Ostrzeżenie dla stosujących środki ochrony roślin

advertisement
Ostrzeżenie dla stosujących środki ochrony roślin
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że otrzymał
powiadomienie o pojawieniu się w sprzedaży niedopuszczonych do obrotu w
Polsce środków ochrony roślin DIFENOCONAZOL 250 EC i PACLOBUTRAZOL 250
SC., zalecanych do zwalczania chorób grzybowych w uprawach rzepaku.
Produkty
te
mają
nieznane
pochodzenie oraz niewiadomy skład
chemiczny
o
nieustalonym
działaniu. Etykiety - instrukcje
preparatów
nie
spełniają
podstawowych wymagań w zakresie
oznaczania środków chemicznych.
Nie są sporządzone w języku polskim
i nie podają obowiązkowych
informacji, takich jak oznaczenie
podmiotu wprowadzającego środek
na rynek.
Istnieje podejrzenie, że są
to sfałszowane produkty.
Główny Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa ostrzega, że stosowanie do ochrony roślin środków
niewiadomego pochodzenia zagraża zdrowiu a nawet życiu ludzi. Może
doprowadzić do zniszczenia całych upraw, jak również do skażenia
środowiska naturalnego.
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą
o przekazywanie informacji o przypadkach oferowania do sprzedaży lub
zastosowania środków o nazwie DIFENOCONAZOL 250 EC i PACLOBUTRAZOL
250 SC. Należy je zgłaszać do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony
roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej [email protected]
Adresy jednostek organizacyjnych PIORIN znajdują się pod adresem:
http://www.piorin.gov.pl/index.php?pid=1473
sporządziła: Ewa Furas
Katowice, 04.05.2009r.
Download