Załącznik nr 2 do Regulamin wykorzystywania logo Konferencji

advertisement
Załącznik nr 2 do Regulamin wykorzystywania logo
Konferencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu COP19/CMP9
Adresat
Udzielam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji firmie .........................................................................
na wykorzystanie logo Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian klimatu
COP19/CMP9 na materiałach wskazanych przez firmę w przekazanym wniosku.
Logo może być wykorzystywane w całości, wyłącznie w celu promocji ww. konferencji, na
następujących polach eksploatacji:
( wskazanie pól eksploatacji)
Zespół Organizacyjny ds. COP 19
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 51/54, 00-922 Warszawa
tel. +48 22 57 92 255, fax: +48 22 57 92 263
www.cop19.gov.pl
Download