prezentacja pps

advertisement
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Słupsku
http://www.pppslupsk.republika.pl
Witryna internetowa jako wsparcie
placówki doradztwa
psychologiczno-pedagogicznego
Cel powstania witryny
Poradni
1. Promocja działalności Poradni
2. Zmiana wizerunku placówki
3. Informowanie o bieżącej
ofercie
Założenia wstępne
1. Ograniczenie kosztów stworzenia i
utrzymania witryny
2. Profesjonalizm wykonania
3. Atrakcyjność merytoryczna
4. Częsta aktualizacja i rozbudowa
Realizacja projektu
1. Zachowanie struktury istniejącego
wcześniej, drukowanego informatora
2. Zaangażowanie pracowników w
przygotowanie materiałów
3. Szkolenie pracowników
Docelowa grupa odbiorców
1. Rodzice
2. Pedagodzy szkolni i nauczyciele
3. Młodzież
Struktura serwisu
Strona główna
Struktura serwisu
Menu „Terapia”
Struktura serwisu
Menu „Terapia” – okienko z opisem
Struktura serwisu
Menu „Terapia” – okienko ze zdjęciem (1)
Struktura serwisu
Menu „Terapia” – okienko ze zdjęciem (2)
Struktura serwisu
Menu „Terapia” – okienko ze zdjęciem (3)
Struktura serwisu
Menu „Porady”
Struktura serwisu
Menu „Porady” - artykuł
Struktura serwisu
Menu „FAQ” – najczęściej zadawane pytania
Struktura serwisu
Menu „FAQ” – najczęściej zadawane pytania
Struktura serwisu
Menu „Badania”
Struktura serwisu
Menu „Badania” - okienko ze zdjęciem
Struktura serwisu
Menu „Wydarzenia”
Struktura serwisu
Menu „Wydarzenia” – mini galeria
Struktura serwisu
Strona główna - telefon zaufania
Struktura serwisu
Strona główna - okienko ze zdjęciem
Struktura serwisu
Menu „Kadra”
Struktura serwisu
Menu „Druki”
Struktura serwisu
Menu „Druki” – pobieranie pliku z wnioskiem
Struktura serwisu
Menu „Kontakt”
Struktura serwisu
Menu „Linki”
Zamierzenia
1. Rozbudowa działu FAQ i „Porady”
2. Słownik terminów psychologicznych i
pedagogicznych
3. Uruchomienie listy mailingowej
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Słupsku
http://www.pppslupsk.republika.pl
Dziękujemy za uwagę!
Download