zobacz - Wydział Ekonomiczno

advertisement
Tytuł
Badania fokusowe-przygotowanie, realizacja, opracowanie.
Cel
Cel ogólny: zapoznanie uczestników z metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI).
Nabycie koniecznej wiedzy teoretycznej z zakresu metodologii i etyki FGI oraz praktycznych
umiejętności w realizacji badań fokusowych.
Cele szczegółowe: zapoznanie uczestników z metodą zogniskowanego wywiadu grupowego:
zapleczem metodologicznym, fazą przygotowania, realizacji i opracowania wyników badań.
Wykazanie związku metodologii FGI z aspektem etyki badawczej. Wskazanie obszarów
zastosowania tej metody dla badań społecznych i marketingowych. Podkreślenie zalet i
ograniczeń FGI. Przekazanie zasad konstrukcji narzędzi badawczych (kwestionariusze
selekcyjne i scenariusze moderatora). Trenowanie zasad analizy i opracowania materiału.
Prowadzący
Dr hab. Jolanta Lisek-Michalska,
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Faza przygotowania badania: budowa narzędzi, analiza aspektów metodologicznych,
kompetencje i zadania moderatora, dobór osób badanych. Faza realizacji: przeprowadzenie
dwóch sesji fokusowych w profesjonalnej pracowni, wcielanie się w role moderatora i
uczestników oraz zleceniodawców badania. Faza opracowania: sporządzenie transkrypcji,
analiza materiału, napisanie raportu oraz prezentacja wyników zleceniodawcy.
Program zajęć obejmować będzie następujące elementy:
1. Metodologia i etyka badań fokusowych- wprowadzenie.
Program
2. Dynamika grupy fokusowej.
3. Dobór osób do badania, budowa kwestionariusza selekcyjnego, zasady rekrutacji
badanych.
4. Operacjonalizacja problemu badawczego, konstrukcja narzędzia- scenariusza dla
moderatora.
5. Kompetencje i zadania moderatora; prowadzenie sesji.
6. Transkrypcja, wstępna analiza materiału.
7. Opracowanie raportu końcowego.
Trzy weekendy (sobota + niedziela) po 5 godzin zajęć:
Terminy spotkań
7.01 (sobota) i 8.01 (niedziela) godz. 10-15
14.01 (sobota) i 15.01 (niedziela) godz. 10-15
21.01(sobota) i 22.01 (niedziela) godz. 10-15
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel. +48 42 635 51 18
fax +48 42 635 40 25
[email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl
Download