Occurrence of Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) infection

advertisement
 Occurrence of Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) infection in
cattle in Poland
Wojciech Socha, Zakład Wirusologii, PIWet-PIB
streszczenie referatu z dnia 26 stycznia 2010 roku
Bydlęcy wirus oddechowy bydła (BRSV) jest wirusem endemicznym w populacji bydła na
całym świecie. Jest to jeden z głównych czynników wywołujących choroby dróg
oddechowych u bydła. Mimo że śmiertelność wywołana BRSV rzadko przekracza 10%
zakażonych osobników to ze względu na koszty leczenia oraz spowolniony wzrost zwierząt
hodowlanych, straty spowodowane tym wirusem są wysokie.
Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z zainfekowanym zwierzęciem. Po
okresie inkubacji trwającym 2 do 5 dni mogą wystąpić objawy takie jak: przyśpieszony
oddech, podwyższona temperatura oraz brak łaknienia. W najcięższych przypadkach może
dochodzić do rozwoju odmy oraz rozedmy płuc. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas
badań serologicznych, ocenia się, że zakażeniom ulega ponad 60% zwierząt. Szczególnie
narażone są osobniki młode poniżej 1 roku życia, u których zakażenie może prowadzić do
poważnej choroby górnych i dolnych dróg oddechowych. W tej grupie zaobserwowano
również najwyższą śmiertelność. U zwierząt starszych zakażenie przebiega zwykle
bezobjawowo. Obecnie na rynku są dostępne zarówno szczepionki inaktywowane jak i żywe
przeciw BRSV, jednak skuteczność oraz bezpieczeństwo tych pierwszych była podważana w
niektórych badaniach.
Celem prezentowanego projektu jest określenie rozprzestrzenienia zakażeń wirusem
BRSV w Polsce, opracowanie metod diagnostyki molekularnej do wykrywania zakażeń oraz
izolacja i charakterystyka molekularna szczepów BRSV występujących w stadach na terenie
Polski.
Badania serologiczne surowicy krwi 2200 buhajów z polskich stad, wykazały, że zakażeniom
BRSV ulega ponad 60 % wszystkich osobników.
Wykorzystując opracowany oraz zoptymalizowany w toku badań test RT-PCR do diagnostyki
zakażeń BRSV, przebadano 119 próbek wymazów z nosa oraz 22 próbek homogenatów płuc
pobranych od zwierząt z objawami choroby dróg oddechowych. Pozwoliło to na
zidentyfikowanie 3 izolatów wirusa BRSV w wymazach od zwierząt ze stada w Północno Wschodniej Polsce. Na podstawie analizy sekwencji nukleotydowych genu kodującego białko
G, wykazano, że wszystkie uzyskane polskie izolaty należą do tego samego szczepu z II
grupy filogenetycznej BRSV. Sekwencje nukleotydowe oraz aminokwasowe tego szczepu
wykazywały wysoki stopień podobieństwa do sekwencji szczepów duńskich (2022) oraz
czeskich (NI02).W przypadku sekwencji aminokwasowej szczepu 2020, nie znaleziono
żadnych różnic w analizowanym fragmencie białka G; natomiast w porównaniu do szczepu
NI02 zaobserwowano pojedynczą substytucję w głównym regionie immunogennym.
Sekwencje aminokwasowe polskich izolatów porównane zostały również z sekwencjami
dwóch szczepów BRSV stosowanych do produkcji szczepionek: 375(USA) oraz RB94
(Belgia). Analiza ta wykazała liczne substytucje w głównym regionie immunogennym białka
G pomiędzy polskimi izolatami a szczepem 375. Różnice wykryto również w profilach
hydrofobowych obu wariantów białka co, pozwala przypuszczać iż substytucje te mogą w
istotny sposób wpływać na właściwości antygenowe obu szczepów. Może to oznaczać, że
szczepionka oparta na szczepie 375 nie zapewnia równie skutecznej odporności na zakażenia
polskimi szczepami jak szczepionka oparta na bliżej spokrewnionym szczepie RB94.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards