WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA
we WROCŁAWIU
ODDZIAŁ w ŚWIDNICY
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
tel./fax (74) 852 14 54, 851 44 39
www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: [email protected]
OŚW-515-1/07
Świdnica, dnia 13.07.2007r.
Informacja
Oddział w Świdnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
przesyła informację na temat stanu fitosanitarnego upraw na terenie powiatu
w miesiącu czerwcu:
1. Pszenica ozima
Choroby:
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (Erisiphe graminis) - 29,3% porażonych roślin
Zgorzel podstawy źdźbła Gaeumannomyces graminis) – 2,1% porażonych roślin
Łamliwość zbóż i traw (Pseudocercosporella herpotrichoides) – 2,8% porażonych roślin
Septorioza plew pszenicy (Stagonospora nodorum ) – 0,5% porażonych roślin
Szkodniki:
Mszyca zbożowa (Sitobion avenae) – 11,5% uszkodzonych roślin
Skrzypionki (Lema spp.) – 8,5% uszkodzonych roślin
Pryszczarek zbożowiec (Haplodiplosis equestris) – 2,2% uszkodzonych roślin
2. Kukurydza
Choroby:
Ploniarka zbożówka – 0,8% uszkodzonych roślin
3. Burak cukrowy
Szkodniki:
Mszyca trzmielinowo-burakowa (Apis fabae) – 8,1% opanowanych roślin
Śmietka ćwiklanka Pegomya hyoscyami) – 9,3% uszkodzonych roślin
4. Rzepak ozimy
Choroby:
Sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam) – 1,8% porażonych roślin
Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae) – 4,5% porażonych roślin
Szkodniki:
Chowacz podobnik (Ceautorrhynchus assimilis) – 1,2% uszkodzonych roślin
Pryszczarek kapustnik (Dasuneura brassicae) – 3,8% uszkodzonych roślin
5. Truskawka
Choroby:
Szara pleśń (Botryotinia fuckeliana) – 1,6% porażonych roślin.
MK/MK
Kierownik Oddziału
Bolesław Pocałuń
Download