WRÓĆ DO POPRZEDNIEGO SLAJDU WRÓĆ DO SLAJDU NR 1

advertisement
1. Kilka słów o ekorozwoju …
2. Moje miasto bez elektrośmieci …
3. Wczoraj a dziś …
4. Działamy na rzecz środowiska !
5. W czystości żyję, świat sprzątam i myję !
6. Łączymy przyjemność z nauką …
7. Reduce, reuce, recycle …
8. Czytamy, uczymy, przedstawiamy …
9. „Marsz zielonych” !
10.Makulatura …
11.Korzystanie z odnawialnych źródeł energii …
12.Sandomierskie inwestycje w zakresie energii
odnawialnej …
13.Trochę słońca, a tyle korzyści …
14.Coraz bliżej budowy wiatraków …
15.Ewaluacja debaty – ocena dotychczasowych
działań …
Kilka słów o
ekorozwoju…
Ekorozwój – rozwój
niezagrażający środowisku
naturalnemu, polityka i
działania społeczne o
charakterze proekologicznym;
dążenie do równowagi sfery
społecznej, gospodarczej i
środowiska naturalnego;
harmonijne włączanie
człowieka w świat przyrody,
proekologiczne działania i
próba ładu ekologicznego.
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Moje miasto bez
elektrośmieci…
• Nie wyrzucaj ich do
przydomowego kosza !
• Odnieś do punktu zbierania
elektrośmieci !
• Przemyśl, co kupujesz !
• Włącz się w akcje zbierania
tych odpadów !
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Wczoraj a dziś…
Z wykresu tego wynika, że z
biegiem lat ilość
produkowanych urządzeń
wzrasta ! Z tym również
niebezpieczeństwo
zwiększenia elektrośmieci w
naszym środowisku !
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
Dawniej w gospodarstwie
domowym znajdowało się
niewiele urządzeń elektrycznych
czy elektronicznych, ponieważ
większość prac ludzie
wykonywali ręcznie lub przy
pomocy nieskomplikowanych
urządzeń. Z czasem ilość ta
rosła, ale i tak nie była taka jak
WRÓĆ DO
dziś…
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
•Sprzątanie
Świata
•Wycieczki
•happening:
Reduce, Reuce,
Recycle
•Przedstawienia
Działamy na
rzecz
środowiska!
•Marsz zielonych..
•Zbiórka makulatury
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
W czystości żyję,
świat sprzątam i myję
Jedną z takich akcji
!
może być „Sprzątanie
Świata”.
Organizatorem tego są
szkoły podstawowe i
gimnazja.
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
Uczniowie włączyli się do
działań na rzecz
środowiska przez to, że
chodzili po naszym
mieście, zbierając
wszystkie napotkane
śmieci.
Dla uczniów nie było to
bardzo trudne, ale za to
pomogli oczyścić
środowisko, w którym
żyjemy.
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Łączymy przyjemność z
Uczniowie
uczestniczyli w wycieczce
nauką
szkolnej do Baćkowic - Janczyc.
Zwiedziliśmy Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych, a celem
wycieczki było zapoznanie się z
problemami związanymi z segregacją
odpadów.
Mamy nadzieję, że ta wizyta zaowocuje
w przyszłości postawami
proekologicznymi wśród uczniów i
rodziców i przełoży się na świadome
segregowanie odpadów w domowych
gospodarstwach.
Wycieczka ta była skorelowana z
wcześniejszą zbiórką odpadów w
naszej szkole, chcieliśmy poznać dalszą
ich drogę i możliwości ich wtórnego
zastosowania. WRÓĆ DO
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Reduce, Reuce, Recycle
Czyli: ograniczaj, użyj ponownie,
odzyskuj.
Uczniowie rozdawali napotkanym
przechodniom ulotki, zachęcające do
zachowań EKO w życiu codziennym.
Treść ulotek uczniowie przygotowali
samodzielnie, chcąc w ten sposób
włączyć się w działania propagujące
oszczędzanie energii naszej ZIEMI
oraz uświadamiać ludziom, że każdy z
nas swoimi codziennymi działaniami
może poprawić los naszej kochanej
planety. Ulotki wręczono również
nauczycielom uczącym w naszej
szkole.
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Czytamy, uczymy,
przedstawiamy !
Na terenie naszej szkoły
odbyło się przedstawienie
o treści ekologicznej:
,,Ziemię mamy tylko
jedną’’. Jednak nasze plany
na przyszłość obejmują
większy krąg publiki.
Będziemy odwiedzać inne
placówki szkolne, by za
pomocą krótkiego
przestawienia uczyć innych
ekologii i uświadamiać: Jak
może młody człowiek
pomagać środowisku ?
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
„Marsz zielonych’’
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
W ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi” odbył
się marsz.
Uczniowie przygotowali również wystawę plakatów
i zdjęć: „Czyste środowisko przyrodnicze”.
Przeprowadzona została akcja ekologiczna –
zazielenianie terenu wokół szkoły –
nowe krzewy i rośliny ozdobne.
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Makulatura…
Klasa II d zbierała makulaturę.
Wspólnymi siłami wynieśliśmy
ją do specjalnych pojemników
przywiezionych do naszej szkoły
przez zakład utylizacji odpadów
w Baćkowicach. Oczywiście fakt
ten uwieczniliśmy na wspólnym
zdjęciu.
Oszczędzając TONĘ papieru ratujesz 17 drzew!
Nie bądź obojętny !
WRÓĆ DO
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Korzystanie z odnawialnych
źródeł energii
ENERGETYKA
SŁONECZNA
ELEKTROWNIE
WODNE
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
ENERGIA
WIATRU
ENERGIA
BIOMASY
Energie odnawialne to takie, których źródła są
niewyczerpane i których eksploatacja powoduje
możliwie najmniej szkód w środowisku.
ENERGIA
FAL
ENERGIA
ZIEMI
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Sandomierskie inwestycje
w zakresie energii
odnawialnej
• Kolektory
słoneczne
• Energia
wiatrowa
Dlaczego energie odnawialne ?
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Trochę słońca, a tyle korzyści…
Na dachu sandomierskiej
pływalni działają od 2007r.
kolektory słoneczne. To pierwsza
taka ekologiczna inwestycja.
Ponad 120 sztuk urządzeń o łącznej
powierzchni ponad ćwierć tysiąca metrów
kwadratowych zamontowano na dachu
krytej pływalni.
Ryc. Sandomierski basen.
Większość pieniędzy
pochodziła z budżetu. 255
tysięcy pozyskano z
ekofunduszu.
Burmistrz naszego miasta
zapewnia, że to nie koniec
ekologicznych inwestycji w
Sandomierzu.
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Coraz bliżej budowy
wiatraków…
Sandomierz jest miastem wciąż
Zwiększenie
udziału w tzw.
‘energii zielonej’ !
Wiatraki staną w Romanówce,
w gminie Dwikozy. Całe
przedsięwzięcie zostało
oszacowane na około 7
milionów złotych.
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
rozwijającym się, również w stronę
ekologii. Zaplanowana jest już
nowa inwestycja, dotycząca
budowy wiatraków przez
sandomierskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.
WRÓĆ DO
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Ewaluacja debaty – ocena
dotychczasowych działań
1
2
3
4
5
Jak było
do tej
pory ?
Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów naszego gimnazjum możemy
zobaczyć na powyższym wykresie. Jasno wynika, że są podejmowane działania na
rzecz ekologii i ekorozwoju w naszej placówce. Są one widoczne i chętnie
praktykowane przez naszą młodzież, lecz mogą być jeszcze lepsze, co świadczy o tym
nie najwyższa ocena z możliwych. Podejmiemy wszelkie starania, by przejść z oceny
dobrej na tę najwyższą.
WRÓĆ DO
WRÓĆ DO
SLAJDU NR 1
POPRZEDNIEGO
SLAJDU
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards