174_Skora - Szkolnictwo.pl

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
SKÓRA
Wnętrze organizmu stanowi swoistą przestrzeń, w której we
względnie stałych warunkach chemicznych oraz termicznych
zachodzą różnorodne procesy metaboliczne i fizjologiczne.
Utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego możliwe jest
dzięki
wykształceniu
przez
organizm
mechanizmów
utrzymujących równowagę i częściowemu odizolowaniu się od
otoczenia.
Spośród zwierząt kręgowce, w tym także człowiek, wykształciły
najbardziej skomplikowany rodzaj powłoki ciała, która oddziela
organizm od środowiska zewnętrznego – SKÓRĘ.
Funkcje skóry
• ochrania organizm przed;
- urazami mechanicznymi i termicznymi
- czynnikami chemicznymi
- szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym
- wnikaniem mikroorganizmów i innych ciał obcych
• bierze udział w procesie termoregulacji
• reguluje gospodarkę wodną i mineralną
• pełni funkcje czuciowe
Budowa skóry
Skóra składa się z:
- naskórka (1)
- skóry właściwej (2)
Skóra ssaków spoczywa na
warstwie
podskórnej
(3)
zbudowanej z tkanki łącznej
luźnej i tkanki tłuszczowej. Ta
ostatnia izoluje ciało i chroni
je przed utratą ciepła.
Naskórek
Stanowi wodoszczelną warstwę oddzielającą delikatne tkanki
naszego ciała od otoczenia. Wyróżniamy w nim kilka warstw
komórek. Najbardziej zewnętrzną warstwą jest warstwa rogowa
a warstwą położoną najgłębiej - warstwa podstawowa.
Warstwa powierzchniowa naskórka (rogowa) składa się ze,
płaskich komórek, które ulegają zrogowaceniu i złuszczeniu.
Komórki tej warstwy zawierają keratynę – białko o specyficznej
budowie, które nadaje skórze wytrzymałość mechaniczną w
połączeniu z giętkością. Dzięki keratynie skóra jest także
wodoszczelna.
W warstwie wewnętrznej, twórczej naskórka, komórki stale dzielą
się mitotycznie. Wytwarzane są wciąż nowe partie komórek,
które przesuwane ku górze zastępują złuszczające się komórki
warstwy rogowej.
Barwnik skóry
W warstwie twórczej naskórka znajdują się także komórki
produkujące melaninę – barwnik nadający barwę włosom i
skórze. Melanina chroni głębsze warstwy skóry przed
szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Pod wpływem
tych promieni ilość melaniny zwiększa się, powodując
przejściową zmianę zabarwienia skóry. Należy pamiętać, że
przy intensywnym opalaniu może jednak dojść do uszkodzenia
głębszych warstw skóry (oparzenia słoneczne).
Ilość barwnika w skórze jest jedną z podstaw
do wyróżnienia odmian ludzkich: białej, żółtej i czarnej.
Melanina występuje także w tęczówce oka, nadając
jej zależnie od rozmieszczenia charakterystyczny kolor.
Skóra właściwa
• Zbudowana jest z tkanki łącznej
zbitej zawierającej kolagen, który
nadaje skórze wytrzymałość, a
zarazem giętkość i sprężystość.
• Znajdują się w niej liczne naczynia
krwionośne (3) oraz zakończenia
nerwowe (4), które zapewniają
czucie dotyku, ucisku, zimna, ciepła
oraz bólu.
• W skórze właściwej (5) osadzone są
wytwory nabłonkowe naskórka tj.
włosy (2), gruczoły łojowe (1) i
potowe (6).
• Grubość skóry jest zmienna i zależy
od okolicy ciała. Najgrubszą skórą
pokryte są dłonie i podeszwy, a
najcieńszą powieki.
Wytwory naskórka - włosy
Są to nitkowate twory, pochodzenia
naskórkowego , które wyrastają z
zagłębień skóry tworzących kanał
zwany mieszkiem włosowym. Do
tego kanału uchodzą przewody
gruczołów łojowych (2).
Włos zbudowany jest z korzenia (3)
zanurzonego w skórze oraz łodygi
(1)
wystającej
ponad
powierzchnię skóry. U podstawy
korzenia wykształca się specjalne
zgrubienie – cebulka (5), która
obejmuje brodawkę włosa (4).
Brodawka zawiera liczne naczynia
odpowiedzialne za odżywianie
cebulki.
6
mięsień
przywłośny,
odpowiedzialny za stroszenie
włosów
Włosy
Na
skórze człowieka występuje kilka
różnych różnych rodzajów włosów.
Najmniejsze, słabo widoczne, rosną
prawie na całej powierzchni skóry
tworząc tzw. meszek.
Włosy utraciły u człowieka funkcję
ochronną przed utratą ciepła, jaką
pełnią u większości ssaków. Owłosienie
u człowieka zachowało się głównie na
głowie, w okolicach pachowych oraz
narządów rozrodczych. W pozostałych
okolicach występuje jedynie jako
owłosienie szczątkowe.
Wytwory naskórka - paznokcie
To zrogowaciałe blaszki, które ochraniają
opuszki palców; ich rola związana jest z
dotykiem
–
opuszka
pozbawiona
paznokcia jest mniej wrażliwa na dotyk.
1 – płytka paznokcia
2 – obłączek
3 – wały boczne paznokcia
4 – wał tylny paznokcia
5 – oskórek
6 – brzeg wolny
Wytwory naskórka - gruczoły potowe
• Pojedyncze, cewkowate gruczoły leżące w głębi
skóry właściwej, rozmieszczone nierównomiernie.
• Są charakterystycznie zwinięte na końcu w kształcie
kłębka.
• Wydzielają pot, który bierze udział w termoregulacji.
Pot zawiera wodę, NaCl, mocznik, amoniak, kwas
moczowy, stąd rolą potu jest wydalanie zbędnych i
szkodliwych produktów przemiany materii.
Przekształconymi gruczołami potowymi są gruczoły
mleczne, których czynność jest ściśle związane z
rozrodem.
Wytwory naskórka - gruczoły łojowe
Należą do gruczołów pęcherzykowatych, zlokalizowane są w
najbliższym otoczeniu włosów. Ich wydzielina, zwana łojem,
zawiera głównie kwasy tłuszczowe, cholesterol oraz woski.
Łój pokrywa skórę wodoodporną powłoką, nadaje naskórkowi i
włosom odpowiednią wilgotność i elastyczność.
Receptory zmysłów w skórze
•
•
•
•
•
ciałko Paciniego – receptor ucisku (4)
ciałko Ruffiniego – receptor ciepła (6)
ciałko Krauzego – receptor zimna (1)
ciałka Meissnera – receptor czucia dotyku (5)
wolne zakończenia nerwowe w skórze – receptory bólu (2,3)
Budowa skóry
Budowa skóry
1 – naskórek
2 – warstwa rogowa
3 – warstwa podstawowa
4 – skóra właściwa
5 – podskórna tkanka tłuszczowa
6 – tętnica
7 – żyła
8 – gruczoł potowy
9 – gruczoł łojowy
10 – torebka włosowa
11 – zakończenie nerwowe
12 – łodyga (trzon) włosa
13 – mięsień przywłośny
14 – komórka pigmentowa
Zwierzę stałocieplne (ciepłokrwiste) - zwierzę, którego temperatura
ciała jest stała i niezależna od temperatury otoczenia, a jej
dobowe wahania nie są większe od kilku stopni. Do zwierząt
stałocieplnych zalicza się ptaki i ssaki; część uczonych uważa,
że stałocieplne były również przynajmniej niektóre dinozaury.
Zwierzę zmiennocieplne (zimnokrwiste)- zwierzę, którego
temperatura ciała jest zmienna i zależy od temperatury
otoczenia, cecha charakterystyczna ryb, płazów i gadów.
Mechanizmy termoregulacyjne
Stałocieplność wymaga istnienia złożonych mechanizmów
termoregulacyjnych. Temperatura 21°C - 24 °C jest dla
człowieka strefą komfortu termicznego, kiedy organizm ponosi
najmniejsze koszty utrzymania stałej temperatury ciała.
Rozwój stałocieplności odbywał się w ścisłym związku z
ewolucyjnym doskonaleniem się głównie układu nerwowego i
krwionośnego, a także oddechowego. Ośrodek termoregulacji
znajduje się w podwzgórzu – reaguje on na temperaturę krwi
dopływającej do mózgu.
Na chwilowy spadek temperatury nasz organizm reaguje „gęsią
skórką” – jest to szczątkowy mechanizm stroszenia włosów –
mechanizm pilomotoryczny. Jednocześnie zostaje zmniejszony
skórny przepływ krwi poprzez skurcz naczyń krwionośnych –
dzięki temu organizm traci mniej ciepła. Dochodzi także do
drżenia mięśni - jak wiadomo ruchom mięśni towarzyszy
uwalnianie dużej ilości ciepła. Jeśli będziemy dłużej znajdowali
się w obniżonej temperaturze, nasz organizm podniesie tempo
metabolizmu m.in. dzięki zwiększeniu poziomu hormonów
tarczycy.
Zbyt niska temperatura doprowadzi do obniżenia ciepłoty ciała
(hipotermii) i śmierci z wychłodzenia.
Na
niewielki wzrost temperatury powyżej strefy komfortu
termicznego nasz organizm reaguje zwiększeniem skórnego
przepływu krwi – ogrzana, płynąca w naczyniach skóry krew,
oddaje ciepło. Następuje także pogłębieniem oddechów i
nieznaczny wzrost pracy serca. Następnie zachodzi nadmierne
wydzielanie potu, który parując z powierzchni ciała oziębia
organizm.
Utrzymywania ciała w zbyt wysokiej temperaturze prowadzi do
hipertermii - przegrzania organizmu, a nawet śmierci.
Choroby skóry
Pasożytnicze choroby skóry:
• Wszawica, wywoływana przez wesz ludzką. Zarażenie
następuje poprzez wspólne używanie przedmiotów osobistych,
np. grzebieni. Objawami są: świąd, zmiany ropne i alergiczne.
• Świerzb, wywołany przez świerzbowca ludzkiego. Zarażenie
następuje przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, z zakażoną
bielizną lub pościelą. Objawy: uporczywy świąd.
• Grzybica
stóp
i
dłoni,
wywoływana
przez
grzyby
chorobotwórcze. Zakażenie następuje przez bezpośredni
kontakt z powierzchniami, na której występują grzyby. Do
objawów należą: wykwity, złuszczanie się naskórka, któremu
towarzyszy świąd.
Choroby skóry
Łuszczyca - przyczyny zachorowań związane są z
wieloma czynnikami. Istotne są uwarunkowania
genetyczne, ale znaczenie ma także wpływ
środowiska.
Choroba
charakteryzuje
się
pojawieniem czerwonych, czerwonobrunatnych lub
różowych wykwitów łuszczącej się skóry.
Trądzik pospolity – choroba skóry, która często
występuje w okresie dojrzewania, kiedy dochodzi do
nadmiernej aktywności gruczołów łojowych skóry.
Często wówczas dochodzi do zaczopowanie porów
przez tak zwane zaskórniki utworzone z łoju i
martwych komórek. Podczas leczenia konieczna jest
kontrola lekarza – dermatologa.
Czy wiesz, że…?
Linie
papilarne
na
opuszkach
palców
są
rzędami
charakterystycznych i niepowtarzalnych wzorów wyniosłości
skóry właściwej - tak zwanych brodawek skórnych. Stałość linii
papilarnych wykorzystuje się w kryminalistyce, a także w
medycynie – do rozpoznania niektórych chorób, np. zespołu
Downa. Badaniem i porównywaniem linii papilarnych dla celów
policyjnych zajmuje się daktyloskopia.
Skóra działa przeciwkrzywicznie, syntetyzując pod wpływem
promieniowania słonecznego witaminę D.
Literatura:
•
•
•
•
•
•
Lewiński W. i inni, 2006. Biologia 1. Operon, Gdynia
Traczyk W. Z., 2005. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa
Villee i inni, 1996. Biologia. Multico, Warszawa
Wiśniewski H, 1998. Biologia. Agmen, Warszawa
Lewiński W, 2001. Biologia 2. Operon
Gołda w., Wardas J., 1994. Biologia. Nowa Era, Warszawa
Download