ATV31

advertisement
Przemiennik częstotliwości
Altivar 31
Szkolenie techniczne ATV31
SPRZĘT
Szkolenie techniczne ATV31
WERSJE PRODUKTU
 Produkty z radiatorem
ATV 31 H
ATV 31 H... A
0.18 do 15 kW
0.18 do 15 kW
 Przemienniki obudowane
Produkt z IP55
ATV 31 C
Przeznaczone do wyposażenia
lokalnego
0.18 do 4 kW
 Kit przemiennika
z Vario, GV2, przyciskami,
wskaźnikami, potencjometrem, itp.
(obudowa otwarta)
Do integracji w obudowie
lub szafie
ATV 31 K
0.18 do 15 kW
Szkolenie techniczne ATV31
Zintegrowany Modbus
CANopen
Natychmiastowy start
AUTOTUNING
„Plug and Drive
Szkolenie techniczne ATV31
Aplikacje przenośnikowe
• prędkość -/+
• sekwencyjne hamowanie,
• przełączanie silników,
• częstotliwość przełączania do 16kHz,
• przełączanie ramp.
Aplikacje pompowe i wentylatorowe
• regulacja i nastawy PI-auto/man,
• automatyczny restart,
• detekcja prądu, momentu – wartości
progowych silnika i napędu,
• funkcje bezpieczeństwa
Szkolenie techniczne ATV31
Komunikacja
Dzięki interfejsom komunikacyjnym w standardzie Altivar31 zwiększa
możliwości adaptacji w systemach automatyki
Szkolenie techniczne ATV31
Wyposażenie ALTIVAR31
 6 programowanych wejść cyfrowych (4 LI w ATV28)
• Impedancja 3.5 k
• Zasilanie 24V wewnętrzne lub zewnętrzne
• Przełączanie: logika pozytywna (źródło) / logika negatywna (ujście) / PLC
• Czas próbkowania: 4 ms
• Możliwość wielokrotnego przypisania (kilka akcji jednocześnie)
 3 konfigurowane wejścia analogowe
• Czas próbkowania: 8 ms; rozdzielczość: 10 bit; dokładność:  4.3%
• AI1: napięcie; 0, +10V; 30 k
• AI2: napięcie; +/- 10V
• AI3: prąd; X, Y mA; X i Y programowane z zakresu od 0 do 20 mA
• AIP: potencjometr zadający dla ATV31H...A
Szkolenie techniczne ATV31
WYPOSAŻENIE
We/Wy
 1 wyjście analogowe z wybieranym zakresem napięciowym lub
prądowym, ew. jako wyjście cyfrowe
•
•
•
•
Napięcie (AOV): 0 - +10V, 470 
Prąd (AOC): 0 - 20mA, 800  maks.
Rozdzielczość: 8 bit; dokładność konwertera:  1% ; liniowość:  0.2%
AOC może być przypisane jako wyjście cyfrowe: 24V, 20mA
 2 przypisywane przekaźnikowe wyjścia cyfrowe
• R1A, R1B, R1C: zestyk C/O (forma C)
• R2A, R2B: zestyk N/O (forma A)
• Czas odpowiedzi: 8 ms
• Zdolności łączeniowe:
– minimalna: 10 mA dla 5 VDC
– maksymalna z obciążeniem rezystancyjnym: 5 A dla 250 VAC lub 30 VDC
– maksymalna z obciążeniem indukcyjnym: 2 A dla 250 VAC lub 30 VDC
• Trwałość łączeniowa: 100 000 cykli
Szkolenie techniczne ATV31
WŁAŚCIWOŚCI
Prąd przemiennika
 Znamionowy prąd przemiennika
• Większy lub równy znamionowym prądom silników określanych przez IEC i
NEMA
 Przeciążeniowy prąd przemiennika
• 150% znamionowego prądu przemiennika przez 60 s
• Stosunek między prądem przeciążeniowym i znamionowym określa dostępne
przeciążenie momentem
 Przejściowy prąd przemiennika
• Typowo 185% przez 2 s
Prądy przemienników ATV31.H
200-240V
Prądy przemienników ATV31.H 380600V
Szkolenie techniczne ATV31
WŁAŚCIWOŚCI
Tryby sterowania momentem
 4 tryby sterowania:
• Bezczujnikowe sterowanie wektorem pola, nastawa fabryczna, dla aplikacji ze
stałym momentem i wysokimi osiągami (moment przy niskiej prędkości szybkie
cykle pracy) (reguła sterowania n, w parametrze UFt, w menu drC).
• Zmienny moment, dla aplikacji z obciążeniem kwadratowym (reguła P).
• Silniki specjalne, dla silników specjalnych, silników z mocą znacznie mniejszą niż
moc przemiennika lub silników połączonych równolegle (reguła L).
• Oszczędzanie energii, dla aplikacji ze stałym i zmiennym momentem przy niskim
obciążeniu. Automatyczne ograniczenie napięcia, a więc i prądu (reguła nLd).
Tryby sterowania momentem
Szkolenie techniczne ATV31
PODŁĄCZENIA
Zastosowanie w sieci IT
 Sieć IT: punkt neutralny izolowany
lub uziemiony przez dużą impedancję
 Filtr pojemnościowy powinien być odłączony, jeżeli jego prądy upływu
są przyczyną błędnego działania urządzenia kontroli izolacji
 Rozłączenie filtra jest prostą operacją dostępną dla klienta
Odłączenie
Dla ATV31H018 do H40:
Wyciągnij zworę
Dla ATV31HU55 do HD15:
Systemu sieci
Przenieś kabel na drugą pozycję
Szkolenie techniczne ATV31
PROGRAMOWANIE
FUNKCJE APLIKACYJNE
Szkolenie techniczne ATV31
LISTA MENU
 8 menu jest dostępnych w ATV 31:
•
•
•
•
•
•
•
•
SEt: Nastawy
drC: Sterowanie silnika
I-O: Wejścia - wyjścia
CtL: Polecenia
FUn: Funkcje
FLt: Błędy
COM: Komunikacja
SUP: Monitoring
FUNKCJE APLIKACYJNE
Szkolenie techniczne ATV31
 ATV31 ma więcej funkcji niż ATV28 (50 do 36), które można łatwo
zastosować
 Funkcje główne i innowacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przełączanie silników (podwójny zestaw parametrów silnika)
prędkość +/16 prędkości ustalonych
sterowanie hamulcem mechanicznym
zarządzanie łącznikami krańcowymi
regulator PI
ładowanie parametrów z / do terminala zdalnego
zapamiętanie nastaw
zabezpieczenie dostępu tajnym kodem
zablokowanie przemiennika błędem zewnętrznym
podwójne ograniczenia prądu
prąd stały hamowania
• funkcja trawersowania (dedykowana do przemysłu tekstylnego)
Szkolenie techniczne ATV31
A1.1: Referencje produktu
 Nowe referencje handlowe oparte o moc w kW:
ATV-31H037..: 0.37 kW
ATV-31HU15..: 1.5 kW
ATV-31HD11..: 11 kW
Moc ułamkowa 0 do 0.99 kW
Moc w kW od 1 do 9.99 kW
Moc 2-cyfrowa w kW od 10 do 99.9 kW
 Referencje handlowe dla napięć:
ATV-31HU22M2: jednofazowe 200-240 V
ATV-31HU22M3X: trójfazowe 200-240 V
ATV-31HU22N4: trójfazowe 380-500 V
ATV-31HU22S6X: trójfazowe 525-600 V
(X: bez wbudowanego filtra EMC dla zakresów M3 i S6)
Szkolenie techniczne ATV31
A1.2: Standard HMI
ATV...
ATV…A
Szkolenie techniczne ATV31
KONIEC
Download