Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne

advertisement
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
Adres korespondencyjny: ul Parkowa 10, 43-365 Wilkowice
tel. (033) 812-36-94; e-mail: [email protected]
10. edycja programu Święto Drzewa 2012
Klub Gaja od 10 lat prowadzi program edukacji ekologicznej Święto Drzewa. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych
działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Co roku, 10 października inicjujemy społeczne działania na rzecz sadzenia i ochrony drzew, które
realizowane są w całym kraju – od małych miejscowości po duże miasta oraz poza granicami Polski. Do programu Święta Drzewa mogą przystąpić
placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne. Przyłączając się do Święta Drzewa – podejmujecie Państwo
konkretne działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Więcej informacji na stronie internetowej www.swietodrzewa.pl
Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej
Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego udostępniania uczestnikom sadzonek oraz służą
pomocą leśników. Uczestnicy samodzielnie nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem.
BARDZO WAŻNE! Czekamy na wypełnione karty zgłoszenia oraz sprawozdania z obchodów 10. edycji Święta Drzewa do 30 listopada 2012 r.
Karta zgłoszenia do 10. edycji programu Święta Drzewa 2012
(PROSIMY WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE LITERAMI DRUKOWANYMI I ODESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES: KLUBU GAJA, UL. PARKOWA 10, 43-365 WILKOWICE
LUB FAXEM POD NUMER 33 812 36 94 ALBO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: [email protected])
1. Nazwa placówki oświatowej / samorządu / organizacji / instytucji:
………………………………………………………………………………………………………………………………............…………..
2. Adres korespondencyjny:
ulica ………………...................................................................…………………………… numer ……………..…...………………
miasto ……………………………………...........…… województwo ...............………………....……… kod ……….…..…………..
3. Telefon, fax, e-mail: …………………………………………………………………………………………………….…...……….........
4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, telefon, e-mail:
………………………………………………………………………………………………….........………………………………………..
5. Dodatkowe informacje:
– Ilość drzew jaką Państwo posadzą …………….............................……………………………………………........................…
– Czy posadzą Państwo Drzewo dla pokoju? ..........................................................................................................................
– Ilość uczestników w programie (proszę podać liczbę) ........................................................................................................
– Jakie osoby, organizacje, instytucje zaproszą Państwo do udziału w programie? ….......................………………………….......
……………………………………………….....................................................................................................................................
– Nadleśnictwo, z którym Państwo współpracują lub podejmą współpracę .............................................................................
– Inne informacje o działaniach ...................................................................................................................................................
……………………………………………….....................................................................................................................................
……………………………………………….....................................................................................................................................
– Czy przystąpią Państwo do konkursów Święta Drzewa? ………………………………………………………………………...……
 Czarodziejskie Drzewo
 Drzewo Roku
 Zbieraj makulaturę, ratuj konie
– Od którego roku biorą Państwo udział w Święcie Drzewa? (proszę zaznaczyć także każdy kolejny rok Państwa udziału)
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
Podpis ………………………………………
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24,
43-365 Wilkowice w celu realizacji programu Święto Drzewa oraz informowania o działaniach statutowych Klubu Gaja. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards