Zaproszenie

advertisement
Szósta Dyskusja Panelowa "Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki
w rozwoju naszej cywilizacji i kultury" w Instytucie Fizyki UŚ
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Mam zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego, któremu
przewodniczę, oraz w imieniu własnym do wzięcia udziału w Szóstej Dyskusji
Panelowej "Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej
cywilizacji i kultury", która odbędzie się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul.
Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice) w piątek 3 grudnia 2010 roku w godzinach 900 –
1830. Szósta Dyskusja Panelowa będzie miała swój temat przewodni, a będzie nim "Fizyka –
Medycyna – Filozoficzne Aspekty Historii Nauki", ale oczywiście – jak zwykle – nie obędzie
się bez różnych innych kontrapunktów tematycznych. Celem Dyskusji będzie – podobnie jak
w pięciu poprzednich Dyskusjach – kolejna próba ukazania przedstawicielom innych nauk
oraz sztuk, a także całemu społeczeństwu oraz władzom, roli fizyki jako fundamentu naszej
cywilizacji i kultury. Chcemy ukazać rozmaite oblicza fizyki, która nie tylko fascynuje, lecz
także może wywoływać niepokój. Pragniemy zasypać przynajmniej częściowo rów pojęciowy
między fizykami a resztą społeczeństwa wynikający m. in. z tego, że społeczeństwo jest
wciąż za mało świadome znaczenia i osiągnięć fizyki oraz tego, jak głęboko nasze życie i
egzystencja są zanurzone w morzu pojęć fizyki i urządzeń technicznych wytworzonych w
oparciu o jej idee. Proponowany punkt wyjścia do Dyskusji – oczywiście w żadnym wypadku
nie ograniczający inwencji PT Uczestników – stanowią: po pierwsze jej temat a prócz tego
tezy mego autorstwa (nieco zmienione i uzupełnione w porównaniu do ich pierwotnej
wersji z pierwszych pięciu Dyskusji) oraz rezolucja Graz Forum on Physics and Society,
której jestem współautorem oraz sygnatariuszem (patrz www.wyp2005.at Graz Forum
Physics and Society – wybrać resolution). Przewidujemy także udział znakomitych
przedstawicieli nauk przyrodniczych i matematycznych, nauk humanistycznych, w tym nauk
filozoficznych i teologicznych, artystów oraz przedstawicieli nauk technicznych, wszystkich w
liczbie około 350 osób. W szczególności spodziewamy się, że wezmą znowu udział nasi stali
i wielcy Przyjaciele: Wojciech Kilar - kompozytor, Andrzej Jasiński - pianista,
przewodniczący Jury Międzynarodowych Konkursów im. Fryderyka Chopina, nauczyciel
Krystiana Zimermana jednego z największych a może nawet największego pianisty
współczesnego.
Wzorem lat ubiegłych cała konferencja będzie nagrywana profesjonalnie na płytki DVD
przez Instytucję Filmową Silesia-Film.
Z serdecznymi pozdrowieniami, także w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Jerzy Warczewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Dr. hab. Jerzy Warczewski
Editor-in-chief of the Journal "Postępy Fizyki" (Advances in Physics)
of the Polish Physical Society
Instytut Fizyki
im. A. Chełkowskiego
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel./fax. +48 (32) 258 8431
tel. +48 (32) 359 1434
www.if.us.edu.pl
[email protected]
Chartered Physicist (CPhys) Fellow of the Institute of Physics (FInstP) (UK)
Foreign Member of the Russian Academy of Natural Sciences
Individual Member of the European Physical Society
Member of the Scientific Advisory Committee of the European Physical Journal
Editor of the Central European Journal of Physics
Member of the Presidium of the Main Board
of the Polish Physical Society
Member of the Section of Philosophy of Nature and Natural Sciences
of the Polish Philosophical Society
Member of Polish and European Crystallographic Societies
Institute of Physics, University of Silesia
ul. Uniwersytecka 4, PL-40 007 Katowice, Poland
Phone: (48-32) 3591782
Fax: (48-32) 2588431
E-mail:
[email protected]
http://www.zfk.us.edu.pl/Warczewski.html
private:
ul. Narcyzów 2, m. 2
PL-40045 Katowice, Poland
Phone: (48-32) 2516204
Mobile Phone: +48 509113196
Instytut Fizyki
im. A. Chełkowskiego
Uniwersytetu Śląskiego
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel./fax. +48 (32) 258 8431
tel. +48 (32) 359 1434
www.if.us.edu.pl
[email protected]
Download