SALA WYKŁADOWA / ROOM: IX Semestr letni / Summer semester

advertisement
SALA WYKŁADOWA / ROOM: IX
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Historia socjologii
Globalna historia władzy,
państw i społeczeństw od
starożytnych imperiów do II
wojny światowej
Metodologia nauk
społecznych
Socjologia rodziny
8:00 – 9:30
9:45 – 11:15
Dr Łukasz Dominiak
Dr Krzysztof Pietrowicz
Prof. T. Szlendak
Dr Łukasz Dominiak
Modern Sport
11:30 – 13:00
Dr hab. D. Antonowicz
Młodzież w Polsce i
Europie – nowe wyzwania
i nowe problemy
Etyka społeczna
Wykluczenie społeczne
Dr hab. Marcin Zdrenka
Dr Stanisław Burdziej
Prof. K. Szafraniec
13:15 – 14:45
Zaawansowana
metodologia nauk
społecznych
Statystyka i SPSS
Dr Elwira Piszczek
Dr Krzysztof Pietrowicz
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
Podstawy psychologii
społecznej
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
Dr Adrian Wójcik
Wykłady dla uczniów
Socjologia instytucji
i zrzeszeń
Socjologia obszarów
wiejskich
Historia społeczna wsi i
chłopów
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
Prof. A. Kaleta
Dr hab. G. Zabłocki
Socjologia społeczności
lokalnych
Historia filozofii
Podstawy wiedzy o
Unii Europejskiej
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
18:30 – 20:00
Fundusze na rozwój
zasobów ludzkich
Prof. M. Jakubowski
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
SALA KOMPUTEROWA / COMPUTER LAB: 6
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:00 – 9:30
Media a grupy wykluczone, gr. 2
Dr hab. M. FedorowiczKruszewska
9:45 – 11:15
Media a grupy wykluczone, gr. 1
Dr hab. M. FedorowiczKruszewska
11:30 – 13:00
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
Statystyka i SPSS, gr2
Dr Elwira Piszczek
Statystyka i SPSS, gr2
Dr Elwira Piszczek
Statystyka i SPSS, gr 1
Dr J. Domalewski
Laboratorium komputerowe
II: IT w komunikacji
masowej, gr. 1
Dr J. Domalewski
Statystyczna analiza
danych gr. 3
Statystyczna analiza
danych gr. 1
Statystyczna analiza
danych gr. 4
Dr Elwira Piszczek
Dr Jarosław Domalewski
Statystyczna analiza
danych gr. 2
Laboratorium komputerowe
II: IT w komunikacji
masowej, gr. 2
Statystyka i SPSS, gr 1
Dr Mariusz Jarocki
Dr Elwira Piszczek
Dr Jarosław Domalewski
Dr Mariusz Jarocki
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 12
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:00 – 9:30
Rozwój w kontekście
polityki globalnej
9:45 – 11:15
Dr hab. G. Zabłocki
Strategie rozwoju
obszarów wiejskich Europy
11:30 – 13:00
Dr Anna Pluskota
13:15 – 14:45
Strategie społeczne czynności i wytwory
Dr hab. A. Karwacki, prof. UMK
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 14
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Procedury badań
socjologicznych
The Film as a Social
Reflector & Source of
Sociological Knowledge
Invitation to Global
History of Power
8:00 – 9:30
9:45 – 11:15
Dr M. Kwiecińska-Zdrenka
11:30 – 13:00
Ewaluacja w naukach
społecznych
Dr M. Kwiecińska-Zdrenka
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30
18:30 – 20:00
Anthropological
Perspective on Everyday
Life
Dr hab. K. Olechnicki, prof. UMK
Procedury badań
socjologicznych
Environmental Sociology
and Philosophy
Dr M. Kwiecińska-Zdrenka
Dr Piotr Stankiewicz
Sociology of Ars – the Case
of Music
Dr hab. L. Stetkiewicz
16:45 – 18:15
Dr hab. L. Stetkiewicz
Dr Łukasz Dominiak
Przestępczość białych
kołnierzyków
Socjologia ruchów
społecznych
Dr M. Gurtowski
Dr Wojciech Goszczyński
Society in the Mirror of
Youth - the Sociological
Perspective
Metody i techniki badań
społecznych
Prof. K. Szafraniec
Fundusze strukturalne
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
Dr Wojciech Goszczyński
Usługi socjalne instytucji
pomocy społecznej
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 115
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:00 – 9:30
Nowe (bio)technologie w
przekazie medialnym
Metodologia nauk
społecznych
Dr Marcin Leźnicki
Dr hab. Ł. Afeltowicz
9:45 – 11:15
Nauka, technika,
społeczeństwo
współczesne, gr. 1
Komunikacja społeczna a
media
Dr hab. Tomasz Kruszewski
11:30 – 13:00
Dr hab. E. Bińczyk, prof. UMK
Partycypacja publiczna w
teorii i praktyce
Dr Piotr Stankiewicz
13:15 – 14:45
Metody i techniki badania
mediów
Dr Anna Wójtewicz
15:00 – 16:30
Płeć a media, gr 1
16:45 – 18:15
Płeć a media, gr 1
18:30 – 20:00
Dr hab. A. Derra
Dr hab. A. Derra
Zaawansowana
metodologia nauk
społecznych
Nauka, technika,
społeczeństwo
współczesne, gr. 2
Dr Krzysztof Pietrowicz
Dr hab. E. Bińczyk, prof. UMK
Polska dla
zaawansowanych czyli
naród na rozdrożu
Dr Piotr Domeracki
Dr Maciej Gurtowski
Etyka reklamy
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 205
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:00 – 9:30
Projekt specjalny
Euroacademy
9:45 – 11:15
Dr Anna Pluskota
Projekt specjalny
Euroacademy
11:30 – 13:00
Dr Anna Pluskota
Projektowanie badań
podstawowych
13:15 – 14:45
Prof. K. Szafraniec
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
Seminarium licencjackie I
Dr hab. Ł. Afeltowicz
Fundusze strukturalne
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 207
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Polska dla początkujących
czyli jak rozumieć swój
kraj w warunkach
transformacji
Wybrane problemy
zarządzania ludźmi w
organizacji
Socjologia struktur
społecznych
i ruchliwości
Warsztaty antropologii
wizualnej
Dr A. Furmańska-Maruszak
Dr K. Wasielewski
Strategie rozwoju
obszarów wiejskich
Europy
Socjologia wychowania
8:00 – 9:30
9:45 – 11:15
Dr Krzysztof Pietrowicz
11:30 – 13:00
Makrosocjologia
Dr K.Wasielewski
Dr hab. A. Karwacki, prof. UMK
Prof. A. Kaleta
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
Teorie zjawisk globalnych
Historia mediów
Dr Łukasz Dominiak
Dr Łukasz Dominiak
Filozofia kultury
Prof. A. Szahaj
Analizy wykluczenia
społecznego
Dr hab. G. Zabłocki
Dr hab. K. Olechnicki, prof. UMK
Warsztaty antropologii
wizualnej
Dr hab. K. Olechnicki, prof. UMK
Wspólna polityka rolna
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 220
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:00 – 9:30
9:45 – 11:15
Socjologia obszarów
wiejskich
Argumentacja, perswazja,
manipulacja, gr. 1
Dr Elwira Piszczek
Dr Rafał Palczewski
Socjologia instytucji i
zrzeszeń
Argumentacja, perswazja,
manipulacja, gr. 2
Dr Anna Pluskota
Dr Rafał Palczewski
Wybrane problemy
zarządzania ludźmi w
organizacji
11:30 – 13:00
Dr A. Furmańska-Maruszak
13:15 – 14:45
Współczesne teorie
socjologiczne
Dr hab. R. Sojak
The Changing World of
Work – the Economy and
Enterprises Perspective
Makrosocjologia
Dr Krzysztof Wasielewski
Dr A. Furmańska-Maruszak
15:00 – 16:30
16:45 – 18:15
18:30 – 20:00
Innowacje społeczne: poza
socjologię
Laboratorium rozwoju
lokalnego
Dr Krzysztof Pietrowicz
Dr Wojciech Goszczyński
Nowe trendy w rozwoju
obszarów wiejskich
Laboratorium rozwoju
lokalnego
Dr hab. W. Knieć, prof. UMK
Dr Wojciech Goszczyński
Społeczeństwo i pokolenia
Prof. K. Szafraniec
Znak jako nośnik
informacji
Dr hab. M. Nasieniewski, prof.
UMK
SALA WYKŁADOWA / ROOM: 221
Semestr letni / Summer semester 2016/17
Godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
8:00 – 9:30
Płeć a media, gr 2
9:45 – 11:15
Płeć a media, gr 2
11:30 – 13:00
Dr hab. A. Derra
Science and Technology
Studies: an Introduction
Dr hab. A. Derra
Rozwój zrównoważony
Dr hab. G. Zabłocki
Dr hab. Radosław Sojak
Partycypacja publiczna w
teorii i praktyce
Najnowsze teorie
socjologiczne
Problematyka kobieca w
naukach społecznych
Dr Piotr Stankiewicz
Dr Katarzyna Suwada
Dr Anna Wójtewicz
Socjologia i antropologia
ciała
13:15 – 14:45
Dr Anna Wójtewicz
15:00 – 16:30
Społeczna historia
intelektualistów w Europie
XIX i XX wieku
Dr Łukasz Dominiak
16:45 – 18:15
Laboratorium innowacji
społecznych
Jakościowe metody badań
– aspekty szczegółowe
Dr hab. Ł. Afeltowicz
Dr Anna Wójtewicz
Laboratorium innowacji
społecznych
Dr hab. Ł. Afeltowicz
18:30 – 20:00
Download