Katedra / Zakład

advertisement
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie na Wydział Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbędzie się :
29.07.2008 r. ( wtorek) o godzinie 9:00 w sali obok dziekanatu
( kolejność dla kandydatów według listy zamieszczonej poniżej)
Katedra / Zakład
Nazwisko i imię
1 Chrząstek Klaudia lek. wet.
2 Ciak Joanna mgr inż.
3 Libako Patrycja mgr inż.
Zakład Prewencji i Immunologii
Weterynaryjnej
( 4 )
4 Miller Julia lek. wet.
5 Przywara Konrad lek. wet.
6 Tomaszek Alicja mgr inż.
7 Antończyk Agnieszka lek. wet.
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób
Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia
Zwierząt ( 1 )
Zakład Farmakologii i Toksykologii
8 Rohleder (Froń) Katarzyna lek. wet.
(1)
9 Poźnik Błażej lek. wet.
10 Biazik Anna lek.wet.
Katedra i Klinika Chirurgii
(3)
11 Dmuchała Tomasz lek.wet.
12 Kiełbowicz Maciej lek.wet.
13 Porzuczek Agata lek.wet.
14 Mytnik Ewa mgr inż.
Zakład Histologii i Embriologii
( 2 )
15 Kowal Iga mgr inż.
16 Simiczyjew Paweł mgr
Katedra Epizootiologii i Administracji
Weterynaryjnej z Kliniką
( 3 )
17 Bobrek Kamila lek. wet.
Remian (Panasiewicz) Agnieszka lek.
18 wet.
Katedra Chorób Wewnętrznych i
Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni,
Psów i Kotów
-
Zakład Patofizjologii ( 1 )
19 Alicja Iwaszko lek. wet.
Katedra Higieny Żywnośi i Ochrony
Zdrowia Konsumenta
20 Wałecka Ewa mgr inż.
-
Wrocław, 22.07.2008 r.
Uprzejmie informuję, że egzamin z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się w
dniu 28.07.2008 r. o godzinie 10:00 w Studium Języków Obcych (sala 104)
Studium Języków Obcych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
Lista osób :
Nazwisko i imię
EGZAMIN
Libako Patrycja mgr inż.
ang
Miller Julia lek. wet.
ang./niem
Przywara Konrad lek. wet.
niem
Tomaszek Alicja mgr inż.
ang
Biazik Anna lek.wet.
ang
Dmuchała Tomasz lek.wet.
ang
Kiełbowicz Maciej lek.wet.
ang
Porzuczek Agata lek.wet.
Mytnik Ewa mgr inż.
Kowal Iga mgr inż.
ang
ang
ang
Simiczyjew Paweł mgr inż.
ang
Poźnik Błażej lek. wet.
ang
Iwaszko Alicja lek. wet.
niem
Antończyk Agnieszka lek. wet.
ang
Rohleder (Froń) Katarzyna lek. wet.
ang
Wałecka Ewa mgr inż.
ang
Download