CHOROBY ZAKAŹNE U OSÓB ZATRZYMANYCH przez

advertisement
CHOROBY ZAKAŹNE U
OSÓB ZATRZYMANYCH
przez funkcjonariuszy
Straży Granicznej
por. SG lek. med. Izabela Bolczyk
Cudzoziemcy zatrzymani
2010 - 4201 osób
2011- 3666 osób
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010
2011
UKR
ROSJA
BIAŁ
WIET
GRU
Cudzoziemcy wydaleni
2010 – 2243 osób
2011 – 2347 osób
800
700
600
500
2010
2011
400
300
200
100
0
UKR
ROS
GRUZJA
WIET
ODMOWA WJAZDU CUDZOZIEMCA DO RP
ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO
U. O cudzoziemcach i Rozp.MZ. 02.04.2010 ( wykaz i kryteria
występowania ch. kt. rozp lub podej. może st. podst. odmowy
wjazdu do RP )













CHOROBY
GRUŹLICA PRĄTKUJĄCA
BŁONICA
CHOLERA
DURY –BRZ, RZEK. WYSYPK.
DŻUMA
GRYPA H7 i H5, SARS
NAGM.PORAŻ.DZIECIĘCE
OSPA PRAWDZIWA
TULAREMIA
WĄGLIK
WŚCIEKLIZNA
ZAP.OPON M-R i ZAP MÓZGU
WIR. GOR. KRWOT W TYM
ŻÓŁTA
ROZP. LUB PODEJRZENIE NA
PODSTAWIE:
DWA LUB WIĘCEJ OBJAWÓW







GORĄCZKA
ZAPALNE ZMIANY
SKÓRNE LUB WYSYPKA
ZABURZENIA
ŚWIADOMOŚCI
KASZEL
KRWAWIENIA
BIEGUNKA
DUSZNOŚCI
Cudzoziemcy w aresztach w
celu wydalenia – 82 miejsca
120
100
80
60
2011
40
20
0
ŁĄCZNIE
ROS
GRU
UKR
WIET
Cudzoziemcy umieszczani
w ośrodkach strzeżonych SG
– 714 miejsc
1600
1400
1200
1000
800
2011
600
400
200
0
ŁĄCZNIE
ROS
GRU
WIET
UKR
Choroby zakaźne w dniu przyjęcia
a) Dermatologiczne
b) Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C
c) Gruźlica
d) Zakażenie HIV i zespół AIDS
e) Zakażenia Varicella Zoster – półpasiec, ospa wietrzna
OŚRODKI STRZEŻONE SG
WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY
W DNIU PRZYJĘCIA
120
100
80
2010
2011
60
40
20
0
SUMA DERM
HCV
TBC
HBV
HIV
VZ
Choroby zakaźne rozpoznane w trakcie
pobytu w ośrodku strzeżonym
a) Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C (HBV i HCV)
b) Pasożyty – glistnica, owsica (PAS)
c) Dermatologiczne (DER)
d) Zakażenia Varicella Zoster – półpasiec, ospa wietrzna (VZ)
e) Biegunki wirusowe (ROTA)
OŚRODKI STRZEŻONE SG
ROZPOZNANIE W TRAKCIE POBYTU
18
16
14
12
10
2010
2011
8
6
4
2
0
SUMA HCV
PAS
DER
VZ
HBV
ROTA
Epidemiologia gruźlicy cudzoziemcy leczeni w Polsce
Pneumonologia i alergologia Polska 2010 tom 78, nr 6, str 399-406
Leczeni obcokrajowcy stanowią od 0,5 do
1,7% wszystkich chorych w Polsce
 50% chorych to obywatele krajów byłego
Związku Radzieckiego
 Gruźlica oporna na leki: wzrost kosztów
oraz trudny do przewidzenia proces
szerzenia się gruźlicy wielolekoopornej

Epidemiologia gruźlicy cudzoziemcy leczeni w Polsce
Pneumonologia i alergologia Polska 2010 tom 78, nr 6, str 399-406
140
120
100
80
2006
60
40
20
0
suma
Czecz
Wiet
Ukr
Arm
Ros
Epidemiologia gruźlicy – dzieci,
cudzoziemcy leczeni w Polsce
Pneumonologia i alergologia Polska 2010 tom 78, nr 6, str 399-406
16
14
12
10
8
2006
6
4
2
0
suma
Czecz
Gru
Mong
Tybet
Wnioski
1). Cudzoziemcy – potencjalne źródło zakażenia
2). Podejrzenie groźnej choroby zakaźnej – odmowa wjazdu do RP
3). Gruźlica, AIDS – szczególne problemy diagnostyce i terapii
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards