Kostrzewa S

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI
KOTŁÓW
PELLETS PLUS
P25 P40
© 2006 KOSTRZEWA
P50 P75
Szanowny użytkowniku urządzenia firmy KOSTRZEWA !
Korzystając z okazji chcemy podziękować Państwu za wybór naszego
urządzenia. Wybrali Państwo produkt najwyższej jakości firmy znanej i docenianej
od ponad 25 lat..
Przedsiębiorstwo "Kostrzewa" powstało w roku 1979. Od samego
początku założenia firma zajmuje się produkcją urządzeń grzewczych c.o.
przeznaczonych do ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów
przemysłowych. Przez cały okres działalności firmy badamy i unowocześniamy
nasze wyroby aby spełniały wymagania stawiane przez naszych klientów. W
niedalekiej przyszłości chcemy być wiodącą firmą na rynku krajowym w produkcji
kotłów na paliwa stałe. Pragniemy, aby nazwa naszej firmy była rozpoznawana
przez naszych klientów, aby nasze wyroby kojarzyły się z najwyższą jakością
i ochroną środowiska. Chcemy dotrzeć do każdego klienta za pośrednictwem
firm, które będą w profesjonalny sposób reprezentować nasze przedsiębiorstwo.
Bardzo ważna dla nas jest Państwa opinia o działaniach naszych
i naszych partnerów.
Dążąc do stałego podnoszenia poziomu naszych wyrobów prosimy
o wszelkie uwagi dotyczące naszych urządzeń a także obsługi przez naszych
Partnerów.
Ciepłych i komfortowych dni przez cały rok życzy
Firma KOSTRZEWA
2
Szanowni użytkownicy kotła.
Zanim podłączycie i uruchomicie kocioł Pellets Plus sprawdźcie parametry
komina według załączonych danych w tabeli (ciąg kominowy, przekrój
komina), a także dopasowanie urządzenia do ogrzewanej powierzchni
(zapotrzebowanie na ciepło budynku).
Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania kotła!!!
1. Przed uruchomieniem kotła należy zapoznać się z instrukcją ogsługi.
2. Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić czy podłączenie do instalacji
CO oraz przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami producenta.
3. Nie otwieraj drzwiczek podczas pracy kotła.
4. Pokrywa zbiornika podczas pracy kotła musi być zawsze szczelnie
zamknięta.
5. Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa.
Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania kotła, prosimy o odesłanie
PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ (UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE WPISY I PIECZĄTKI) ostatniej
kopii karty gwarancyjnej i poświadczenia o jakości kompletności kotła (ostatnia strona
niniejszej Instrukcji obsługi i instalacji) na adres:
SERWIS KOSTRZEWA SP. J.
ul. Suwalska 32 A
Giżycko
woj. warmińsko – mazurskie
tel. 087 428 53 51
Odesłanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrować Państwa w naszej bazie
użytkowników kotłów Pellets Plus oraz zapewnić szybką i rzetelną obsługę serwisową.
WAŻNE ! ! !
INFORMUJEMY, ŻE NIE ODESŁANIE LUB ODESŁANIE NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ
KARTY GWARANCYJNEJ I POŚWIADCZENIA O JAKOŚCI I KOMPLETNOŚCI KOTŁA W
TERMINIE:
DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOTŁA LECZ NIE DŁUŻSZYM NIŻ SZEŚĆ
MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU,
SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPOŁY KOTŁA.
UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPÓŻNIENIE W WYKONANIU NAPRAW ORAZ
KONIECZNOŚĆ POKRYCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOTŁA KOSZTÓW WSZYSTKICH
NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA.
Dziękujemy za zrozumienie.
Z wyrazami szacunku,
KOSTRZEWA SP. J.
3
Spis treści:
1. Zakres zastosowania oraz zalety kotła.
2. Dane techniczne kotła PELLETS PLUS.
3. Opis kotła.
3.1. Armatura zabezpieczająca i regulacyjna.
3.2. Wyposażenie kotła.
4. Umiejscowienie i instalacja kotła w kotłowni.
4.1. Przepisy i normy.
4.2. Podłączenie kotła do instalacji c.o.
4.3 Możliwości umiejscowienia kotła.
5. Rozruch kotła – instrukcja dla firmy serwisowej
5.1. Czynności kontrole przed rozruchem.
5.2. Rozruch kotła.
6. Instrukcja obsługi automatyki kotła dla użytkownika według dołączonej instrukcji
obsługi sterownika ( PELLETS CONTROL).
7. Konserwacja kotła.
8. Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego żywotności.
9. Warunki gwarancji i odpowiedzialności za wady wyrobu.
1. Zakres zastosowania oraz zalety kotła.
Automatyczny kocioł PELLETS PLUS przeznaczony jest do spalania paliw stałych takich
jak granulat z trocin ( pellets) lub groszek węglowy. Może być stosowany do ogrzewania
domów jedno lub wielorodzinnych, mniejszych ośrodków wypoczynkowych, warsztatów,
szkół, urzędów
Zalety kotła:

Spalanie dwóch typów paliw, biomasy (pellets) lub groszku węglowego, drewna;

Automatyczne rozpalanie paliwa pellets;

Automatyczna praca kotła sterowana termostatem pokojowym;

Wskaźnik poziomu paliwa mechaniczny i elektroniczny (opcja);

Możliwość ogrzewania c.w.u.;

Mechaniczne doprowadzenie paliwa;

Ekonomiczna eksploatacja;

Niski poziom substancji szkodliwych w spalinach;

Wysoka sprawność urządzenia

Możliwość współpracy z modułami uniwersalnymi z których każdy steruje pracą 5
obwodów grzewczych z osobnymi regulatorami temperatury pomieszczeń.
5
2. Dane techniczne kotła PELLETS PLUS
Parametr
Zakres mocy
Masa
Objętość wodna
Średnica przewodu kominowego
Powierzchnia otworu zasobnika
Pojemność zasobnika
Rozmiary : szerokość x głębokość
x wysokość
SI
kW
kg
dm³
mm
dm²
dm³
mm
P 25
10.5 - 25
380
80
160
9
360
670x830x800
Ciśnienie robocze wody
Zalecana
temperatura
wody grzewczej
Min.
temperatura
powracającej do kotła
Maks.
Dopuszczalny
medium grzewczego
Zawór bezpieczeństwa
robocza
bar
°C
1.0
70
wody
°C
55
poziom
m
10
bar
1.5
Poziom hałasu
Ciąg kominowy
Przyłącza kotła
- woda grzewcza
- woda powracająca
Napięcie przyłączeniowe
dB
mbar
70
0,23
cal
cal
V
1.5
1.5
230
Pobór energii elektrycznej
(wentylatory
+
motoreduktor+
grzałka)
W
650
Parametr
Zakres mocy
Masa
Objętość wodna
Średnica przewodu kominowego
Powierzchnia otworu zasobnika
Pojemność zasobnika
Rozmiary : szerokość x głębokość
x wysokość
SI
kW
kg
dm³
mm
dm²
dm³
mm
P 40
14 - 40
430
100
160
9
360
730x830x800
6
Ciśnienie robocze wody
Zalecana
temperatura
wody grzewczej
Min.
temperatura
powracającej do kotła
Maks.
Dopuszczalny
medium grzewczego
Zawór bezpieczeństwa
robocza
bar
°C
1.0
70
wody
°C
55
poziom
m
10
bar
1.5
dB
mbar
70
0,23
cal
cal
V
1.5
1.5
230
W
650
Poziom hałasu
Ciąg kominowy
Przyłącza kotła
- woda grzewcza
- woda powracająca
Napięcie przyłączeniowe
Pobór energii elektrycznej
(wentylatory
+
motoreduktor+
grzałka)
Parametr
Zakres mocy
Masa
Objętość wodna
Średnica przewodu kominowego
Powierzchnia otworu zasobnika
Pojemność zasobnika
Rozmiary : szerokość x głębokość
x wysokość
SI
kW
kg
dm³
mm
dm²
dm³
mm
P 50
17 - 50
500
120
180
9
460
700x1000x800
Ciśnienie robocze wody
Zalecana
temperatura
wody grzewczej
Min.
temperatura
powracającej do kotła
Maks.
Dopuszczalny
medium grzewczego
Zawór bezpieczeństwa
robocza
bar
°C
1.0
70
wody
°C
55
poziom
Poziom hałasu
Ciąg kominowy
Przyłącza kotła
- woda grzewcza
- woda powracająca
Napięcie przyłączeniowe
Pobór energii elektrycznej
(wentylatory
+
motoreduktor+
grzałka)
m
10
bar
1.5
dB
mbar
70
0,25
cal
cal
V
2
2
230
W
650
7
Parametr
Zakres mocy
Masa
Objętość wodna
Średnica przewodu kominowego
Powierzchnia otworu zasobnika
Pojemność zasobnika
Rozmiary : szerokość x głębokość
x wysokość
Ciśnienie robocze wody
Zalecana
temperatura
wody grzewczej
Min.
temperatura
powracającej do kotła
Maks.
Dopuszczalny
medium grzewczego
Zawór bezpieczeństwa
SI
P 75
kW
26 - 75
kg
550
dm³
150
mm
200
dm²
9
dm³
460
mm 700x1000x800
robocza
bar
°C
1.0
75
wody
°C
55
poziom
Poziom hałasu
Ciąg kominowy
Przyłącza kotła
- woda grzewcza
- woda powracająca
Napięcie przyłączeniowe
Pobór energii elektrycznej
(wentylatory
+
motoreduktor+
grzałka)
m
10
bar
1.5
dB
mbar
70
0,25
cal
cal
V
2
2
230
W
650
Tab. Nr 1. Wymiary i parametry techniczne kotła.
Parametr
Moc nominalna
Zakres regulacji mocy
Zużycie paliwa
Czas spalania przy mocy nominalnej
Sprawność
Temperatura spalin
SI
kW
kW
kg/h
h
%
C
węgiel kamienny
25
10.5 - 25
1.6 – 3.9
55.44
do 88
100 -150
biomasa (pellets)
25
10.5 - 25
2.4 – 5.8
38
do 88
100-150
Parametr
Moc nominalna
Zakres regulacji mocy
Zużycie paliwa
Czas spalania przy mocy nominalnej
Sprawność
Temperatura spalin
SI
kW
kW
kg/h
h
%
C
węgiel kamienny
40
14 - 40
2.2 – 6.3
41
do 88
100 -150
biomasa (pellets)
40
14 - 40
3.2 – 9.3
28
do 88
100-150
8
Parametr
Moc nominalna
Zakres regulacji mocy
Zużycie paliwa
Czas spalania przy mocy nominalnej
Sprawność
Temperatura spalin
SI
kW
kW
kg/h
h
%
C
węgiel kamienny
50
17 - 50
2.6 – 7.9
41
do 88
100 - 150
biomasa (pellets)
50
17 - 50
3.9 – 11.6
28
do 88
100-150
Parametr
Moc nominalna
Zakres regulacji mocy
Zużycie paliwa
Czas spalania przy mocy nominalnej
Sprawność
Temperatura spalin
SI
kW
kW
kg/h
h
%
C
węgiel kamienny
75
26 - 75
4.1 – 11.9
29.4
do 88
100 -150
biomasa (pellets)
75
26 - 75
6 – 17.4
20.2
do 88
100-150
Tab. Nr 2. Parametry termiczno – techniczne kotła PELLETS PLUS
P25 P40 P50 P75
Parametry paliwa:
Drewno:
Aby osiągnąć nominalną moc kotła należy stosować jako paliwo suche drewno o
wilgotności maksymalnej do 20% (co odpowiada 18 miesiącom suszenia drewna pod
przykryciem). Zastosowanie polan o większych wymiarach (pociętych na grubsze
kawałki) przedłuża czas spalania jednego załadunku nawet do 8 godzin.
Granulat z trocin (pellets) wykonany zgodnie z DIN 51731
-
granulacja
polecana wartość opałowa
zapopielenie
wilgotność
ciężar właściwy (gęstość)
5 – 8 mm
17500 – 19500 kJ/kg
maks. 1.5 %
maks. 12 %
1.0 – 1.4 kg/dm³
Groszek węglowy
-
granulacja
5 –25 mm
polecana wartość opałowa
> 23000 kJ/kg
zapopielenie
maks. 12%
wilgotność
maks. 12 %
objętość związków ulatniających się
28 – 40 %
temperatura deformacji popiołu żarem > 1150 ºC
niskie spiekanie
małe pęcznienie
9
3. Opis kotła.
BUDOWA KOTŁA PELLETS PLUS:
1
5
2
3
6
4
Rys. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drzwiczki zasypowe (drewno).
Panel sterujący.
Wizjer.
Popielnik.
Pokrywa zbiornika paliwa (pellets, groszek węglowy).
Zbiornik paliwa.
1
2
3
5
4
6
Rys. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Talerz żeliwny palnika.
Koronka żeliwna palnika.
Zapalarka.
Kolano palnika.
Śruba zabezpieczająca.
Ślimak.
11
1
2
3
4
5
6
9
7
8
10
Rys. 3
1. Pokrywa wymiennikowa.
2. Króciec zasilania wodą instalacji CO.
3. Czopuch.
4. Wentylator wyciągowy.
5. Sterownik Pellets Control.
6. Króciec powrotu wody z CO.
7. Wyczystka komory wymiennikowej.
8. Spust wody z instalacji CO.
9. Wentylator zapalarki.
10. Wentylator nadmuchowy.
12
3.1 Armatura zabezpieczająca i regulacyjna.
Automatyka kotła umożliwia nastawę:
- automatycznej pracy c.w.u.
- temperatury wody na wyjściu z kotła;
- automatycznej pracy podajnika paliwa i wentylatora;
- ręcznego sterowania podajnika i wentylatora;
Do automatyki można podłączyć moduły wykonawcze MU1, każdy z tych modułów
reguluje 5 obwodami grzejnymi lub termostat pokojowy.
Czujnik termiczny – mechaniczne zabezpieczenie, umieszczone jest w kotle
i zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. Ustawione na 95 C, tzn. powyżej
tej temperatury wyłącza się podajnik i wentylatory i załączają się pompy c.o. i c.w.u.
Regulator z reczną nastawą temperatury – wyposażenie standardowe
Regulator z możliwością programowania (np. Euroster 2000) – pokojowy termostat
cyfrowy z możliwością programowania używany do automatycznej regulacji ogrzewanych
pomieszczeń.
Zawleczka na początku podajnika - znajdująca się na początku wału podajnika
ślimakowego. Ewentualnie zablokowanie podajnika ślimakowego powoduje ścięcie w/w
elementu zabezpieczając silnik przed spaleniem (po zerwaniu należy wyczyścić kolano
palnika włożyć nową zawleczkę i uruchomić kocioł).
Automatyczny czujnik termiczny silnika – znajduje się w obudowie automatyki z tyłu
kotła, zabezpiecza silnik przed spaleniem. W momencie gdy obciążenie nie jest na tyle
duże aby zerwać zabezpieczenie na sprzęgle podajnika a silnik jest pod coraz większym
obciążeniem i zaczyna się grzać automatyczny czujnik termiczny wyłączy pracęj silnika.
Aby ponownie uruchomić silnik należy wcisnąć przycisk nr 1
Czujnik temperatury na osłonie podajnika ślimakowego – w przypadku cofnięcia
płomienia (żaru) do podajnika przekazuje sygnał na regulator kotła, który z kolei wyłącza
wentylator powietrza do spalania i wymusza pracę podajnika, aby usunąć żar poza
podajnik. Zabezpieczenie to działa wyłącznie wtedy kiedy kocioł jest zasilany energią
elektryczną.
Wskaźnik poziomu
8 mm(opcja)
paliwa
–
wykonany
z
pleksi
podwójnie klejonej
grubości
Czujnik poziomu paliwa – umieszczony w zbiorniku, sygnalizuje rozpoczęcie pobierania
rezerwy paliwa ( czujnik powinien być czysty nie zakurzony)(opcja)
Czujnik spalin – znajduje się w czopuchu kotła, mierzy temperaturę spalin w momencie
gdy temperatura spalin jest powyżej 230 ºC należy wyczyścić wymiennik kotła.
Pompa c.o. i c.w.u. – pracuje według odpowiedniego algorytmu tak aby optymalnie
wykorzystać ciepło.
13
3.2 Wyposażenie kotła.
Standardowe:

Instrukcja Obsługi i Instalacji
1 szt.

Ruszty żeliwne
1 kpl;

Turbulator spalin
1 szt;

Regulator pokojowy
1 szt.
4. Umiejscowienie i instalacja kotła w kotłowni.
4.1 Przepisy i normy.
Kocioł spalający paliwo stałe musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami przez uprawnioną do tego firmę serwisową. Rozruch kotła musi być
przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta legitymujący się
odpowiednim przeszkoleniem. Za prawidłową instalację kotła i jego naprawy
odpowiada firma instalacyjno-serwisowa przeszkolona przez producenta
i posiadająca jego upoważnienie. Jakakolwiek manipulacja
w części
elektrycznej kotła lub podłączenie dalszych urządzeń sterowniczych grozi utratą
gwarancji. Naprawy i remont kotła może przeprowadzić tylko przeszkolona
przez producenta firma instalacyjno-serwisowa. Fakt zakończenia instalacji
kotła i przeprowadzenia próby grzewczej muszą być odnotowane w Karcie
gwarancyjnej kotła.
Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana według projektu.
a) instalacji grzewczej – Przy instalacji kotła i przy jego eksploatacji ważne jest
zachowanie bezpiecznej odległości od substancji łatwopalnych. Kocioł jest
dopuszczony do eksploatacji w układach ogrzewania systemu otwartego.
b) Sieci elektrycznej – Kocioł jest przeznaczony do przyłączenia napięcia 380V/50Hz
lub 230V/50Hz
c) Komina – Przyłączenie kotła do komina może być przeprowadzone tylko za
pozwoleniem zakładu kominiarskiego i musi spełniać wszystkie punkty
odpowiednich norm. Komin musi składać się z kilku warstw, jeżeli składa się tylko
z jednej ,zalecana jest specjalna wkładka z rur stalowych lub ceramicznych.
d) Pod względem przepisów przeciwpożarowych systemu do ogrzewania c.w.u.
4.2. Podłączenie kotła do instalacji c.o.
wykonano w KOSTRZEWA S.C.
2004
1. Warmet SDS Ceramik lub Pellets Plus
2. regulator temperatury pokojowy
3. sterownik pracy kotła
4. naczynie przeponowe systemu zamkniętego (norma PN EN 303-5)
5. wymiennik ciepłej wody użytkowej
6. czujnik c.w.u.
7. rurka miedziena
8. zawór mieszający 4 drogowy
9. pompa c.w.u.
10. pompa c.o.
11. zawór zwrotny
12. zawór bezpieczeństwa
13. czujnik zaworu termicznego
14. spust gorącej wody
15. doprowadzenie zimnej wody
16. czujnik kotła
17. zawór termiczny
T. termometr
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kotła c.o. na paliwa stałe nie mogą pracować w systemie zamkniętym.
wykonano w KOSTRZEWA S.C.
2004
1. Warmet SDS Ceramik lub Pellets Plus
2. regulator temperatury pokojowy
3. sterownik pracy kotła
4. naczynie otwarte przeponowe systemu otwartego
5. wymiennik ciepłej wody użytkowej
6. czujnik c.w.u.
7. rurka miedziena
8. zawór mieszający 4 drogowy
9. pompa c.w.u.
10. pompa c.o.
11. zawór zwrotny
12. zawór bezpieczeństwa
13. czujnik kotła
T. termometr
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kotła c.o. na paliwa stałe nie mogą pracować w systemie zamkniętym.
15
4.3 Możliwości umiejscowienia kotła.
Umiejscowienie kotła w odniesieniu do przepisów przeciwpożarowych:
1. Umieszczenie na niepalnym podłożu.
-
kocioł postawić na niepalną, izolującą cieplnie podkładkę, która z każdej strony
kotła powinna być większa od podstawy kotła o 20 mm;
jeżeli kocioł umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawić go na podmurówce
o wysokości co najmniej 50 mm. Kocioł musi stać pionowo ewentualne
nierówności podmurówki eliminuje się śrubą regulacyjną na konsoli silnika.
2. Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych.
-
-
podczas instalacji i eksploatacji kotła należy dotrzymać bezpieczną odległość 200
mm od materiałów łatwopalnych;
dla materiałów łatwopalnych o stopniu palności C3, które szybko i łatwo się palą
nawet po usunięciu źródła zapalenia (np. papier, tektura, karton, drewno,
tworzywa sztuczne,) odległość rośnie dwukrotnie, tzn. do 400 mm;
jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy
podwoić.
Stopień palności mas
budowlanych i produktów
A- nie palące się
Masy budowlane i produkty
B- trudno palące się
piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, zaprawa murarska,
płytki ceramiczne, granit
Deski drewniano – cementowe, włókno szklane, izolacja mineralna
C1 – trudno palące się
Bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejki
C2 – średnio palące się
Sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, deski z drzewa
tartego, gumowe pokrycia podłóg
Sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen
plastik PCV
C3- łatwo palące się
Tab. Nr 3.
Umiejscowienie kotła pod względem przestrzeni potrzebnej do obsługi kotła:





przed kotłem musi być pozostawiona wolna przestrzeń minimum 1000mm
minimalna odległość między tylną częścią kotła a ścianą powinna wynosić 400mm
od strony zasobnika paliwa powinna być minimum 500 mm, aby ułatwić dostęp do
wyjęcia podajnika ślimakowatego
minimalna odległość od lewej bocznej ściany to 100 mm
nad kotłem pozostawić co najmniej 1000 mm w celu łatwego czyszczenia
płaszczyzny wymiany ciepła wymiennika.
Umieszczenie kotła blisko sieci elektrycznej.:

kocioł powinien być umieszczony tak, aby wtyczka (380,230V/50Hz) była zawsze
dostępna.
16
Przechowywanie paliwa:



efektywne spalanie zapewni paliwo suche. Producent poleca przechowywać
pellets lub groszek węglowy w piwnicach lub przynajmniej pod daszkiem.
Niedozwolone jest przechowywanie paliwa obok kotła w odległości mniejszej niż
400 mm
Producent poleca dotrzymywać odległość między kotłem i paliwem minimum 1000
mm, lub umieścić paliwo w innym pomieszczeniu.
Kocioł musi być umieszczony w pomieszczeniu z dostatecznym nawiewem powietrza.
Instalacja rur systemu grzewczego, ewentualnie podłączenie do wężownicy podgrzewacza
musi być przeprowadzone przez osobę upoważnioną.
UWAGA:
Instalacja c.o. podłączona do kotła musi być wyposażona w kurek spustowy,
który musi znajdować się w najbliższym punkcie i jak najbliżej kotła.
17
5. Rozruch kotła – instrukcja dla firmy serwisowej.
Rozruch kotła musi być przeprowadzony tylko przez serwis
przeszkolony przez producenta.
5.1. Czynności kontrolne przed rozruchem.
Przed rozruchem kotła należy sprawdzić:
a)
czy system c.o. napełniony jest wodą
Woda do systemu grzewczego musi być przezroczysta i bezbarwna, bez domieszek
takich substancji jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne substancje
chemiczne. Woda nie może być „twarda” (z solami wapnia). Jeżeli nie spełnia
warunków odpowiednio niskiej twardości, należy ją chemicznie dostosować. Nawet
kilkukrotnie ogrzanie wody nie zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego na
ścianach wymiennika. 1mm kamienia wodnego obniża wymianę ciepła z grzejnika
do pomieszczenia o cca 10%.
Systemy grzewcze załączone w układzie otwartym mają podłączenie wody
grzewczej z atmosferą. W sezonie grzewczym woda w zbiorniku pobiera tlen, który
podwyższa jej działanie korozyjne i jednocześnie dochodzi do dużego parowania
wody. Do dopełnienia systemu c.o. wodą należy użyć wody odpowiednio
przygotowanej (bez soli mineralnych, z odpowiednim PH). System grzewczy należy
dokładnie wypłukać, żeby usunąć wszystkie nieczystości osadzone w rurach.
W czasie sezonu grzewczego należy utrzymywać stałą objętość wody w systemie
i uważać na to, by system grzewczy był odpowietrzany. Woda z kotła nie powinna
być nigdy wypuszczana za wyjątkiem przypadków niezbędnych takich jak naprawa
itp. Wypuszczanie wody i jej ponowne napełnienie podnosi niebezpieczeństwo
korozji i tworzenie kamienie wodnego.
Jeżeli musimy dopełnić wodę w instalacji ,dopełniamy ja wyłącznie do kotła
wychłodzonego, by nie doszło do uszkodzenia wymiennika stalowego.
b)
c)
d)
e)
szczelność systemu grzewczego
podłączanie do komina
szczelność komory mieszającej
Kontrolę szczelności mieszacza przeprowadza się poprzez włączenia wentylatora.
Cała objętość powietrza musi płynąć do komory spalania w retorcie. Podczas
kontroli należy dokładnie sprawdzić powierzchnie styczne (patrz Opis kotła pkt. 17):
podłączenie do sieci elektrycznej
Zakończenie montażu i przeprowadzenie próby grzewczej musi być zanotowane
w Karcie Gwarancyjnej .
18
5.2.Rozruch kotła
1. Włączyć zasilanie
2. Rozpalić paliwo w kotle automatycznie lub ręcznie w zależności od paliwa
3. Ogrzać kocioł do odpowiedniej temperatury roboczej. Zalecana temperatura wody
grzewczej na wyjściu jest powyżej 65 C.
4. Skontrolować ponownie szczelność kotła.
5. Przeprowadzić próbę grzewczą według norm ( patrz Karta Gwarancyjna)
6. Zaznajomić użytkownika z obsługa
7. Zanotować dane w Karcie Gwarancyjnej
6. Instrukcja obsługi automatyki kotła dla użytkownika
według dołączonej instrukcji obsługi sterownika
( PELLETS CONTROL).
Uwagi:










Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe zaznajomione z powyższą instrukcja
obsługi. Zabranie się przebywania w pobliżu kotła dzieci bez obecności dorosłych.
Jeżeli dojdzie do przedostania się łatwopalnych gazów czy oparów do kotłowni lub
podczas prac , w czasie których podwyższone jest ryzyko powstania pożaru lub
wybuchu ( klejenie ,lakierowanie itp.), kocioł należy przed rozpoczęciem tych prac
wyłączyć.
Podczas dokładania paliwa do komory spalania przed rozpaleniem kotła należy
wizualnie skontrolować ilość paliwa w retorcie , w żadnym wypadku nie wolno
tego robić wkładając rękę do środka komory spalania –grozi
niebezpieczeństwo wypadku spowodowanego obracającym się ślimakiem
Do rozpalania kotła PELLETS PLUS nie wolno używać cieczy łatwopalnych.
Płomień można wizualnie kontrolować patrząc przez wizjer umiejscowiony
w drzwiczkach. Podczas eksploatacji kotła PELLETS PLUS
nie wolno kotła
w jakikolwiek sposób przegrzać.
Na kocioł lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno kłaść przedmiotów łatwopalnych.
Podczas wybierania popiołu z kotła nie mogą znajdować się w odległości minimum
1500 mm od kotła materiały łatwopalne .Popiół należy przekładać do naczyń
żaroodpornych z pokrywą.
Podczas pracy kotła przy niższej temperaturze aniżeli 60 ºC może dojść do
roszenia wymiennika stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej
temperatury która skraca żywotność wymiennika. Dlatego temperatura podczas
eksploatacji kotła musi wynosić minimum 60 ºC
Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy dokładnie
wyczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym.
Jakakolwiek manipulacja z częścią elektryczną lub ingerencja w konstrukcje
kotła jest zabroniona.
19
7. Konserwacja kotła
1. Należy dbać regularnie o dopełnianie paliwa . Jeśli w zasobniku paliwa znajduje się
mała ilość paliwa, musi ono być od razu dopełnione .Zwróć uwagę na dokładne
zamknięcie zasobnika po dopełnieniu paliwa !. Po wypaleniu paliwa do końca
i zasypaniu zbiornika podczas rozpalania może pojawić się sytuacja zerwania
zawleczki podajnika. W takim przypadku należy założyć nową zawleczkę oczyścić
kolano podajnika i ponownie spróbować rozpalić.
2. Pojemność zasobnika i popielnika są do siebie dostosowane. Przy tej konstrukcji
kotła popiół wybiera się co 30 dni (pellets, drewno), 20 dni (groszek węglowy).
3. Należy co 7 dni kontrolować czystość palnika.
4. Podczas ciągłej pracy kotła poleca się raz w miesiącu wyczyścić płaszczyznę
wymiany ciepła korpusu kotła.
W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do
zanieczyszczeń płaszczyzn wymiany ciepła , co powoduje obniżenie sprawności kotła .
Nie należy również zapominać o czyszczeniu komory mieszającej. Jego
zanieczyszczenie pogarsza krążenie powietrza do spalania jak również kolana
podajnika – nieczyszczone może powodować blokadę mechanizmu podającego.(patrz
rysunek 4.) i w konsekwencji zrywanie zawleczek.
5. Zaleca się wyczyścić z zewnątrz silnik ze sprzęgłem.
6. Zaleca się raz w miesiącu odkręcić i wyczyścić wirnik wentylatora wyciągowego.
7. (Użytkownikowi nie wolno zdejmować pokryw z wentylatora
ciśnieniowego. Czynność tą może przeprowadzić tylko
pracownik firmy
serwisowej.) Czyszczenia powinno się przeprowadzić suchą szczotką . Podczas tych
czynności kocioł musi być odłączony od zasilania elektrycznego.
8. Nad palnikiem kotła znajduje się katalizator, który nie wymaga szczególnej
uwagi . Jakikolwiek popiół , który osadzi się na powierzchni katalizatora może być
regularnie usuwany , nie wpływa on jednak na jego prawidłowe funkcjonowanie
( dotyczy kotła płomienicowego).
9. Jeżeli pojawią się w paliwie kawałki kamieni , metali lub drewna może dojść do
zablokowania podajnika ślimakowego .W kotle PELLETS PLUS silnik jest połączony ze
ślimakiem za pomocą zawleczki, która chroni silnik przed przeciążeniem. Jeżeli
dojdzie do przeciążenia zawleczka zostaje ścięta, należy kocioł wyłączyć, usunąć
przyczynę blokady założyć nowy krzyżak i uruchomić podajnik. ( patrz rozdział
Przyczyny blokowania się podajnika).
10. Kocioł PELLETS PLUS wyposażony jest w wyłącznik termiczny silnika, jeżeli dojdzie
do przeciążenia podajnika najpierw powinien zadziałać wyłącznik a dopiero później
krzyżak na sprzęgle.
11. Podczas czyszczenia kolana palnika należy sprawdzić drożność otworu
grzałki.
UWAGA: Przed przeprowadzeniem tych czynności należy się upewnić , czy
kocioł jest odłączony od zasilania elektrycznego ( wtyczka wyciągnięta z
gniazda).
12.Ponieważ w komorze spalania podczas pracy wentylatora powstaje nadciśnienie ,
należy dbać o dokładną szczelność kotła ( drzwiczki do komory spalania , drzwiczki
popielnika , otwór do czyszczenia mieszacza , pokrywa zasobnika paliwa , itp. ) Jeżeli
kocioł nie pracuje dłużej niż 24 godziny ( np. po sezonie grzewczym) powinien
bezwzględnie zostać oczyszczony , a zasobnik paliwa oraz mechanizm podający
opróżniony z paliwa
13.Jeżeli wystąpi zanik prądu elektrycznego na dłuższy czas np. 6h przy paleniu
granulatem z trocin może pojawić się problem powstania zgorzeliny na dnie palnika
(w kolanie), po ponownym podaniu zasilania zostanie zablokowany mechanizm
podający, w takim przypadku należy obowiązkowo usunąć zanieczyszczenie z kolana
palnika i ponownie uruchomić podajnik.
20
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
21
8. Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego
żywotności.
Ze względu na to , ze elementy kotła składają się z różnych materiałów , można je
oddawać do punktu skupu surowców wtórnych, zapewniających odpowiednią utylizację
stali, tworzyw sztucznych, itp.
9. Warunki gwarancji i odpowiedzialności za wady
wyrobu.
1. Firma KOSTRZEWA Sp.j. udziela 30 – miesięcznej gwarancji na wymiennik
i zbiornik urządzenia grzewczego od momentu rozruchu kotła, maksymalnie 36
miesięcy od daty sprzedaży. Na pozostałe elementy 12 miesięcy od rozruchu
kotła. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
2. Instalację kotła do systemu grzewczego może przeprowadzić instalator
posiadający ogólne uprawnienia instalacyjne (konieczny jest jego wpis i pieczątka
do Karty Gwarancyjnej.)
3. Rozruch zerowy (punkt 5) oraz wszelkie naprawy i czynności przekraczające
zakres czynności użytkownika opisany w Instrukcji obsługi może przeprowadzić
tylko Autoryzowany Serwis KOSTRZEWA.
4. Rozruch zerowy jest bezpłatny . Użytkownik kotła pokrywa koszty dojazdu
Autoryzowanego Serwisu KOSTRZEWA.
5. Kocioł nie jest objęty gwarancją , jeżeli nie została odesłana do producenta:
ostatnia strona Karty Gwarancyjnej, kopia dowodu zakupu (faktura , paragon),
wypełniony formularz uruchomienia kotła i zapoznania się z zasadami obsługi,
wypełniony formularz wykazu czynności do wykonania przy pierwszym
uruchomieniu kotła lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej brakuje numeru kotła , daty
zakupu, pieczątek sprzedawcy i instalatora z podpisami, danych użytkownika
( imię , nazwisko, adres,), numerami dowodów sprzedaży
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane :
- obsługa i eksploatacją niezgodna z Instrukcją Obsługi
- przyłączeniem kotła do zamkniętego systemu grzewczego ( zgodnie z PN na
paliwa stałe może pracować tylko w układzie otwartym c.o.)
7.Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wezwania serwisu w
przypadku:
- nieuzasadnionego wezwania serwisu (nie stosowanie się do instrukcji obsługi kotła
c.o)
- naprawy uszkodzenia wynikającego z winy Użytkownika
- braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu
( np. brak paliwa , brak ciągu kominowego, nieszczelności w instalacji c.o.)
8. Gwarancja traci ważność gdy:
-nie zostanie przeprowadzony obowiązkowy , roczny odpłatny przegląd serwisowy przez Autoryzowany Serwis KOSTRZEWA ( z wpisem do Karty
Gwarancyjnej )
- naprawy dokonywane są przez nieuprawnione osoby
9. Każda informacja o wadach musi być przekazana zaraz po ich wykryciu , zawsze
w formie pisemnej (protokół reklamacyjny) do punktu sprzedaży oraz punktu
serwisowego.
10.Użytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przysługuje prawo do :
- bezpłatnych napraw ( oprócz czynności użytkownika opisanych w instrukcji
obsługi)
- wymiany urządzenia na nowe po stwierdzeniu przez Autoryzowany Serwis
22
KOSTRZEWA braku możliwości naprawy
11. Kocioł musi być regularnie kontrolowany i czyszczony – patrz rozdział 7.
12. Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie dobraną moc.
13. Istnieje możliwość przedłużenia o 1 rok okresu gwarancyjnego pod
warunkiem dokonania odpłatnego przeglądu serwisowego przez
Autoryzowany Serwis KOSTRZEWA w ostatnim miesiącu trwania gwarancji
i przesłania wypełnionego protokołu na adres SERWIS KOSTRZEWA Sp.j.
11-500 Giżycko ul. Suwalska 32A w terminie 14 dni od wykonania przeglądu.
14. Zabrania się sprawdzania szczelności kotła przy pomocy sprężonego powietrza .
15.Użytkownik kotła nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w
związku z uszkodzeniem produktu.
Szkody w wyniku niedotrzymania powyższych warunków nie mogą być
przedmiotem roszczeń gwarancyjnych.
Jeżeli kocioł pracuje według zasad przedstawionych w niniejszej Instrukcji
obsługi
i instalacji kotła , nie wymaga szczególnych specjalistycznych
ingerencji firmy serwisowej.
„ Poświadczenie o jakości i kompletności kotła PELLETS PLUS” służy po wypełnieniu
przez firmę serwisową jako Karta gwarancyjna. Producent ma prawo do ewentualnych
zmian w konstrukcji kotła w ramach modernizacji wyrobu , które to zmiany nie muszą
być uwzględnione w niniejszej instrukcji.
23
Dla użytkownika
Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła
PELLETS PLUS
Numer produkcyjny kotła .............................….. (*)
Moc kotła .............................................(*)
Użytkownik (Nazwisko, imię)
……………………………………………………………………………(**)
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)
……………………………………………………………………………(**)
Telefon / Faks
……………………………………………………………………………(**)
e-mail
……………………………………………………………………………(**)
Nastawa parametrów według tabeli w instrukcji obsługi i instalacji kotła przeprowadzi autoryzowana firma
serwisowa firmy KOSTRZEWA Sp.j. (odpłatnie). Kompletność wraz z wyposażeniem oraz nastawa mocy według
Instrukcji obsługi i instalacji kotła gwarantuje firma KOSTRZEWA Sp.j.
Nie wypełniona Lista gwarancyjna jest nieważna.
Rodzaj pomiaru
Moc 1
Moc 2
Moc 3
Ciąg kominowy (Pa)
Temperatura spalin (°C)
dla pellets
Temperatura spalin (°C)
dla groszku węglowego
Użytkownik potwierdza, że :
Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady.
Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Listą gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości
i kompletności kotła.
Został zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.
Firma instalacyjna
Firma dystrybucyjna
...................................
............................................
Data instalacji :
Data sprzedaży:
podpis użytkownika :
...................................
............................................
............................................
pieczątka, podpis
pieczątka, podpis
Numer dokumentu sprzedaży producenta…………………………(*)
Numer dokumentu sprzedaży dystrybutora…………………………(***)
(*) – wypełnia producent.
(**) – wypełnia użytkownik.
(***) – wypełnia dystrybutor.
Firma uruchamiająca kocioł
pieczątka, podpis
………………………………
Data uruchomienia: …………………….
Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i
pogwarancyjnych
i o regularnych kontrolach corocznych kotła PELLETS PLUS
Data zapisu
Przeprowadzona
czynność
Podpis i pieczątka
autoryzowanego
serwisu
Podpis klienta
Dla dystrybutora
25
Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła
PELLETS PLUS
Numer produkcyjny kotła .............................….. (*)
Moc kotła .............................................(*)
Użytkownik (Nazwisko, imię)
……………………………………………………………………………(**)
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)
……………………………………………………………………………(**)
Telefon / Faks
……………………………………………………………………………(**)
e-mail
……………………………………………………………………………(**)
Nastawa parametrów według tabeli w instrukcji obsługi i instalacji kotła przeprowadzi autoryzowana firma
serwisowa firmy KOSTRZEWA Sp.j. (odpłatnie). Kompletność wraz z wyposażeniem oraz nastawa mocy według
Instrukcji obsługi i instalacji kotła gwarantuje firma KOSTRZEWA Sp.j.
Nie wypełniona Lista gwarancyjna jest nieważna.
Rodzaj pomiaru
Moc 1
Moc 2
Moc 3
Ciąg kominowy (Pa)
Temperatura spalin (°C)
dla pellets
Temperatura spalin (°C)
dla groszku węglowego
Użytkownik potwierdza, że :
Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady.
Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Listą gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości
i kompletności kotła.
Został zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.
Firma instalacyjna
Firma dystrybucyjna
...................................
............................................
Data instalacji :
Data sprzedaży:
podpis użytkownika :
...................................
............................................
............................................
pieczątka, podpis
pieczątka, podpis
Numer dokumentu sprzedaży producenta…………………………(*)
Numer dokumentu sprzedaży dystrybutora…………………………(***)
(*) – wypełnia producent.
(**) – wypełnia użytkownik.
(***) – wypełnia dystrybutor.
Firma uruchamiająca kocioł
pieczątka, podpis
………………………………
Data uruchomienia: …………………….
26
Dla producenta
Proszę o wysłanie na adres SERWIS KOSTRZEWA 11-500 Giżycko ul. Suwalska 32A tel. +48 87 428 53 51
Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła
PELLETS PLUS
Numer produkcyjny kotła .............................….. (*)
Moc kotła .............................................(*)
Użytkownik (Nazwisko, imię)
……………………………………………………………………………(**)
Adres (ulica, miasto, kod poczt.)
……………………………………………………………………………(**)
Telefon / Faks
……………………………………………………………………………(**)
e-mail
……………………………………………………………………………(**)
Nastawa parametrów według tabeli w instrukcji obsługi i instalacji kotła przeprowadzi autoryzowana firma
serwisowa firmy KOSTRZEWA Sp.j. (odpłatnie). Kompletność wraz z wyposażeniem oraz nastawa mocy według
Instrukcji obsługi i instalacji kotła gwarantuje firma KOSTRZEWA Sp.j.
Nie wypełniona Lista gwarancyjna jest nieważna.
Rodzaj pomiaru
Moc 1
Moc 2
Moc 3
Ciąg kominowy (Pa)
Temperatura spalin (°C)
dla pellets
Temperatura spalin (°C)
dla groszku węglowego
Użytkownik potwierdza, że :
Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady.
Otrzymał Instrukcję obsługi i instalacji kotła z wypełnioną Listą gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości
i kompletności kotła.
Został zaznajomiony z obsługą i utrzymaniem kotła.
Firma instalacyjna
Firma dystrybucyjna
...................................
............................................
Data instalacji :
Data sprzedaży:
podpis użytkownika :
...................................
............................................
............................................
pieczątka, podpis
pieczątka, podpis
Numer dokumentu sprzedaży producenta…………………………(*)
Numer dokumentu sprzedaży dystrybutora…………………………(***)
(*) – wypełnia producent.
(**) – wypełnia użytkownik.
(***) – wypełnia dystrybutor.
Firma uruchamiająca kocioł
pieczątka, podpis
………………………………
Data uruchomienia: …………………….
27
Uruchomienie kotła i zapoznanie się z zasadami obsługi.
Kocioł Pellets Plus P…. Nr. Kotła:………….
Nr.
Pytania kontrolne
V
1
Czy została przedstawiona Panu/i zasada działania zaworu mieszającego
czterodrogowego?
2
Czy znana jest ogólna budowa kotła?
3
Czy znany jest Panu/i proces powstawania skroplin w kotle?
4
Czy zna Pan/i definicję „punktu rosy”?
5
Czy zna Pan/i warunki pracy kotła w których może wystąpić skraplanie?
6
Czy zna Pan/i skutki długotrwałej pracy kotła w warunkach w których występuje
wykraplanie pary wodnej?
7
Czy znany jest sposób układania ruszt i zasada opalania kotła drewnem?
8
Czy zapoznał/a się Pan/i ze sposobem rozpalania każdego rodzaju paliwa?
9
Czy wie Pan/i jak zmienia się rodzaj paliwa z pulpitu sterującego?
10
Czy zna Pan/i tryby pracy kotła i zasadę ich działania?
11
Czy zna Pan/i sposób ustawienia zadanej temperatury kotła?
12
Czy zna Pan/i sposób ustawienia zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej?
13
Czy zna Pan/i zasadę działania priorytetu ciepłej wody użytkowej?
14
Czy wie Pan/i co to jest pętla histerezy i jaka jest jej funkcja przy sterowaniu
temperaturą ciepłej wody użytkowej i temperaturą kotła?
15
Czy wie Pan/i jak zmienia się z pulpitu sterującego zadaną moc palnika i co
oznaczają symbole 01, 02, 03?
16
Czy zna Pan/i sposób zmiany mocy dmuchawy przy mocach palnika 01, 02, 03 i w
jaki sposób zmiany te wpływają na sposób spalania paliwa?
17
Czy zna Pan/i przyczyny zrywania śruby łączącej motoreduktor ze ślimakiem
podajnika i sposób montażu nowej śruby (M6 x 50 klasa 8.8)
18
Czy zna Pan/i zasadę działania funkcji antyblokady?
19
Czy znane są rodzaje alarmów która są wyświetlane na pulpicie sterującym i sposób
obrony kotła przed niebezpieczeństwami?
20
Czy zna Pan/i sposób oczyszczania kotła wraz z wymiennikiem z pozostałości po
spalaniu paliw stałych?
21
Czy zna Pan/i sposób oczyszczana palnika i udrożniania otworu przelotowego
gorącego powietrza z automatycznej zapalarki?
Podpis i pieczęć osoby uruchamiającej kocioł.
Podpis osoby przeszkolonej.
.........................................................................
............................................
Proszę o wysłanie na adres SERWIS KOSTRZEWA 11-500 Giżycko ul. Suwalska 32 A tel:+48 87 428 53 51
28
Wykaz czynności jakie powinna wykonać osoba dokonująca pierwszego uruchomienia kotła.
Czynności do wykonania
Lp.
V*
1
Sprawdzić działanie wentylacji kotłowni.
2
Sprawdzić oświetlenie pomieszczenia (czy wystarczające do obsługi i
ewentualnej naprawy kotła).
3
Sprawdzić dostęp do miejsc które wymagają okresowej obsługi
(wyczystki, sterownik, zbiornik paliwa, motoreduktor, wentylatory).
4
Sprawdzić szczelność podłączenia hydraulicznego kotła do instalacji
CO.
5
Sprawdzić szczelność połączenia kotła z przewodem kominowym.
6
Sprawdzić ilośc paliwa
uruchomienia kotła).
7
Sprawdzić szczelność drzwiczek zbiornika paliwa(czy zamknięte na
dwa zatrzaski).
8
Sprawdzić czy przewody elektryczne wentylatorów, motoreduktora,
zapalarki, czujników nie zostały uszkodzone podczas transportu i czy
osadzenie ich w w/w urządzeniach jest prawidłowe.
9
Sprawdzić podłączenie wszystkich przewodów elektrycznych
sterowniku (pociągnąć za każdy przewód z siłą około 2 – 5 [N]).
w
zbiorniku
(czy
wystarczająca
w
Sprawdzić osadzenie kostek podłączeniowych w sterowniku.
11
Sprawdzić osadzenie czujnika temperatury spalin w czopuchu.
12
Sprawdzić podłączenie przewodów elektrycznych, które nie są
podłączane fabrycznie (pompy, czujnik temperatury zewnętrznej,
regulator pokojowy).
13
Sprawdzić czy w kostce podłączeniowej sterownika znajduje się zwora
(przyłącze ZTP- zabezpieczenie termiczne podajnika).
14
Sprawdzić połączenie zestawu podającego z korpusem kotła, oraz
motoreduktora i zbiornika z rurą podajnika (w przypadku demontażu
kotła na potrzeby transportu kotła do kotłowni).
15
Sprawdzić położenie koronki i talerza palnika na komorze mieszania.
16
Sprawdzić wskazania czujników
podajnika, cwu, zewnętrznej )- .
17
Wykonać testowanie wyjść sterownika w trybie serwisowym.
spalin,
**
do
10
(temperatury:
Uwagi
kotła,
* - odznaczyć w przypadku prawidłowego zainstalowania, montażu, lub regulacji kotła.
** - dokonać wpisu w przypadku niezgodności z zasadami instalacji, montażu lub regulacji.
Miejsce zainstalowania kotła:
Pieczęć i podpis osoby
dokonującej uruchomienia kotła:
ulica:………………………….nr. domu ……
kod pocztowy
__ __-__ __ __
miejscowość:……………………
…………………………………….
Data uruchomienia kotła: …………….
Proszę o wysłanie na adres SERWIS KOSTRZEWA 11-500 Giżycko ul. Suwalska 32 A tel:+48 87 428 53 51
29
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
Przedmiot reklamacji:
Nazwa kotła: Pellets Plus
Moc kotła:
......................................
Numer seryjny kotła:
......................................
Data zakupu kotła:
......................................
Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej:
...........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Data instalacji kotła:
......................................
Nazwa i adres firmy instalacyjnej: ..................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Zgłaszający:
Imię i nazwisko:
......................................
Dokładny adres:
.................................................................
........................................................................................................
Telefon:
............/.........................
......................................
Dokładny opis zgłaszanej usterki:...............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................
Zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nieuzasadnionym
wezwaniem Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa (zgodnie z cennikiem
producenta).
................................................
czytelny podpis zgłaszającego reklamację
Protokół reklamacyjny prosimy przesłać na adres PPH Kostrzewa Sp.j., ul. Suwalska 32A, 11-500 Giżycko, fax:
(87) 428-31-75 oraz do firmy dystrybucyjnej.
30
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
Przedmiot reklamacji:
Nazwa kotła: Pellets Plus
Moc kotła:
......................................
Numer seryjny kotła:
......................................
Data zakupu kotła:
......................................
Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej:
...........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Data instalacji kotła:
......................................
Nazwa i adres firmy instalacyjnej: ..................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Zgłaszający:
Imię i nazwisko:
......................................
Dokładny adres:
.................................................................
........................................................................................................
Telefon:
............/.........................
......................................
Dokładny opis zgłaszanej usterki:...............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................
Zgadzam się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z nieuzasadnionym
wezwaniem Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa (zgodnie z cennikiem
producenta).
................................................
czytelny podpis zgłaszającego reklamację
Protokół reklamacyjny prosimy przesłać na adres PPH Kostrzewa Sp.j., ul. Suwalska 32A, 11-500 Giżycko, fax:
(87) 428-31-75 oraz do firmy dystrybucyjnej.
31
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards