I Klinika Psychiatryczna - Instytut Psychiatrii i Neurologii

advertisement
Zestawienie publikacji naukowych przygotowanych w Klinikach i Zakładach IPiN. *
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Klinika/Zakład
I Klinika Psychiatryczna
II Klinika Psychiatryczna
III Klinika Psychiatryczna
IV Klinika Psychiatryczna`
Klinika Nerwic
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Klinika Psychiatrii Sądowej
Zakład Promocji Zdrowia Psychicznego
Zakład Psychologii Klinicznej
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia
Zakład Badań nad Alkoholizmem i
Toksykomaniami
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii
Pracownia Metodologii i Teorii Psychiatrii
Zespół Leczenia Środowiskowego
Przychodnia Przykliniczna
I Klinika Neurologiczna
II Klinika Neurologiczna
Zakład Neuroradiologii
Zakład Genetyki
Zakład Neurofizjologii Klinicznej
Zakład Neuropatologii
Zakład Neurochemii
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu
Nerwowego
prace w
czasopismach z
listy
filadelfijskiej
1
1
1
-
prace w
zagranicz
nych
czasopismach
recenzowanych
1
4
2
1
1
2
1
1
5
7
1
7
2
4
4
10
1
1
4
1
1
-
prace w prace
czasopis monogramach z ficzne
listy
Index
Coperni
cus
2
6
22
10
12
4
2
3
5
8
9
3
5
3
4
4
5
1
7
4
14
5
3
8
7
4
2
1
1
6
31
2
6
3
4
6
6
pozostałe
prace w
tym
streszczen
ia
11
3
1
7
2
1
1
4
3
8
5
1
12
1
5
18
1
3
10
4
31
53
7
19
17
24
6
13
* Pominięto podsumowanie gdyż niektóre prace są dziełem wspólnym Zakładów i Klinik
128
PRACE OPUBLIKOWANE
ARTYKUŁY

w czasopismach zagranicznych umieszczonych na liście filadelfijskiej
1. BECK J., BIAŁY., KOSTOWSKI W. (2002) Effects of D 1 receptor agonist SKF 38393 on male rat sexual
behavior and postcopulatory departure in the goal compartment- runway pardigm. Physiol. and Behavior., 76,
91-97.
2. BEDNARSKA-MAKARUK M., BRODA G., KURJATA P., RODO M., ROSZCZYNKO M., RYWIK S.,
WEHR H. (2001) Apolipoprotein E genotype, lipid levels and coronary heart disease in a Polish population
group. Eur. J. Epidemiol., 17, 789-792.
3. BOGUCKA–BONIKOWSKA A., BARAN-FURGA H., CHMIELEWSKA K., HABRAT B., ŚCINSKA A.,
KUKWA A., KOROŚ E., KOSTOWSKI W. POLANOWSKA E., BIEŃKOWSKI P. (2002) Taste function in
methadone maintained opioid-dependent men. Drug & Alcohol Dependence, 68, 113-117.
4. BYSTRON I.P., SMIRNOV E.B., OTELLIN V.A., WIERZBA-BOBROWICZ T., DYMECKI J. (2002)
Suspensional reaggregates of human foetal neocortex and tegmentum as objects of neurotransplantation. Folia
Neuropathol., 40, 2, 75-86.
5. CZŁONKOWSKA A., NIEWADA M., EL-BARONI I., MENDEL T., RYGLEWICZ D., SANDERCOCK P.,
LEWIS S. (2002) High early case fatality after ischaemic stroke in Poland: Exploration of possible
explanations in the International Stroke Trial. J. Neurol. Sci., 202, 53-57.
6. DYR W., SIEMIĄTKOWSKI M., KRZĄŚCIK P., BIDZIŃSKI A., PŁAŹNIK A., KOSTOWSKI W. (2002)
Neurotransmitter levels and [3H] muscimol binding sites in the brain of rats selectively bred for alcohol
preference and non-preference. . Polish J. Pharmacol., 54, 225-230.
7. GRYCZYŃSKA A., BORKOWSKA M., SIEMIĄTKOWSKI M. (2002) Analysis of Ixodes ricimus [L] tick
burdens in a resident passerint bind community in the Mazurian Lake region (North eastern Poland). Acta
Parasitologia, 47 (1), 51-57.
8. KOSTOWSKI W. (2002) Drug addiction as drive satisfaction (“antidrive”) dysfunction. Acta Neurobiol. Exp.,
62, 111-117.
9. KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., BABIUCH M., JONIEC I., PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKI
A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Indomethacin protects against neurodegeneration caused by MPTP
intoxication in mice. Int. Immunopharmaco., 2, 1213-1218.
10. ŁOJKOWSKA W., RYGLEWICZ D., JĘDRZEJCZAK T., SIENKIEWICZ-JAROSZ H., MINC S.,
JAKUBOWSKA T., KOZŁOWICZ-GRUDZIŃSKA I. (2002) SPECT as a diagnostic test in the investigation
of dementia. J. Neurol. Sci., 203-204, 215-219.
11. ŁOPACIUK S., BYKOWSKA K., KWIECIŃSKI H., CZŁONKOWSKA A., KUCZYŃSKA
ZARDZEWIAŁY A. (2002) Protein Z in young survivors of ischemic stroke. Thromb. Haemost., 88, 436.
12. ŁUGOWSKA A., BERGER J., TYLKI-SZYMAŃSKA A., CZARTORYSKA B., LÖSCHL B., MOLZER B.
(2002) High prevalence of I179S mutation in patients with late-onset metachromatic leukodystrophy. Clin.
Genet., 61, 389-390.
13. MACIEJAK P., KRZĄŚCIK P., CZŁONKOWSKA A.I., SZYNDLER J., BIDZIŃSKI A., WALKOWIAK J.,
KOSTOWSKI W., PŁAŹNIK A. (2002) Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and
serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam. Pharmacol. Biochem. Behav., 72, 987-991.
14. MANWELL L.B., IGNACZAK M., CZABAŁA J.C. (2002) Prevalence of tabacco and alcohol use disorders
in Polish primary care settings, Eur. J. of Public Health, 12, 139-144.
129
15. MENDEL T., POPOW J., HIER D.B., CZŁONKOWSKA A. (2002) Advanced atherosclerotic of the aortic
arch is uncommon in ischemic stroke: An autopsy study. Neurol. Res., 24, 491-494.
16. MIKOŁAJCZAK P., OKULICZ-KOZARYN J., WIKTOROWICZ K., LEŚNIEWSKA K., DYR W.,
KOSTOWSKI W. (2002) Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin
levels in rats selectively bres for high and lew alcohol preference. Polish J. Pharmacol., 54, 127-132.
17. NIEWIADOMSKA M., KULCZYCKI J., WOCHNIK-DYJAS D., SZPAK G.M., RAKOWICZ M.,
ŁOJKOWSKA W., NIEDZIELSKA K., INGLOT E., WIĘCŁAWSKA M., GŁAZOWSKI C.,
TARNOWSKA-DZIDUSZKO E. (2002). Impairment of the peripheral nervous system in Creutzfeldt-Jakob
disease. Arch. Neurol., 59, 1430-1436.
18. PAŹ A., ZABORSKI J., KRUSZEWSKA-OZIMOWSKA J., CZŁONKOWSKI A., CZŁONKOWSKA A.
(2002) Analysis of peripheral blood leukocyte immunophenotype during oral hydrolytic enzyme treatment of
multiple sclerosis patients. Int. J. Immunother., 1, 13-19.
19. ROGOWSKI A., KOSTOWSKI W., BIEŃKOWSKI P. (2002) Sucrose self-administration predicts only initial
phase of ethanol-reinforced behavior in Wistar rats. Alcohol and Alcoholism, 37, 5, 436-440.
20. RYGLEWICZ D., RODO M., ROSZCZYNKO M., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., SZIRKOWIC W.,
ŚWIDERSKA M., WEHR H. (2002) Dynamics of LDL oxidation in ischemic stroke. Acta Neurol. Scand.,
105, 3, 185-188.
21. RYGLEWICZ D., RODO M., KUNICKI P., BEDNARSKA-MAKARUK M., GRABAN A., ŁOJKOWSKA
W., WEHR H. (2002) Plasma antioxidant and vascular dementia. J. Neurol. Sci., 105, 3, 185-188.
22. RZEWUSKA M. (2002) Drug maintenance treatment compliance and its correlation with the clinical picture
and course of schizophrenia. Prog. Neuropsychopharmaco. Biol. Psychiatry, 811-814.
23. SANAK M, ZELEK-MOLIK A, WCIÓRKA J, NALEPA I (2001): Dopamine D4 receptor 3rd exon variance in
the polish patient with schizophrenia. Pol. J. Pharmaco., 53, supl. 1, 195.
24. SENIÓW J., BAK T., GAJDA J., PONIATOWSKA R., CZŁONKOWSKA A. (2002) Cognitive functioning in
neurologically symptomatic and asymptomatic forms of Wilson’s disease. Movement Disorders, 17, 5, 10771083.
25. STEFAŃSKI R., SUN-HEE LEE, SEVIL YASAR., JEAN L., CADET., GOLDBERG R. S. (2002 Lack of
persistent changes in the dopaminergic system of rats withdrawn from methamphetamine self-administration.
European Journal of Pharmacol., 439, 59-69.
26. SZYNDLER J., ROK P., MACIEJAK P., WALKOWIAK J., CZŁONKOWSKA A.I., SIENKIEWICZJAROSZ H.,WISŁOWSKA A., ZIENOWICZ M., LEHNER M., BIDZIŃSKI A., KOSTOWSKI W.,
PŁAŹNIK A. (2002) Effects of pentylenetetrazol-induced kinding of seizures on rat emotional behavior and
brain monoaminergic systems. Pharmacol. Biochem. and Behavior., 73(74), 851-861.
27. SZYNDLER J., WIERZBA-BOBROWICZ T., MACIEJAK P., SIEMIĄTKOWSKI M., ROK P., LEHNER
M., CZŁONKOWSKA A.I., BIDZIŃSKI A., WISŁOWSKA A., ZIENOWICZ M., PŁAŹNIK A. (2002)
Pentylenetetrazol-kindling of seizures selectively decreases 3H-citalopram binding in the CA3 area of rat
hippocampus. Neurosci Lett., 19, 431-438.
28. TARNCKA B., GROMADZKA G., CZŁONKOWSKA A. (2002) Increased circulating immune complexes in
acute stroke: the triggering role of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus. Stroke, 4, 936-940.
29. TYLKI-SZYMAŃSKA A., CZARTORYSKA B., GROENER JE., ŁUGOWSKA A. (2002) Clinical
variability in mucolipidosis III (pseudo-Hurler polydystrophy). Am. J. Med. Genet., 108, 214-218.
30. TYLKI-SZYMAŃSKA A., ŁUGOWSKA A., CHMIELIK J., KOTOWICZ J., JAKUBOWSKA-WINECKA
A., ZOBEL M., BERGER J., MOLZER B. (2002) Investigations of micro-organic brain damage (MOBD) in
heterozygotes of metachromatic leukodystrophy. Am. J. Med. Genet., 110, 315-319.
130
31. WEHR H., MIRKIEWICZ E., RODO M., BEDNARSKA-MAKARUK M. (2002) Uptake of acetaldehydemodified (ethylated) low-density lipoproteins by mouse peritoneal macrophages. Alcohol, 26, 163-166.
32. WICHNIAK A., ANTCZAK J., WIERZBICKA A., JERNAJCZYK W. (2002) Alternations in pattern of rapid
eye movement activity during REM sleep in depression. Acta Neurobiol. Exp., 62, 243-250.
33. WIERZBA-BOBROWICZ T., GWIAZDA E., KOSNO-KRUSZEWSKA E., LEWANDOWSKA E.,
LECHOWICZ W., BERTRAND E., SZPAK G.M., SCHMIDT-SIDOR B. (2002) Morphological analysis of
active microglia – rod and ramified microglia in human brains affected by some neurological diseases (SSPE,
Alzheimer’s disease and Wilson’s disease). Folia Neuropathol, 40, 3, 125-131.

w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych
1. BAUER M., WHYBOROW C., ANGST J., VERSIANI M., MÖLLER H.J.: WFSBP Task Force on Treatment
Guidelines for Unipolar Depressive Disorders: wśród kilkunastu współautorów - ekspertów: S. PUŻYŃSKI
(2002): World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment
of Unipolar Depressive Disorders, Part. 1: Acute and Continuation Treatment of Major Depressive Disorder.
World J. Biol. Psychiatry, 3, 5-43.
2. BAUER M., WHYBOROW C., ANGST J., VERSIANI M., MÖLLER H.J.: WFSBP Task Force on Treatment
Guidelines for Unipolar Depressive Disorders: wśród kilkunastu współautorów - ekspertów: S. PUŻYŃSKI
(2002): World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment
of Unipolar Depressive Disorders, Part. 2: Maintenance Treatment of Major Depressive Disorder and Treatment
of Chronic Depressive Disorders and Subthreshold Depressions. World J. Biol. Psychiatry, 3, 69-86.
3. BILIKIEWICZ A., OPALA G., PODEMSKI R., PUŻYŃSKI S., ŁAPIN J., SOŁTYS K., OCHUDŁO S.,
BARCIKOWSKA M., PFEFFER A., BILIŃSKA M., PARADOWSKI B., PARNOWSKI T.,
GABRYELEWICZ T. (2002) Badanie otwarte oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność
riwastigminy u pacjentów z chorobą Alzheimera. Med. Sci. Monit., 8(2), 1-7.
4. CZŁONKOWSKA A., KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., CZŁONKOWSKI A., PETER D., STEFANO GB.
(2002) Immune processes in the pathogenesis of Parkinson’s disease – a potential role for microglia and nitric
oxide. Med. Sci. Monit., 8, 165-177.
5. GRUNZE H., KASPER S., GOODWIN G., BOWDEN Ch., BALDWIN D., LICHT R., VIETA E., MÖLLER
H.J.: WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders: wśród kilkunastu współautorów ekspertów: S. PUŻYŃSKI (2002): World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines
for Biological Treatment of Bipolar Disorders, Part. 1: Treatment of Bipolar Depression. World J. Biol.
Psychiatry, 3, 115-124.
6. HOFMANN G., BAUDIS P., DAROVEC J., FRATER R., GEORGIEV E., HABERFELLNER M., HASTO J.,
HUSZAR I., IENCIU M., JAKOVLJEVIĆ M., KOYCHEV G., KRASNOV V., LAZARESCU M., LJUBIČIĆ
D., NAWKA P., POJSKIC N., RABOCH J., RAVINOVA M., ROESSLER W., SARTORIUS N., SCHOENY
W., SKODA C., SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA E., SVAB V., VELTISCHEV D., VLOKH I. (2002)
Research study on follow-up changes of psychiatric/psychological care in different European countries, with
specific references to middle and middle-eastern Europe. Report of the task force nominated by the Danubian
Psychiatric Association. Psychiatria Danubina, 14, 3-4, 207-223.
7. JAREMA M., MURAWIEC S., SZAFRAŃSKI T., SZANIAWSKA A., KONIECZYŃSKA Z (2001) Subjective
and objective evaluation of pharmacology in chronic schizophrenia. New Trends Exp. Clin. Psychiatr., 17, 59-67.
8. LAGERSPETZ M., MOSKALEWICZ J. (2002) Drugs in the postsocialist transitions of Estonia, Latvia,
Lithuania and Poland. European Addiction Research, 8, 4, 177-183.
9. MOSKALEWICZ J. (2002) Drugs in countries of Central and Eastern Europe. Editorial. European Addiction
Research, 8, 4, 157-158.
10. PODGÓRSKA A., HIER B.D., PYTLEWSKI A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Leukoaraiosis and stroke
outcome. J. Stroke Cere Dis., 11, 6,336-341.
131
11. PRONICKI M., SYKUT-CEGIELSKA J., MIERZEWSKA H., TOŃSKA K., KARCZMAREWICZ E.,
IWANICKA K., BARTNIK E., PRONICKA E. (2002) Diversity of clinical symptoms in A3243G
mitochondrial DNA mutation (MELAS syndrome mutation). Med. Sci Monit 8, 11, 767-773.
12. RZEWUSKA M. (2002) Validity and reliability of the Polish version of the Positive and Negative Syndrome
Scale (PANSS). Int. J. Meth. Psych. Res., 11, 1, 27-32.
13. STĘPIEŃ E. (2001) Changes in psychosocial concomitants of polish adolescents' life optimism in the 1999s.
Medicine, Mind and Adolescence – International Journal of Adolescentology, 14, 1-2 , 49-59.
14. ŚWIĘCICKI Ł., SZAFRAŃSKI T. (2002) Side effects after phototherapy implementation in addition to fluoxetine
or sertraline treatment: a report of two cases. World J. Biol. Psychiatry, 3, 109-111.
15. TARACHA E., HABRAT B., BARAN H., CHMIELEWSKA K., WALKOWIAK J., SZUKALSKI B. ( 2002)
The Activity of -Hexosoaminidase (uHex) and -Glutamyl-transferase (uGGT) in Urine as Non-Invasive
Markers of Chronic Alcohol Abuse: II. Opiate-Dependent Subjects Receiving Methadone Substitution. World J.
Biol. Psychiatry, 3, 44-49.
16. TYCZYŃSKI K (2002): The Polish Association of Analytical Psychology. IAAP Newsletter 22, 188-190.

w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych w INDEX COPERNICUS (KBN Zespół P05) i
innych listach ogłoszonych przez KBN
1.
BABIUCH M., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I. LITWIN T., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M. (2002) Postępujące
uszkodzenie nerwów czaszkowych u pacjentów z neningriozą nowotworową – 2 przypadki. Neurol. Neurochir.
Pol., 36, 3, 581-586.
2.
BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., KURKOWSKA-JASTRZEBSKA I., NIEDZIELSKA K., CZŁONKOWSKA
A. (2002) Nowe leki przeciwpadaczkowe w monoterapii. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 97-108.
3.
BAŻYŃSKA K., BRONOWSKA Z., NAMYSŁOWSKA I., ŻECHOWSKI C. (2002) Poczucie koherencji (SOC) u
pacjentów psychiatrycznego oddziału młodzieżowego. Psychiatria Polska 36, 1, 121-131.
4.
BAŻYŃSKA K., NAMYSŁOWSKA I., ŻECHOWSKI C. (2002) Nadużywanie substancji psychoaktywnych w
trakcie pierwszego epizodu depresji. Wiadomości Psychiatryczne, 5, 1, 17 – 22.
5.
BEAUVALE A., DE BARBARO B., NAMYSŁOWSKA I., FURGAŁ M. (2002) Niektóre psychometryczne
własności Kwestionariuszy do Oceny Rodziny. Psychiatria Polska, 36, 1, 29-40.
6.
BEDNARSKA-MAKARUK M., WEHR H. (2002) Genetyka udarów. Czynniki Ryzyka, 1, 29-37.
7.
BERTRAND E. (2002) Zwyrodnienie ośrodkowego układu nerwowego z odkładaniem się żelaza w mózgu typu
pierwszego (dawniej choroba Hallervordena-Spatza). Część I – obraz kliniczny oraz leczenie. Neurol. Neurochir.
Pol., 36, 5, 947-958.
8.
BERTRAND E. (2002) Zwyrodnienie ośrodkowego układu nerwowego z odkładaniem się żelaza w mózgu typu
pierwszego (dawniej choroba Hallervordena-Spatza). Część II – obraz histopatologiczny, nowe aspekty genetyczne
oraz patogeneza. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 6, 1191-1999.
9.
BŁACHUT D., SZUKALSKI B., SIWIŃSKA- ZIÓŁKOWSKA A., WIDACKA E. (2002) Zastosowanie metody
immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) i metod chromatograficznych do analizy pmetoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy ( PMMA) w moczu i materiale niebiologicznym.
Alkoholizm i Narkomania, 15, 13-27.
10. BOBROWSKI K. (2002) Poczucie koherencji oraz inne zasoby odpornościowe a używanie substancji
psychoaktywnych przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania, 15(2), 221-239.
11. BOGDANOWICZ E., HAJDUKIEWICZ D. (2002) Niektóre problemy dotyczące sprawców wypadków
komunikacyjnych w kodeksach karnych i piśmiennictwie. Post. Psychiatr. Neurol., 11, 205-210.
132
12. BOGDANOWICZ E., HAJDUKIEWICZ D. (2001) Opinie sądowo-psychiatryczne po obserwacjach szpitalnych
sprawców działających w stanie nietrzeźwości alkoholowej. Post. Psychiatr. Neurol., 10, 359-373.
13. BOGDANOWICZ E., HAJDUKIEWICZ D. (2002) Opiniowanie sądowo-psychiatryczne sprawców wypadków.
Post. Psychiatr. Neurol., 11, 211-222.
14. BOGUSZEWSKA L., SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA E. (2002) Kierunki i metody badań ewaluacyjnych
psychiatrii środowiskowej na świecie w latach 1993-2000. Post. Psychiatr. Neurol., 11, 3, 187-196.
15. BORUCKA A., OKULICZ-KOZARYN K., PISARSKA A. (2002) Pierwsze doświadczenia związane z
wprowadzaniem szkolnej interwencji wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i
Narkomania, 15(2), 241-251.
16. BRODNIAK W.A. (2002) Międzynarodowe raporty i strategie dotyczące kontroli substancji psychoaktywnych.
Alkoholizm i Narkomania, 15, 2, 121-136.
17. BRODNIAK W.A. (2002) Przegląd wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego na temat polityki i strategii
wobec narkotyków. Alkoholizm i Narkomania, 15, 2, 189-206.
18. BRODNIAK W.A., WÓJTOWICZ S. (2002) Psychosocial correlates of suicidal behaviour in alcohol dependent
persons. A pilot study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 1, 43-51.
19. CHĄDZYŃSKA M., KASPEREK B., MEDER J., SPIRIDONOW K. (2002) Jakość życia osób przewlekle
chorych na schizofrenię w ocenie ich samych i ich rodzin. Psychiatria Polska, 36, 5, 703-715.
20. CIESIELSKA A., JONIEC I., CZŁONKOWSKA A. (2002) Rola estrogenów w patogenezie chorób
neurodegeneracyjnych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 130-147.
21. CZŁONKOWSKA A. (2002) Neurologia 2001. Medycyna Praktyczna, 1-2, 165- 179.
22. CZŁONKOWSKA A. (2002) Niedokrwienny udar mózgu – jak zapobiegać i leczyć. Czynniki ryzyka, 35, 13.
23. CZŁONKOWSKA A. (2002) Ramipryl w zapobieganiu udarowi mózgu – badanie HOPE. Medycyna Praktyczna,
9, 66-70.
24. CZŁONKOWSKA A., KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I. (2002) Rola reakcji zapalnej w patogenezie choroby
Alzheimera i procesów neurodegeneracyjnych. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 15-23.
25. CZŁONKOWSKA A., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I. (2002) Cele neurorehabilitacji. Neurol. Neurochir. Pol., 37,
supl. 1, 23-31.
26. DARDA-LEDZION L., CZŁONKOWSKA A. (2002) Zaburzenia czynności dolnych
schorzeniach neurologicznych. Terapia, 4, 20-26.
dróg moczowych w
27. DARDA-LEDZION L., ZABORSKI J., CZŁONKOWSKA A. (2002) Zaburzenia czynności dolnych dróg
moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 120-129.
28. DĄBROWSKI S. (2002) Przymus bezpośredni stosowany w niektórych czynnościach leczniczych. Psychiatria
Polska, 36, 2, 193-200.
29. DĄBROWSKI S., BRODNIAK W.A., WELBEL S. (2002) Ważniejsze nieprawidłowości w realizacji ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 11, 3, 315-319.
30. DŁUGOŃ U., ANDROSIUK W. (2001) Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienia czołowo-skroniowe – rzadko
rozpoznawane zespoły otępienne. Lewy body dementia and frontotemporal dementias – rarely, diagnosed
neurodegenerative dementias. Aktualności Neurologiczne, 1, 3, 244-250.
31. DYR W. (2002) Psychoneurologiczne oddziaływanie cytokin w ośrodkowym układzie nerwowym. Wiadomości
Psychiatryczne, 5, 1, 33-37.
133
32. DYR W. (2002) Toksyczne działanie glinu na układ nerwowy: znaczenie występowania tego pierwiastka w diecie i
lekach. Post. Psychiatr. Neurol., 11, 173-178.
33. DYR W., KOSTOWSKI W. (2002) Wyselekcjonowane linie WHP i WLP szczurów laboratoryjnych: utrwalone
różnice fenotypu w zakresie wielkości spożycia alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 15, 1, 59-69.
34. FISZER U., CICHY S., ZABORSKI J., PASTUSZKO M., CZŁONKOWSKA A. (2001) Pseudoatetoza jako objaw
uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Opis przypadkow. Neurol. Neurochir. Pol., 35, 1133-1140.
35. FRYZE W., ZABORSKI J., CZŁONKOWSKA A. (202) Ból w przebiegu stwardnienia rozsianego. Neurol.
Neurochir. Pol., 2, 275-284.
36. GAJOWY M., SIMON W.,(2002), Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży – ich wzajemne
powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań. Psychiatria Polska, 36, 6, 911-928.
37. GŁOWACKA J., KRAWCZYK M. (2002) Rozkład i intensywność napięcia mięśniowego pacjentów po udarze
mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 335-348.
38. GOLCZYŃSKA M., (2002) Znaczenie łączenia różnorodnych form terapii i pacjentki z chorobą afektywną
dwubiegunową. Współpraca farmakoterapeuty, psychoterapeuty i przewodnika duchowego. Lęk i Depresja, 7, 3,
232-239.
39. HABRAT B. (2002) Propozycja niezbędnego minimum wiedzy o postępowaniu lekarzy niepsychiatrów w
przypadkach używania substancji psychoaktywnych Nowa Medycyna, 9, 805-809.
40. HABRAT B., CHMIELEWSKA K., BARAN-FURGA H., KĘSZYCKA B., TARACHA E. (2002) Subiektywna
ocena jakości życia (QoL) przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku
uczestniczenia w programie metadonowym. Przegl. Lek., 59, 251-256.
41. HAJDUKIEWICZ D. (2002) Emocje w stanach upić alkoholowych. Alkoholizm i Narkomania, 15, 261-269.
42. HERCZYŃSKA G. (2002) Biogramy psychiatrów polskich: Józefa Joteyko 1866-1928. Post. Psychiatr. Neurol., 1.
43. HERCZYŃSKA G. (2002) Biogramy psychiatrów polskich: Józef Jakubowski 1796-1866. Post. Psychiatr.
Neurol., 2.
44. HERCZYŃSKA G. (2002) Biogramy psychiatrów polskich: Henryk Halban 1870-1933. Post. Psychiatr. Neurol.,
3.
45. HERCZYŃSKA G. (2002) Biogramy psychiatrów polskich: Albert Rosental 1857-1921. Post. Psychiatr. Neurol.,
4.
46. INIEWICZ G., JÓZEFIK B., NAMYSŁOWSKA I., ULASIŃSKA R. (2002) Obraz relacji rodzinnych w oczach
pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną – część II. Psychiatria Polska, 36, 1, 65-81.
47. JAKUBIK A., KRASZEWSKA E. (2002) Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i
Narkomania, 15, 95-106.
48. JAREMA M. (2002) Benzodiazepiny w leczeniu zaburzeń lękowych. Nowa Klinika, 9, 801-802.
49. JAREMA M. (2002) Leczenie farmakologiczne schizofrenii. Nowa Klinika, 9, 773-776., Przew. Lek., 10, 24-31.
50. JAREMA M. (2002) Neuroleptyki II generacji - oczekiwania i realia. Psychiatria Polska, 36, supl. 1, 209-216.
51. JAREMA M (2002) Współczesne koncepcje farmakologicznego leczenia schizofrenii. Psychiatria Polska, 36, 857868.
52. JAREMA M., KONIECZYŃSKA Z., MURAWIEC S., SZAFRAŃSKI T., SZANIAWSKA A. (2002) Zmiana jakości
życia i obrazu klinicznego w schizofrenii. Psychiatria Polska, 36, 393-402.
134
53. JÓZEFIK B., INIEWICZ G., NAMYSŁOWSKA I., ULASIŃSKA R. (2002) Obraz relacji rodzinnych w oczach
rodziców pacjentek chorujących na anoreksję psychiczną – część I. Psychiatria Polska, 36, 1, 51-64.
54. KASPEREK B. (2002) Doświadczenie opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Post.
Psychiatr. Neurol., 11,3(16), 51-56.
55. KASPEREK B., SPIRIDONOW K., CHĄDZYŃSKA M., MEDER J. (2002) Jakość życia chorych na schizofrenię
a umiejętność rozwiązywania problemów związanych z chorobą- porównanie grup pacjentów uczestniczących w
treningu behawioralnym i psychoedukacji. Psychiatria Polska, 36, 5, 717-730.
56. KOCIMOWSKA M., RADZIWOŃ-ZALESKA M., KOSTECKA M., PARNOWSKA D., BERKO-HAASZ,
SKALSKI M., MATUSZKO D., WILKOWSKA J., WAKAROW A., ROBASZKIEWICZ B. (2002) Neurologiczna
ocena funkcji poznawczych w epizodzie depresyjnym. Lęk i Depresja, 7, 203-215.
57. KONIECZYŃSKA Z. (2002) Prawne aspekty leczenia psychiatrycznego. Nowa Klinika, 9, 816-821.
58. KOSTOWSKI W. (2002) Czy uzależnienia są wynikiem upośledzenia mechanizmu zaspokojenia popędu
(“antynapędu”)? Post. Psychiatr. Neurol., 1, 9-22.
59. KOSTOWSKI W. (2001) Mechanizm działania leków neuroleptycznych z perspektywy psychofarmakologii.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 4, 295-312.
60. KRAWCZYK M., SIDEWAY M. (2002) Kliniczne efekty intensywnego leczenia ruchem pacjentów po przebytym
udarze mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 36, supl. 1, 41-60.
61. KULCZYCKI J. (2002) Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) - przeszłość i perspektywy. Neuro.
Dziec., 11/21, 9-17.
62. KULKA Z. (2002) Pierwszorazowe hospitalizacje psychoz alkoholowych w latach 1960,1970,1980 i 1988 –
rozpoznawanie, diagnostyka i leczenie, a średnie rejestrowane spożycie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 15,
277-292.
63. KURAN W. (2002) Komentarz do artykułu Leczenie choroby Parkinsona. N. Hermanowicz. Medycyna po
Dyplomie,11, 4, 54-55.
64. KURAN W. (2002) Współczesne perspektywy terapeutyczne w pląsawicy Huntingtona. Neurol. Neurochir. Pol.,
36, 4, 757-765.
65. KURAN W. (2002) Współczesne poglądy na rolę agonistów dopaminy w terapii choroby Parkinsona. Post.
Psychiatr. Neurol., 11, 4.
66. KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., BAŁKOWIEC ISKRA E., JONIEC I., MUSZYŃSKA A.,
PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKI A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Protekcyjny wpływ reakcji
autoimmunologicznej na przebieg neurodegeneracji w eksperymentalnym modelu choroby Parkinsona.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 166-174.
67. KUROWSKA K., MIROWSKA D., CZŁONKOWSKA A. (2002) Wpływ dożylnie podawanego
metyloprednizolonu na parametry układu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane. Farmakoterapia
w Psychiatrii i Neurologii, 2, 160-165.
68. LANGIEWICZ W. (2002) Informacja o sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych. Post. Psychiatr. Neurol., 11,
3, 313-314.
69. LEDER S.(2002) Rola płci w relacji terapeutycznej. Lęk i depresja,7, 2, 111-119.
70. LEDER S., (2002) W poszukiwaniu nici Ariadny. Psychiatria Polska, 36, 5, 685-693.
71. LITWIN T., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., SENIÓW J., PAPROT E., ŁUGOWSKA A. (2002)
Leukodystrofia metachromatyczna – postać wieku dojrzałego. Opis przypadku. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 1, 191197.
135
72. LITWIN T., SARZYŃSKA-DLUGOSZ I., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M. DOWŻENKO A., ROZENFELD
A. (2002) Rozwarstwienie wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej jako przyczyna udaru
niedokrwiennego mózgu u 19 letniej pacjentki. Przypadek kliniczny. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 4, 809-813.
73. ŁYSIAK Z., LITWIN T., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M. (2002) Neurolisterioza przebiegająca pod postacią
ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – przypadek kliniczny. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 2, 6, 476-489.
74. MAJKOWSKI J., BIDZIŃSKI J., CHMIELEWSKA B., JĘDRZEJCZAK P., MARSZAŁ E., NIEDZIELSKA K.,
PAKSZYS W., RYGLEWICZ D., WENDORFF J. (2002) Standardy diagnostyki i leczenia chorych z padaczką w
Polsce. Raport Komisji Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Epileptologia,10, 109-130.
75. MEDER J., SAWICKA M. (2001) Ocena wybranych funkcji poznawczych u osób krótko chorujących na
schizofrenię- doniesienie wstępne. Post. Psychiatr. Neurol., 10, 323-329.
76. MENDEL T., GUTKOWSKA J., RYWIK, T., ZIELIŃSKI T. (2002) Śluzak lewego przedsionka przyczyną
zespołu bocznego opuszki - opis przypadku. Neur. Neurochir. Pol., 36, 5, 1001-1005.
77. MENDEL T., ŁYSIAK Z., CZŁONKOWSKA A., SIEKLICKA D., KRAWCZYK R., BOGUSŁAWSKA R.
(2002) Udar żylny - opis przypadku. Farmakoterapia w Psychiatrii i w Neurologii, 2, 175-182.
78. MIERZEJEWSKI P., KOSTOWSKI W. (2002) Rola hipokampa w patogenezie uzależnień i działanie pozytywnie
wzmacniającym substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania, 15, 2, 207-219.
79. MIERZEWSKA H., MROCZEK K., PRONICKI M., PRONICKA E., KARCZMAREWICZ E., BARTNIK E.,
ZDZIENICKA E., SENIÓW J., SCHMIDT-SIDOR B., TARASZEWSKA A., PALASIK W. (2002) Zespół
MELAS – mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi: przypadki
potwierdzone biochemicznie i molekularnie oraz diagnostyka różnicowa przyczyn udarów. Neurol. Neurochir.
Pol., 36, 3, 455-468.
80. MILEWSKA D., ROZENFELD A, ŁYSIAK Z., MENDEL T., CZŁONKOWSKA A. (2002) Migotanie
przedsionków i choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Neurol.
Neurochir. Pol., 36, 1061-1071.
81. MIROWSKA D., CZŁONKOWSKA A. (2002) Uszkodzenia aksonów w patogenezie stwardnienia rozsianego.
Neurol. Neurochir. Pol., 4, 777-789.
82. MIROWSKA D., PAŹ A., SKIERSKI J., KORONKIEWICZ M., ZABORSKI J., WICHA W., CZŁONKOWSKI
A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Cytometryczna analiza zmian parametrów profilu immunologicznego we krwi
obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 153-159.
83. MROZIAK B. (2002). Sprawozdanie z 16. międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii
Zdrowia (EHPS), 2-5.10 2002, Lizbona. Alkoholizm i Narkomania, 15 (3), 367-372.
84. MROZIAK B., WÓJTOWICZ S., WORONOWICZ B (2001) Zmiany poczucia koherencji w terapii uzależnienia
od alkoholu – wstępne wyniki badania katamnestycznego. Sztuka Leczenia, 7, 3, 37-43.
85. MURASZKIEWICZ L. (2002) Rodzina partnerem efektywnego leczenia schizofrenii. Przew. Lek., 43, 27-33.
86. MURAWIEC S. (2002) Sprawozdanie z 5th Annual Scientific European First Episode Schizophrenia Network Meeting,
Davos, 23.02.2002. Psychiatria Polska, 36, 315-316.
87. MURAWIEC S. (2002) Subiektywne aspekty leczenia w psychiatrii. Nowa Klinika, 9, 810-815.
88. NAMYSŁOWSKA I., PASZKIEWICZ E., SIEWIERSKA A., DE BARBARO B., FURGAŁ M.,
DROŻDŻOWICZ., JÓZEFIK B., BEAUVALE A. (2002) Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny.
Psychiatria Polska, 36, 1, 17-18.
136
89. NIEDŹWIEDZKA I, TYCZYŃSKI K, DYMECKA-KÜHN A. (2002) Na pograniczu zespołów
psychopatologicznych – trudności diagnostyczne w przebiegu schizofrenii. Opis przypadku. Post. Psychiatr.
Neurol., 11, supl. 1, 45-50.
90. NIEWADA M., KAMIŃSKI B., KOBAYASHI A., CZŁONKOWSKA A., CZŁONKOWSKI A. (2002) Koszty
powtórnego udaru mózgu w Polsce. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 191-203.
91. NIEWADA M., KAMIŃSKI B., KUCZYŃSKI W., RZEWUSKA M., SPŁAWIŃSKI J. (2002) Porównanie
bezpośrednich kosztów i efektów klinicznych leczenia risperidonem lub haloperidolem przewlekłej schizofrenii w
Polsce. Analiza farmakoekonomiczna. Przewodnik Menadżera Zdrowia, 5, 40-47.
92. NIEZNAŃSKI M., CHOJNOWSKA A., DUŃSKI W., CZERWIŃSKA M., WALCZAK S. (2002) Ocena
efektywności treningu umiejętności poznawczych. Psychiatria Polska, 36, 745-775.
93. NIEZNAŃSKI M., CZERWIŃSKA M., CHOJNOWSKA A., WALCZAK S., DUŃSKI W. (2002) Ocena
efektywności treningu umiejętności poznawczych w schizofrenii. Psychiatria Polska, 36, 745-757.
94. OKULICZ-KOZARYN K., (2002) Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami
(Belgia, Francja, Szwajcaria, USA). Alkoholizm i Narkomania 15(2), 137-154.
95. OSTASZEWSKI K., BOBROWSKI K., BORUCKA A., PISARSKA A. (2002) Subiektywne normy a intencja
używania substancji psychoaktywnych przez nastolatków. Alkoholizm i Narkomania, 15(3), 305-325.
96. PARNOWSKI T. (2002) Leczenie depresji u osób w wieku podeszłym. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej,
2, 2, 109-113.
97. PIŁKOWSKA E., JAKUBOWSKA T., WITKOWSKA K., KULCZYCKI J. (2002) Nicergolina w leczeniu
chorych po lekkim udarze niedokrwiennym mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 6, 1075-1085.
98. POLANOWSKA, K., SENIÓW J. (2002) Rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z zaburzeniami tzw. funkcji
wykonawczych spowodowanymi przedczołowymi uszkodzeniami mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 3, 527-537.
99. PONIATOWSKA R., PALASIK W., KUCZYŃSKA A., KRAWCZYK R., BOGUSŁAWSKA R. (2002) Zmiany
w mózgowiu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego. Pol.
J. Radiol., 67(4), 14-17.
100. POTOCKI P., HOZYASZ K. (2002) Niektóre zaburzenia psychiczne współistniejące z chorobą trzewną.
Psychiatria Polska, 36, 4, 567-578.
101. PUŻYŃSKI S. (2002) Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zadania konsultantów
wojewódzkich. Post. Psychiatr. Neurol., 11, 307-319.
102. PUŻYŃSKI S. (2002) Leki przeciwdepresyjne i zasady ich stosowania Przewodnik Lekarza, 6(42),10-22.
103. PUŻYŃSKI S. (2002) Leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, walproiniany i lamotrygina) w terapii zaburzeń
afektywnych dwubiegunowych. Psychiatria Polska, 36, supl. 1, 53-61, Lęk i Depresja, 7, 183-193.
104. PUŻYŃSKI S. (2002) Obraz kliniczny depresji w praktyce ogólnolekarskiej. Nowa Klinika, 9, 777-781.
105. PUŻYŃSKI S. (2002) Obraz kliniczny manii (zespołów maniakalnych). Przew. Lek., 5(41), 14-16.
106. PUŻYŃSKI S. (2002) Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny – tolerancja, objawy niepożądane, zatrucia.
Terapia i Leki, 5-6, 11-14.
107. PUŻYŃSKI S. (2002) Zaburzenia afektywne u kobiet. Lęk i Depresja, 7, 243-255.
108. PUŻYŃSKI S. (2002) Zasady stosowania leków przeciwdepresyjnych w terapii depresji. Medycyna po
Dyplomie,11, 137-144.
137
109. PUŻYŃSKI S., KOSZEWSKA I, HABRAT E., FORNAL S., GRĄDZKA D., KALINOWSKI A., ŚWIĘCICKI Ł.,
TORBIŃSKI J. (2002) Ocena przydatności wybranych metod klinicznych i baterii testów do pomiaru procesów
poznawczych jako wskaźników skuteczności działania leków przeciwdepresyjnych (doniesienie wstępne).
Psychiatria Polska, 36, 225-238.
110. PUŻYŃSKI S., LANGIEWICZ W., PIETRZYKOWSKA B. (2002) Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej w
Polsce – 2001. Psychiatria Polska, 36, 2, 181-192.
111. PUŻYŃSKI S., LANGIEWICZ W., PIETRZYKOWSKA B. (2002) Transformacja psychiatrycznej opieki
zdrowotnej w Polsce. Lęk i Depresja, 7, 1, 3-15.
112. PUŻYŃSKI S., ŚWIĘCICKI Ł., KOSZEWSKA I, KALINOWSKI A., FORNAL S., GRĄDZKA D.,
BZINKOWSKA D., NAMYSŁOWSKA M. (2001) Skojarzone leczenie depresji lekami przeciwdepresyjnymi i
pindololem – otwarte badanie skuteczności 14 dniowej terapii. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3, 285290.
113. RZEWUSKA M. (2002) Kwas walproinowy w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Psychiatria
Polska, 36, 2, 239-257.
114. RZEWUSKA M. (2001) Psychozy schizoafektywne – kryteria rozpoznawania i zasady farmakoterapii zaburzeń.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 4, 322-360.
115. RZEWUSKA M., BORKOWSKA A., CZERNIKIEWICZ A., CZERWIŃSKI A., DUDEK D., HAUSER J.,
JAREMA M., KŁOSZEWSKA I., KOKOSZKA A., KRUPKA-MATUSZCZYK I., LANDOWSKI J., MEDER J.,
OLAJOSSY M., PUŻYŃSKI S., RABE-JABŁOŃSKA J., ROSTWOROWSKA M., RYBAKOWSKI J., URBAN
S., WCIÓRKA J., ZAŁUSKA M., ZIĘBA A. (2002) Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko
polskich ekspertów 2002. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3, 209-248.
116. SALA P., MARCHEWKA D., SIMON W., (2002) Porzucanie leczenia ( drop-out) w psychoterapii zaburzeń
odżywiania. Psychoterapia, 1 (120), 33-40.
117. SCHMIDT-SIDOR B., MIERZEWSKA H., LECHOWICZ W., WIERZBA-BOBROWICZ T., KOSNOKRUSZEWSKA E. (2002) Stany dysrafii i współistniejące wady ośrodkowego układu nerwowego –
neuropatologia i implikacje kliniczne. Neurol. Dziec., 11, 15-19.
118. SENIÓW J. (2002) Rehabilitacja neuropsychologiczna z perspektywy plastyczności mózgu. Neurol. Neurochir.
Pol., supl. 1, 33-39.
119. SIMON W., GAJOWY M. (2002) Terapia grupowa IIPLCARR dla osób doświadczających następstw przemocy,
zaniedbania i utraty ciąży. Psychiatria Polska, 36, 6, 929-944.
120. SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Płeć i zaburzenia psychiczne. Lęk i Depresja, 7, 2, 99-110.
121. SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Psychoterapeuta wobec prawdy o sobie, o pacjencie i o sytuacji terapeutycznej.
Psychoterapia, 120 (1), 15-20.
122. SŁUPCZYŃSKA-KOSSOBUDZKA E., BOGUSZEWSKA L. (2002) Koordynacja leczenia – przegląd literatury
światowej. Post. Psychiatr. Neurol., 11, 3, 197-203.
123. SPIRIDONOW K. (2002) Asertywność- podstawowe zagadnienia. Post. Psychiatr. Neurol., 11,3(16), 57- 60.
124. SPIRIDONOW K,. (2002) Nabywanie wiadomości na temat rozwiązywania problemów związanych z chorobą –
porównanie metody treningu behawioralnego i psychoedukacji w grupie osób chorych na schizofrenię. Post.
Psychiatr. Neurol., 4,11-16.
125. STĘPIEŃ E. (2002) Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości. Część I: wzory zmian
intensywności picia alkoholu na podstawie badań katamnestycznych. Alkoholizm i Narkomania, 15, 3, 327-337.
138
126. STĘPIEŃ E. (2002) Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości. Część II:
socjodemograficzne korelaty zmian intensywności picia alkoholu na podstawie badań katamnestycznych.
Alkoholizm i Narkomania, 15, 3, 339-353.
127. SZUKALSKI B., BYKAS-STRĘKOWSKA M., BŁACHUT D., TARACHA E. (2002) Flunitrazepam bezodiazepina wykorzystywana w celach przestępczych. Identyfikacja metodą chromatografii gazowej ze
spektrometrią mas (GC/MS). Alkoholizm i Narkomania, 15, 355-365.
128. SZYNDLER J., ROK P., WISŁOWSKA A., CZŁONKOWSKA A., MACIEJAK P., SIEMIĄTKOWSKI M.,
SIENKIEWICZ-JAROSZ H., PŁAŻNIK A. (2002) Kindling jako przedkliniczny model drgawek. Post. Psychiatr.
Neurol., 11, 97-115.
129. ŚWIĄTKIEWICZ G. (2002) Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami
(Szwecja, Dania, Hiszpania i Węgry) . Alkoholizm i Narkomania, 2 (15), 155-169.
130. ŚWIĄTKIEWICZ G. (2002) Polityka lekowa w Polsce w okresie transformacji. Promocja Zdrowia. Nauki
Społeczne i Medycyna, 22, 9, 36-50.
131. ŚWIĘCICKI Ł. (2002) Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa) i fototerapia. Terapia i Leki, 5-6, 69-70.
132. ŚWIĘCICKI Ł. (2002) Depresje – definicja, klasyfikacje, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej,
3(2), 151-159.
133. ŚWIĘCICKI Ł. (2002) Ocena skuteczności fototerapii w grupie osób z utrwaloną chorobą afektywną sezonową
(depresją zimową). Badanie otwarte. Lęk i Depresja, 4, 4, 280-287.
134. TARACHA E., HABRAT B., SMELA J., GRUSZCZYŃSKI W. (2002) Badania przesiewowe żołnierzy
zasadniczej służby wojskowej w kierunku nadużywania alkoholu. Próba zastosowania oznaczania aktywności heksozoaminidazy w moczu jako markera przewlekłego picia alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 15,1,83-94.
135. TARNACKA B., CZŁONKOWSKA A. (2002) Leczenie choroby Wilsona. Farmakoterapia w Psychiatrii i
Neurologii, 2, 148-152.
136. WANIEK J., HABRAT A., KULCZYCKI J., ŁYSIAK Z., KOZŁOWSKI P. (2002) Przebieg kliniczny i ewolucja
zmian w obrazie MRI centralnej mielinolizy mostu u pacjentki uzależnionej od alkoholu. Neurol. Neurochir. Pol.,
36, 2, 385-391.
137. WASILEWSKI D., PUŻYŃSKI S. (2002) Ogólnopolska kampania informacyjna “Depresja jest chorobą. Lecz
depresję”. Lęk i Depresja, 7, 16-27.
138. WCIÓRKA B., WCIÓRKA WIÓRKA. (2002) Polacy o schizofrenii i osobach chorych na schizofrenię - brak
informacji, stereotyp i ambiwalentne reakcje. Promocja Zdrowia - Nauki Społeczne i Medycyna, 22, 9, 88-100.
139. WICHNIAK A., WIERZBICKA A., JERNAJCZYK W. (2002) Zespół niespokojnych nóg wywołany terapią
lekami psychotropowymi. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3, 259-265.
140. WICHNIAK A., WIERZBICKA A., JERNAJCZYK W. (2002) Zespół niespokojnych nóg i periodyczne ruchy
kończyn podczas snu-klinika, epidemiologia, diagnoza. Neurol. Neurochir. Pol., 36, 2, 1201-1206.
141. WIERZBICKA A.,TROJECKA A., ANTCZAK J., MUSIŃSKA I., SZATKOWSKA E., CZASAK K.,
JERNAJCZYK W. (2002) Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię, nie
leczonych i w czasie farmakoterapii. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3, 249-258.
142. WISZNIEWSKA M., KOBAYASHI A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Różnice i podobieństwa u pacjentów z
udarem mózgu w zależności od płci. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 183-190.
143. WISZNIEWSKA M., MENDEL T., CZŁONKOWSKA A. (2002) Czynniki prognostyczne w ostrym okresie
krwotoku mózgowego. Neurol. Neurochir. Pol., 4, 647-656.
139
144. WORONOWICZ B.T. (2002) Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część I. Medycyna Rodzinna,
1, 22-28.
145. WORONOWICZ B.T. (2002) Problemy alkoholowe w praktyce lekarza rodzinnego. Część II. Medycyna Rodzinna,
2, 22-28.
146. WYSIEŃSKA J. (2002) Zaburzenia świadomości u osób w wieku podeszłym. Psychiatria w Praktyce
Ogólnolekarskiej, 2, 115-122.
147. ZABORSKI J. (2002) Miejscowe leczenie spastycznpości z zastosowamniem etanolu i fenolu. Farmakoterapia w
Psychiatrii i Neurologii, 2, 109-119.
148. ZAŁUSKA M. (2002) Wspomnienie o profesorze Andrzeju Piotrowskim. Wiadomości Psychiatryczne, 6, 313-315.
149. ZAŁUSKA M., PASZKO J. (2002) Znaczenie środowiskowych placówek oparcia społecznego dla ograniczenia
hospitalizacji psychiatrycznych. Psychiatria Polska, 6, 953-966.
150. ZDZIENICKA E., RAKOWICZ M., MIERZEWSKA H., HOFFMAN-ZACHARSKA D., JAKUBOWSKA T.,
PONIATOWSKA R., SUŁEK A., WALINIOWSKA E., ZALEWSKA U., KULCZYCKI J., ZAREMBA J. (2002)
Badania kliniczne i genetyczne w młodzieńczej postaci choroby Huntingtona. Neurol. Neurochir. Pol., 36(2), 245258.
151. ZIELIŃSKI A. (2002) Krajowe Programy Przeciwdziałania Problemom Związanym z Narkotykami (Holandia,
Wielka Brytania, Australia) Alkoholizm i Narkomania, 2, 15, 171-188.
152. ZIENOWICZ M., LEHNER M., WISŁOWSKA A., TARACHA E., PŁAŹNIK A. (2002) Przeciwlękowe
właściwości SSRI w klinice i badaniach przedklinicznych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 3, 267-286.
153. ŻECHOWSKI C. (2002) Jadłowstręt psychiczny. Magazyn Medyczny, 1, 42-43.

w innych czasopismach polskich recenzowanych
1.
BEDNARSKA-MAKARUK M. (2002) Znaczenie fibratów w redukcji ryzyka choroby niedokrwiennej serca
związanego z niskimi stężeniami cholesterolu HDL. Zdrowie Mężczyzny, 2/3, 21-27.
2.
CZABAŁA J.C. (2002) Psychoterapia jest skuteczna. Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 5 (26), 2-3.
3.
CZABAŁA J.C., PAŁYSKA M., RADUJ J. (2001) Warunki i sposoby realizowania programów profilaktycznych
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce. Opieka Wychowanie Terapia, 4(48), 14-19.
4.
CZŁONKOWSKA A. (2002) Niedokrwienna penumbra – komentarz. Neurologia Praktyczna, 2, 159-160.
5.
CZŁONKOWSKA A. (2002) Ryzyko wczesnego zgonu i powtórnego udaru oraz wpływ heparyny u 3169
pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym i migotaniem przedsionków w International Stroke Trial –
komentarz. Neurologia Praktyczna, 3, 229-230.
6.
DARDA-LEDZION L., CZŁONKOWSKA A. (2002) Zaburzenia czynności
schorzeniach neurologicznych. Kwartalnik NTM, 4, 4-7.
7.
GALIŃSKA E. (2001) Doświadczenia urazowe w terapii osób nerwicowych metodą portretu muzycznego i
psychodramy. Albo-albo. Inspiracje Jungowskie, Problemy Psychologii i Kultury, 4, 46-62.
8.
GALIŃSKA E. (2001) Portret muzyczny jako metoda harmonizacji struktury "ja"
nerwicowymi. Problemy poradnictwa psychologiczni-medycznego, 1, 14, 55-67.
9.
HABRAT B. (2002) Klasyfikacja metod leczenia uzależnień od narkotyków w państwach członkowskich UE i
Norwegii. Spotkanie ekspertów, Lizbona 8-9.02.2002r. Serwis Informacyjny Narkomania, 2 (18), 64-66.
dolnych dróg moczowych w
pacjentów z zaburzeniami
10. HABRAT B. (2002) Zasady leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Terapia Uzależnienia i
Współuzależnienia, 4 (25), 20-24.
140
11. JAKUBIK A. (2002) Zespół uzależnienia od Internetu. Studia Psychologica, 3, 133-142.
12. KOSTOWSKI W. (2002) Postępy w poznaniu patomechanizmu choroby i współczesna farmakoterapia depresji.
Nowości Farmakoterapii,3/4, 18, 4-5.
13. KOSZEWSKA I., HABRAT-PRAGŁOWSKA E. (2002) Depresja – czynniki powstawania i rodzaje (część I).
Zdrowie Mężczyzny. Pismo dla lekarzy praktyków, 2, 3, 36-38.
14. KRZĄŚCIK P., MIERZEJEWSKI P. (2002 Leki stosowane w farmakoterapii miażdżycy. Nowości
Farmakoterapii, 1/2, 17, 4-9.
15. ŁOJKOWSKA W., SIENKIEWICZ-JAROSZ H. (2002) Neuroprotekcja w chorobach neurodegeneracyjnych.
Nowości Farmakoterapii, 7/2, 30-34.
16. MOSKALEWICZ J. (2002) Epidemiologia alkoholu. Służba Zdrowia, 51-56 (3148-3153), 4-6.
17. MOSZCZYŃSKA K., PAŁYSKA M., RADUJ J. (2002) Mobbing jako czynnik potęgujący agresję w szkole. Próba
przeciwdziałania. Problemy poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1/2, (15/16), 52-63.
18. MROZIAK B. (2002) Poczucie koherencji (SOC) a zmiany stylu radzenia sobie ze stresem po psychoterapii osób
uzależnionych od alkoholu. Badanie katamnestyczne. Psychologia Jakości Życia, 1 (1), 105-121.
19. MURAWIEC S. (20001) Biologiczne uwarunkowania depresji - przegląd wybranych zagadnień. Dialogi - Zeszyty
Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, 3-4, 63-68.
20. MURAWIEC S. (2001) Sprawozdanie z konferencji założycielskiej Międzynarodowego
Neuropsychoanalitycznego. Dialogi - Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, 3-4, 74-77.
Towarzystwa
21. NIEDZIELSKA K. (2002) Komentarz do artykułu: Kwan P., Brodie M. J. Padaczka
lekooporna: choroba postępująca, niepodatna na leczenie ale czy można jej zapobiegać? Neurologica et
Neurogeriatria, 3, 44.
22. NIEDZIELSKA K. (2002) Rola EEG w różnicowaniu napadów padaczkowych i niepadaczkowych. XVIII Zjazd
PTN, 4-7.09.2002. Neurologica et Neurogeriatria, supl. 1, 51-53.
23. OSTASZEWSKI K., BORUCKA A., OKULICZ-KOZARYN K. (2002) Badania mokotowskie 2000. Serwis
Informacyjny. Narkomania, 16, 54-56.
24. PARNOWSKI T. (2002) Alzheimer – zapamiętaj zanim zapomnisz. Kwartalnik NTM, 4, 8-12.
25. PUŻYŃSKI S. (2002) Ból i zaburzenia afektywne, zwłaszcza depresja. Current Medical Literature, Psychiatria,
11, 5-10.
26. RZEWUSKA M. (2002) Leki stosowane w schizofrenii – skuteczność i bezpieczeństwo. Ordynator leków. 5, 2331.
27. SIEROSŁAWSKI J. (2002) Narkomania w Polsce w 2000 r. Dane lecznictwa stacjonarnego. Serwis Informacyjny
Narkomania, 2(18), 28-45.
28. SIEROSŁAWSKI J. (2002) Używanie substancji psychoaktywnych przez poborowych gminy Warszawa-Ursynów.
Serwis Informacyjny Narkomania, 1(17), 50-64.
29. SIEROSŁAWSKI J., BUKOWSKA B. (2002) Oszacowanie kosztów narkomanii Polsce. Serwis Informacyjny
Narkomania, 3 (19), 43-52.
30. WORONOWICZ B.T. (2002) Alkohol i problemy zdrowotne (część 2) Zdrowie Mężczyzny, 1 /2, 29-34.
31. WORONOWICZ B.T. (2002) Alkohol i problemy zdrowotne. (część 3) - postępowanie z osobami uzależnionymi
od alkoholu. Zdrowie Mężczyzny, 2/3, 38-40.
141
32. WORONOWICZ B.T. (2002) Pomoc uzależnionym i ich rodzinom. Rola ruchów samopomocowych. Służba
Zdrowia, 51-56, 28-30.
33. WORONOWICZ B.T. (2001) Uzależnienie od alkoholu – skala problemu (część 1) Zdrowie Mężczyzny, 1, 44-46.
142
STRESZCZENIA

w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej
1.
BABIUCH M., KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., JONIEC I., PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKI A.,
CZŁONKOWSKA A. (2002) Indomethacine has a toxic effect on the dopaminergic nigrostriatal system. J.
Neurol., 249, supl. 1, 185.
2.
BAŁKOWIEC-ISKRA E., KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., JONIEC I., MUSZYŃSKA A.,
PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWWSKA A., CZŁONKOWSKI A. (2002) Nigrostriatal degeneration caused
by MPTP intoxication is reduced by autoimmune response followed by MOG 35-55 administration in the C57BL/6
mice model. J. Neurol., 249, supl. 1, 191.
3.
BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., GROMADZKA G., CIESIELSKA A., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I.,
MENDEL T., CZŁONKOWSKA A. (2002) Apolipoprotein E genetic polymorphism and stroke subtypes. Eur. J.
Neurol., 9, supl. 2, 99.
4.
BERTRAND E., WIERZBA-BOBROWICZ T., KURAN W., LIPCZYŃSKA-ŁOJKOWSKA W., WITKOWSKA
K., JAROSZ H., GRABAN A., BABIUCH M., SIENICKA-TURSKA I. (2002) Morfologiczne wykładniki
przewlekłego niedokrwienia OUN w podkorowej encefalopatii typu Binswangera (4 przypadki). Folia
Neuropathol., 40, 4, 286.
5.
BERTRAND E., WIERZBA-BOBROWICZ T., KURAN W., JAROSZ H., GRABAN A., BABIUCH M.,
SIENICKA-TURSKA I. (2002) Morphological markers of chronic CNS ischemia in subcortical encephalopathy of
binswanger’s type (4 cases). Folia Neuropath., 40, 4, 286.
6.
BIEŃKOWSKI P. (2002) Alcohol and nicotine: together, separately, not at all? . Pol. J. Pharmacol., 54, 5, 532533.
7.
BOCHYŃSKA A., GRABAN A., ŁOJKOWSKA W., LECHOWICZ W., RYGLEWICZ D. (2002) Incidence of
post stroke depression in a 1-year follow-up study. J Neurol., 249, supl. 1, 154.
8.
CHOJNACKA-WÓJTOWICZ J., TAFLIŃSKI T. (2002) Olanzapine treatment of the depressive symptoms in
schizophrenia. Europ. Neuropsychopharmacol., 12, supl. 3, 285.
9.
CICHY S.W., GŁAZOWSKI C.W., WIĘCŁAWSKA M. (2002) Automatic EMG in assessment of cervical
dystonia treated with botulinum toxin. Movement Disorders, 17, supl. 5, 265.
10. CIESIELSKA A., JONIEC I., PRZYBYŁKOWSKI A., GROMADZKA G., CZŁONKOWSKI A.,
CZŁONKOWSKA A. (2002) Pro-and anti-inflammatory cytokine mRNA expression in the striatu, of C57B1 male
mice following intraperitoneal administration of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropiridine (MPTP). Eur. J.
Neurol., 9, supl. 2, 203.
11. DARDA-LEDZION L., ZABORSKI J., CZŁONKOWSKA A. (2002) Lower urinary tract dysfunction in patients
with multiple sclerosis. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2, 221.
12. DĄMBSKA M., SCHMIDT-SIDOR B., MAŚLIŃSKA D., LAURE-KAMIONOWSKA M., KOSNOKRUSZEWSKA E., DERĘGOWSKI K. (2002) Anomalies of cerebral structures in a cranial neonates. Folia
Neuropathol., 40, 4, 287.
13. DOBROGOWSKA-KUNICKA J., SZUFLADOWICZ E., NIEDZIELSKA K., BARAŃSKA GIERUSZCZAK M.,
RYGLEWICZ D., LECHOWICZ W., KOLIMAGA A., KACPERSKA E. (2002) The diagnostic value of EEG
monitoring during tilt test in syncope. Epilepsia, 43, supl. 8, 73.
14. DYR W., KOSTOWSKI W. (2002) Behavioral characteristics of WHP and WLP lines of rats selected for the high
and low preference of ethanol. Pol. J. Pharmacol., 54, 540.
15. DYR W., KOSTOWSKI W. (2002) Stable high and low ethanol intake phenotype in WHP and WLP selected lines
of rats. Pol. J. Pharmacol., 54, 186-187.
143
16. GROMADZKA G., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., CIESIELSKA A., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I.,
MENDEL T., CZŁONKOWSKA A. (2002) Apolipoprotein E genotypes and serum lipids and outcome after
cerebral ischemia. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2, 109.
17. GROMADZKA G., CZŁONKOWSKA A. (2002) Genetics of risk factors for stroke. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2,
230.
18. GROMADZKA G., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I., CIESIELSKA A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Effect of the
G-174C interleukin-6 promotor polymorphism on the outcome after cerebral infarction. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2,
25.
19. HOFFMAN-ZACHARSKA D., SUŁEK A., ZDZIENICKA E., RAKOWICZ M., JAKUBOWSKA T., EMPEL J.,
ZAREMBA J. (2002) Spinocerebellar ataxia type 17 diagnosed in a case suspected of HD. Neuropathology, 1, 61.
20. JAREMA M., MURAWIEC S., TAFLIŃSKI T. (2002) Subjective and objective aspects of schizophrenia treatment
after switching to olanzapine. Intl J. Neuropsychopharmaco., 5, supl. 1, 123.
21. JERNAJCZYK W., WIERZBICKA A., CZERWOSZ L., TROJECKA A., SZATKOWSKA E., CZASAK K.
(2002) The influence of the age and sex on sleep pattern. J. Sleep Res., 11, supl. 1, 112.
22. JONIEC I., CIESIELSKA A., PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKA A., CZŁONKOWSKI A. (2002) Nitric
oxide synthase mRNS expression and neurotransmitters levels in the striatum of C57B1/6 mice following toxic
degeneration caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropiridine (MPTP). Eur. J. Neurol., 9, supl. 2, 204.
23. KOSTOWSKI W. (2002) The role of cytochrome P450 in the metabolism of ethyl alcohol. Pol. J. Pharmacol., 54,
532.
24. KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., BAŁKOWIEC-ISKRA E., JONIEC I., MUSZYŃSKA A.,
PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKI A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Influence of nigrostriatal
degeneration caused by MPTP on clinical symptoms of experimental autpimmune, encephalomyelitis (EAE) in the
C56BL/6 mice model. J. Neurol., 249, supl. 1, 192.
25. KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., PRZYBYŁKOWSKI A., JONIEC I., CZŁONKOWSKI A.,
CZŁONKOWSKA A. (2002) Ibuprofen has a protective effect in neurodegeneration caused by intoxication with 1methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropiridine (MPTP) in mouse. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2, 203.
26. ŁOJKOWSKA W., JĘDRZEJCZAK T., RYGLEWICZ D., JAROSZ H., MINC S., JAKUBOWSKA T.,
BOCHYŃSKA A., KOZŁOWICZ I. (2002) Tc 99m HMPAO in the evaluation of progress of cognitive
dysfunction in various types od dementia. Journal of Neurology, 249, supl. 1, 1/103.
27. ŁUGOWSKA A., BERGER J., LOESCHL B., MOLZER B., TYLKI-SZYMAŃSKA A., CZARTORYSKA B.
(2002) Analysis of the most common mutations of ARSA gene in metachromatic leukodystrophy patients from
Poland. J. Inher. Metab. Dis., 25, supl. 1, 105.
28. MACIEJAK P., KRZĄŚCIK P., SZYNDLER J., CZŁONKOWSKA A.I., BIDZIŃSKI A., SIEMIĄTKOWSKI M.,
WALKOWIAK J., LEHNER M., KOSTOWSKI W., PŁAŹNIK A. (2002) Opposite effects evoked by
allopregnolone and midazolam on pirotoxin- induced changes in dopamine and serotonine metabolism. The
Eleventh Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec 27-29.05.2002. Pol. J. Pharmacol., 54, 196.
29. MILEWSKA D., RYGLEWICZ D., LECHOWICZ W., CZŁONKOWSKA A. (2002) Influence of sociodemographic factors on poststroke cognitive impairment. J. Neurol., 249, supl. 1, 153.
30. MIROWSKA D., PAŹ A., SKIERSKI J., ZABORSKI J., KORONKIEWICZ M., KRUSZEWSKA J.,
CZŁONKOWSKI A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Changes of peripheral blood immune phenotypes including
interleukin-expressing cells in multiple sclerosis patients, during two-year IFN-b-1a therapy. A flow cytometry
analysis. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2, 132.
31. MOHAMED M., BOGUSŁAWSKA R., PONIATOWSKA R., REJNOWSKI G., KRAWCZYK R., MENDEL T.,
KOZŁOWSKI P. (2002) Early CT findings in acute middle cerebral artery ischemia. Eur. Radiology, 12, supl. 1,
462, J. Neurol., 249, supl. 1, 488.
144
32. MOSKALEWICZ J. (2002) Classic text revisited: Andrzej Święcicki, Alkohol. Zagadnienia polityki społecznej.
Addiction, 97, 1074-1075.
33. MOSKALEWICZ J. (2002) Treatment services for drinking problems: hidden questions. Addiction, 97, 133-134.
34. MURAWIEC S., TAFLIŃSKI T. (2002) Reasons for the first contact with psychiatric services in first-episode patients.
Acta Psychiatr. Scand., 106, supl. 74.
35. NIEDZIESKA K., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., ŁOJKOWSKA W., ŚLUSARSKA E., PILIP S., KOZIOŁ
B., RYGLEWICZ D. (2002) Newly indentified seizures in the elderly in hospital data registry. J. Neurol., 249,
supl. 1, 105.
36. NIEWIADA M., KUCZYŃSKI W., KAMIŃSKI B. (2002) The direct cost of risperidone versus haloperidol
therapy of chronic schizophrenia in Poland. Pharmacopsychiatry, 35, 1-19.
37. NOWACZENKO M., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I., BŁAŻEJEWSKA-HYŻOREK B., CZŁONKOWSKA A.
(2002) The prevalence, characteristics and extensiveness of atherosclerotic changes in carotid arteries. J. Neurol.,
249, supl. 1, 154.
38. PALASIK W., TADEUSIAK W., DŁAWICHOWSKA E., LECHOWICZ W., FISZER U. (2002) Clinical analysis
of occurence of high level of homocysteine in stroke patients. J. Neurol., 249, supl. 1, 181.
39. PAWŁOWSKA B. ILNICKA A., BOGDANOWICZ J., TOMANKIEWICZ –ZAWADZKA A., ROSZKOWSKI
T., ZAREMBA J. (2002) Application of fluorescence in situ hybridization in prenatal diagnosis for identification of
rare structural aberration. Eur. J. Hum. Genet., 10, supl. 1, 282.
40. PONIATOWSKA R., KOZIARSKI A., KRAWCZYK R., BOGUSLAWSKA R., KOZŁOWSKI P. (2002) MR
study of patients with neurofibromatosis type 2 (NF2) and their families. European Radiology, suppl. 1, 12, 470.
41. RAKOWICZ M., BACIA T., MARCHEL A., BIDZIŃSKI J., RYSZ A., SZYMA O. (2002) Long-term follow-up
of patient with epilepsia partialis continua treated surgically: case for discussion. Epilepsia, 43, supl. 8, 581.
42. RAFAŁOWSKA J., FIDZIAŃSKA A., DZIEWULSKA D., PODLECKA A., SZPAK G.M. (2002) CADASIL the
first Polish family. Folia Neuropathol., 40, 4, 304.
43. RYGLEWICZ D., BEDNARSKA-MAKARUK M., RODO M., KUNICKI P., ŁOJKOWSKA W., WEHR H.
(2002) Plasma antioxidant activity and vascular dementia. J. Neurol. Sci., 203-204, 324.
44. RYGLEWICZ D., NIEDZIELSKA K., MILEWSKA D., BOCHYŃSKA A., LECHOWICZ W., BARAŃSKAGIERUSZCZAK M., RAKOWICZ M., ŁOJKOWSKA W., CZŁONKOWSKA A. (2002) Poststroke epilepsy in
prospective epidemiological studies. Epilepsia, 43, supl. 8, 71.
45. SCHMIDT-SIDOR B., MIERZEWSKA H., WIERZBA-BOBROWICZ T., KOSNO-KRUSZEWSKA E. (2002)
Niedotlenieniowo-niedokrwienne uszkodzenie mózgu w okresie przed- i okołoporodowym czy choroba
mitochondrialna – kliniczne znaczenie właściwego rozpoznania neuropatologiczego. Folia Neuropathol., 40, 4,
306.
46. SCHMIDT-SIDOR B., SZPAK G.M., TRZECIAKOWSKI W., KOSNO-KRUSZEWSKA E., LIPSKA I. (2002)
Niedotlenieniowo-niedokrwienne uszkodzenie mózgu z wtórną aplazją dróg korowo-pniowych u 30-tygodniowego
wcześniaka z wadą układu tętniczo-żylnego mózgu i żylakowatym poszerzeniem żyły Galena. Folia Neuropathol.,
40, 4, 307.
47. SIENKIEWICZ-JAROSZ H., KRZĄŚCIK P., MACIEJAK P., WISŁOWSKA A., ZIENOWICZ M., ROK P.,
SZYNDLER J., CZŁONKOWSKA A., PŁAŹNIK A. (2002) Behavioral and biochemical effects of nicotine in rats.
The Eleeventh Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec 27-29.05.2002, Pol. J. Pharmacol., 54, 2,
202.
48. SIENKIEWICZ-JAROSZ H., MACIEJAK P., BIDZIŃSKI A., LEHNER M., SZYNDLER J., SIEMIĄTKOWSKI
M., CZŁONKOWSKA A., WISŁOWSKA A., ZIENOWICZ M., PŁAŹNIK A. (2002) Correlation of exploratory
145
activity and conditioned fear response with cortical and subcortical binding of the nicotinic receptor agonist [ 3H]epibatidine. The Eleeventh Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec 27-29.05.2002. Pol. J.
Pharmacol., 54, 2, 203.
49. STACHECKI B., STANIASZEK A., MKOŁAJCZAK P., OKULICZ-KOZARYN J., KAMIŃSKA E., DYR W.,
KOSTOWSKI W. (2002) Lipid peroxidation in rat hepatic microsomes after chronic ethanol intake. Pol. J.
Pharmacol., 54, 5, 539.
50. SUŁEK A., HOFFMAN-ZACHARSKA D., ZDZIENICKA E., EMPEL J., ZAREMBA J. (2002) SCA17 – a rare
form of spinocerebellar ataxia identified in Poland. Eur. J. Hum. Genet., 10, supl. 1, 0919.
51. SCHMIDT-SIDOR B., MIERZEWSKA H., WIERZBA-BOBROWICZ T., KOSNO-KRUSZEWSKA E. (2002)
Niedotlenieniowo-niedokrwienne uszkodzenie mózgu w okresie przed i okołoporodowym czy choroba
mitochondrialna – kliniczne znaczenie prawidlowego rozpoznania. Folia Neuropathol., 40, 4, 223.
52. SZPAK G.M., LECHOWICZ W., LEWANDOWSKA E., BERTRAND E., WIERZBA-BOBROWICZ T.,
GWIAZDA E., KOSNO-KRUSZEWSKA E., SCHMIDT-SIDOR B., DYMECKI J. (2002) Interactions of
microglia and neurons in central nervous system immune response to amyotrophic lateral sclerosis. Glia, supl.1, 63.
53. SZPAK G.M., LECHOWICZ W., LEWANDOWSKA E., BERTRAND E., WIERZBA-BOBROWICZ T.,
GWIAZDA E., DYMECKI J. (2002) Microglia activation stages in human brains affected by Creutzfeldt-Jakob
disease. Glia, supl.1, 67.
54. SZULC M., MKOŁAJCZAK P., OKULICZ-KOZARYN J., KAMIŃSKA E., DYR W., KOSTOWSKI W. (2002)
Acamprosate effect on short – term memory in chronically ethanol-treated rats. Pol. J. Pharmacol., 54, 5, 539-540.
55. SZYNDLER J., MACIEJAK P., BIDZIŃSKI A., WALKOWIAK J., KRZĄŚCIK P., KOSTOWSKI W.,
PŁAŹNIK A. Behavioral and biochemical effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures in rats.
Abstracts of 15th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, Spain 5-9.10.2002.
Eur. Neuropsychopharmacol., 12, supl.3, 360-361.
56. ŚLUSARSKA E., NIEDZIELSKA K., NIEWIADOMSKA M., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., ŁOJKOWSKA
W., GŁAZOWSKI C., LECHOWICZ W., ŁĘCKA J., RYGLEWICZ D. (2002) Motor cortex excitability changes
in untreated patients with epilepsy before and after sleep deprivation. Epilepsia, 43, supl. 7, 52.
57. ŚWIĄTKIEWICZ G. (2002) Challenging Traditional Treatment Divisions in Poland. Addiction, 97 (11), 14871489.
58. TARNACKA B., GROMADZKA G., CZŁONKOWSKA A. (2002) Inflammation and dyslipidemia in acute
stroke. Cerebrovascular Dis., 13, 3, 40.
59. WĘGRZYN J. (2000) Psychopathology of schizophrenia and gating of auditory evolved potentials P50. Eur.
Psychiatry, 17, supl. 1, 240.
60. WIERZBA-BOBROWICZ T., SZPAK G.M., LECHOWICZ W., LEWANDOWSKA E., BERTRAND E.,
GWIAZDA E., KOSNO-KRUSZEWSKA E., SCHMIDT-SIDOR B., DYMECKI J., KULCZYCKI J. (2002) Rod
and ramified microglia in human brains affected by neurological diseases of different ethiology (Alzheimer’s
disease, Wilson’s disease, SSPE and Creutzfeldt-Jakob disease). Glia, supl.1, 65.
61. WISZNIEWSKA M., CZŁONKOWSKA A. (2002) Difference and simillarities among patients with stroke
depending on sex. Eur. J. Neurol., 9, supl. 2, 63.

w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych
1.
CZŁONKOWSKA A. (2002) Should long-term follow-up of stroke patients be performed by specialists or general
practitioners? Medicographia, 2, 139.
2.
GROSZ B., GRYŃ S., KRAWCZYK R., RYTERSKI J., JURKIEWICZ E. (2002) Magnetic resonance study in
family case of cavernous angioma. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 15, 135.
146
3.
PONIATOWSKA R., MENDEL T., KRAWCZYK R., RYTERSKI J., BOGUSŁAWSKA R. (2002) Correlation
between MR image and clinical stage of patients with Wallerian degeneration. Magnetic Resonance Materials in
Physics, Biology and Medicine, 15, 136, 284.
4.
PONIATOWSKA R., KOZIARSKI A., KRAWCZYK R., BOGUSLAWSKA R., KOZŁOWSKI P. (2002) MR
study of patients with neurofibromatosis type 2 (NF2) and their families.Magnetic Resonance Materials in Physics,
Biology and Medicine, 15, 141.
5.
SIMON W. (2002) Group therapy for people damaged by abuse, neglect, pregnancy loss. 18 th World Congress of
Psychotherapy, Trondheim. Nordic J. Psychiatry, 6(45), 16.
6.
SIMON W. (2002) Motivation for group cognitive-behavioral psychotherapy. 18th
Psychotherapy, Trondheim. Nordic J. Psychiatry, 56(45), 29.
7.
STĘPIEŃ E. (2002) Psychosocial correlates of life optimism in adolescence and the years that follow (a follow-up
study). Midicine, Mind and Adolescence – International Journal of Adolescentology, 15, 1-2 , 42.
8.
STĘPIEŃ E. (2002) Teenagers' perception of social support and their quality of life in adolescence and a few years later
(a follow-up study) - opublikowany w portalu internetowym www.adolescents.it
9.
SZUFLADOWICZ E., KOŹLUK E., DOBROGOWSKA-KUNICKA J., KUMOR M., MANIEWSKI R.,
NIEDZIELSKA K., WALCZAK F. (2002) Brain oxygenation and electroencephalography monitoring during
neurocardiogenic syncope. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology, 4, 3, 34.
World Congress of
10. WORONOWICZ B.T. (2002) Likuvanija alkogolizmu: zmini w Polshy za ostanni 10 rokiv. Arkhiv Psychiatrii, 3
(30) 184-184.

w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych w INDEX COPERNICUS (KBN Zespół P05) i
innych listach ogłoszonych przez KBN
1.
BAŁKOWIEC E., KURKOWSKA JASTRZĘBSKA I., JONIEC I., PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKI A.,
CŁONKOWSKA A. (2002) Wpływ nigrostriatalnego układu dopaminergicznego na przebieg procesu
autoimmunologicznego w modelu mysim alergicznego zapalenia mózgu i rdzenia. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2,
62.
2.
BEDNARSKA-MAKARUK M., RODO M., MARKUSZEWSKI C., ROZENFELD A., ŚWIDERSKA M.,
HABRAT B., WEHR H. (2002) Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic szyjnych u osób uzależnionych od
alkoholu. X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Czynniki Ryzyka, 2-3, 36-37, 35-36.
3.
BERTRAND E., PIŁKOWSKA E., KULCZYCKI J. (2002) Obraz kliniczny i neuropatologiczny w przypadku
zapalenia opon i mózgu u chorego z infekcją HIV. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 74.
4.
BŁAŻEJEWSKA-HYŻOREK B., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I., ROZENFELD A., NOWACZENKO M.,
GROMADZKA G., CZŁONKOWSKA A. (2002) Poliformizm apolipoproteiny E a występowanie i
zaawansowanie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych wewnętrznych u pacjentów z udarem
niedokrwiennym mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 85.
5.
BOCHYŃSKA A., GRABAN A., ŁOJKOWSKA W., RYGLEWICZ D., LECHOWICZ W. (2002) Depresja i
zaburzenia funkcji poznawczych u chorych po udarze mózgu – badania kontrolne po roku. Neurol. Neurochir. Pol.,
supl. 2, 86.
6.
BOCHYŃSKA A., ŁOJKOWSKA W., NIEDZIELSKA K., KURAN W., ŚLUSARSKA E., RYGLEWICZ D.
(2002) Napady poudarowe o późnym początku – etiopatogeneza, objawy kliniczne i rokowanie. Epileptologia, 10,
supl. 1, 108-109.
7.
CHAHWAN M., PONIATOWSKA R., BOCHYŃSKA A., KRAWCZYK R., SAWICKA B., BOGUSŁAWSKA
R. (2002) Dyfuzyjne badanie rezonansu magnetycznego (DWI) w ostrej fazie udaru mózgu. Neurol. Neurochir.
Pol., supl. 2, 103.
147
8.
CZEPIEL W., LEŚNIAK M., SENIÓW J., CZŁONKOWSKA A. (2002) Przesiewowe badanie funkcji
poznawczych w drugim tygodniu udaru mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 113.
9.
CZŁONKOWSKA A. (2002) Niedokrwienny udar mózgu – jak zapobiegać i leczyć. Czynniki Ryzyka, 1,13-14.
10. CZŁONKOWSKA A. (2002) Udary mózgu u kobiet. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 115.
11. DARDA LEDZION L., ZABORSKI J., CZŁONKOWSKA A. (2002) Zaburzenia czynności dolnych dróg
moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 118.
12. DZIEWULSKA D., RAFAŁOWSKA J., FIDZIAŃSKA A., PODLECKA A., SZPAK G.M., KWIECIŃSKI H.
(2002) CADASIL – morphological changes in brain. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 2, 134.
13. FISZER U., KULCZYCKI J., DŁAWICHOWSKA E. (2002)
rdzeniowego w Polsce. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 142.
Aktualny stan diagnostyki płynu mózgowo-
14. GRABAN A., BEDNARSKA-MAKARUK M., JANAS J. (2002) Hiperhomocysteinemia i witaminoterapia. X
Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Czynniki Ryzyka, 2-3, 28.
15. GRABAN A., BEDNARSKA-MAKARUK M., JANAS J. (2002) Hiperhomocysteinemia u pacjentów z objawami
otępienia naczyniowego. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2,
180.
16. GRABOWSKA-GRZYB A., NAGAŃSKA E., LECHOWICZ W., JĘDRZEJCZAK J., FISZER U. (2002)
Czynniki ryzyka depresji w padaczce. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 181.
17. GROMADZKA G., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., CIESIELSKA A., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I.,
MENDEL T., CZŁONKOWSKA A. (2002) Genotyp apolipoproteiny E (Apo E) a wystepowanie czynników
ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 182.
18. GROMADZKA G., CIESIELSKA A., SARZYŃSKA DŁUGOSZ I., CZŁONKOWSKA A. (2002) Wpływ
polimorfizmu sekwencji promotorowej genu dla interleukiny 6 (Il-6_ na przebieg kliniczny udaru niedokrwiennego
mózgu (UNM) u kobiet i mężczyzn. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 183.
19. IWIŃSKA B., ŁOJKOWSKA W., JAROSZ H., BOCHYŃSKA A., RYGLEWICZ D. (2002) Trudności
diagnostyczne w rozpoznawaniu wodogłowia normotensyjnego u chorych z zespołem otępiennym. Neurol.
Neurochirur. Pol., suppl. 2, 206.
20. JAKUBOWSKA T.(2002) Deficyty funkcji poznawczych
orzecznicze. Neurol. Neurochirur. Pol., supl. 2, 207.
po urazach czaszkowo-mózgowych - problemy
21. JĘDRZEJCZAK T., KOZŁOWICZ-GUDZIŃSKA I., ŁOJKOWSKA W., RYGLEWICZ D., NIEWIADOMSKA J.
(2002) Przydatność badań scyntygraficznych mózgu w diagnostyce zespołów otępiennych. Problemy Medycyny
Nuklearnej, TOM 16, 31
22. KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA I., BAŁKOWIEC E., JONIEC I., PRZYBYŁKOWSKI A., CZŁONKOWSKI
A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Modulujący wpływ reakcji autoimmunologicznej na przebieg neurodegeneracji
wywołanej podaniem MPTP u myszy. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 289.
23. ŁOJKOWSKA W., JĘDRZEJCZAK T., RYGLEWICZ D., MINC S., JAKUBOWSKA T., JAROSZ H.,
BOCHYŃSKA A., KOZŁOWICZ-GUDZIŃSKA I. (2002) Wpływ leczenia inhibitorami cholinesteraz na
dynamikę regionalnego przepływu krwi w zespołach otępiennych. Neurologia i Neurochirurgia Polska, supl. 2, 2,
302.
24. ŁYSIAK Z., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I., ROZENFELD A., MENDEL T., CZŁONKOWSKA A. (2002)
Nadciśnienie tętnicze i miażdżyca tętnic szyjnych wewnętrznych u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.
Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 307.
148
25. MIROWSKA D., PAŹ A., SKIERSKI J., ZABORSKI J., KORONKIEWICZ M., KRUSZEWSKA J.,
CZŁONKOWSKI A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Analiza cytometryczna profilu immunologicznego krwi
obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych IFN--1a. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 328.
26. NIEDZIELSKA K. (2002) Rola EEG w różnicowaniu napadów padaczkowych i niepadaczkowych. Neurol.
Neurochir. Pol., supl. 2, 343.
27. NIEDZIELSKA K., KULCZYCKI J. (2002) Obrazy EEG w chorobie Creutzfeldta-Jakoba
Neurochir. Pol., supl. 2, 342.
(CJD). Neurol.
28. NIEDZIELSKA K., BARAŃSKA-GIERUSZCZAK M., ŚLUSARSKA E., ŁOJKOWSKA W., PILIP S.,
WOLKOW L., RYGLEWICZ D. (2002) Stany padaczkowe u osób starszych – EEG i obraz kliniczny.
Epileptologia, 10, supl. 1, 30.
29. NIEWADA M., KAMIŃSKI B., KOBAYASHI A., CZŁONKOWSKA A., CZŁONKOWSKI A. (2002) Koszty
powtórnego udaru mózgu w Polsce. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 344.
30. NIEWIADOMSKA M. (2002) Uszkodzenie nerwów obwodowych w przebiegu chorób układowych. Medycyna po
Dyplomie, 4, 69-71.
31. NIEWIADOMSKA M., KULCZYCKI J., WOCHNIK-DYJAS D., ŁOJKOWSKA W., SZPAK G.M.,
RAKOWICZ M., NIEDZIELSKA K. (2002) Badania kliniczne i neuropatologiczne w chorobie CreutzfeldtaJakoba (CJD). Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 345.
32. NIEWIADOMSKA M., KULCZYCKI J., WOCHNIK-DYJAS D., ŁOJKOWSKA W., SZPAK G.M.,
RAKOWICZ M., NIEDZIELSKA K. (2002) Clinical and neuropathological examinations in Creutzfeldt-Jakob
disease (CJD). Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 2, 345.
33. NOWACZENKO M., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I., CZŁONKOWSKA A. (2002) Częstość występowania,
zaawansowanie i charakterystyka zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych wśród kobiet i mężczyzn z udarem
niedokrwiennym mózgu. Acta Angiologica, 8, 21.
34. OSTASZEWSKI K. (2002) Realistic evaluation of health education and prevention programmes for adolescents.
Medical Science Monitor, 8, supl. 1, 26.
35. PALASIK W., TADEUSIAK W., DŁAWICHOWSKA E., LECHOWICZ W., FISZER U. (2002) Występowanie
podwyższonego poziomu homocysteiny u chorych we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu. Neurol.
Neurochir. Pol., supl. 2, 2, 366.
36. PIŁKOWSKA E., BOGUSŁAWSKA R., SOBCZYK W., KRAWCZYK R. (2002) Przypadki SSPE o nietypowych
zmianach mózgu w badaniu MR; symptomatologia kliniczna i przebieg choroby. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2,
380.
37. RAKOWICZ M., ŁOJKOWSKA W., KULCZYCKI J., NIEDZIELSKA K., SZPAK G.M., WALINIOWSKA E.,
NIEWIADOMSKA M., INGLOT E., ŁĘCKA J. (2002) Multimodalne (?????multimedialne) potencjały wywołane
u pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD). Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 394.
38. RAKOWICZ M., ŁOJKOWSKA W., KULCZYCKI J., NIEDZIELSKA K., SZPAK G.M., WALINOWSKA E.,
NIEWIADOMSKA M., INGLOT E., ŁĘCKA J. (2002) Multimodal evoked potentials in Creutzeld-Jakob disease
patients (CJD). Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 2, 394.
39. RYGLEWICZ D., MILEWSKA D., CZŁONKOWSKA A. (2002) Stan kliniczny chorych po roku od
zachorowania na udar mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 407.
40. RYGLEWICZ D., MILEWSKA D., LECHOWICZ W., CZŁONKOWSKA A. (2002) Występowanie padaczki
poudarowej w prospektywnych badaniach epidemiologicznych. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 406.
41. SZPAK G.M., KULCZYCKI J., LEWANDOWSKA E., LECHOWICZ W., WIERZBA-BOBROWICZ T.,
BERTRAND E., GWIAZDA E., PASENNIK E., ŁOJKOWSKA W., NIEWIADOMSKA M., RAKOWICZ M.,
DYMECKI J. (2002) Akumulacja białka prionu (PrP) i aktywacja mikrogleju w przebiegu odpowiedzi
149
immunologicznej OUN w relacji do czasu choroby Cteutzfeldta-Jakoba (CJD). Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2,
454.
42. SZPAK G.M., KULCZYCKI J., LEWANDOWSKA E., LECHOWICZ W., WIERZBA-BOBROWICZ T.,
BERTRAND E., GWIAZDA E., PASENNIK E., ŁOJKOWSKA W., NIEWIADOMSKA M., RAKOWICZ M.,
DYMECKI J. (2002) Accumulation of prion protein (PrP) and activation of microglia in the course of
immunological response of CNS in relation to time of Creutzfeld-Jakob disease (CJD). Neurol. Neurochir. Pol.,
supl. 2, 2, 454.
43. SUŁEK K., HAŁKA J., ZDEBSKA E., BERIS PH., SUŁEK A. (2002) Trzy polskie rodziny z niedokrwistością
tarczowatokrwinkową (talasemią-beta). Acta Haematologica Polonica, 33, 33 suppl. 1, 120.
44. SZUFLADOWICZ E., KOŹLUK E., DOBROGOWSKA-KUNICKA J., MANIEWSKI R., NIEDZIELSKA K.,
ŁĘCKA J., WALCZAK F. (2002) Monitorowanie oksygenacji mózgu (NIRS) i EEG w omdleniach
neurokardiogennych. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 455.
45. ŚLUSARSKA E., RZESKI M., NIEDZIELSKA K., NIEWIADOMSKA M., ŁOJKOWSKA W., BARAŃSKAGIERUSZCZAK M., RTYGLEWICZ D., WALINIOWSKA E., GŁAZOWSKI C. (2002) Ocena progu
pobudliwości korowej u pacjentów po pierwszych napadach padaczkowych. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 458.
46. ŚMIGIELSKA B., BERTRAND E., KUCZYŃSKA-ZARDZEWIAŁY A., PAPIEROWSKA B., KAMIŃSKI Z.
(2002) Szybko postępujący zespół pierwszym objawem AIDS u młodego chorego. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2,
2, 454.
47. TARNACKA B., GOŁĘBIOWSKI M., LITWIN T., CZŁONKOWSKA A. (2002) Spektroskopia rezonansu
magnetycznego w chorobie Wilsona. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 464.
48. TARNACKA B., LITWIN T., RODO M., CZŁONKOWSKA A. (2002) Analiza przyczyn zgonów u pacjentów z
chorobą Wilsona w latach 1958 – 2000. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Neurol. Neurochir.
Pol., supl. 2, 463.
49. WISZNIEWSKA M., CZŁONKOWSKA A. (2002) Różnice i podobieństwa u pacjentów z udarem mózgu w
zależności od płci. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 500.
50. WOJCIECHOWSKI D., JERNAJCZYK W., PĘCZALSKI K., KOWALEWSKI M., SIONEK P., ŁUCZAK G.
(2002) Lokalizacja zmian obserwowanych w elektroencefalogramie rejestrowanym w czasie testu pochyleniowego.
Kardiol. Pol., suppl. 1, 83, 57.
51. WOJCIECHOWSKI D., JERNAJCZYK W., PĘCZALSKI K., KOWALEWSKI M., SIONEK P., ŁUCZAK G.
(2002) Ocena zmian obserwowanych w elektroencefalogramie rejestrowanym w czasie testu pochyleniowego.
Folia Cardiol., 9, supl. 33.
52. ZABORSKI J. FRYZE W., CZŁONKOWSKA A. (2002) Stan wiedzy o stwardnieniu rozsianym wśród chorych i
lekarzy. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 2, 514.
53. ZAREMBA J. (2002) Znaczenie płci w chorobach genetycznie uwarunkowanych. Lęk i depresja 7, 2, 162.

w innych czasopismach polskich recenzowanych
1.
CZŁONKOWSKA A. (2002) Powikłania u chorych po przebytym udarze mózgu – komentarz. Neurologia
Praktyczna, 3, 170.
2.
CZŁONKOWSKA A. (2002) Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami ruchu po upływie 1 roku od wystapienia
udaru: badanie randomizowane kontrolowane – komentarz. Neurologica et Neurogeriatria, 1, 30.
3.
KURAN W. (2002) Komentarz do artykułu . Pod żelazną maską. Badania w kierunku lepszego rozpoznawania i
leczenia depresji związanej z chorobą Parkinsona. Neurologica et Neurogeriatria, 1, 3, 34.
4.
KURAN W. (2002) Leki stosowane w terapii choroby Parkinsona. Neurologica et Neurogeriatria. 1, 1, 42.
150
5.
LEDER S. (2002) Te 50 lat miały swoje znaczenie – w rozmowie z K. Brodacką. Nowinki Psychiatryczne, 51-52,
13-14.
6.
SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Wrażenia z Jokohamy – sprawozdanie z L Kongresu
Towarzystwa Psychiatrycznego. Nowinki Psychiatryczne
7.
ZAREMBA J. (2002) Neurogenetyka. Służba Zdrowia, 3-4, 16.
Światowego
151
MONOGRAFIE

1.

autorstwo monografii lub podręcznika w języku angielskim
MRAVCIK V., SIEROSŁAWSKI J., VASSILEV M., ZABRANSKY T., KLAVS I., COOK P., PALM R.,
HARTNOLL R., HEDRICH D., SEDEFOV R., GOOSDEEL A. (2002) Report on the drug situation in the
candidate CEESs 2002. European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. Office for Official
Publications of the European Communities.
autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim lub innym niż angielski
1.
CZŁONKOWSKA A., CHMIELEWSKI R., DROZDOWSKI W., GŁOWACKA J., HERTMANOWSKA H.,
KLIMEK A., KOCHANOWSKI J., KOZUBSKI W., KRAWCZYK M., KUCZYŃSKA-ZARDZEWIAŁY A.,
KWIECIŃSKI H., KWOLEK A., ŁADA D., MAZUR R., MILEWSKA D., NOWACKI P., OPARA J.,
POLANOWSKA K., RYGLEWICZ D., SENIÓW J., STELMASIAK Z., STROIŃSKA-KUŚ B., SUWALSKA M.,
SZCZEPAŃSKA-SZEREJ A., SZCZUDLIK A., SZELĄGOWSKA D., WISZNIEWSKA M., ZABORSKI J.,
ZWOLIŃSKA G. (2001) Postępowanie rehabilitacyjne po udarze mózgu. Raport Zespołu Ekspertów Narodowego
Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., supl. 6.
2.
HAJDUKIEWICZ D. (2002) Unormowania prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych i
w sprawach nieletnich. IPiN, Warszawa.
3.
LEDER S., LEDER W. (2002) “Unbeirrt rot“. Zeugen und Zeugnisse einer Familie. Edition Bodoni, Berlin.
4.
MEDER J. (2002) Ocena efektów zastosowania “Treningu radzenia sobie z objawami choroby” w rehabilitacji
pacjentów chorych na schizofrenię. IPiN, Warszawa.
5.
PUŻYŃSKI S. (2002) Depresje i zaburzenia afektywne, wyd. III, poprawione i poszerzone. Wyd. Lekarskie PZWL,
Warszawa.
6.
PUŻYŃSKI S. (2002) Leki psychotropowe w terapii zaburzeń psychicznych (kompendium). Ośrodek Informacji
Naukowej “Polfa”, Warszawa.
7.
SZUKALSKI B. (2002) Narkotyki: podział, właściwości, zagrożenia. Wyd. AM, Warszawa.
8.
WCIÓRKA B., WCIÓRKA J. (2002) Polacy o schizofrenii i chorych na schizofrenię. CBOS, Warszawa.

redakcja naukowa monografii o zasięgu krajowym
1.
BILIKIEWICZ A., PUŻYŃSKI S., RYBAKOWSKI J., WCIÓRKA J. (red.), (2002) Psychiatria, tom 2. Urban &
Partner, Wrocław.
2.
BOGUSZEWSKA L., PIETRZYKOWSKA B., KAROLAK H., SZIRKOWIEC W. (red.), (2002) Działalność
usługowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 2001 roku. IPiN, Warszawa.
3.
HABRAT B. (red.), (2002) Alkohol a Zdrowie. IX Raport Specjalny dla Kongresu USA. PARPA, Warszawa.
4.
MEDER J. (red.), (2002) Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Biblioteka Pracownika
Socjalnego, Katowice.
5.
PIETRZYKOWSKA B., BOGUSZEWSKA L., KAROLAK H., SZIRKOWIEC W., SKIBA K. (red.) (2002)
Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik Statystyczny 2001. IPiN, Warszawa.
6.
STELMASIAK Z., JAREMA M. (red.), (2002) Nowa Klinika, Neurologia Psychiatria, 9.
7.
ŚWIĄTKIEWICZ G. (red), (2002) Profilaktyka w Środowisku Lokalnym. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Warszawa.

redakcja naukowa tłumaczenia
152
1.
WCIÓRKA J. (2002) konsultacja naukowa: Przecież ja nie zwariowałem. Stark F.M., Bremer F., Esterer I. IPiN,
Warszawa.

autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku angielskim
1.
ALEKSANDROWICZ J.W., SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Psychotherapy in Poland. W: Images in
Psychiatry, Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Media, Gdańsk, 115-123.
2.
BALICKI M., LEDER S., PIOTROWSKI A. (2002) Focus on psychiatry in Poland. Past and Future. W:
Images in Psychiatry, Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Medica, Gdańsk, 197-212.
3.
CZABAŁA C., MEDER J., SZAFRAŃSKI T., WCIÓRKA J. (2002) Profile of the Institute of Psychiatry and
Neurology in Warsaw. W: ENTER Mental Health, London M. (red.). Cambridge, 75-81.
4.
CZŁONKOWSKA A., NIEWADA M. (2002) Low-risk cardiopathies. W: Stroke predisposing conditions,
Leys D. (red.). Remedica Publishing Limited, United Kingdom, London, 35-51.
5.
DĄBROWSKI S., LANGIEWICZ W., PUŻYŃSKI S. (2002) Health Care Facilities and other Forms of Care
for Persons with Mental Disorders. W: Images in Psychiatry, Bilikiewicz A, Rybakowski J. (red.). Via Medica,
Gdańsk, 15-39.
6.
GIROUND M., CZŁONKOWSKA A., RYGLEWICZ D., WOLFE CH. (2002) The problem of interpreting
variations in health status - morbidity and mortality in Europe. W: Stroke Services policy and practice across
Europe, Wolfe Ch., McKevitt Ch., Rudd A. (red.). Radcliffe Medical Press Ltd. Abingdon, United Kingdom,
Oxon, 1-16.
7.
HABRAT B. (2002) Alcohol-related problems in Poland and methods of solving them. W: Images in
Psychiatry, Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Medica, Gdańsk 125-142.
8.
HABRAT B. (2001) Difficulties encountered in Central and Eastern European countries in accepting
methadone substitution. W: Development and Improvement of Substitution Programmes. Proceedings of
Seminar organized by Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou
Group). Strasbourg, France, 8-9 October 2001. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 107-118.
9.
MEDER J., CECHNICKI A. (2002) Rehabilitation of the Mentally Ill in Poland. W: Images in psychiatry,
Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Medica, Gdańsk, 143-157.
10. PĘCZALSKI K., WOJCIECHOWSKI D., JERNAJCZYK W. (2002) The role of the brain bioelectrical
activity examinationin diagnosis of syncopic patients during presyncope or syncope induced by head up tilt
test. W: Structures-Waves-Biomedical Engineering, Panuszka R. (red.). PTR i Uniwersytet im. Staszica,
Kraków, 205-211.
11. POBOCHA J., MAJCHRZYK Z. (2002) Forencis and Penitentiary Psychiatry. W: Images in Psychiatry,
Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Medica, Gdańsk, 159-170.
12. SCHAEFFER E., ŚWITAJ P., ANCZEWSKA M., CZABAŁA CZ. (2002) Community care in Poland – a new
Mental Health Programme. W: ENTER in Mental Health Conference Monograph, London 2000, Paris 2001,
London M (red.). Cambridge, 20-23.
13. SIWIAK-KOBAYASHI M., BRYKCZYŃSKA C., (2001) Cognitive- Behavioural Methods in Integrated
Psychotherapy System for Neurotic Disorders. W: Cognitive Psychotherapy Toward a New Millenium Scientific Foundations and Clinical Practice, Kluwer Academic/Plenum Publishers, Scrimali T., Grimaldi L.
(red.). N.Y., Boston, Dordrecht, London, Moscow, 193-204.
14. SPANAGEL P., BIEŃKOWSKI P. (2002) Alcohol dependence and addiction. W: Inotropic Glutamate
Receptors As Therapeutic Targets, Lodge D., Danysz W., Parsons C.G. (red.). E.P. Graham Publishing Co,
Johnson City, Tennessee, 375-400.

tłumaczenie rozdziału
153
1.
OSTASZEWSKI K. (2002) Prewencja problemów alkoholowych. W: Alkohol a zdrowie. IX Raport Specjalny
dla Kongresu USA. PARPA, Warszawa, 490-563.

autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim lub innym,
nieangielskim
1.
ALEKSANDROWICZ J., SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Psychoterapia w Polsce. W: Psychiatria w
Polsce. Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Medica, Gdańsk, 111-118.
2.
BALICKI M., LEDER S., PIOTROWSKI A. (2002) Spojrzenie na psychiatrie w Polsce - przeszłość i
przyszłość. W: Psychiatria w Polsce. Rybakowski J., Bilikiewicz A.(red.). Via Medica, Gdańsk, 191-207.
3.
BIAŁEK J. (2002) Edukacja młodych dorosłych z rozpoznaniem schizofrenii leczonych w oddziale otwartym. W:
Osoba, edukacja, dialog, tom 2. Ledzińska M., Rudkowska G., Wrona L. (red.). Wyd. Nauk. Akademii
Pedagogicznej, Kraków, 144-149.
4.
BILIKIEWICZ A., PARNOWSKI T. (2002) Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne
związane ze starzeniem się (psychogeriatria). W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski
J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 43-99.
5.
BILIKIEWICZ A., PARNOWSKI T., LIBERSKI P.P., BARTOSIEWICZ J. (2002) Choroby układu
nerwowego przebiegające z otępieniem. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J.,
Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 697-734.
6.
BOMBA J., NAMYSŁOWSKA I., ORWID M. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w
dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J.,
Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 655-696.
7.
BRODNIAK W.A. (2002) Czy psychiatrom jest potrzebna socjologia zaburzeń psychicznych. W: W stronę
socjologii zdrowia. Piątkowski W., Titkow A. (red.). Wyd. UMCS, Lublin, 237-257.
8.
CHWEDORZEWSKA- KOWALSKA B. (2002) Niepełnosprawność i niezdolność do pracy. W: Praca
socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Meder J. (red.). Biblioteka Pracownika Socjalnego,
Katowice, 165-178.
9.
CHWEDORZEWSKA- KOWALSKA B. (2002) Sieć wsparcia społecznego. W: Praca socjalna z osobami z
zaburzeniami psychicznymi. Meder J. (red.). Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, 142-161.
10. CZŁONKOWSKA A., FILIPIAK K.J. (2001) Zastosowanie leków przeciwbólowych w neurologii. W:
Współczesne metody zwalczania bólu. Gomułka W., Meszaros J. (red.). Ośrodek Informacji Naukowej
„Polfa”, Warszawa, 249-271.
11. CZŁONKOWSKA A., MIROWSKA D. (2002) Udar mózgu stanem zagrożenia życia – postępowanie
diagnostyczne i terapeutyczne. W: Ratownictwo medyczne w Polsce. Jakubaszko J., Ryś A (red.). Zdrowie i
Zarządzanie, Kraków, 333-346.
12. CZŁONKOWSKA A., SARZYŃSKA-DŁUGOSZ I. (2002) Genetyczne podłoże udaru mózgu. W: Genetyka
chorób układu krążenia. Ciechanowicz A., Januszewicz A, Januszewicz W., Rużyłło W. (red.). Medycyna
Praktyczna, Kraków, 95-103.
13. DĄBROWSKI S., LANGIEWICZ W., PUŻYŃSKI S. (2002) Opieka zdrowotna i inne formy pomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. W: Psychiatria w Polsce. Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via
Medica, Gdańsk, 15-39.
14. FRĄCZEK A. (2002) Agresja interpersonalna: opis i analiza z perspektywy psychologii społecznej. W:
Człowiek i agresja: głosy o nienawiści i przemocy - ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Sic, Warszawa, 43-56.
15. FRĄCZEK A. (2002) O naturze i formowaniu się psychologicznej regulacji agresji interpersonalnej. W:
Psychologia czynności – nowe perspektywy. Kurcz I., Kądzielawa D. (red.). Wyd. Nauk. SCHOLAR,
Warszawa, 45-64.
154
16. GRZESZCZAK W., GUMPRECHT J., CZŁONKOWSKA A., NIEWADA M. (2002) Udar mózgu jako
powikłanie ostrych zespołów wieńcowych. W: Ostre zespoły wieńcowe. Opolski G., Filipiak K.J., Poloński L.
(red.). Urban & Urban, Wrocław, 455-463.
17. HABRAT B. (2002) Difficultés recontrées dans pays d’Europe centrale et orientale pour accepter le principe
du traitement de substitution à la methadone. W: Dévelopment et amélioration des programmes de substitution.
Actes Seminaire organisé par le Groupe de cooperation en matiére de lutte contre l’abus et le traffic illicite des
stupéfiants (Groupe Pompidou). Strasburg, France, 8-9 octobre 2001. Edisons du Conseil de l’Europe,
Strasbourg, 111-124.
18. HABRAT B. (2002) Farmakologiczne leczenie uzależnienia od nikotyny. W: Kobieta i tytoń. Aktualne
badania w Polsce. Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J. (red.). Katedra i Zakład Toksykologii, Akademia
Medyczna, Poznań, 65-67.
19. HABRAT B. (2002) Komentarz do rozdziału: Leczenie alkoholizmu i problemów z nim związanych. W:
Alkohol a Zdrowie. IX Raport Specjalny dla Kongresu USA. PARPA, Warszawa, 699-703.
20. HABRAT B. (2002) Problemy alkoholowe w Polsce i sposoby ich rozwiązywania. W: Psychiatria w Polsce.
Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Via Medica, Gdańsk, 119-137.
21. HABRAT B. (2002) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych. W: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Meder J. (red.).
Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, 84-104.
22. HABRAT B., BARAN-FURGA H., CHMIELEWSKA K. (2001) Leczenie kobiet w ciąży uzależnionych od
opiatów. W: Kliniczne i psychospołeczne aspekty zakażenia HIV u kobiet. Niemiec T. (red.). Biuro ds. AIDS,
Warszawa, 317-326.
23. HABRAT B., CHMIELEWSKA K., BARAN-FURGA H. (2002) Zaburzenia spowodowane substancjami
psychoaktywnymi. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.).
Urban & Partner, Wrocław, 169-212.
24. JAKUBIK A. (2002) Kontrowersje wokół osobowości pogranicznej (borderline). W: Fenomen Junga. Maurin
K., Motycka A. (red.). Wyd. Eneteia, Warszawa, 134-141.
25. JAKUBIK A. (2002) Osobowość aleksytymiczna. W: Wokół psychologii osobowości. Grochowska A. (red.).
Wyd. UKSW, Warszawa, 65-73.
26. JAKUBIK A. (2002) Zaburzenia osobowości. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski
J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 583-616.
27. JAREMA M., RYBAKOWSKI J. (2002) Obrazowanie mózgu w schizofrenii i chorobach afektywnych. W:
Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J (red.). Urban & Partner, Wrocław, 571575.
28. JARKIEWICZ J., KOTAPKA-MINC S., PARNOWSKI T. (2002) Opieka nad chorymi z chorobą Alzheimera
w Polsce – ocena aktualnego stanu. W: Choroba Alzheimera. Schwartz G. (red.). PZWL, Warszawa, 110-118.
29. KOCZUROWSKA J., MIKKELSEN S., ŚWIĄTKIEWICZ G. (2002) Realizacja programów profilaktycznych
– pułapki i paradoksy. W: Profilaktyka w Środowisku Lokalnym. Świątkiewicz G. (red.). Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 107-114.
30. KOSTECKA M., NAMYSŁOWSKA I., ŻARDECKA M. (2002) Nasz zmieniający się pogląd na schizofrenię:
między przybliżaniem a oddalaniem. W: Schizofrenia – konteksty, różne terapie, tom 2. Bomba J., de Barbaro
B. (red.). Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków, 15-22.
31. KOSTOWSKI W. (2002) Leki neuroleptyczne z perspektywy psychofarmakologii. W: Schizofrenia:
Patogeneza i Terapia. Przewłocka B. (red.). IF PAN, Kraków, 130-139.
155
32. KOSTOWSKI W., WITANOWSKA A. (2002) Etiologia i patomechanizmy chorób układu chorób
ośrodkowego układu nerwowego. W: Patofizjologia. Maśliński S., Ryżewski J. (red.). PZWL, Warszawa, 125151.
33. KOSTOWSKI W., WITANOWSKA., OPUCHLIK A. (2002) Ośrodkowy układ nerwowy. W: Patofizjologia,
Maśliński S., Ryżewski J. (red.). PZWL, Warszawa, 102-125.
34. KULCZYCKI J. (2002) Diagnostyka przyżyciowa CJD i vCJD. W: Czy Polsce zagraża epidemia BSE?
Żmudziński J., Polak P. (red.). Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy, 54-54.
35. LEDER S. (2002) Zdrowie a procesy przemian ustrojowych. W: System opieki zdrowotnej – efekty zmian w
Polsce i krajach sąsiednich. Chołuj B. (red.). Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 15-31.
36. MAJCHRZYK Z. (2002) Stosunek do czynu agresywnego – postawy obronne jako wyraz relatywizmu w
ocenie zachowań zabronionych u sprawców zabójstw i innych przestępstw w latach 1960-1970, 1991-1997.
W: Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Sic, Warszawa, 136153.
37. MEDER J. (2002) Schizofrenia. W: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mader J. (red.).
Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, 11-21.
38. MEDER J. (2002) Zaburzenia nastroju. W: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mader J.
(red.). Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice,22-28.
39. MEDER J., CECHNICKI A. (2002) Rehabilitacja osób chorych psychicznie w Polsce. W: Psychiatria, tom 2.
Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 137-153.
40. NAMYSŁOWSKA I. (2002) Bulimia Nervosa. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S.,
Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 528-537.
41. NAMYSŁOWSKA I. (2001) Rozwój psychiczny człowieka. W: Psychiatria, tom 1, Bilikiewicz A., Pużyński
S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 235-259.
42. OKULICZ-KOZARYN K., BORUCKA A. (2002) Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży - rola
pracowników służby zdrowia. W: Opieka zdrowotna nad rodziną. Bożkowa K., Sito A. (red.). PZWL,
Warszawa, 447-474.
43. ORWID M., DOMAGALSKA-KURDZIEL E., KAMIŃSKA M., SZWAJCA K., PROT K. (2002) Holocaust
w piśmiennictwie polskim. W: Psychiatria w Polsce. Rybakowski J., Bilikiewicz A. (red.). Via Medica,
Gdańsk, 83-110.
44. ORZECHOWSKA Z., MICHAŁOWSKA J. (2002) Praca z rodziną. W: Praca socjalna z osobami z
zaburzeniami psychicznymi. Mader (red.). Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, 125-141.
45. PARNOWSKI T. (2002) Zaburzenia psychiczne organiczne. W: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami
psychicznymi. Meder J. (red.). Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, 55-83.
46. PIOTROWSKI A. WCIÓRKA J. (2002) Szkolenie podyplomowe w Psychiatria w Polsce. W: Psychiatria w
Polsce. Rybakowski J., Bilikiewicz A.(red.). Via Medica, Gdańsk, 51-56.
47. PUŻYŃSKI S. (2002) Choroby afektywne nawracające. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S.,
Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 343-415.
48. PUŻYŃSKI S. (2002) Samobójstwa i depresje. W: Samobójstwo, Hołyst B., Staniaszek M., BinczyckaAnholcer M. (red.). Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 39-61.
49. RZEWUSKA M. (2002) Współczesna psychofarmakoterapia schizofrenii. W: Schizofrenia: patogeneza i
terapia. Przewłocka B. (red.). IF PAN, Kraków, 139-147.
156
50. SAWICKA M. (2002) Specyfika kontaktu z pacjentem z różnego rodzaju zaburzeniami. W: Praca socjalna z
osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mader (red.). Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, 107-124.
51. SIEROSŁAWSKI J., ŚWIĄTKIEWICZ G. (2002) Współczesny kontekst zagrożeń i jego rozpoznawania na
poziomie lokalnym. W: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Świątkiewicz G. (red.). Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 11-18.
52. SIEROSŁAWSKI J., ZAMECKA J. (2002) Jak budować lokalne strategie profilaktyczna. W: Profilaktyka w
środowisku lokalnym. Świątkiewicz G. (red.). Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa,
67-85.
53. SIEROSŁAWSKI J. (2002) Jak rodzice powinni uczyć swoje dzieci kontaktowania się z substancjami
psychoaktywnymi? W: Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży – dylematy profilaktyki. PARPA,
Warszawa, 127-128.
54. SIEROSŁAWSKI J., ZIELIŃSKI A. (2002) Europejski Program badań ankietowych w szkołach na temat
używania alkoholu i innych substancji psychoaktowych. W: Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży –
dylematy profilaktyki. PARPA, Warszawa, 9-95.
55. SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe. W: Psychiatria, tom 2,
Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 433- 452.
56. SIWIAK-KOBAYASHI M. (2002) Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, (somatoformiczne). W:
Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław,
503-509.
57. ŚWIĄTKIEWICZ G. (2002) Profilaktyka w społecznościach lokalnych. W: Profilaktyka w Środowisku
Lokalnym. Świątkiewicz G. (red.). Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 33-48.
58. WCIÓRKA J. (2002) Klasyfikacje zaburzeń psychicznych. W: Psychiatria, tom 2. Bilikiewicz A., Pużyński S.,
Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 1-41.
59. WCIÓRKA J. (2002) Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. W: Psychiatria, tom 2.
Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 213-317.
60. WCIÓRKA J. (2002) Zaburzenia schizofreniczne: obraz kliniczny i klasyfikacja. W: Schizofrenia: patogeneza
i terapia. Przewłocka B. (red.). IF PAN, Kraków, 15-31.
61. WÓJTOWICZ S., MROZIAK B., WORONOWICZ B. (2002) Zmiany stylów radzenia sobie ze stresem u
alkoholików uczestniczących w programie terapeutycznym. W: Człowiek wobec zmian. Rozważania
psychologiczne. Kubacka-Jasiecka D. (red.). Wyd. U. J., Kraków, 127-135.
MONOGRAFIE I OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE O CHARAKTERZE POPULARYZATORSKIM:

autorstwo całości
1.
BRONOWSKA Z. A jeśli to zaburzenia odżywiania.(2001) Wyd. Prószyński i S-ka Tłumaczenie książki John W.
Barnhill, Nadine Taylor
2.
KOSZEWSKA I., HABRAT-PRAGŁOWSKA E. (2002) Żyć z zaburzeniami nastroju. Poradnik dla chorych i ich
rodzin. O chorobie afektywnej dwubiegunowej. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
3.
KURAN W. (2002) Żyję z chorobą Parkinsona. PZWL, Warszawa.
4.
WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA E. (2002) Aby wybaczyć. Pandora Prim, Sofia.
5.
WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA E. (2002) Wybieram wolność. Pandora Prim, Sofia.
157

1.
redakcja
OSTASZEWSKI K. Wkładka Tematyczna Nr 1/2002 Ewaluacja projektów ścieżki prozdrowotnej. W: Edukacja
Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole, Zeszyt 5. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej,
Warszawa.

autorstwo rozdziału
1.
OSTASZEWSKI K. (2002) Czy specyfika zachowań problemowych powinna coś wnosić do konstrukcji i realizacji
programów profilaktycznych? W: Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży - dylematy profilaktyki. PARPA,
Warszawa, 110-113.
2.
SIMON W. (2002), Okiem polskiego psychiatry i psychoterapeuty. W: W.F. Maestri, Nie trać nadziei. Problemy
kobiet po aborcji. Wyd. Księży Marianów, Warszawa, 104-111.

prace populamo-naukowe
1.
BIEŃKOWSKI P. (2002) Jak truje palenie? Świat Problemów, 12, 9-13.
2.
BOBROWSKI K. (2002) "Domowi Detektywi". Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 7-8
(113-114), 16-17.
3.
HABRAT B. (2002) Alkoholizm mężczyzn i u kobiet. Biologiczne uwarunkowania różnic. Świat Problemów,
10 (117), 15-17.
4.
HABRAT B. (2002) Blokery, Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 11 (117), 18-19.
5.
HABRAT B. (2002) Czy polemiki budzą niepokój. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia,
9 (115), 21.
6.
HABRAT B. (2002) “Nowa narkomania” - “ekstazy”. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu
życia, 6 (112), 16.
7.
HABRAT B (2002) Programy redukcji szkód. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 4
(110), 16-17.
8.
HABRAT B. (2002) Programy redukcji szkód. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 7-8
(113-114), 34-35.
9.
HABRAT B. (2002) Uzależnienia od substancji psychotropowych są znacznie częstsze niż podają statystyki.
Puls Medycyny, 19.
10. HABRAT-PRAGŁOWSKA E. (2002) Jeśli choroba trwa zbyt długo. Charaktery. Magazyn Psychologiczny
dla każdego, 11, 70, 18-19.
11. HEINRICHS A., LEDER S. (2002) im Gesprach mit E.Wulf” Eppendorfer Zeitung, 4, 5.
12. KOSIŃSKA -DEC K. (2002) Stres pod kontrolą - program edukacyjny dla maturzystów, konsultacja
merytoryczna całości programu, opracowanie treści programu edukacyjnego. Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, Warszawa.
13. KOSIŃSKA -DEC K. (2002) współpraca (I autor) przy tworzeniu scenariusza filmu edukacyjnego "Stres pod
kontrolą", realizowanego w ramach programu edukacyjnego Stres pod kontrolą. Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej, Warszawa.
14. MEDER J. (2002) Schizofrenia- Otwórzcie drzwi. Magazyn Medyczny, 3, 4-9
15. OSTASZEWSKI K. (2002) Ewaluacja programu w budowie. Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego
stylu życia, 12 (118), 25-27.
158
16. OSTASZEWSKI K. (2002) Kryzys profilaktyki? Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 7-8
(113-114), 1-4.
17. OSTASZEWSKI K. (2002) Tło i założenia ewaluacji projektów ścieżki prozdrowotnej. Edukacja Zdrowotna i
Promocja Zdrowia w Szkole, Zeszyt 5. Wkładka Tematyczna Nr 1/2002 Ewaluacja projektów ścieżki
prozdrowotnej. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa, 6-11.
18. PARNOWSKI T. (2002) Depresje u schyłku życia. Charaktery, 10, 20-21.
19. PROT K. (2002) Proces rozliczenia tragedii Holocaustu w Polsce. Ziua, 31, 08, supl. 3.
20. SIEROSŁAWSKI J. (2002). Pacjenci placówek stacjonarnych. Świat Problemów, 11 (118), 10, 27-29.
21. SIEROSŁAWSKI J. (2002). Polska młodzież na tle Europy. Świat Problemów, 4 (111), 10, 4-6.
22. SIEROSŁAWSKI J. (2002). Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo. Świat Problemów, 3 (10), 4-5.
23. STOŁOWSKA A. (2002) Warsztat Terapii Zajęciowej. Promocja 2002. Wyd. Krajowej Izby GospodarczoRehabilitacyjnej, 78.
24. SZUKALSKI B., MORAWSKI J. (2002) Kokaina. Zeszyt 9. Szkoła Profilaktyki Uzależnień, Warszawa, 1-45.
25. SZUKALSKI B., MORAWSKI J. (2002) Substancje halucynogenne. Zeszyt 10. Szkoła Profilaktyki
Uzależnień, Warszawa, 1-24.
26. ŻECHOWSKI C. (2002) O odrębnym typie rozszczepienia psychicznego – zapomniana praca Maurycego
Bornsztajna. Dialogi, 1-2, 73-74.
27. ŻECHOWSKI C. (2002) Postępowanie psychiatryczne stanowi podstawę leczenia pacjentów z zaburzeniami
odżywiania się. Puls Medycyny, 36-39.
28. ŻECHOWSKI C. (200) Depresja, agresja w adolescencji. Dialogi, 3-4, 33-35.

w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych.
1.
BRONOWSKI P. (2002) Promocja zdrowia psychicznego w środowisku lokalnym na przykładzie gminy
Targówek. Wyzwania i zagrożenia zdrowotne w świetle procesu integracji. Centrum Procesów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 159-162.
2.
DĄBROWSKI S., CIEŚNIK-MIĄZEK E., JAKUBCZYK B., JANKOWIAK M., WIŚNIEWSKA E. (2002)
Najczęstsze skargi pacjentów według sprawozdań rzeczników praw pacjentów szpitali psychiatrycznych. W:
Psychiatria środowiskowa. Wizerunek i miejsce osoby psychicznie chorej. Materiały konferencyjne. Pałuba M.
(red.). Szpital Psychiatryczny – Tworki, 14-15.09.2001, 106-116.
3.
DĄBROWSKI S., CIEŚNIK-MIĄZEK E., JAKUBCZYK B., JANKOWIAK M., WIŚNIEWSKA E. (2002)
Najczęstsze skargi pacjentów według sprawozdań rzeczników praw pacjentów szpitali psychiatrycznych. W:
Psychiatria środowiskowa. Wizerunek i miejsce osoby psychicznie chorej. Materiały konferencyjne, Tworki,
14-15.09.2001. Pałuba M. (red.). Tworki, 106-116.
4.
DĄBROWSKI S., STAŃCZAK T., WELBEL S. (2002) Ocena funkcjonowania środowiskowych domów
samopomocy w formie pobytu dziennego. W: Psychiatria środowiskowa. Wizerunek i miejsce osoby
psychicznie chorej. Materiały konferencyjne, Tworki, 14-15.09.2001. Pałuba M. (red.). Tworki, 95-105.
5.
PIETRZYKOWSKA B. (2002) Poprawa jakości opieki psychiatrycznej celem Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Siódma Ogólnopolska Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej”, Kraków, 22-24 kwietnia
2002, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki
Zdrowotnej, Kraków, 270-274.
159
6.
SAWICKA M. (2002) Pomiar jakości leczenia schizofrenii- opinie pacjentów. Materiały X Konferencji
Szkoleniowo- Naukowej, Tworki 14-15 września 2001 r., 60- 70
7.
SENIÓW J., CZEPIEL W., LEŚNIAK M., CZŁONKOWSKA A. (2002) Prevelance of cognitive disorders
following stroke. W: Neurological Rehabilitation, Batistin L., Dam M., Tonin P. Monduzzi (red.). Bologne,
419-423.
8.
TWAROWSKA M. (2002) Wybrane standardy w pielęgniarstwie psychiatrycznym. Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych.

Abstract books.
1.
BIEŃKOWSKI P., BOGUCKA–BONIKOWSKA A., ŚCIŃSKA A., BARAN-FURGA H., CHMIELEWSKA K.,
HABRAT B., KOSTOWSKI W. (2002) Changes in smoking habits after admission to MMT program. World
Congress of Psychiatry, Yokohama, 24-29.08.2002. Książka streszczeń, 2, 4-22, 98.
2.
BRODNIAK W.A., WELBEL S. (2002) System oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
kontekście koncepcji jakości życia. Zasoby Osobiste i Społeczne Sprzyjające Zdrowiu Jednostki. Sekcja
Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Kołobrzeg, 79.
3.
CZEPIEL W., LEŚNIAK M., SENIÓW J., CZŁONKOWSKA A. (2002) The screening study of focal cognitive
disorders in post-stroke patients. Early qualification to neuropsychological rehabilitation. The 3rd World Congress
in Neurological Rehabilitation, Venice, 2-6.04.2002. Książka streszczeń, 427.
4.
HOFFMAN-ZACHARSKA D., BEDNARSKA-MAKARUK M., PAJĄK B., SUŁEK A., WEHR H., ZAREMBA
J. (2002) Wpływ genotypu APOE na wiek zachorowania w chorobie Huntingtona. III Zjazd Polskiego
Towarzystwa Genetyki Człowieka. Książka streszczeń, 77.
5.
HOFFAMN-ZACHARSKA D., RAKOWICZ M., ZDZIENICKA E., SUŁEK A., EMPEL J., ZAREMBA J. (2002)
SCA17 resembling HD is caused by mutation in TBP gene – molecular and clinical characterization of the Polish
family. EMBO International Lecture Course, Jachranka, 25-29.09.2002. Książka streszczeń, 63.
6.
HOFFMAN-ZACHARSKA D., SUŁEK A., ZDZIENICKA E., RAKOWICZ M., JAKUBOWSKA T., EMPEL J.,
ZAREMBA J. (2002) Spinocerebellar ataxia type 17 diagnosed in a case suspected of HD. 7 th European Congress
of Neuropathology, Helsinki. Książka streszczeń, 61.
7.
ILNICKA A., PAWŁOWSKA B., BOGDANOWICZ J., SZIRKOWIEC W., TOMANKIEWICZ-ZAWADZKA A.,
ROSZKOWSKI T., GARWOLIŃSKI J., SZCZECINA R., ZAREMBA J. (2002) Aberracje strukturalne de novo w
diagnostyce prenatalnej. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Książka streszczeń, 111.
8.
JAREMA M., KONIECZYŃSKA Z., MURAWIEC S., SZAFRAŃSKI T., SZANIAWSKA A. (2002) Depression and
quality of life during antipsychotic treatment in schizophrenia. World Congress of Psychiatry, Yokohama, 2429.08.2002. Książka streszczeń, 325.
9.
JELONKIEWICZ I., KOSIŃSKA-DEC K. (2002) Indywidualne i rodzinne właściwości dorastających związane z
piciem alkoholu. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Sekcja Psychologii Zdrowia PTP,
Sekcja Medycyny Psychosomatycznej PTL, Kołobrzeg 10-13.05.2002. Książka streszczeń, 179.
10. JĘDRZEJOWSKA M., WISZNIEWSKI W., ZIMOWSKI J., HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ I.,
MAZURCZAK T., ZAREMBA J. (2002) Charakterystyka polskiej populacji pacjentów z SMA. Streszczenia III
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Książka streszczeń, 50.
11. KOSIŃSKA-DEC K., JELONKIEWICZ I. (2002) Zasoby osobiste i rodzinne dorastających a ich poczucie
zdrowia. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Sekcja Psychologii Zdrowia PTP, Sekcja
Medycyny Psychosomatycznej PTL, Kołobrzeg, 10-13.05.2002. Książka streszczeń, 59.
12. KRAWCZYK M. (2002) Motor activity of post- stroke patients. Randomised, cross-sectional study. 3rd World
Congress in Neurological Rehabilitation. Venice, 2-6.04.2002. Książka streszczeń, 57.
160
13. ŁOJKOWSKA W., RYGLEWICZ D., JĘDRZEJCZAK T., JAROSZ H., MINC S., JAKUBOWSKA T.,
KOZŁOWICZ I. (2002) SPECT as a diagnostic test in the investigation of dementia. Second International
Congress on Vascular Dementia, Salzburg, 24-27.01.2002. Książka streszczeń, 52.
14. MIERZEJEWSKI P., KRZĄŚCIK P., KOŁOMAŃSKA A., STEFAŃSKI R., KOSTOWSKI W. (2002)
Warunkowe sygnały kontekstowe, samopodawanie kokainy a poziom neuroprzekaźników w mózgu. IV
Konferencja Neurochemiczna “Molekularne Podstawy Patologii i Terapii Schorzeń Neurologicznych”, Warszawa,
22.11.2002. Książka streszczeń, 17.
15. MIKOŁAJCZAK P., OKULICZ-KOZARYN J., KAMIŃSKA E., LEŚNIEWSKA K., WIKTOROWICZ K., DYR
W., KOSTOWSKI W. (2002) Is leptin marker of alcohol intake? – A study on rats selectively bred for high and
low ethanol preference. Neuropeptides 2002 From Molecule to Man 12th Annual Meeting of the European
Neuropeptide Club, Olsztyn, 22-25.05.2002. Książka streszczeń, 77.
16. MILEWSKA D., BOCHYŃSKA A., LECHOWICZ W., RYGLEWICZ D. (2002) Sex as one predictors of
postroke cognitive impairment. Second International Congress on Vascular Dementia, Salzburg, 24-27.01.2002.
Książka streszczeń, 53.
17. MROZIAK B. (2002) Alcohol dependent patients’ sense of coherence (SOC) and changes in their mental health
following psychotherapy. Health Through the Life Cycle: A Life Span Perspective. 16 th Conference of European
Health Psychology Society (EHPS), Lizbona. Książka streszczeń, 129-130.
18. MROZIAK B. (2002) Primary appraisal of stress and maintenance of abstinence after psychotherapy of alcoholism.
Man-Medicine-Culture, 12th European Symposium of Somatotherapy and 5th European Symposium of
Psychosomatic Education, Kraków, 22-24.04.2002. Książka streszczeń, 30.
19. MROZIAK B., WÓJTOWICZ S. (2002) Poczucie koherencji (SOC) a zmiany nasilenia objawów
psychopatologicznych po psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu. Badanie katamnestyczne. Zasoby osobiste
i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Sekcja Psychologii Zdrowia PTP, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej
PTL, Kołobrzeg 10-13.05.2002. Książka streszczeń, 47.
20. NIEDZIELSKA K. (2002) Nasilenie zmian EEG i częstość napadów pod wpływem leków przeciwpadaczkowych.
XVIII Zjazd PTN, 4-7.09.2002. Książka streszczeń, 21.
21. PARNOWSKA D. (2002) Pojęcie braku w teorii J. Lacana ze szczególnym uwzględnieniem struktury psychotycznej.
XXXI Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia w perspektywie XXI wieku,
Lublin. Książka streszczeń, 203.
22. PAWŁOWSKA B., ILNICKA A., BOGDANOWICZ J., TOMANKIEWICZ – ZAWADZKA A., DANGEL J.,
ROSZKOWSKI T., GARWOLIŃSKI J., DĘBSKI R., SZIRKOWIEC W., ZAREMBA J. (2002) Prenatalne
badania cytogenetyczne u płodów z rozpoznaną ultrasonograficznie wadą serca. III Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Genetyki Człowieka. Książka streszczeń, 153.
23. PŁAŹNIK A., CZŁONKOWSKA A. (2002) Perspectives of therapeutic application of neurosteroids in the central
nervous system diseases. The Third Multidisciplinary Conference on Drug Research, Piła, 13-16.05.2002. Książka
streszczeń, 56.
24. RYGLEWICZ D., BEDNARSKA-MAKARUK M., RODO M., KUNICKI P., ŁOJKOWSKA W., WEHR H.
(2002) Plasma antioxidant activity and vascular dementia. Second International Congress on Vascular Dementia,
Salzburg, 24-27.01.2002. Książka streszczeń, 53.
25. SAWICKA M. (2002) The comparison of chronic schizophrenic patients’ coping styles and the sense of coherence
to chronic schizophrenic patients who use drug and alcohol. XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, 2429.08.2002. Książka streszczeń, 2, 255.
26. SENIÓW J., POLANOWSKA K. (2002) The cognitive impairment due to bilateral parieto-occipital brain injury
after gunshot. Recovery of functions. The 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation, Venice, 2-6.04.2002.
Książka streszczeń, 426.
161
27. SIMON W. (2002) Group therapy for people damaged by abuse, neglect, pregnancy loss. 3 rd World Congress of
Psychotherapy, Wiedeń 14-18.07.2002. Książka streszczeń, 63.
28. SIMON W. (2002) Motivation for group cognitive-behavioral psychotherapy. 3rd World Congress of
Psychotherapy, Wiedeń 14-18.07.2002. Książka streszczeń, 72.
29. SIMON W. Motywacja do psychoterapii jako czynnik wpływający na wyniki leczenia terapią behawioralnopoznawczą. XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia w perspektywie XXI wieku.
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 56.
30. SIMON W., GAJOWY M. (2002) Psychologiczne konsekwencje współwystępowania przemocy i zaniedbania w
dzieciństwie oraz utraty ciąży. XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia w
perspektywie XXI wieku. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 71.
31. SIWIAK-KOBAYASHI M., Cognitions in Depression and Anxiety in Britain, Japan and Poland. XII World
Congress of Psychiatry, Yokohama, 24-29.08.2002. Książka streszczeń, 3-19.
32. SIWIAK-KOBAYASHI M., SIMON W., SALA P., (2002) Eating disorders: Motivation t0o Treatment and
Outcome of Inpatient Psychotherapy. XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, 24-29.08.2002. Książka
streszczeń, 21-25.
33. STĘPIEŃ E. (2002) Adolescents' health -related beliefs and their self-efficacy as predictors of healthy lifestyle in
early adulthood (A follow-up study). The 16th Conference of the European Health Psychology Society, Health
through the life cycle: A Life Span Perspective, Lizbona. Książka streszczeń, 10-11.
34. STĘPIEŃ E. (2002) Poczucie wsparcia społecznego w dorastaniu a zadowolenie z życia we wczesnej dorosłości
(Badania katamnestyczne). Zasoby Osobiste i Społeczne Sprzyjające Zdrowiu Jednostki. Sekcja Psychologii
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Kołobrzeg, 10-13.05.2002. Książka streszczeń, 71.
35. STĘPIEŃ E. (2002) Sources of support in quality of life in early adulthood adolescence and (A follow-up study).
The 16th Conference of the European Health Psychology Society, Health through the life cycle: A Life Span
Perspective, Lizbona. Książka streszczeń, 91.
36. SUŁEK A., HOFFMAN-ZACHARSKA D., ZDZIENICKA E., EMPEL J., ZAREMBA J. (2002) Molecular
characterization of polymorphic tract in SCA8 region among Polish patients with spinocerebellar ataxia. 7 th
European Congress of Neuropathology, Helsinki. Książka streszczeń, 60.
37. SUŁEK A., HOFFMAN-ZACHARSKA D., ZDZIENICKA E., SZIRKOWIEC W., ZAREMBA J. (2002)
Występowanie ataksji rdzeniowo-móżdżkowych spowodowanych mutacjami dynamicznymi. III Zjazd Polskiego
Towarzystwa Genetyki Człowieka. Książka streszczeń, 153.
38. SZYMONA K., MROZIAK B. (2002) Zmiana poczucia koherencji (SOC) po psychoterapii pacjentów z
zaburzeniami nerwicowymi lub uzależnieniem od alkoholu. Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 269.
39. SZYNDLER J., MACIEJAK P., WALKOWIAK J., BIDZIŃSKI A., PŁAŹNIK A. (2002) Zaburzenia funkcji
układu serotoninergicznego w modelu drgawek rozniecanych. VI Konferencja Neurochemiczna “Molekularne
podstawy patologii i terapii schorzeń neurologicznych”, Warszawa, 22.11.2002. Książka streszczeń, 98.
40. ŚCIŃSKA-BIEŃKOWSKA A., BOGUCKA–BONIKOWSKA A., BARAN-FURGA H., CHMIELEWSKA K.,
HABRAT B., BIEŃKOWSKI P. (2002) Taste function in methadone –maintained patients. World Congress of
Psychiatry, Yokohama, 24-29.08.2002. Książka streszczeń, 2, 4-13.
41. TYLKI-SZYMAŃSKA A., CZARTORYSKA B., ŁUGOWSKA A. (2002) Mutations and the most common
genotypes in Polish patients with Gaucher’s disease. The fifth Workshop of European Working Group on Gaucher
Disease (EWGGD), Praga, 1-4.05.2002. Książka streszczeń, 52.
162
42. WCIÓRKA J., WCIÓRKA B. (2002) Scant information, stereotype, stigma and ambivalence: Public pinion on
schizophrenia and schizophrenia ill persons in Poland. XII World Congress of Psychiatry: Partnership for Mental
Health. Yokohama, 24-29.08.2002. Książka streszczeń, 1, 319.
43. WÓJTOWICZ S., MROZIAK B. (2002) Charakterystyka konfiguracji stylów zaradczych w kategoriach
wybranych zmiennych psychologicznych. Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 295.
44. ZABORSKI J., DARDA-LEDZION L., CZŁONKOWSKA A. (2002) Frequency of urinary bladder symptoms in
multiple sclerosis patients. The 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation, Venice, 2-6.04.2002. Książka
streszczeń, 335.
45. ZABORSKI J., RADZISZEWSKI P., MAJEWSKI M., CZŁONKOWSKA A., BORKOWSKI A. (2002) Changes
in the urinary bladder innervation in the lower urinary tract functional abnormalities in multiple sclerosis with the
detrusor hyperreflexia The 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation, Venice, 2-6.04.2002. Książka
streszczeń, 334.
46. ZIMOWSKI J.G., BISKO M., NOCUŃ L., FIDZIAŃSKA E., ZAREMBA J. (2002) Badania prenatalne w
rodzinach dotkniętych DMD/BMD – przy braku DNA osoby chorej. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki
Człowieka. Książka streszczeń, 44.
47. ZWOLIŃSKI M. (2002) Rejection and family experiences in childhood and sense of coherence (SOC) in
adolescence. Man - Medicine - Culture: Programme. 12th European Symposium of Somatotherapy & 5th European
Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 22-24.04.2002. Książka streszczeń, 46.
48. ZWOLIŃSKI M. (2002) Systemowe zasoby rodziny a poczucie koherencji u dorastającego dziecka. Ogólnopolska
konferencja naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP i Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL pt. "Zasoby
osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki”, Kołobrzeg, 10-13.05.2002. Książka streszczeń, 37.
49. ZWOLIŃSKI M. (2002) Uwarunkowania rozwoju poczucia koherencji (przegląd badań). Psychologia w
perspektywie XXI wieku": XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Towarzystwo
Naukowe KUL, Lublin, 308.
163
Download