myślący regulator oświetlenia

advertisement
DR2IDb_05_pl:DR2IDb_05.qxd
12.8.2008
18:10
Page 1
Płynna regulacja jasności światła
ORAVA, OTF, PHILIPS, SHARP, SONY, SANYO,
SIEMENS, NEC, AKAI, HITACHI, ORION,
BLAUKPUNKT, DAEWO, ELIN, FUNAI, GORENJE,
TOSHIBA, UNIVERSUM, IMPERIAL, PANASONIC,
GOLDSTAR.
Regulacja natężenia światła żarówki nie odbywa się
skokowo a płynnie ok. 1,5 s (t1=t2).
To rozwiązanie jest praktyczne dla adaptacji wzroku
oraz wydłuża żywotność żarówki.
Symulacja obecności osób
MYŚLĄCY REGULATOR
OŚWIETLENIA
Kompatybilne typy pilotów
TECHNICZNE PARAMETRY
napięcie
częstotliwość
obciążenie oporowe
bezpiecznik
max. srednica przewodu instal.
Un = 230 V
fn = 50 Hz
40 - 400 W
F2 A/1500 A, 250V
2,5 mm2
Zalety ściemniacza:
- pamięć ostatniego nastawienia intensywności światła stopniowe włączenie i wyłączenie oświetlenia - dźwiękowa
informacja o przyjęciu funkcji - możliwość sterowania z
kilku miejsc automatyczne wyłączenie po 8 godzinach
pracy - ściemniacz reaguje na wszelkie typy pilotów TV,
PC, HIFI, satelita - możliwość zaprogramowania na jednym
nieużywanym przycisku pilota.
Przedłuża żywotność żarówek
Zmniejsza pobór energii
Ochrona mienia
Zwiększa komfort oświetlenia
Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy zbiórki). Symbol ten
umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu zgodnie z Ustawą
z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*)
stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny.
Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie
odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym
skutkom grożącym środowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu.
Recykling pomaga zachować zasoby naturalne. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu,
informacje o utworzonym systemie odbierania i zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz wykaz zakładów przetwarzania,
należy skontaktować się z naszym biurem lub naszymi dystrybutorami.
Przy wyborze tej funkcji ściemniacz nie reaguje na
dotyk ani na pilota.
W każdy dzień po zapadnięciu zmroku włącza
i wyłącza oświetlenie
w różnych odcinkach
czasowych.
Zaświeca światło na okres 5 godzin w czasie każdej
nocy.
Dystrybutor:
Ochrona przy słabym napięciu
W ściemniaczu zamontowano odpowiedni filtr, który
pozwala na wyrównanie napięcia i utrzymywanie
światła bez „mrugania „ .
230V/40 -400W
STEROWANIE
dotykiem ręki
pilotem
w nocy symulacja
obecności
DR2- ID biały
Elektrobok PL
MADE IN CZECH REPUBLIC
W przypadku serwisu bądź wadliwości produktu prosimy
o kontakt z dystrybutorem.
ul.Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel/fax 012 2704139
e-mail:[email protected]
http:// www.elbock.cz
MADE IN CZECH REPUBLIC
DR2IDb_05_pl:DR2IDb_05.qxd
12.8.2008
18:10
Page 2
MYSLĄCY REGULATOR OŚWIETLENIA
DR2-ID
Ściemniacz DR2-ID służy do sterowania oświetleniem
tak przez dotyk jak i dowolnym pilotem
od elektronicznych urządzeń domowych.
Zaleta jego jest możliwość zaprogramowania
na jednym wybranym przycisku pilota.
W ściemniaczu zastosowano obwód pozwalający na płynną
regulacje natężenia świecenia co wydłuża żywotność
żarówek jaki jest lepsze dla wzroku.
W
przypadku pozostawienia włączonego światła
po 8 godzinach następuje jego automatyczne wyłączenie.
Montaż
Montaż ściemniacza należy przeprowadzić na puszkę instalacyjną typu KU , KP lub wymienić normalny wyłącznik na
ściemniacz. Przewód fazowy należy zamocować
w otwór
oznaczony na schemacie, natomiast
przewód od żarówki w otwór
oznaczony na
schemacie. Przy złym montażu ściemniacz nie działa
i może dojść do jego uszkodzenia. Przy sterowaniu
światłem z kilku miejsc w innych punktach można
zainstalować standardowe przełączniki. Wtedy włączanie
i wyłączanie tym przyciskiem nie zmienia ustawienia
natężenia światła jakie zostało ustawione na ściemniaczu.
Schematy instalacyjne
Nastawienie suwaka funkcji
OFF
ON
Pozycje suwaka
suwak
punkt 1
funkcja kodowania
suwak
punkt 2
pamięć ostatniego
nastawienia
natężenia światła
suwak
punkt 3
sposób wyłączenia
światła
ściemniacz rozpozna- ściemniacz reaguje
je ustawiony kod
na sygnał nie da się
zakodować
ściemniacz nie pamięta
oświetlenie przy
ostatniego
wyłączeniu i załączeniu dotykiem pozostaje nastawienia, zaświeci
max. natężeniem
w ostatnim nastawieświatła
niu natężenia światła
zaświeci i zgasi
światło płynnie
zaświeci i zgasi
światło skokowo
bez symulacji
z symulacją
obecności
Sterowanie dłonią
suwak
Dotykamy dłonią ściemniacza na zewnętrznej
płaskiej powierzchni
Krótki dotyk ok. 0,5 s gasi lub zaświeca światło. Dłuższe
przytrzymanie dłoni powoduje płynną regulację natężenia
światła. Po odjęciu dłoni nastawienie zostaje zapamiętane
do kolejnych włączeń.
punkt 4
symulacja
obecności
DR2-ID
Włączanie z jednego miejsca
Opis płyty ściemniacza
UWAGA!
Przy zastosowaniu kilku
wyłączników światła
należy stosować się do
schematu połączeń z
wielu
punktów.
Schemat dotyczy tylko
ściemniaczy DR2-XX.
Przy regulacji ście mniacz wydaje dźwięk.
Sterowanie pilotem
Reaguje na pilota od dowolnych urządzeń
Przygotowujemy ściemniacz do pracy jak w rozdziale
(KODOWANIE).
Pozostałe funkcje jak sterowanie dotykiem. Krótki sygnał
(0,5 do 2 s według typu ściemniacza ) włą/wyłącza światło,
długi sygnał reguluje jasność światła.
Włączanie z kilku miejsc
DR2-ID
RESET
SUWAK
FUNKCJI
Bezpecznik rurkowy typ F2A/1500A, 250V.
Montować po wyłączeniu napięcia.
Przygotowanie DR2-ID do
(ZAKODOWANIA)
Po zamontowaniu należy sprawdzić zakodowanie DR2-ID:
1, Po podłączeniu do sieci żarówka zaświeci się na ok. 3
sekundy i ściemniacz gotowy jest do sterowania dotykiem.
Jeżeli przy zakłóceniach prądowych (remont, przepięcie)
dojdzie do zablokowania ściemniacza należy nacisnąć
przycisk RESET.
2, Na pilocie wybieramy nie używany przycisk który będzie
służył do sterowania ściemniaczem. Naciskamy krótko
RESET a po mrugnięciu żarówki naciskamy przycisk na
pilocie do momentu aż żarówka nie mrugnie (max. 10 s).
Gdy żarówka nie mrugnie należy wybrać inny przycisk, gdy
ściemniacz nie reaguje to oznacza brak kompatybilności
ściemniacza z pilotem (wybrać innego pilota).
3, Po mrugnięciu żarówki zwalniamy przycisk i po 3 sekundach
ponownie naciskamy. Przytrzymujemy tak długo (max 10 s)
aż nastąpi zwiększanie intensywności świecenia. Po tej
czynności DR2-ID jest gotowy do pracy.
Przy programowaniu odległość pilota od ściemniacza min. 2 m,
praktyczną odległością jest odległość w jakiej będzie potem
uruchamiany. Przy programowaniu suwak funkcji w punkcie 1
w położeniu OFF.
Nie zalecamy prowadzić programowania przy dziennym świetle z
uwagi na błąd w ustawieniu natężenia światła .
Download