Informacja prasowa - Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika

advertisement
8 maja 2015 r., Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, maj 2015 r.
Rak jajnika. Czy tabu zostało przełamane?
8 maja 2015 r. obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika
Nowotwory „kobiece” – rak jajnika, szyjki i trzonu macicy – to te, o których nie przywykliśmy
rozmawiać, ani o nie pytać. Niedawna decyzja hollywoodzkiej gwiazdy Angeliny Jolie
o profilaktycznym usunięciu jajników oraz obchody Światowego Miesiąca Świadomości Raka
Jajnika sprawiły, że temat nowotworu jajnika stał się przedmiotem debaty publicznej.
W działania popularyzujące świadomość choroby zaangażowały się liczne instytucje
i organizacje w całej Polsce zachęcając do regularnego wykonywania badań. Przy okazji
Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika obchodzonego 8 maja, organizatorzy kampanii
edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” przypominają o konieczności wsparcia kobiet, które chorują
na nowotwór jajnika, na każdym etapie leczenia onkologicznego.
– Podczas Miesiąca Świadomości Raka Jajnika, który po raz pierwszy obchodziliśmy w marcu tego
roku, na symbolizujący nowotwór jajnika kolor turkusowy podświetliło się kilkanaście obiektów
w całej Polsce. Ogromnie cieszymy się, że tak wiele miast i instytucji przyłączyło się do naszej akcji.
Stopniowo udaje nam się przełamywać opór przed mówieniem o nowotworach kobiecych. Nie
możemy zapominać, że rak jajnika najczęściej rozpoznawany jest, gdy choroba jest już
zaawansowana. Dlatego właśnie tegoroczny Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika dedykujemy
wszystkim kobietom, które już chorują na ten nowotwór. Zrozumienie choroby i problemów, z jakimi
się ona wiąże to podstawa mądrego współtowarzyszenia bliskiej nam kobiecie – powiedziała Anna
Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas
z Sanoka.
Dzięki wsparciu chorej, zmniejsza się odczuwany przez nią poziom stresu, co może pozytywnie
przełożyć się na rokowania i współpracę z lekarzem1. Warto także szukać informacji o tym, jak radzić
sobie z własnymi emocjami, a będąc osobą najbliższą chorej - nauczyć się otwarcie rozmawiać
o nowotworze i jego konsekwencjach. Przydatne wskazówki dla chorych kobiet, ich partnerów
i przyjaciół można znaleźć na stronie kampanii (www.dlaniejmozemywiecej.pl). Można z niej również
bezpłatnie pobrać specjalnie przygotowane poradniki w formacie PDF.
– W przypadku tak intymnego nowotworu jak rak jajnika, zaakceptowanie choroby i nauczenie się
codzienności „na nowo” może być szczególnie trudne dla kobiety, której on dotknął. Mądre wsparcie
1
Lutgendorf, Susan K. et al., Social Influences on Clinical Outcomes of Patients With Ovarian Cancer. Journal of Cinical
Oncology, Aug 10, 2012: s.2889. Published online ahead of print at http://jco.ascopubs.org/content/30/23/2885.full on July
16, 2012, data pobrania: 16.01.2014 r.
8 maja 2015 r., Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika
i podjęcie trudu rozmowy, może ustrzec ją przed zamknięciem się w sobie. To szczególnie ważne,
by w tak wymagającej sytuacji nauczyć się zaakceptować nową rzeczywistość, by móc skoncentrować
się na procesie leczenia – powiedziała Elżbieta Pożarowska, psycholog i psychoterapeutka z Centrum
Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Rak jajnika jest piątym najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet w Polsce2. Nie boli, nie daje
specyficznych objawów, a jego sygnały mogą być kojarzone bardziej z układem trawiennym niż
rozrodczym. Aż u 80 proc. chorych kobiet nowotwór jajnika wykrywany jest w stadium
zaawanasowanym3. Nadzieją napawa fakt, że nowotwór jajnika, podobnie jak inne nowotwory, jest
coraz lepiej zbadany. Za jeden z kluczowych mechanizmów biorących udział również w rozwoju raka
jajnika uznany jest mechanizm angiogenezy4,5. Guzy jajnika potrzebują dużych ilości składników
odżywczych dostarczanych przez naczynia krwionośne i powodują nadmierną aktywność białek
stymulujących angiogenezę. Nowoczesne leczenie polega dziś m.in. na stosowaniu leków, które
ukierunkowane są na blokowanie naczyń krwionośnych, dostarczających substancje odżywcze
do guza.
– Współczesna medycyna stale dąży do jak najlepszego poznania mechanizmów powstawania
i rozwoju nowotworów. Dzięki temu, także w raku jajnika, możemy coraz skuteczniej dobierać
strategie leczenia i pomagać chorym kobietom. Od kilku lat oprócz metod chirurgicznych
i standardowej chemioterapii, mamy możliwość zastosowania także terapii ukierunkowanych
molekularnie. Dzięki normalizacji systemu naczyń krwionośnych oplatających guz ułatwia ona
penetrację cytostatyków do środowiska nowotworu, wspomagając proces leczenia. Zatem nawet
w zaawansowanej chorobie mamy dziś narzędzia, które możemy zaproponować naszym pacjentkom
– przypomina dr hab. n. med. Lubomir Bodnar z Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
Nowotwór jajnika symbolizuje turkusowy kolor. Na znak solidarności z kobietami zmagającymi się
z nowotworem jajnika, w Światowym Dniu Świadomości Raka Jajnika 8 maja br. właśnie
na turkusowo podświetlony zostanie Multimedialny Park Fontann na warszawskim Podzamczu. Akcję
szerzenia świadomości raka jajnika wsparło dotychczas aż 13 miast z 10 województw.
Organizatorami kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami
Nowotworowymi Sanitas, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi
Magnolia oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Realizację kampanii wspiera firma Roche Polska.
2
Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr
Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie
http://onkologia.org.pl/raporty/, dostęp z 5 lutego 2015 r.
3 American Cancer Society, http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/detailedguide/ovarian-cancer-detection, dostęp
z 5 lutego 2015 r.
4
Hanahan D, Weinberg RA. Cell. 2000;100:57-70
5
Deanna G. K. Teoh, Angeles Alvarez Secord. Antiangiogenic Therapies in Epithelial Ovarian Cancer. Cancer Control; January
2011, Vol 18, No.1; 32.
8 maja 2015 r., Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika
Więcej informacji udziela:
Anna Ogiegło – e-mail: [email protected], tel.: (22) 622 25 21 lub 600 834 866
Barbara Wasyl – e-mail: [email protected], tel.: (22) 628 19 72 lub 608 636 365
ul. Wspólna 63b lok. 2, 00-687 Warszawa
Partnerzy kampanii „Dla niej. Możemy więcej”:
Stowarzyszenie Magnolia – www.stowarzyszenie-magnolia.org
Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologiczno–ginekologicznymi, którego celem jest
wszechstronna pomoc kobietom w trakcie i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym i w innych
chorobach kobiecych oraz podnoszenie świadomości kobiet i ich rodzin na temat chorób
nowotworowych.
Kontakt: ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin, e-mail: [email protected]
Stowarzyszenie SANITAS – www.sanitas.sanok.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską
Organizacją, której główną ideą jest edukacja na temat szeroko pojętej profilaktyki nowotworowej
oraz udzielanie wsparcia dla osób będących w trakcie lub po chorobie nowotworowej oraz ich
rodzinom.
Kontakt: ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok, e-mail: [email protected]
Polskie Amazonki Ruch Społeczny – www.ruchspoleczny.org.pl
W zamierzeniu Ruch ma stanowić szeroką platformę dialogu społecznego i współpracy
międzyludzkiej. Każdy, komu przyszło mierzyć się z chorobą nowotworową, może służyć swoją wiedzą
i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ
na korzystne zmiany w polskiej onkologii. Chcemy, aby Polskie Amazonki Ruch Społeczny stał się
silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach z przedstawicielami administracji
państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających w systemie opieki zdrowotnej,
by proponował rozwiązania systemowe, informował o potrzebach chorych na nowotwory i należnych
im standardach leczenia, by pobudzał do aktywności obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej.
Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza
organizacja pacjencka – pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” WarszawaCentrum.
Kontakt: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Centrum Onkologii Zakład Rehabilitacji, ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa, e-mail: [email protected]
Download