„6 obowiązkowych świąt kościelnych”

advertisement
„6 obowiązkowych
świąt kościelnych”
Wykonała: Magdalena Szafer kl. 1e
Uroczystość Bożego Narodzenia
Data 25 grudnia już starożytności
była dniem szczególnym. Przyjście na
świat Jezusa, oznaczało pojawienie
się
nowej światłości i nadziei dla świata.
Ponieważ żaden z Ewangelistów
nie określił dokładnej daty narodzin
Chrystusa, od momentu soboru
Kościelnego z IV wieku przyjmuje
się,
że Jezus narodził się właśnie wtedy.
Boże Narodzenie zastąpiło wówczas
obchody święta Niezwyciężonego
Słońca, a data ta stała się powszechną
dla wiary chrześcijańskiej.
Wraz z narodzeniem Jezusa nastała
również nowa era.
Uroczystość Bożej Rodzicielki
Bożej Rodzicielki Maryi (1
stycznia, zamyka oktawę Bożego
Narodzenia) jest to najstarsze święto
Maryjne podkreślające aspekt
macierzyństwa Maryi związane z
dogmatem Kościoła o Bożym
Macierzyństwie Maryi. Święto
istnieje od 1931 roku.
Pius XI wyznaczył na coroczną
pamiątkę tego święta dzień 11
października. Reforma liturgiczna
w roku 1969 podniosła je do rangi
uroczystości nakazanych i
przeniosła na 1 stycznia. Wybrano
bardzo stosowny dzień: ostatni w
oktawie Bożego Narodzenia, aby po
wyśpiewaniu hymnów
dziękczynnych Wcielonemu Słowu,
złożyć odpowiedni hołd Jego
Świętej Rodzicielce.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Uroczystość ta upamiętnia zdarzenie
objawienia się Boga poganom. Ich
pierwszymi reprezentantami są trzej
mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior i
Baltazar. Składając Dzieciątku Bożemu
złoto, uznali w Nim króla, składając
mirrę, uznali w Nim prawdziwego
człowieka, a składając kadzidło – uznali
w Nim Boga. Tradycja nakazuje, aby
w uroczystość Trzech Króli chrześcijanie
znaczyli swoje drzwi początkowymi
literami imion trzech mędrców. K+M+B.
Zwyczaj ten przypomina zdarzenie
opisane w Księdze Wyjścia. Naród
wybrany przed wyjściem z niewoli
znaczył drzwi i progi domów krwią
baranka. W rezultacie Bóg „nie pozwolił
niszczycielowi wejść do tych domów”.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało)
Głównym celem obchodów Bożego
Ciała jest publiczne wyznanie wiary w
obecność Jezusa Chrystusa w
Najświętszym Sakramencie, oddanie
Mu czci i podziękowanie za łaski
płynące przez ten Sakrament, a także
przebłaganie go za zniewagi
wyrządzone przez słabość i oziębłość
ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych.
Pierwsze procesje w uroczystość
Bożego Ciała odbyły się w latach 126575 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono
w nich krzyż z Najświętszym
Sakramentem.
W Polsce święto to obchodzi się
w czwartek po uroczystości Trójcy
Świętej. Jako pierwszy obchody święta
Bożego Ciała w Polsce wprowadził
w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp
Nanker.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu
Swojego ziemskiego życia Najświętsza
Maryja Panna została z ciałem i duszą
wzięta do wiecznej chwały. W Polsce
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny (15 sierpnia) jest dniem wolnym od
pracy. Święto nazywane jest także Świętem
Matki Boskiej Zielnej (Polska). W całym
kraju święto to jest obchodzone bardzo
uroczyście, jednak największe obchody
mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej,
odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia
Marii oraz jej Wniebowzięcia, a także na
Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki
z całej Polski.
Uroczystość Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych to uroczystość
na cześć wszystkich świętych,
obchodzona 1 listopada. W tym dniu
Kościół raduje się, iż bardzo wielu
zmarłych przebywa u Boga w niebie.
Uroczystość ta zdecydowanie różni się
od dnia następnego, czyli Zaduszek, w
liturgii Kościoła obchodzonego jako
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych – jest to dzień nabożeństw
i modlitw w intencji zmarłych.
Tradycyjnie w Dniu Wszystkich
Świętych i Zaduszki odwiedzamy groby
bliskich i znajomych, modlimy się w ich
Intencji.
Bibliografia:
 www.bosko.pl
 www.google.pl
 www.wikipedia.pl
 www.grodowiec.pl
 www.gazetalubuska.pl
Download