Choroby bydła wywołane przez BRSV - Epi_bydło

advertisement
Choroby bydła wywołane przez BRSV.doc
(145 KB) Pobierz
Choroby bydła wywołane przez BRSV, PI-3, Adenowirusy, Reowirusy
Zespół oddechowy
Choroby układu oddechowego są poważną przyczyną strat ekonomicznych w produkcji mięsnej
i mlecznej bydła, powoduje spadek produkcji i skrócenie czasu wykorzystania zwierząt. Około
10% padnięć lub wybrakowań jest z powodu chorób układu oddechowego.
Najpoważniejszym problemem jest tzw. zespół oddechowy u bydła (Bovine respiratory disearse
complex BRDC), który jest schorzeniem polietiologiczym.
Wirusy:
- wirus syncytialny układu oddechowego (BRSV)
- adenowirus
- parainfluenzy 3 (PI-3)
- reowirus bydła
- rinowirus bydła
- wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR/IPV)
- wirus wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD)
- enterowi rus
- koronawirus bydła
Bakterie:
- Arcanobacterium pyogenes
- Chlamydophila pecorum
- Histophilus somni
- Mannheimia haemolitica
- Mycoplasma bovis
- Mycoplasma dispar
- Pasteurela multocida
- Ureaplasma spp.
Pasożyty:
- Dictiocaulus viviparus
Wymienione czynniki w zależności od warunków mogą współdziałać w tworzeniu zespołu
oddzielnie lub samodzielnie wywoływać niewydolność oddechową
Inne nazwy:
- gorączka transportowa
- choroba zatłoczeniowa
- enzotyczna bronchopneumonia u cieląt (EBPC)
- syndrom oddechowy
- enzootyczne odoskrzelowe zapalenie płuc cieląt (bronchopneumonia catarrhalis enzootia
vitulorum)
- enzootyczne zapalenie płuc bydła
stosowane antybiotyki
florfenikol, tylmikozynę, tulatromycynę, ceftiofur, danofloksacynę, enrofloksacynę, cefquinon,
marbofloksacynę oraz oksytetracyklinę
stosowanie NLPZ
megluminian fluniksyny, karprofen, ketoprofen, meloksikam i kwas tolfenamowy
szczepionka
Bovilis® Bovipast RSP jest szczepionką
poliwalentną, która zawiera BRSV, PI3 i M. haemolytica
Wirus syncytialny układu oddechowego(BRSV)
O udziale tego wirusa w BRD świadczą charakterystyczne zmiany histopatologiczne w płucach
chorego bydła, które miały postać syncytiów.
Długi czas nie udawało się wyizolować wirusa, ponieważ nie mógł przetrwać warunków
transportu.
Tak jak inne patogeny wywołujące BRD upośledza lokale mechanizmy odpornościowe układu
oddechowego.
W porównaniu do innych „składowych” BRD bydło zarażone tym wirusem jest bardziej podatne
na zakażenia wtórne.
etiologia
Wirus ten należy do rodziny Paramyxoviridae, do podrodziny Pneumovirinae, rodzaju
Pneumovirus
To tego rodzaju należą także: HRSV (Human Respiratory Syncytial Virus), ORSV (Ovis Respiratory
Syncytial Virus i CRSV (Capra Respiratory Syncytial Virus)
Wirus posiada jednoniciowe RNA
Posiada białko F (które jest glikoproteiną) i ono odpowiada za penetrację wirusa , powoduję
fuzję otoczki wirusa z błoną komórkową co umożliwia wirusowi wniknięcia do wnętrza komórki.
To białko powoduje także to, że przylegają do siebie błony komórkowe i tworzą się syncytia
przydatne w diagnostyce.
Warto jeszcze wspomnieć o glikoproteinie G, która również uczestniczy w łączeniu wirusa z
komórka. Jest najbardziej zmiennym białkiem BRSV.
Wirus namnaża się w urzęsionych komórkach nabłonka oddechowego i w pneumocytach II
rzędu.
epidemiologia
Występuje w populacji bydła na całym świecie, a dowiedzieliśmy się o tym po wynikach izolacji
wirusa i po badaniach serologicznych.
Szacuje się, że zakażone może 38-94% pogłowia, np. w Anglii to jest 94%, w Kanadzie 78%.
Mogą chorować zwierzęta z każdym wieku, ale z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze
są cielęta.
Najczęściej w warunkach naturalnych chorują w wieku 1-6 miesięcy, rzadko chorują cielęta
poniżej 2 tyg. życia i powyżej 9 miesiąca.
Jeśli chodzi o zwierzęta dorosłe to objawy są słabo wyrażone jeśli już miły kontakt z wirusem,
jeśli nie to objawy są silnie wyrażone.
Ani odporność bierna w przypadku cielaków ani czynna po kontakcie z zarazkiem nie
zabezpieczają przed ponownym zakażeniem.
Na podstawie badań stwierdzono, że wyższe jest ryzyko zachorowania w okresie zimowym. Nie
wyjaśniono jednak, w jaki sposób wirus przeżywa kolejne sezony, pomiędzy wystąpieniem
choroby w stadzie, podejrzewa się, że zawsze zostaje jeden osobnik, którego rozwinęło się
zakażenie latantne i stał się rezerwuarem zarazka. Może wtedy dochodzić do reaktywacji
zarazka przy wystąpieniu jakiegoś czynnika sprzyjającego, o których będzie później.
To jak szybko rozwinie się choroba zależy od drogi zakażenia i statusu stada.
W stadzie bydła mlecznego, gdzie zwierzęta są blisko siebie, wirus rozprzestrzenia się w 3-5 dni.
Przy utrzymaniu pastwiskowym, może to trwać nawet kilka tygodni.
Zaraźliwość jest bardzo wysoka, często dochodzi do 100%. Nie wiadomo dlaczego tak się dzieje,
ale bydło mięsne uważa się za bardziej podatne na zakażenie.
Około 20-50% wykaże objawy kliniczne, co jest oczywiście zależne od szczepu jakim zakaziło się
zwietrzę, od jego odporności, od warunków
Śmiertelność sięga 5-15%, ale to najczęściej
drogi zakażenia
Zwierzęta zakażają się drogą oddechową po kontakcie z chorymi zwierzętami lub wydzielinami
zawierającymi wirusa
czynniki sprzyjające zachorowaniu
- pojemność oddechowa płuc cielęcia (?)
- długość sierści warunkująca termoizolację
- temperatura (duże wahania temperatury)
- wilgotność
- ruch powietrza
- stres
-nadmierne zagęszczenie
- transport
- zabiegi profilaktyczne i leczenie
- odsadzanie
- wysoki stężenie amoniaku w powietrzu (uszkadza aparat śluzowo- rzęskowy)
* zachorowanie może wystąpić także przy dobrych warunkach utrzymania
objawy kliniczne
Jeśli BRSV działa samodzielnie praktycznie nigdy nie powoduje zakażeń przewlekłych.
Są dwie teorie na temat podziału objawów
a) podział „anatomiczny”
1) Objawy dotyczące górnych dróg oddechowych- postać URT (Upper Respiratory Tract)
Jest lżejszy, ponieważ towarzyszą mu kaszel, surowiczo- śluzowy wysięk z nosa i oczu
2) Objawy dotyczące dolnych dróg oddechowych- postać LTR (Lower Respiratory Tract)
U cieląt rozwija się śródmiąższowe zapalenie płuc za zmianami w obrębie pęcherzyków
płucnych i oskrzelików.
b) dotyczy szczególnie bydła mięsnego, mówi o tym, że choroba występuje w dwóch
fazach:
Faza pierwsza- bardzo charakterystyczne objawy, zauważyć je może najczęściej ktoś, kto zetknął
się już z chorobą. Występuje u cieląt ssących w lutym- czerwcu. Raczej niewiele przypadków
śmiertelnych
 depresja
 zmniejszenie apetytu
 surowiczy wysięk z nosa i oczu
 temp. wewnętrzna 40°C
po 2-3 tygodniach…
po 2-3 tygodniach…
Faza druga
 trudności z oddychaniem
 napady suchego kaszlu
 płytki, przyspieszony oddech
 temp. 40-42°C
 zwierzęta przyjmują postawę „ulgową”, czyli mają szeroko rozstawione kończyny,
wyciągniętą szyję i oddychają przez jamę ustną, brzuszny typ oddychania, ślinienie się

dodatkowo może wystąpić
odma podskórna w okolicy łopatek i grzbietu, które są efektem pękania pęcherzyków
płucnych
 przy osłuchiwaniu możemy stwierdzić szmery oskrzelowe
 często również zaparcia
+ choroba trwa 1-2 tygodnie
w przypadku nadważeń bakteryjnych
 dominuje kaszel
 wysoka gorączka
 śluzowo- ropny wypływa z nosa
zmiany AP
nie są patognomiczne
płuca:
 w płatach przeponowych wyraźne oznaki rozedmy, są blade
 rozedma może sięgać tkanki podskórnej klatki piersiowej, baków i szyi co może dawać
objawy trzeszczenia
 przednio- brzuszne obszary płuc niedodmowe, ciemnoczerwone, o zbitej konsystencji,
po przecięciu ociekają krwistym płynem
 niekiedy na powierzchni płuc widoczne pęcherze rozejmowe, a jak pękną to ogniska
odmy
 oskrzela wypełnione śluzowo- ropnym wysiękiem, błona śluzowa przekrwione
 nabłonek oskrzelików może ulec martwicy
 wybroczyny pod opłucną
 w obrazie histopatologicznym wyraźnie widoczne nacieki komórek jednojądrzastych
oraz olbrzymich komórek syncytialnych, spotykane w pogrubiałej ścianie oskrzelików i
pęcherzyków płucnych
węzły chłonne:
 oskrzelowe i śródpiersiowe obrzęknięte i wyraźnie powiększone
diagnostyka laboratoryjna
1. izolacja wirusa lub wykrycie antygenu wirusowego w badanych tkankach
 linie komórkowe- ciężka i czasochłonna-wymaz, popłuczyny z tchawicy
 DIF- szybka, czuła technika- świeży wymaz z dróg oddechowych, zamrożone
wycinki zmienionych chorobowo płuc
 PCR- odmiany RT-PCR, real-time PCR
2. badanie serlogiczne
klasa przeciwciał
IgM, IgA
IgG1
IG2
występowanie
8.-10./14.-25. dzień
10.-17. dzień
25.- 36. dzień
max. koncentracja dł. utrzymywanie się w surowicy
24.-38. dzień
 8 miesięcy
38.- 90. dzień
 min. 9 miesięcy
 SN
 ELISA
 IIF (immunofluorescencja pośrednia)
3. badanie histopatologiczne
 fragment tkanki płucnej z pogranicza miejsca chorego i zdrowego
diagnostyka różnicowa
 IBR/IPV
Podobne są kaszel, gorączka, wybroczyny na śluzawicy, ale tu nie występuje zapalenie
płuc
 pastereloza
podobne utrata apetytu, kaszel, ropny wysięk z nosa, włóknikowe zapalenie płuc, tu
pomocne w odróżnieniu jest poprawa stanu po podaniu antybiotyków
 robaczyca płuc
kaszel, gorączka falująca, brzuszny typ oddychania, a odróżniać ma zaostrzenie wysłuchu
i trzaski
 BVD/MD
Odróżnia biegunka
 pneumokokoza (diplokokoza)
Streptococcus pneumoniae, może wystąpić zapalenie stawów
 pneumoparatyfus
płucna postać salmonellozy
zapobieganie
Podstawą jest ograniczanie stresu, poprawa warunków mikroklimatycznych.
Przed wprowadzeniem nowych sztuk powinny przejść 2-3 tygodnie wcześniej kwarantannę.
Szczepionki przeciwko BRSV są bardzo ryzykowne, ponieważ zwierzęta zaszczepione
szczepionką z adiuwantem glinowym po kontakcie z wirusem mogą zachorować z silniejszymi
objawami i z wyższą śmiertelnością.
Nie szczepi się cieląt z odpornością siarową.
Nie należy szczepić około 3 tygodnie po długim transporcie.
leczenie
Brak leczenia przyczynowego.
Najważniejsze jest zapobieganie wtórnym zakażeniom bakteryjnym- 3-5 dni podaje się
antybiotyk uzupełniane o NLPZ oraz preparaty witaminowe i płyny nawadniające.
Wirus parainfluenzy IP-3
...
Plik z chomika:
zachar0
Inne pliki z tego folderu:


EPI artikuly.pdf (21756 KB)
 BVD-MD.pptx (9357 KB)
Zakażenia wirusowe i bakteryjne układu oddechowego u bydła.ppt (8603 KB)
 BVD-MD.odp (6142 KB)
 ch[1]. zaka-ne.ppt (5519 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie
download
 download(2)
 Epi_owce_i_kozy
 Epi_świnie
uzupenieniewykadwzepitabelki


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download