Masaż – zajęcia praktyczne

advertisement
Masaż – zajęcia praktyczne
Masaż – zajęcia praktyczne
Masaż - oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki
organizmu, przy biernym zachowaniu masowanego.
Wpływ masażu na organizm
1. Podwyższenie temperatury skóry
2. Zwiększenie szybkości przepływu krwi
3. Ułatwienie wymiany tkankowej
4. Otwieranie się nowych naczyń włosowatych
5. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
6. Przyspieszenie pracy serca
7. Obniżenie tonusu mięśniowego
Przeciwwskazania do masażu
1. Stany zapalne o charakterze ostrym, w tym dotyczące stawów,
ścięgien, kręgosłupa
2. Podwyższona temperatura ciała – ogólnoustrojowa i miejscowa
3. Wczesne stany pooperacyjne
4. Choroby skóry, choroby zakaźne, nowotworowe, choroby układu
krążenia
5. Wczesne stany pourazowe (zwichnięcia, skręcenia, złamania)
Zasady wykonywania masażu
1. Masaż wykonuje się obiema rękami, na obnażonym ciele
masowanego, przy jego biernym zachowaniu
2. Obie
ręce
masażysty
mają
stały
kontakt
ze
skórą
masowanego,
3. Podczas masażu używamy środków poślizgowych, ale
możliwie w jak najmniejszych ilościach
4. Ułożenie ciała masowanego powinno zapewniać rozluźnienie
mięśni
Zasady wykonywania masażu c.d.
5. Ruchy powinny być wykonywane wzdłuż przebiegu naczyń
krwionośnych i mięśni w kierunku dosercowym (wyj. masaż
karku)
6. Wszystkie ruchy w masażu mają być zręczne, dokładne i
płynne
7. Masaż powinien być wykonywany na granicy odczuwania
bólu
8. Szczyt efektywności masażu jednej części ciała – 10 min.
Zasady wykonywania masażu c.d.
Masażu nie powinno wykonywać się bezpośrednio po:
• Obfitym posiłku
• Silnych zabiegach termicznych
• Intensywnym wysiłku fizycznym
Techniki stosowane w masażu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Głaskanie
Rozcieranie
Ugniatanie
Uderzanie
Wyciskanie
Wstrząsanie
Wibracja
Głaskanie
1. Zawsze zaczyna i kończy zabieg
2. Jedyna technika którą można wykonywać kilkakrotnie w
trakcie jednego zabiegu
3. Może przeplatać ruchy występujące w pozostałych technikach
4. Wykonujemy całą powierzchnią dłoniową ręki
Głaskanie
5.
Palce 2-5 są złączone, kciuk odwiedziony lub przywiedziony
6.
Dłoń powinna dokładnie przylegać do powierzchni skóry
7.
Powinno doprowadzić do podwyższenia temperatury skóry
8.
Głaskanie początkowe - energiczne (pobudzające) a głaskanie
końcowe lżejsze (wyciszające)
Głaskanie
Ruchy wykonywane w technice głaskania:
1. Głaskanie poprzeczne oburącz
2. Głaskanie podłużne oburącz
3. Głaskanie całą powierzchnią dłoniową paliczków dalszych
palców 2-5
Rozcieranie
1.
Rozcieranie stosuje się głównie w masażu stawów, mięśni, powięzi i
rozścięgien
2.
Szczególnej uwagi dotyczą miejsca przejścia brzuśców mięśniowych w
ścięgna oraz przyczepy mięśniowe
3.
Ruchy wykonywane są prostolinijnie, spiralnie, zygzakowato
lub
koliście
4.
Ręce masażysty uciskają z taką siłą aby przesuwały ją względem tkanek
położonych głębiej tworząc wyraźny fałd skórny
Rozcieranie
Ruchy wykonywane w technice rozcierania:
1. Rozcieranie nasadą dłoni
2. Rozcieranie opuszkami palców 2-5
3. Rozcieranie kłębami kciuków
4. Rozcieranie opuszkami kciuków
5. Rozcieranie nasadą dalszą paliczków bliższych zgiętych palców
2-5
Ugniatanie
Oddziałuje głównie na tkankę mięśniową.
Ręka masażysty wyraźnie chwyta za masowany mięsień lub grupę mięśni
odciągając je od części kostnych.
Mięsień chwyta się między złączone palce 2-5, a silnie odwiedziony kciuk.
Ugniatanie
Ruchy wykonywane w technice ugniatania:
1. Ugniatanie okrężne
2. Ugniatanie przesuwane
3. Ugniatanie wałkowane
4. Ugniatanie ruchem szczypcowym
Uderzanie
Technikę tą zwaną również oklepywaniem,
stosuje się głównie na duże powierzchnie mięśniowe.
Polega na naprzemiennej pracy rąk z wysokości ok. 10 cm. od
masowanej powierzchni, i w odróżnieniu od innych technik ruch
można prowadzić w obydwu kierunkach.
Wykonujemy ok. 3-4 rytmiczne uderzenia na sekundę.
Uderzanie
Ruchy wykonywane w technice uderzania:
1. Uderzanie całą dłonią (ruchem łyżeczki)
2. Uderzanie palcami (ruchem miotełki)
3. Uderzanie krawędziami rąk (ruchem siekania)
4. Uderzanie nie domkniętą pięścią
Wyciskanie
Wykonuje się ruchami naprzemiennymi, tzn. najpierw jedną
a potem drugą ręką na zmianę lub obu rękami jednocześnie.
Wszystkie ruchy mają charakter prostolinijny, czyli wzdłuż
włókien mięśniowych.
Wyciskanie wykonuje się krawędzią boczną ręki, czyli
kciukiem i palcem wskazującym.
Polega na wprawieniu mięśnia w rytmiczny ruch poprzeczny, w
stosunku do przebiegu jego włókien.
Ruch wykonuje się zdecydowanie ale płynnie, bez szarpnięć.
Technika rzadko stosowana w masażu klasycznym i tylko na
specjalne zlecenie.
Najczęściej stosuje się w masażu okolicy przykręgosłupowej.
Polega na wykonywaniu bardzo szybkich ruchów o dużej
częstotliwości i małej amplitudzie.
Masaż karku
1.
Głaskanie poprzeczne jednocześnie z obu stron
2.
Rozcieranie prostolinijne nasadą dłoni, opuszkami palców lub całą powierzchnią
dłoniową palców 2-5
3.
Ugniatanie okrężne
4.
Ugniatanie ruchem przesuwania
5.
Ugniatanie opuszkami palców 2-5 oraz opuszkami kciuków przestrzeni
międzykręgowych odc. C kręgosłupa
6.
Rozcieranie opuszkami palców 2-4 lub opuszkami kciuków naprzemiennie kresy
karkowej górnej i przyczepów mięśniowych na guzowatości potylicznej
zewnętrznej ze sprowadzeniem ruchu do wyr. sutkowatych kości skroniowej
7.
Uderzanie ruchem miotełki lub siekania
8.
Głaskanie końcowe
Download