Uczelnia ma dostęp do naukowych baz danych udostępnianych w

advertisement
Uczelnia uzyskała dostęp do naukowych baz danych udostępnianych w ramach
Wirtualnej Biblioteki Nauki (http://wbn.edu.pl/). Dostęp do baz umożliwia korzystanie z
najbardziej prestiżowych i wartościowych publikacji naukowych z różnych dziedzin.
Dostęp do baz możliwy jest tylko z komputerów uczelnianych.
Do dyspozycji są naukowe bazy danych:
Elsevier
http://www.sciencedirect.com/ (dostep na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/ss.html (dostep na serwerze w ICM)
Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism wydawanych przez wydawnictwo Elsevier
(jedno z największych światowych wydawnictw naukowych) w tym spisy treści, dane
bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zakres
tematyczny obejmuje nauki techniczne, przyrodnicze, medyczne i społeczne. W bazie
Elsevier nabyte są prawa archiwizacyjne (bezterminowy dostęp do rocznika objętego licencją
plus 4 lata wstecz) na trzy czasopisma:

Journal of Business Research

Social Science Research

Studies in Educational Evaluation
Scopus
http://www.scopus.com/ (dostep na serwerze wydawcy)
Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z
zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.
Springer
http://www.springerlink.com/ (dostep na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer (dostep na serwerze w ICM)
Baza zawiera czasopisma oraz kolekcję książek elektronicznych opublikowanych przez
koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers..W ramach krajowej
licencji akademickiej działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne
publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.
Web of Knowledge
http://isiknowledge.com/ (dostep na serwerze wydawcy)
http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ (dostep do bazy SCI na serwerze w ICM)
Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters. Pakiet
obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation
Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z
rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975).
Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index
(CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation
Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika). Rekordy w indeksach
cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz
informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw.
lista filadelfijska). w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12.000 tytułów bieżących
czasopism. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz
podaje wskaźniek Impact Factor
Wiley
http://www.interscience.wiley.com/ (dostep na serwerze wydawcy)
Baza danych zawierająca pełnotekstowe publikacje wydawnictwa Wiley-Blackwell. Licencja
krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism który zawiera obecnie 1377
tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.
(powyższe linki podane sa m.in. na stronie głównej wbn.edu.pl).
Dostęp do czasopism Nature i Science oraz bazy EBSCO zostanie uruchomiony poźniej.
Download