Bez tytułu slajdu

advertisement
Temat:
Działania na datach
autor:
Damian Brűckner
Kalendarz juliański kalendarz słoneczny opracowany na życzenie
Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego
Sozygenesa i wprowadzony w życie w roku 45
p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie
rzymskim.
Kalendarz ten ustalał długość roku na 365 dni plus
jeden dzień co 4 lata.
Kalendarz juliański
Ustalono długość poszczególnych miesięcy:
·
Martius (31)
·
Aprilis (30)
·
Maius (31)
·
Iunius (30)
·
Quintilis (31)
·
Sextilis (30)
·
September (31)
·
October (30)
·
November (31)
·
December (30)
·
Ianuarius (31)
·
Februarius (28)
Kalendarz juliański
Za czasów cesarza Oktawiana Augusta (9 p.n.e.)
zmieniono kolejność miesięcy i ich długość:
·
Ianuarius (31)
·
Februarius (28) (29 co 4 lata)
·
Martius (31)
·
Aprilis (30)
·
Maius (31)
·
Iunius (30)
·
Iulius (31)
·
Augustus (31) - na cześć cesarza Augusta
·
September (30)
·
October (31)
·
November (30)
·
December (31)
- na cześć Juliusza Cesara
Kalendarz gregoriański
Zreformowany kalendarz juliański autorstwa
Luigiego Lilio.
Odpowiednia bulla została wydana przez papieża
Grzegorza XIII w 1582 roku.
Zmiany polegają na:
• usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku
• wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100
nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych
przez 400
Data Juliańska
polega na ponumerowaniu wszystkich kolejnych
dni. Chwilą początkową tej rachuby jest godzina
12:00 w południe czasu południka zerowego dnia
1 stycznia 4713 r. p.n.e.
Rachubę tę wprowadził Joseph Scaliger w r. 1583
oblicz datę juliańską
wyczyść
Zmodyfikowana Data Juliańska
MJD = 0 dla daty 17.11. 1858 roku
MJD = JD - 2400000,5
oblicz
wyczyść
Systemy daty w Excelu
Data w Excelu
Data w Excelu
Działania na datach w Excelu
Odejmowanie dat
Działania na datach w Excelu
Dodawanie do daty liczby
Standardowe funkcje daty
Excel
VBA
ROK(liczba)
Year (liczba)
MIESIĄC(liczba)
Month(liczba)
DZIEŃ(liczba)
Day(liczba)
DATA(R; M; D)
DateSerial (R, M, D)
DZIEŃ.TYG(liczba;2) Weekday(liczba,2)
Działania na datach w Excelu
Wyznaczanie numeru dnia tygodnia
Niestandardowe funkcje daty
Dzień roku oblicza formuła:
data-DATA(ROK(data);1;1) +1
Niestandardowe funkcje daty
Liczbę dni do końca roku podaje formuła:
DATA(ROK(data);12;31)- data
Niestandardowe funkcje daty
Liczbę dni w miesiącu oblicza formuła:
DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1) DATA(ROK(data);MIESIĄC(data);1)
Niestandardowe funkcje daty
Liczbę dni do końca miesiąca wyznacza formuła:
DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)- data -1
Obliczanie ilości lat, miesięcy
i dni pomiędzy dwiema datami
Liczbę lat:
DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"y")
Liczbę miesięcy:
DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"ym")
Liczbę dni:
DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"md")
Przykład
Przykład
Własne funkcje działające na
datach
rok
miesiąc
dzień
oblicz liczbę dni od 1 stycznia 1583
wyczyść
Własne funkcje działające na
datach
Dla danej liczby oznaczającej liczbę kolejnych
dni licząc od 1 stycznia 1583
oblicz
154598
rok
miesiąc
dzień
dzień tygodnia
wyczyść
Obliczanie ilości lat, miesięcy
i dni pomiędzy dwiema datami
data końcowa
data początkowa
różnica dat
oblicz
rok
miesiąc
dzień
2000
3
5
1999
1
15
1
1
19
wyczyść
Kalendarz od 1 stycznia 1583
rok
miesiąc
dzień
wyznacz dzień tygodnia
wyczyść
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards