Regulacja odpowiedzi immunologicznej

advertisement
Regulacja odpowiedzi
immunologicznej
•
•
•
•
•
•
Geny
Antygeny
Przeciwciała
Komórki uczestniczące w rozwoju odporności
Cytokiny
Układ nerwowy i endokrynowy
Nadzieja Drela
Wydział Biologii UW, Zakład Immunologii
[email protected]
Geny
Geny MHC kontrolują odpowiedź immunologiczną
A.K.ABBAS,A.H.LICHTMAN ,,Cellular and Molecular Immunology”2003
Examples of significant HLA and disease associations
Frequency in
Disease
Associate
d Alleles Patients
Control
Relative
Risk
Ankylosing spondylitis
(zapalenie stawów kręgosłupa)
B27
90
9
87.4
Reiter's disease (zespół Reitera)
B27
79
9
37.0
Acute anterior uveitis (zapalenie
błony naczyniowej)
B27
52
9
10.4
Psoriasis vulgaris (łuszczyca)
Cw6
87
33
13.3
Dermatitis herpetiformis
(zapalenie oprzyszczkowe skóry)
DR3
85
26
15.4
Celiac Disease
DR3
79
26
10.8
DR3/4
91
57
7.9
Insulin-dependent diabetes
mellitus (IDD 1)
Genetyczne uwarunkowania chorób autoimmunizacyjnych
Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunology, 2001, s. 184.
Skutki nieprawidłowej /braku ekspresji genów
Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunology, 2001, s. 187.
Antygeny
Odporność vs. tolerancja
Antygen
Skutek: indukcja
odporności
Skutek: indukcja
tolerancji
Natura antygenu
nierozpuszczalny
agregat
monomeryczny,
rozpuszczalny
Dawka antygenu
pośrednia
bardzo duża, bardzo
mała
Droga podania
podskórnie,
domięśniowo
dożylnie
adiuwant
+
-
Nadmiar rozpuszczalnego antygenu
Brak sygnału 1
Li B
Tolerancja
Brak lub słaba prezentacja
Ag (MHC II/peptyd)
Przetwarzanie antygenu
nieefektywne, blokowanie
receptorów
Ważny mechanizm utrzymania tolerancji na białka osocza
(rozpuszczalne i o dużym stężeniu)
„Siła sygnału” w rozwoju odporności
Przeciwciała
Stymulacja/supresja odpowiedzi humoralnej
przez przeciwciała
Eksperyment: wstrzyknięcie Ag z p-ciałami IgG lub IgM
Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunology, 2001, s. 175.
Hamowanie syntezy przeciwciał u
noworodków przez przeciwciała matki
Charakterystyka poziomu odporności
noworodka przeciw chorobie zakaźnej
Odporność bierna
noworodka otrzymana
od matki (linia
przerywana)
Wrażliwość na infekcje
Osiągnięcie pełnej
kompetencji
immunologicznej (linia
ciągła)
Rola biernych przeciwciał w rozwoju
odporności
Regulacyjna rola kompleksów Ag/Ab
Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunology, 2001, s. 177.
Supresja limfocytów B przez przeciwciała
• Przeciwciała rozpuszczalne konkurują o antygen
• Wiązanie kompleksów Ag:Ab przez receptor Fc
Przeciwciała anty-idiotypowe
Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunology, 2001, s. 180.
Regulacja aktywacji dopełniacza
Komórki odpornościowe
Regulacja Th1/Th2
Różnicowanie efektorowych limfocytów Th
http://scriptureofscience.blogspot.com/2011/12/suppression-of-immune-system-t.html
Regulacja komórek odporności wrodzonej przez
komórki odporności nabytej
1. Patogen bezpośrednio aktywuje Ma/Dc
2. Ma/Dc aktywują komórki odporności
wrodzonej (NK)
3. Treg/Breg hamuja aktywność Ma/DC
Limfocyty T regulatorowe
Mechanizmy supresji przez limfocyty Treg
Tkankowo swoiste regulatorowe limfocyty T
Cytokiny
Cytokiny: synteza, mechanizm działania
Klasyfikacja receptorów dla cytokin
Równowaga Th1/Th2 reguluje poziom
cytokin
Duże
powinowactwo
TCR/MHCp
Th2
Duże stężenie Ag
IFN-g
IL-4
IL-12
IL-10 & TGF-b
IL-18
Małe
powinowactwo
TCR/MHCp
Małe stężenie Ag
Th1
Równowaga Th1 vs Th2
Disease
Th1
Experimental
Leishmaniasis
Cure
Experimental autoimmune Progression
encephalomyelitis
Tuberculosis
Th2
Progression
Prevention
Cure/Prevention Progression
Atopy
Prevention?
Progression
Type 1 Diabetes (NOD)
Progression
Prevention
Cytokiny w hematopoezie
Cytokiny w hematopoezie
http://www.copewithcytokines.de/cope.cgi?key=Hematopoiesis
Cytokiny w rozwoju efektorowych limfocytów Th
Cytokiny w odporności wrodzonej i nabytej
Regulacja neurohormonalna
Potencjalne
interakcje między
układem
nerwowym,
endokrynowym i
odpornościowym
Roitt I., Brostoff J., Male D., Immunology, 2001, s. 182.
Uproszczony schemat interakcji centralny
układ nerwowy – układ odpornościowy
Cytokines
CNS
Antibodies
Hypothalamus
Activated
Immune cells
Cytokines
Sympathetic
nervous system
Pituitary
Adrenal gland
NE
Immune System
APC
B cell
Th1
NE
Th2
CTL
b2AR
prostaglandyny
podwzgórze
ACTH
kora nadnerczy
IL-1, TNF-a, IL-6
stan zapalny
glukokortykoidy
IL-1, TNF-a, IL-6
IL-6, TNF-a
szpik kostny
wątroba
Białka
ostrej
fazy
Regulacja
reakcji
zapalnej
TLR w regulacji interakcji immunoendokrynnej
Interakcje między układem nerwowym,
endokrynowym i odpornościowym
HPA
Cellular Immunology 252 (2008) 1–6
HPG
HPT
Regulacja funkcji komórek odpornościowych
przez neuroprzekaźniki i opioidy
Curr Op Pharmacol 2001, 1:398
Wpływ cyklu hormonalnego na odporność w
błonach śluzowych dróg rodnych
©2010 by Endocrine Society
Hel Z et al. Endocrine Reviews 2010;31:79-97
Restrykcja kaloryczna (RK)
Parametr badany
Wpływ starzenia
Efekt RK (30%)
Limfocyty T naiwne
spadek
wzrost
Cytokiny prozapalne
wzrost
spadek
Proliferacja
limfocytów
spadek
wzrost
Odporność na grypę
spadek
spadek
Liczba limfocytów w
krwi
bez zmian
spadek
Choroby
autoimmunizacyjne
wzrost (myszy)
spadek (myszy)
1998 rok – 66 mln ludzi powyżej 80 roku życia
2050 rok – 370 mln
Grelina i leptyna
kontrola
Before
grelina
Food intake
After
Ghrelin
Leptin
Poziom greliny zwiększa się przed jedzeniem, maleje po
jedzeniu. RC wpływa na zwiększenie poziomu greliny.
Leptyna stymuluje syntezę IL-7 przez TEC. Stężenie leptyny
zwiększa się po jedzeniu, maleje przed jedzeniem
(zmniejszenie poziomu leptyny stymuluje apetyt).
Tolerancja immunologiczna:
zapewnienie odpowiedzi na antygeny
obce i brak odpowiedzi na antygeny
własne
Model klonalnej selekcji Burneta
W fazie rozwoju
Self Ag
W okresie dojrzałym
Klonalna delecja
Limfocyt autoreaktywny
aktywacja
różnicowanie
Limfocyt konwencjonalny
Rozpoznanie obcego antygenu
Indukcja tolerancji neonatalnej (Burnet, Medawar)
x
Medawar’s experiment demonstrating
neonatal tolerance induction (Nobel Prize)
Tolerancja immunologiczna
– Specyficzny brak odpowiedzi indukowany
kontaktem z antygenem,
– Tolerancja na własne antygeny indukowana jest
w życiu płodowym i utrzymywana w wyniku
kontaktu z antygenem
– Tolerancja indukowana jest w limfocytach T i B
– Mechanizmy tolerancji są różne
Tolerancja centralna
Tolerancja obwodowa
TRIADA
geny
Mniejsza odporność na
patogeny, alergie, choroby
autoimmunizacyjne
Czynniki wewnętrzne
organizmu (regulacja
odporności)
środowisko
Psychoneuroimmunologia
fizyczne
Środowisko
socjalne
Mózg
CIAŁO
Układ
odpornościowy
wg. Cunningham, 1981
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards