana Sopiłko, Monika Mamińska.
Download