SEKSUALIZACJA ZAGROŻENIEM DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

advertisement
Edukacja seksualna, ale jaka?
(typy edukacji seksualnej: A, B i C)
Teresa Król
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 1
Typy edukacji seksualnej
A, B i C
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 2
Wychowanie do życia w rodzinie
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 3
Wychowanie do życia w rodzinie
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 4
Edukacja seksualna typu B i C
2. (typ B) – biologiczna edukacja seksualna
3. (typ C) – złożona edukacja seksualna zawierająca oba powyższe podejścia
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 5
Edukacja seksualna typu B i C
2. (typ B) – biologiczna edukacja seksualna
3. (typ C) – złożona edukacja seksualna zawierająca oba powyższe podejścia
Jak twoja szkoła uczy o seksie?
"Nauczycielka czerwieniła się przy każdym słowie seks. Gdy
kolega spytał o prezerwatywę, wyprosiła go z sali”
List z takim opisem lekcji Wychowania do życia w rodzinie
otrzymała Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”.
METRO, 18 stycznia 2009
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 6
Edukacja seksualna typu B i C
W. Sztander, Charaktery 1997
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 7
Edukacja seksualna typu B i C
W. Sztander, Charaktery 1997
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 8
Mechanizm porażki profilaktyki HIV/AIDS
opartej o propagowanie prezerwatyw
Propagowanie prezerwatyw
Ludzie wierzą w skutecznośd prezerwatyw
Więcej osób korzysta z prezerwatyw i unika zakażenia
Ludzie czują się
bezpieczniej…
Mają więcej partnerów i kontaktów
seksualnych z przypadkowymi osobami
Więcej osób zakaża się w wyniku
ograniczonej skuteczności prezerwatywy
1. Źródło badao
2. Stanowisko KK
3. Uganda
Richens, J., Imrie, J., Copas, A. (2000). Condoms and seat belts:
the parellels and the lessons. The Lancet, 355, s. 400-403.
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 9
Wielka Brytania
Zmiany zachowao w latach 1990-2000
 Wcześniej kontakty seksualne,
 więcej partnerów,
 częstsze zmiany partnerów,
Wzrost
korzystania
z prezerwatywy
 więcej partnerów równoległych,
 więcej par kohabitujących.
Johnson, A.M. i inni (2001). Sexual behaviour in Britain: partnerships, practices,
and HIV risk behaviours. The Lancet, 358, s. 1835-1842.
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 10
Seks wyniszcza młodzież
 Połowa wszystkich młodych Amerykanów może zarazid się
chorobami przenoszonymi drogą płciową – donosi serwis
yahoo.com
 Wg raportu w 2000 roku było 9 milionów przypadków
chorób przenoszonych drogą płciową (STD) wśród ludzi
w wieku od 15 do 24 lat. U nastolatków odnotowano
m.in. Wirusa brodawczaka ludzkiego (niektóre typy dają
raka szyjki macicy), rzęsistkowicę i chlamydiozę.
 Wśród Amerykaoskich uprawiających seks odsetek
zarażonych (STD) jest najwyższy na świecie.
Serwis yahoo.com, powołując się na raport organizacji pozarządowych.
Serwis Onet.pl, Wiadomości z dn. 25 lutego 2004 r.
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 11
Samo przekazywanie wiedzy
na temat seksualności nie jest w stanie zmienid zachowao młodzieży
 Amerykaoskie badania (National Research Council) dowiodły, że szkolne
programy edukacji seksualnej, które przekazują wyłącznie suchą wiedzę,
nie promując żadnych wartości ani nie zachęcając do abstynencji są
nieskuteczne w zapobieganiu niechcianej ciąży u nieletnich.
 Raport opublikowany przez Radę Edukacji Prorodzinnej w Wielkiej
Brytanii stwierdza, że otwarta edukacja seksualna w szkołach
spowodowała zwiększenie częstości występowania ciąż u nastolatek. Ilośd
ciąż wzrosła o 34% w szkołach rozprowadzających darmowe
prezerwatywy oraz udostępniających poufne badania zdrowotne dla
dziewcząt.
 Valerie Riches, autorka książki „Edukacja seksualna lub indoktrynacja”
opisała edukację seksualną jako „narzędzie manipulacji mające zastąpid
wpływ rodziców na uprawnienia paostwa” (Times of London, 14.03.2005;
BBC, 15.03.2005).
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 12
Cechy programów efektywnych
czyli takich, które spowodowały zmniejszenie się liczby ciąż
a) włączenie i zaangażowanie rodziców w wychowanie dzieci,
b) uświadamianie dzieciom konsekwencji swobody seksualnej,
c) wpajanie wartości moralnych,
d) uczenie abstynencji seksualnej,
e) usunięcie sprzecznych informacji nt. abstynencji,
f) redukowanie społecznej presji (głównie w mediach) związanej
z nakłanianiem młodzieży do aktywności seksualnej,
g) nauczanie młodzieży umiejętności komunikacji, negocjacji
i odmawiania.
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 13
Odsetek młodzieży 15-letniej
po inicjacji seksualnej w Polsce
Woynarowska, B. i inni (2004). Inicjacja seksualna i stosowanie prezerwatyw oraz innych metod zapobiegania
ciąży przez młodzież 15-letnią w Polsce i innych krajach, Ginekologia Polska, 8, s. 622-632.
Grzelak, S. i inni (2007). Badania własne.
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 14
Dziękuję za uwagę
Prezentacja pobrana ze strony www.wdz.edu.pl
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która?
Slajd nr 15
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards