Program konferencji studencko-doktoranckiej

advertisement
Program konferencji studencko-doktoranckiej
„Czas wojny, czas pokoju:
Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności”
22-23 kwietnia 2015 r., Białystok
Wydział Historyczno - Socjologiczny
Plac Uniwersytecki 1
sala 108 A
Piątek, 22 maja 2015 r.
12.00-12.30 - Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego –
dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego, prof. UwB oraz Dyrektora Instytutu Historii i Nauk
Politycznych UwB, dr hab. Jana Snopko, prof. UwB oraz przez prof. Halinę Parafianowicz,
kierownika Katedry Historii 1918-1945
12.30 - 13.00 Wykład prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej (Uniwersytet Łódzki), Amerykańska
konstytucja federalna teoria i praktyka
13.00 - 14.00 Obrady
mgr Szymon Gołębiewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wojska indiańskie
w wojnie secesyjnej 1861-1865
Michał Gwiazda (Uniwersytet Warszawski), Szkoły dla Indian na przełomie XIX i XX wieku
jako element przymusowej asymilacji
mgr Maciej Jeż (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Wojny Apaczów z
Amerykanami w XIX wieku na tle pozostałych wojen indiańskich
mgr Cezary Cieślak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stan polskiej
indianistyki pod kątem historii
14.00 - 14.15 Dyskusja
14.15 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.00 Obrady
mgr Anna Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki), Trudne początki legendy, czyli powstanie i
pierwsze lata funkcjonowania amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej
Mirosz Komsta (Uniwersytet Jagielloński), U źródeł potęgi U.S.Navy: wojna 1812 roku na
morzu na podstawie dziennika Davida Portera
mgr Kawczyński Marek (Uniwersytet w Białymstoku), Straty materialne Pensylwanii i jej
mieszkańców podczas Kampanii Gettysburskiej
mgr Mariusz Puchacz (Uniwersytet w Białymstoku), Społeczność japońska w Stanach
Zjednoczonych wobec wybuchu wojny amerykańsko – japońskiej (grudzień 1941)
16.00 - 16.15 Dyskusja
16.15 - 17.15 Obrady
mgr Magdalena Bazylewicz (Uniwersytet Warszawski), Radio Wolna Europa a rewolucja
węgierska 1956
mgr Natalia Gryń (Uniwersytet Rzeszowski), „Kiedy siła miłości przezwycięży miłość do siły,
świat pozna pokój”. Pragnienie pokoju w świetle twórczości Jimiego Hendrixa głosem
rebelii lat 60. w Stanach Zjednoczonych
mgr Maj Ewa (Uniwersytet Wrocławski), Jackie i Jack. Pierwsza Para z amerykańskiego
snu
Adam Sobiesiuk (Uniwersytet w Białymstoku), Kara śmierci w USA
17.15-17.30 Dyskusja
Sobota, 23 maja 2015r.
8.00-9.00 Obrady
Aleksandra Krahel (Uniwersytet w Białymstoku), Ameryka Niemcewicza i Ameryka
Norwida – analiza porównawcza obrazu Stanów Zjednoczonych na wybranych przykładach
z twórczości obu pisarzy
Kamil Dąbrowski (Uniwersytet w Białymstoku), Idea prowadzenia biznesu według
Henrego Forda
Monika Prus (Uniwersytet w Białymstoku), Hipisi amerykańscy lat 60. XX wieku
Joanna Bierko (Uniwersytet w Białymstoku), Życie prywatne a działalność polityczna na
przykładzie Hillary D.Rodham Clinton
9.00 - 9.15 Dyskusja
9.15 - 9.45 Wykład prof. dr hab. Irminy Wawrzyczek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie), Historycy Stanów Zjednoczonych wobec wyzwań historiografii globalnej
9.45 - 10.15 Wykład prof. dr hab. Włodzimierz Batóg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach), Konflikty społeczne na Południu USA w latach 50-tych i 60-tych w fotografii
10.15-10.30 Przerwa kawowa
10.30 - 11.30 Obrady
dr Izabela Kraśnicka (Uniwersytet w Białymstoku), Regulacje lotnictwa cywilnego USA od
II wojny światowej do wojny z terroryzmem
maj dr T. Justin Bronder (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozwój
Amerykańskiego przemysłu lotniczego w drugiej wojnie światowej - konstrukcja ‚arsenału
demokracji‘ i rola Sił Powietrznych
Łukasz Makowski (Uniwersytet w Białymstoku), Działania bojowe polskich pilotów w 61
Dywizjonie USAAF
Damian Dutkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marynarka Wojenna
Stanów Zjednoczonych czyli jak pozostać we współczesnym świecie najpotężniejszą flotą
świata. Nowinki technologiczne w budownictwie okrętowym US Navy
11.30-11.45 Dyskusja
11.45 - 12.45 Obrady
mgr Michał Jurczenia (Uniwersytet Zielonogórski, Od amerykańskiej rewolucji do polityki
„otwartych drzwi”. Relacje chińsko-amerykańskie w XIX wieku
Izabela Anna Żelechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Doktryna
Reagana- strategia polityczna USA w okresie Zimnej Wojny
Karol Pluta (Uniwersytet Jagielloński), Historia i dziedzictwo Native Americans a kondycja
współczesnego Indianina w twórczości Shermana Alexiego
dr Maciej Turek (Uniwersytet Jagielloński), Fundraising amerykańskich partii politycznych
w XXI wieku
12.45-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 Obiad
14.00-15.00 Obrady
Joanna Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku), Herbert Clark Hoover a sprawy polskie w
latach 1918-1946
Patrycja Leszczyńska (Uniwersytet w Białymstoku), Pomoc American Relief Administration
polskim dzieciom w czasie I wojny światowej
mgr Katarzyna Chomicz (Uniwersytet w Białymstoku), Sprawa Gordona Kiyoshi
Hirabayashiego przed Sądem Najwyższym
mgr Łukasz Bajkowski (Uniwersytet w Białymstoku), Historia Meal Ready to Eat
15.00 -15.15 Dyskusja
15.15- 16.00 Obrady
mgr Katarzyna Gruszka (Uniwersytet Łódzki), Działania Tunnel Rats w Wietnamie
dr Łukasz Niewiński (Uniwersytet w Białymstoku), Flaga Konfederacji na pocztówce
dr Mateusz Bogdanowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Amerykańska
hegemonia w XXI wieku: wyzwania, zagrożenia, atuty
16.00-16.15 Dyskusja
16.15-17.15 Obrady
Maciej Baranowski (Uniwersytet w Białymstoku), Film animowany jako narzędzie
propagandy na podstawie wybranych filmów Disneya z okresu II Wojny Światowej
Mateusz Sztukowski (Uniwersytet w Białymstoku), Wojna w Wietnamie w wybranych
filmach amerykańskich
mgr Urszula Topczewska (Uniwersytet w Białymstoku), Problem segregacji rasowej w
Stanach Zjednoczonych w współczesnej kinematografii amerykańskiej
Ewa Kamińska (Uniwersytet w Białymstoku), Patriotyzm żołnierzy amerykańskich we
wspomnieniach Chrisa Kyle'a
17.15-17.30 Dyskusja
17.30 - 17.45 Zakończenie konferencji
Download