piaskownice – ważne informacje - PSSE

advertisement
Piaskownica to jedno z ulubionych miejsc dzieci na placu zabaw. Bardzo ważnym jest zatem, aby urządzenie
i piasek były bezpieczne dla dzieci.
Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69
z późn. zm.) szkoły i placówki powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Piaskownica jako urządzenie małej architektury podlega wymaganiom obowiązujących przepisów prawa
budowlanego [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.
zm.)] oraz norm PN-EN 1176:2009 (zgodność potwierdzona certyfikatem). Dopuszczalną frakcję piasku
na placu zabaw reguluje norma PN-EN 1176-1, zgodnie z którą wielkość ziarna powinna wynosić 0,2 do 2 mm.
Piasek nie powinien zawierać cząstek pyłowych i iłowych.
Przepisy sanitarno-epidemiologiczne nie określają częstotliwości wymiany piasku
ale niezwykle istotne jest aby częstotliwość jego wymiany była dostosowana
do rzeczywistych potrzeb na konkretnym placu zabaw. Główny Inspektor Sanitarny
zaleca wymianę piasku na wiosnę i co najmniej dwukrotnie w sezonie (Zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.05.2009 r. GIS-BI-074-68-1/J0/09).
Obowiązek wymiany piasku wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia
zakażenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi, zakaźnymi. W piasku
pochodzącym z odkrytych piaskownic występują liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki
i pasożyty, wywołujące groźne choroby u ludzi – m. in. salmonellozy, grzybice skóry i paznokci, toksokarozy,
toksoplazmozy i glistnice.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci należy piaskownice zabezpieczać przed dostępem zwierząt,
m. in. kotów i psów. Przykrycie piaskownic powinno być paroprzepuszczalne, nie powodując warunków
szklarniowych.
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards