zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

advertisement
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)
w roku akademickim 2014/2015 (semestr dyplomowy – zimowy 2015/2016)
Kierunek studiów: Fizyka Techniczna
Temat: Wykorzystanie metody Monte Carlo w obliczeniach fizycznych mechaniki
kwantowej
Opiekun naukowy: Janusz Oleniacz, dr inż,[email protected], 222347652
(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)
Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:
(należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)
Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:
(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)
x Fizyka komputerowa
x Materiały i nanostruktury
Opis pracy:
Celem projektu jest zbadanie możliwości akceleracji obliczeń fizycznych mechaniki kwantowej
poprzez wykorzystanie obliczeń na kartach graficznych GPU oraz przeprowadzenie
przykładowych obliczeń na dostępnych klastrach. Metody QMC (Quantum monte Carlo)
znajdują zastosowanie w bardzo wielu różnych działach fizyki, od obliczeń stanu
podstawowego prostych układów do zagadnienia wielu ciał – np. oddziałujących fermionów,
nawet z ewolucją w czasie.
Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować
dyplomant:

wykorzystanie i dostosowanie dostęnych bibliotek i kodów

opracowanie przykładowych obliczeń na kartach GPU

analiza i prezentacja graficzna wyników.
Bibliografia
1) M. P. Nightingale and C. J. Umrigar „Quantum Monte Carlo methods in physics and
chemistry”, http://freescience.info/go.php?pagename=books&id=592
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Monte_Carlo
Download