realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego

advertisement
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
WEDŁUG PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRAW NABYWCY
LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO
PROWADZĄCY: dr Bartłomiej Gliniec ki
Kancelaria Prawna dr Bartłomiej Gliniecki
www.umowadeweloperska.pl
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
Prawnik z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem w dziedzinie
prawa obrotu nieruchomościami. Od wielu lat zajmuje się umowami
deweloperskimi w praktyce, w teorii, od niemal każdej strony. Autor lub
współautor kilkunastu publikacji prawniczych poświęconych umowie
deweloperskiej, w tym trzech książkowych. Autor monografii Umowa
deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych
roszczeń stron oraz praktycznego komentarza do przepisów tzw. ustawy
deweloperskiej. Wykładowca podczas szkoleń dla praktyków.
CZAS
45 min.
PROGRAM:
1.
Modele
trybów
komercjalizacji
przedsięwzięcia
deweloperskiego
i
rodzaje
wykorzystywanych umów
a. Umowa deweloperska
b. Umowa rezerwacyjna
c. Umowa przedwstępna
2.
Zarys koncepcji i funkcji instrumentów ochrony nabywcy i adekwatnych obowiązków
dewelopera według przepisów tzw. ustawy deweloperskiej
45 min.
3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy
a. Obligatoryjność zastosowania m.r.p.
b. Rodzaje rachunków – wady i zalety dla deweloperów
c. Negocjowanie umowy m.r.p. z bankiem
d. Koszty prowadzenia m.r.p.
e. M.r.p. a kredyt inwestycyjny
60 min.
4. Prospekt informacyjny
a. Rola i budowa prospektu informacyjnego
b. Forma prospektu informacyjnego
c. Przygotowanie informacji do umieszczenia w prospekcie
d. Załączniki do prospektu informacyjnego
e. Elementy potencjalnie problematyczne w prospekcie
f. Wersjonowanie prospektu informacyjnego
g. Doręczenie prospektu informacyjnego nabywcy
h. Dokumenty udostępniane nabywcy w siedzibie dewelopera
i. Konsekwencje nierzetelnego przedstawienia informacji w prospekcie
60 min.
5. Kształtowanie treści i zawarcie umowy deweloperskiej
a. Główne obszary ryzyka dewelopera w związku z zawarciem umowy deweloperskiej
b. Forma umowy, wniosek wieczystoksięgowy i podział kosztów zawarcia umowy
c. Podstawowe i dodatkowe elementy treści
d. Powierzchnia przedmiotu umowy
e. Dopuszczalność zmiany ceny
f. Kary umowne
g. Typowe niedozwolone postanowienia umowne
45 min.
6. Odstąpienie od umowy deweloperskiej
a. Możliwości odstąpienia od umowy przez nabywcę – ustawowe i dodatkowe
b. Możliwości odstąpienia od umowy przez dewelopera
c. Skutki odstąpienia od umowy
d. Bank i m.r.p. w przypadku odstąpienia od umowy
e. Wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej
45 min.
7. Odbiór nieruchomości
a. Znaczenie odbioru
b. Procedura odbioru według przepisów tzw. ustawy deweloperskiej
c. Określenie terminu odbioru i konsekwencje jego niedochowania
8. Odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości
a. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i z tytułu gwarancji
b. Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi
c. Okres odpowiedzialności dewelopera
9. Współpraca z prawnikiem obsługującym realizację inwestycji i notariuszem
ŁĄCZNIE
5 godzin (300 min.)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards