Rytmy okołodobowe

advertisement
Przygotowała:
Marzena Józefiak
1. Rytmy biologiczne w organiźmie
człowieka
2. Rola hormonów w dobowych zmianach
zachodzących w organiźmie człowieka
3.
Rozwój rytmów okołodobowych
u noworodków
Pojęcie BIORYTMU określa regularne,
powtarzalne, uzależnione od czasu
zmiany funkcji fizjologicznych.
NASZE RYTMY:
1:00 - największe stężenie limfocytów T
2:00 - największe stężenie hormonów wzrostu
6:00 - najniższe stężenie insuliny we krwi
- wzrasta ciśnienie krwi i tętno
- wzrasta stężenie hormonu stresu kortyzolu
- spada stężenie melatoniny
8:00 - najniższe stężenie limfocytów T
12:00 - najwyższe stężenie hemoglobiny we krwi
16:00 - najwyższa temperatura
- najszybsze tętno
- najwyższe ciśnienie krwi
HORMONY powodują pobudzanie lub
hamowanie metabolizmu określonych
komórek wrażliwych na działanie tych
substancji lub powodują pobudzenie czy
zahamowanie określonego rodzaju syntez
chemicznych. Odgrywają więc bardzo ważną
rolę w czynności całego ustroju, przestawiając
ją na tory większej lub mniejszej aktywności
biologicznej.
PODWGÓRZE
PRZYSADKA MÓZGOWA
(ACTH)
KORA NADNERCZY
( KORTIZOL)
hamowanie
pobudzanie
MÓZG
ROZWÓJ OKOŁODOBOWEGO RYTMU
ODPOCZYNEK-AKTYWNOŚĆ U DZIECI
W ZALEŻNOŚCI OD RYTMU ICH MATEK
K. Nishiara, S. Horiuchi, H. Eto, S. Uchida
Departament of Sleep Research,
Tokyo Institute of Psychiatry
(2001)
CEL BADANIA:
Wykazanie wpływu interakcji matkadziecko na rozwój niemowlęcego rytmu
okołodobowego.
METODYKA:
 11 zdrowych noworodków (7 dziewczynek i
4 chłopców) urodzonych w terminie i ich
matki (średni wiek matek- 28 lat);
 dzieci karmione piersią;
 matki spały z dziećmi w tym samym łóżku
lub ich łóżka znajdowały się blisko siebie;
 Actiwatch- noszony przez matki na lewym
nadgarstku a dzieciom zakładano na nóżkę;
WYNIKI:
Pierwsze trzy miesiące życia:
 człowiek nie ma jeszcze wykształconych
rytmów okołodobowych;
 na aktogramach u dzieci zaobserwowano
naprzemienne okresy aktywności i
odpoczynku tak w dzień jak i w nocy;
 częste wstawanie matek w nocy;
Dwunasty miesiąc życia niemowlaków:
 rytmy aktywność-odpoczynek dzieci i
ich matek są zsynchronizowane
 zarówno matki jak i dzieci wykazały małą
aktywność w nocy
WNIOSKI:
 W pierwszych tygodniach życia
obserwujemy krótkie, naprzemienne okresy
aktywności i odpoczynku (co 4-6 godzin);
 Rytm okołodobowy kształtowany jest przez
pierwsze trzy miesiące życia człowieka;
 W pierwszych tygodniach życia czynniki
matczyne miały istotniejszy wpływ na rytm
okołodobowy aktywność-odpoczynek niż
warunki świetlne ze środowiska.
BIBLIOGRAFIA:
•
•
•
Stanisław Szmigielski – „Chronobiologia. Rytmy
biologiczne człowieka”
Dr med.. Karl J. Pflugbeil – „Zegar biologiczny”
„Physiology & behavior” 77 (2002)91-98
Download