Uzbekistan - netnagyi klub

advertisement
jokoretsina
Uzbekistan (uzb. O‘zbekiston, Republika Uzbekistanu - O‘zbekiston Respublikasi) –
państwo położone w Azji Środkowej, członek Wspólnoty Niepodległych Państw.
Stolica: Taszkent
Język urzędowy uzbecki
Uzbekistan leży w Azji Środkowej między dwiema
wielkimi rzekami – Amu-darią i Syr-darią. Powierzchnia
w większości równinna. Ok. 20% powierzchni kraju
stanowią góry i przedgórza. Na wsch. i płn. wsch. kraju
leżą góry Ałaj i Tien-szan, z najwyższym szczytem kraju
- Khazret Sultan, 4634 m n.p.m. Między nimi leży
urodzajna, nawadniana Kotlina Fergańska, której część
należy do Uzbekistanu. Środkową część kraju zajmuje
Nizina Turańska z rozległą pustynią Kyzył-kum, na
której terenami osadniczymi są nieliczne oazy i doliny
rzek - Syr-darii, Zarafszanu, Kaszka-darii i Amu-darii.
Zachodni skraj zajmuje równie pustynny płaskowyż
Ustiurt. Do Uzbekistanu należy południowa część
dawnego Jeziora Aralskiego.
Taszkent, Parlament
Taszkent
Taszkent, Mauzoleum jednego z patronów miasta, Abu Bakra Muhammada
Kukaldosh madrassah , szkola islamska Taszkent
Taszkent, pomnik Tarasa Szewczenki
Taszkent, Uniwersytet
Samarkanda, Meczet Bibi-Khanym
Samarkanda, Nécropole Shahr-i Zindah
Samarkanda
Samarkanda
Kultura i sztuka Uzbekistanu powstawała w symbiozie ze sztuką
turecką, perską i arabską, czerpiąc z niej wzory zarówno w
architekturze, jak i w literaturze i muzyce. Od początku VIII wieku
rozwijała się sztuka islamu, związana głównie z budownictwem
sakralnym i ornamentyką. Kwitło też kobiernictwo. W okresie władzy
sowieckiej główny nacisk położono na rozwój sztuki ludowej,
obejmującej głównie literaturę, muzykę i rzemiosło..
Przedstawiciele narodowości tytularnej stanowią 80% ludności kraju.
Inne narodowości zamieszkujące Uzbekistan to Rosjanie (5,5%),
Tadżycy (5%), Kazachowie (3%), Karakałpacy ( 2,5%), Tatarzy (1,5%).
Religią dominującą jest islam. Ma 83,5% wyznawców.
Buchara, Cytadela
Buchara, meczet
Buchara, Khanaka
Buchara, Mir-i-Arab
Buchara, Nadir Divan-Beghi Madrasah- dziedziniec
Muhammed Alim Khan, ostatni emir Buchary. Zdjęcie wykonane w 1911 roku przez Siergieja Prokudina-Gorskiego.
Buchara,Samanid Mausoleum
Wejście do starej części miastaKhiva (Chiva), Itchan Kala, Światowego Dziedzictwa UNESCO
Khiva(Chiva), Kalta Minor
Khiva(Chiva), Pakhlavan Makhmood mausoleum
Khiva(Chiva), Pakhlavan Makhmood mausoleum, wnętrze
Khiva(Chiva), Pakhlavan Makhmood mausoleum, wnętrze
Klimat Uzbekistanu jest kontynentalny skrajnie suchy z
ciepłymi zimami (temperatura wahająca się w
przedziale 3 do 10 °C)
i gorącym, suchym latem z temperaturami sięgającymi
nawet 45 °C. Mała ilość opadów (do 200 mm na
terenach równinnych), nie sprzyjająca rozwojowi
rolnictwa, czyni koniecznym nawadnianie
pól uprawnych.
Problemy ekologiczne
Opracowany za czasów Związku Radzieckiego
nieprzemyślany system irygacji pól bawełny doprowadził
do katastrofy ekologicznej. W wyniku stałego
wysychania Jeziora Aralskiego powstała ogromna
pustynia pełna szkodliwych substancji chemicznych,
które przez dziesięciolecia wymywane były z pól
uprawnych, gdzie stosowane były w zdecydowanie
nadmiernych ilościach. Ma to katastrofalny wpływ na
zdrowie mieszkańców. W rejonach na południe od
Jeziora Aralskiego notuje się wysoki poziom zachorowań
na raka, zwłaszcza układu pokarmowego i na białaczkę .
Tereny te charakteryzują się również wysoką
śmiertelnością noworodków. Uczeni wskazują na
możliwość powstania dziedzicznych wad genetycznych.
Foto i tekst WEB : jokoretsina
http://www.rotfl.com.pl/
Download