energicznie - El-It

advertisement
E NE R GIC Z NIE
Te c h n o l o g i a , k t ó r a p o w o d u j e
wzrost w ydajności i oszczędności
Nowa generacja
Elektronicznych Mierników Mocy
Najlepsze osiągi i najwyższa oszczędność w instalacjach oświetleniowych
Nowe elektroniczne mierniki mocy Full Solid Power® są ostatnim osiągnięciem w ewolucji technologicznej urządzeń
do regulacji strumienia świetlnego.
Bazują całościowo na technologii falownika, co pozwala na dostarczanie napięcia sinusoidalnego i regulację
o szerokim zakresie wartości, odpowiednie do różnego rodzaju lamp do instalacji oświetleniowych; dzięki tej
technologii są w stanie zniwelować negatywny efekt przesunięcia fazowego i uzyskać w ten sposób najwyższą
skuteczność świetlną i najlepszą sprawność energetyczną instalacji.
Ponadto Full Solid Power(r) posiada wbudowany komputer, zintegrowany z systemem operacyjnym Linux i co więcej,
wszystkimi jego funkcjami można zarządzać zdalnie bez dodatkowych urządzeń.
Wersje
KCEP/HFS
CEP/HFS*
KGPI/HFS
GPI/HFS*
CEP/HFS-G**
Elektroniczny
miernik mocy
Elektroniczny
miernik mocy
Elektryczne a
gregaty mocy
Elektryczne
agregaty mocy
Elektroniczny
miernik mocy
Bez szafy
W szafie
certyfikowanej IMQ
Bez szafy
W szafie
certyfikowanej IMQ
Tylko chassis (bazowy
element konstrukcyjny)
miernika
IP21
IP44
IP21
IP44
IP21
* wykonanie w podwójnej izolacji (klasa II) na zamówienie
** w celu poprawnej instalacji kierować się wskazówkami firmy Conchiglia
Wykaz modeli
Prąd
maksymalny
fazy
(A)
Maksymalne
dopuszczalne
obciążenie
(kW x faza)
Wymiary dla wersji z szafą (mm)
Wykonanie
Model
Moc
znamionowa
(kVA)
Podstawa
Wysokość
Głębokość
Trójfazowy
…/308/…
3 x 3,2
14
2,9
860
1.394
450
Trójfazowy
…/310/…
3 x 4,1
18
3,7
860
1.394
450
Trójfazowy
…/315/…
3 x 5,8
25
5,2
860
1.394
450
Trójfazowy
…/320/…
3 x 6,9
30
6,2
860
1.394
450
Trójfazowy
…/325/…
3 x 8,7
38
7,9
860
1.394
450
Trójfazowy
…/330/…
3 x 10,4
45
9,3
860
1.394
450
Trójfazowy
.../335/…
3 x 12,0
52
10,8
860
1.394
450
Trójfazowy
…/345/…
3 x 15,0
65
13,5
860
1.394
450
Trójfazowy
…/350/…
3 x 16,8
73
15,1
860
1.394
450
Trójfazowy
…/360/…
3 x 20,0
87
18,0
860
1.394
450
Trójfazowy
…/375/…
3 x 24,2
105
21,7
860
1.394
450
Jednofazowy
…/158/…
1 x 5,8
25
5,2
546
900
308
Jednofazowy
…/169/…
1 x 6,9
30
6,2
546
900
308
Jednofazowy
…/187/…
1 x 8,7
38
7,9
546
900
308
Jednofazowy
…/199/…
1 x 10,4
45
9,3
546
900
308
Podstawowe dane techniczne to:
• utrzymanie wartości cosφ≈1 wejścia;
• zróżnicowanie cosφ wyjścia zarządzane do 0,75 także z maksymalnym zastosowanym obciążeniem;
• regulacja lamp z optymalnymi kształtami fali;
• odporność na mikroprzerwy napięcia sieci;
• zdalne monitorowanie zintegrowane z urządzeniem (dostarczony w standardzie);
• wysoka elastyczność i personalizacja cykli;
• działanie jako zasilacz awaryjny (z opcjonalnym modułem);
• wykonanie w podwójnej izolacji (na zamówienie).
FULL SOLID POWER: WYDAJN
Zaawansowana technologia
Falownik wielopoziomowy z korekcją Współczynnika Mocy (PF)
W stosunku do wersji tradycyjnych, pozwala na większą ogólną wydajność urządzenia przy zastosowaniu tej
samej mocy.
Zalety:
• zarządzanie w sposób elastyczny i skuteczny urządzeniami różnego rodzaju;
• obniżenie zniekształcenia napięcia wyjścia w każdych warunkach obciążenia lamp, czego natychmiastowym
efektem jest lepsza końcowa wydajność instalacji oświetleniowej
• pochłanianie z sieci energii z cosφ≈1
Zintegrowany system kontroli
Oparty na wbudowanym komputerze i systemie operacyjnym
Linux.
Zalety:
• zdalny monitoring z prostym dodaniem karty telefonicznej i
użycie wspólnej przeglądarki sieciowej;
• aktualizacja oprogramowania i ciągła poprawa skuteczności
bez dodatkowych kosztów dla klienta;
• aktualizacja systemu, także zdalna;
• połączenia:
- miejscowe (poprzez port Ethernet/ USB)
- zdalne przez komputer (port Ethernet);
• niezawodność i wysokie możliwości personalizacji;
• dostępność do aktualnych i poprzednich danych o działaniu
urządzenia.
System full unbreak®
• zagwarantowana jest ciągłość dostawy na obciążeniu także w obecności mikroprzerw do 40ms;
• integrując moduł zasilania rezerwowego na baterie (na zamówienie), w obecności mikroprzerw dłuższych niż
40ms lub awarii zasilania, system przewiduje rekonfiguracje automatyczną i zasilanie instalacji na baterie;
• w przypadku warunków krytycznych dla sprzętu lub uszkodzenia wewnętrznego, by-pass przewiduje zasilanie
bezpośrednie instalacji bez przerw w dostawie.
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (jednofazowe)
1/N/PE 180-276 V
Napięcie wejściowe (trójfazowe)
3/N/PE 315-470 V
Napięcie wyjściowe sterowane
100-245 V
Częstotliwość
50-60 Hz (do wyboru)
Dokładność napięcia wyjścia
±0,3%
Max dopuszczalne przeciążenie
do 200% wartości znamionowej prądu na obciążeniu pojemnościowym na starcie
Szybkość stabilizacji
< 10 ms
Poprawka współczynnika mocy obciążenia wejścia
Cosφ ≥ 0,99
Przesunięcie fazowe zarządzane z zastosowanym
obciążeniem max
Cosφ ≥ 0,75
Niezależna regulacja w trzech fazach
występuje
Temperatura pracy
-20°C +50°C
Wilgotność względna
Do 95% bez kondensacji
Komunikacja
USB/Ethernet - sterowanie monitoringiem przez modem (zintegrowany) GSM/GPRS
Direttive Dyrektywy
Niskie napięcie CE/2006/95, Emc CE/2004/108, Znakowanie CE CE/93/68
Zgodność z normami
EN 61000-3-2, 61000-3-12, EN 60439-1
OŚĆ, KTÓRA GENERUJE NAJWYŻS
Zalety Ekonomiczne i Osiągi
Poprawka jednostkowego Współczynnika mocy (PF)
Korzyści:
• wydłużenie żywotności komponentów
elektromechanicznych;
• znacznie ograniczona częstotliwość
wykonywania konserwacji części
elektrycznych;
• optymalny stosunek między
zainstalowanym obciążeniem a mocą
urządzenia;
• redukcja pobranej mocy;
• podwyższona wydajność urządzenia;
• brak dodatkowego przegrzewania linii u
źródła.
Voltage (V)
Full Solid Power® pozwala całkowicie odzyskać PF obciążenia w stosunku do wejścia i skorygować jego dystorsję w
znaczny sposób, znacząco podnosząc wydajność, wszystko zgodne z obecnie obowiązującymi normami (EN 610003-2, 61000-3-12, EN 60439-1).
Na wykresie można zauważyć zanik przesunięcia fazowego między napięciem i prądem wejścia instalacji
oraz przebieg sinusoidalny, pozbawiony dystorsji harmonicznej prądu.
Time (t)
Napięcie zasilające
wejściowe
Niezależność prądu wejścia/wyjścia
Wielopoziomowy inwertor Full Solid Power®,
utrzymując u źródła urządzenia prąd stały
z PF = 1, jest w stanie dostarczać u ujścia
prąd o wartości wyższej zarówno w fazie
włączenia kiedy cosφ może osiągnąć wartości
bardzo niskie (0,3 - 0,4) jak również w
przypadku obniżenia jakości kondensatorów
poprawki współczynnika mocy, także ze
sprzętem obciążonym maksymalnie w swoim
natężeniu, do wartości PF = 0.75.
Odporność na mikroprzerwy
Zapewnia zasilanie lamp w czasie
mikroprzerw do 40ms, podczas gdy
większość lamp zaczyna gasnąć z powodu
mikroprzerw krótszych niż 20 ms.
Korzyści:
• ciągłość działania;
• wydłużenie żywotności lamp;
• większa oszczędność energii;
• mniejsze koszty utrzymania.
Prąd przesunięty w
fazie i zniekształcony
pochłonięty z instalacji
oświetleniowej WLS
(Wysokoprężna Lampa
Sodowa)
Prąd wejścia
wyrównany i
oczyszczony, którego
źródłem jest regulator
Stabilizacja i szybkość sterowania
Technologia w jakiej wykonane są CEP HFS pozwala
osiągnąć prędkości sterowania napięciem niższym od 10ms z
dokładnością zlecenia do ±0,3%;
Zalety:
• poprawa średniej żywotności lamp;
• utrzymanie w działaniu lamp także w przypadku nagłego
spadku napięcia wejściowego;
• ustawienie i utrzymanie minimalnego napięcia redukcji
zainstalowanych lamp na końcu instalacji.
Działanie urządzenia dodawczo napięciowego
Pozwala utrzymać pełne oświetlenie do 230V także dla
wartości napięcia sieci niższych od tych znamionowych,
posiadając siłę napięcia dodawczego równą 15% napięcia
znamionowego sieci.
Zaletą jest zapewnienie, w czasie działania pełnego
oświetlenia, poziomów oświetlenia przewidzianych w
projekcie i w konsekwencji zgodność z normami (UNI 10439
e EN 13201-2).
Optymalizacja kształtów fali
Pozwala ustawić odpowiedni kształt fali wyjścia jak
najkorzystniejszy dla danego rodzaju lampy użytej,
utrzymując jednocześnie doskonałą sinusoide wejścia.
SZE OSZCZĘDNOŚĆI
Redukcja kosztów eksploatacji
W nawiązaniu do danych technicznych instalacji, można osiągnąć oszczędności, wahające się od 25% do 50%.
Oszczędność energetyczna otrzymywana z mierników tradycyjnych spowodowana jest oszczędnością poprzez
redukcję, oszczędnością poprzez stabilizację i oszczędnością kosztów utrzymania.
Przy użyciu Full Solid Power pojawia się dodatkowy czynnik oszczędnościowy, zdefiniowany jako „poprzez
normalizację”.
Oszczędność przez stabilizację
Podczas godzin nocnych napięcie zasilające
jest zazwyczaj wyższe w stosunku do wartości
znamionowej 230V. Ten wzrost napięcia, poza
tym, że jest szkodliwy dla lamp, jest też przyczyną
niepotrzebnego zużycia energii. Ten składnik
oszczędności, mimo, że ograniczony, nadal jednak
stanowi wkład nie do pominięcia.
Oszczędność ciężaru utrzymania
Wraz z użyciem Full Solid [email protected], który dokładnie
zarządza metodami włączania i gaszenia instalacji
i unika problemów związanych z niepożądanymi
wahaniami napięcia sieci, podwaja się resurs lamp i
obniża się znacząco częstotliwość ich wymiany.
Emitowany strumień świetlny utrzymuje się na
wysokich poziomach także po 16000-20000 godzinach
działania.
Oszczędność z redukcji
Szczegółowa i precyzyjna kontrola napięcia
wyjściowego pozwala ograniczyć redukcję do
minimalnych dozwolonych wartości. W ten sposób
możemy zaoszczędzić więcej bez szwanku dla jakości
oświetlenia drogowego. Z wykresu można zaczerpnąć
kilka danych dotyczących działania lamp w redukcji, które:
• do 200V (‐13%), pochłaniają 25% mniej mocy,
podczas gdy redukcja przepływu postrzegana przez
użytkownika zatrzyma się wokół 7%;;
• do 180V (‐22%), redukcja mocy pochłoniętej będzie
wynosić około 50% podczas gdy redukcja strumienia
świetlnego postrzegana przez użytkownika zatrzyma się
wokół 16%.
240 V
230 V
220 V
energy saving band
100%
200 V
flux
180 V
75%
50%
flux
18:00
19:00
20:00
21:00
without regulator
22:00
23:00
flux
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
with Full Solid Power®
07:00
Oszczędność na normalizacji
Ta zaleta zawiera się w działaniu na cosφ≈1
oprócz jednostki regulacyjnej napięcia oraz
rodzaju połączonych obciążeń. Pozwala to
uniknąć zwiększenia kosztów taryfowych
stosowanych przez zarządcę sieci dla
wartości cosφ<0,9, nieuniknionych w związku
ze starzeniem się instalacji.
Oszczędność ta spowodowana jest dwoma
składnikami:
• jeden związany z odzyskaniem przesunięcia
fazowego napięcie-prąd (cosφ),
• inny z odzyskiem dystorsji prądu instalacji.
Ten ostatni, w zależności od przypadku, może
mieć wpływ na wartość zawartą między 2 a 4%.
Wbudowane zdalne monitorowanie
Zalety:
• monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym;
• obrazowanie archiwum danych i ich opracowanie w
formatach zgodnych z najbardziej rozpowszechnionymi
arkuszami kalkulacyjnymi;
• modyfikacja ustawionych parametrów działania;
• zdalna emulacja wyświetlacza;
• zdalne uaktualnienie oprogramowania.
Full Solid Power® jest wyposażony
w serwer sieciowy wbudowany w
urządzenie, który pozwala w prosty
sposób komunikować się za pomocą
przeglądarki internetowej oraz modemu.
ROZWIĄZANIE GSM (podstawowe) – Połączenie Punkt-Punkt GSM
Serwer sieciowy
przeglądarka internetowa
modem GSM
modem GSM
Użytkownik poprzez przeglądarkę sieciową i modem GSM, łączy się w trybie punkt-punkt z miernikiem i obrazuje
różne dostępne informacje. Możliwe jest zatem monitorowanie w czasie rzeczywistym przebiegu różnych wielkości
(napięcia, prądu, mocy, itp.) podczas gdy dane historyczne mogą być zorganizowane na wykresie poprzez małą
aplikację (na zamówienie) zainstalowaną na komputerze użytkownika.
System jest opłacalny ekonomicznie przede wszystkim kiedy urządzeń zdalnie monitorujących jest mniej.
ROZWIĄZANIE GPRS (advanced) – Połączenie Wielo-Punkt poprzez sieć internetową
Server periferico
Serwer sieciowy
Serwer sieciowy
Punkt dostepu
Serwer sieciowy
modem GSM
modem GSM
modem GSM
Połączenie zachodzi poprzez model GPRS do punktu dostępu (PD) połączonego z Internetem poprzez usługę ADSL.
Na komputerze klienta, który może działać z serwera, znajduje się pakiet aplikacji “deluxe”(serwer sieciowy, aplikacja
do wizualizacji graficznej, itp.) z którym można także emulować display znajdujący się na mierniku i zintegrować je w
czasie rzeczywistym.
Zalety: • dostępność większej ilości funkcji do przetwarzania informacji;
• wyższa prędkość komunikacji;
• stabilność połaczenia.
Możliwe jest, alternatywnie do zdalnego monitorowania, połączenie się z siecią lokalną poprzez port Ethernet.
Najwyższy poziom wydajności i oszczędności
Cechy innowacyjne i zalety ekonomiczne Full Solid Power® istotne są przy wyborze
najodpowiedniejszej konfiguracji urządzenia i ogólnie podczas analizy inwestycyjnej.
Przykład:
-liczba lamp WLS od 150W = 48 na fazę
-straty rozproszenia lampy oporowej = 22W na lampę
-straty na linii = 10%
Moc aktywna całościowa jest równa 27.244W czyli ac. 9.080W/faza i urządzeniem do
zastosowania jest HFS/30
Zalety ekonomiczne inwestycji
Full Solid Power®
Rozwiązanie tradycyjne
Cosfi urządzenia:0,9
moc max. 30kVA
moc max. 30kVA
Cosfi urządzenia: 0,8
moc max. 30kVA
moc min. 34,0 kVA (+13%)
Cosfi urządzenia: 0,75
moc max. 30kVA
moc min. 36,3 kVA (+21%)
Wybór konfiguracji urządzenia
Dzięki źródłowemu utrzymaniu miernika PF =1, moc maksymalna pozostaje niezmienna, także w
przypadku obciążeń u ujścia silnie przesuniętych fazowo, zapobiegając użyciu urządzenia o wyższej
konfiguracji.
Oszczędność poprzez
redukcję
Wraz z redukcją przepływu o 40% (ac.2700h/rok), osiąga się oszczędność
netto wyższą niż 30%.
Oszczędność poprzez
stabilizację
Un ulteriore contributo pari a circa l’1,5% si ottiene dall’effetto combinato
della stabilizzazione e della precisione della tensione
di uscita rispetto al valore impostato.
Oszczędność kosztów
utrzymania
2-3% oszczędności na rok otrzymuje się dzięki wydłużeniu żywotności lamp i
mniejszej częstości zastępowania kondensatorów do poprawki współczynnika
mocy.
Oszczędność poprzez
normalnizację
Zakładając wartość średnią PF równą 0,8 (powszechnie używana w już
istniejących urządzeniach) oszczędność ekonomiczna całościowa
zwiększyła się średnio o 10% w stosunku do zniwelowania ciężarów
pochodzących z obciążenia dla PF niższego od 0,9.
Procentowa suma wszystkich oszczędności to średnio w czasie 45%, co daje zwrot kosztów w przeciągu
około 2 lat.
Conchiglia SpA • Via A. Corelli, 5 • P.O. Box 105 • I-42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522.387211 • Fax +39 0522.302803 • www.conchiglia.com • e-mail: [email protected]
Totally certified Quality management system ISO 9001:2008
000470283 - PR/CEPHFS/10
Zalety ekonomiczne zarządzania
Download