Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego powiększenia

advertisement
Informacje dla pacjentów
7
3
Język polski
Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego
Podkreślone słowa znajdują się w słowniczku.
Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych
pytań dotyczących łagodnego powiększenia prostaty. Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi
częściami „Informacji dla pacjentów na temat łagodnego powiększenia gruczołu krokowego opracowanych przez EAU”, gdzie znaleźć można obszerniejsze informacje.
W tej części przedstawiono ogólne informacje na
temat tego schorzenia. Diagnostyka i leczenie mogą
jednak różnić się w poszczególnych państwach.
Czym jest łagodne powiększenie gruczołu
krokowego?
Łagodne powiększenie gruczołu krokowego jest u
starszych mężczyzn przypadłością powszechną. Pro-
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Dalsze informacje znajdziesz w części „Łagodne
powiększenie gruczołu krokowego”.
stata stopniowo powiększa się, powodując ucisk na
pęcherz moczowy oraz cewkę moczową. Proces ten
wywołują zmiany hormonalne. Łagodnemu powiększeniu gruczołu krokowego towarzyszą objawy ze
strony dolnych dróg moczowych, które mogą wpływać
na sposób, w jaki zwykle oddaje się mocz, a także
obniżać jakość życia. Schorzenie to jest w urologii
najczęściej rozpoznawaną chorobą.
Jaką funkcję pełni gruczoł krokowy?
Gruczoł krokowy, inaczej nazywany prostatą lub
sterczem, jest gruczołem produkującym płyn,
w którym zawieszone jest nasienie. Narząd ten
zawiera komórki mięśniowe gładkie, które pomagają
wypchnąć nasienie podczas wytrysku. Znajduje się
on tuż poniżej pęcherza moczowego, wokół cewki
moczowej.
Jakie objawy towarzyszą łagodnemu
powiększeniu gruczołu krokowego?
Łagodne powiększenie gruczołu krokowego może
spowolnić wypływ moczu, powodować jego zacinanie
lub utrudniać zapoczątkowanie jego oddawania.
Informacje dla pacjentów - Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego
Strona 1 / 5
Schorzenie to może także powodować częstomocz
w ciągu dnia oraz potrzebę wybudzenia się ze snu,
aby oddać mocz w nocy. Często pojawia się również
nagłe uczucie parcia na mocz, niekiedy prowadzące
do nietrzymania moczu.
Do objawów zalicza się ponadto uczucie niekompletnego opróżnienia pęcherza oraz wykapywanie kropelek zamiast strumienia po zakończeniu czynności.
Niekiedy dochodzi też do sączenia się niepożądanych kropelek moczu do bielizny już po opuszczeniu
toalety.
Czym są objawy ze strony dolnych dróg
moczowych?
Objawy związane z łagodnym powiększeniem
prostaty są czasem nazywane objawami ze strony
dolnych dróg moczowych. Mogą być one także
spowodowane innymi stanami wpływającymi na
układ moczowy.
Czy objawy ze strony dolnych dróg
moczowych mogą wskazywać na
wczesnego raka gruczołu krokowego?
Łagodne powiększenie gruczołu krokowego nie jest
nowotworem ani go nie wywołuje. Jednakże zarówno
łagodny rozrost, jak i rak prostaty mogą się rozwinąć
wraz ze starzeniem się. Pacjenci, którzy nigdy
wcześniej nie zostali poddani badaniu przesiewowemu
w kierunku raka stercza, mogą zostać zbadani pod
tym kątem, gdy zgłoszą się do urologa z objawami
łagodnego powiększenia gruczołu krokowego.
Jakie badania wykonuje się w
diagnostyce łagodnego powiększenia
gruczołu krokowego?
Diagnostyka tego schorzenia polega na zebraniu wywiadu i wykonaniu badania fizykalnego, w ramach
którego przeprowadza się badanie palpacyjne gruczołu krokowego przez odbytnicę. Podczas tego badania za pomocą palca wprowadzonego do odbytnicy
lekarz ocenia rozmiar, kształt i spoistość stercza. Po-
nadto dokładnie analizuje się objawy oraz wykonuje badania krwi i moczu oraz cewkowego przepływu
moczu, czyli uroflowmetrię, które pozwala określić
prędkość przepływu moczu przez cewkę moczową.
Czemu służy badanie poziomu PSA w
przypadku objawów spowodowanych
łagodnym powiększeniem gruczołu
krokowego?
Poziom PSA, czyli swoistego antygenu sterczowego,
we krwi bada się, ponieważ zarówno łagodne powiększenie gruczołu krokowego, jak i rak gruczołu krokowego mogą wystąpić w tej samej grupie wiekowej.
Stężenie PSA pozwala także oszacować objętości
gruczołu krokowego oraz ryzyko zaostrzenia objawów jego łagodnego powiększenia.
W jakim celu wykonuje się badania
ogólne moczu i posiewu moczu?
Badanie ogólne moczu wykonuje się w celu wykluczenia infekcji układu moczowego, która może wywoływać podobne objawy. Natomiast w przypadku wykrycia infekcji, posiew moczu służy do potwierdzenia
rozpoznania i dobrania najlepszej antybiotykoterapii.
W jakim celu wykonuje się badanie
cewkowego przepływu moczu?
Badanie cewkowego przepływu moczu, czyli uroflowmetria, służy do pomiaru prędkości przepływu moczu
przez cewkę moczową. Badanie to wykonuje się, aby
sprawdzić, czy gruczoł krokowy utrudnia przepływ
moczu.
W jakim celu mierzy się objętość moczu
zalegającego po mikcji?
Ilość moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po
mikcji mierzy się, aby sprawdzić, czy pacjent jest w
stanie całkowicie opróżnić pęcherz. Duża objętość
zalegającego moczu świadczy o nieprawidłowym
funkcjonowaniu pęcherza lub ucisku na cewkę moczową. Są to czynniki zwiększający ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Dalsze informacje znajdziesz w dziale „Objawy z dolnych dróg moczowych i diagnostyka łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego”.
Informacje dla pacjentów - Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego
Strona 2 / 5
W jakim celu wykonuje się badanie
USG pęcherza moczowego i gruczołu
krokowego?
Badanie USG pęcherza moczowego pozwala ujawnić,
czy objawy mają inną przyczynę. Dzięki niemu
można także ocenić, czy z łagodnym powiększeniem
gruczołu krokowego współistnieją inne stany, które
mogłyby zaostrzyć objawy lub mieć wpływ na wybór
metody leczenia.
Badanie USG stercza wykonuje się w celu zmierzenia objętości gruczołu. Dane te mogą być istotne przy
potwierdzaniu diagnozy powiększenia gruczołu krokowego i wyborze najlepszej metody leczenia.
Kiedy konieczne jest leczenie objawów
łagodnego powiększenia gruczołu
krokowego?
Niektórym mężczyznom łatwiej jest całkowicie
opróżnić pęcherz w pozycji siedzącej. W przypadku
wrażenia niepełnego opróżnienia pęcherza, można
spróbować ponownie oddać mocz po 5−10 minutach.
Gdy czuje się parcie na pęcherz, należy spróbować
przetrzymać dłużej mocz. Pomoże to przyzwyczaić
pęcherz, do pomieszczenia większej ilości moczu,
dzięki czemu nie trzeba będzie go tak często
opróżniać.
Jakie rodzaje leków stosuje się do
złagodzenia objawów łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego?
Dostępnych jest pięć grup leków:
• leki ziołowe. Leki te wytwarza się z ekstraktów
roślinnych o właściwościach łagodzących
objawy łagodnego powiększenia gruczołu
krokowego. Poszczególne leki mogą bardzo
różnić się pod kątem jakości. Ze względu na
dużą ilość obecnie dostępnych leków ziołowych
brak jest szczególnych zaleceń dotyczących ich
stosowania.
Leczenie objawów wywołanych łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego należy podjąć, gdy staną się one uciążliwe i zaczną obniżać jakość życia.
Czym jest baczna obserwacja?
Jeśli objawy łagodnego powiększenia gruczołu
krokowego nie są nasilone, na ogół nie jest konieczne
leczenie farmakologiczne ani chirurgiczne. Urolog
natomiast bacznie obserwuje stan pacjenta przez
kolejne miesiące lub lata, a gdy zajdzie taka potrzeba,
włącza odpowiednie leczenie. W ramach programu
bacznej obserwacji lekarz wyjaśnia pacjentowi
przyczyny choroby i jej przebieg, a także udziela rad
dotyczących zmiany stylu życia w celu złagodzenia
objawów oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Jakie zmiany w stylu życia mogą pomóc
w złagodzeniu objawów związanych
z łagodnym powiększeniem gruczołu
krokowego?
W złagodzeniu niektórych objawów łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego mogą pomóc łatwe
do wprowadzenia zmiany stylu życia. Na przykład
spożywanie mniejszej ilości napojów wieczorem
może ograniczyć oddawanie moczu w nocy. Picie
mniejszej ilości alkoholu, kawy czy herbaty pomoże
uniknąć podrażnienia pęcherza moczowego.
• alfa-blokery. Leki te powodują rozluźnienie mięśni
•
•
gładkich gruczołu krokowego, dzięki czemu
łagodzą objawy. Jest to najczęściej zalecana
grupa leków w leczeniu łagodnego powiększenia
gruczołu krokowego.
inhibitory 5-alfa-reduktazy. Leki te powodują
stopniowe zmniejszenie rozmiaru prostaty
i łagodzą objawy. Często są stosowane w
połączeniu z alfa-blokerami.
antagoniści receptorów muskarynowych. Leki
te redukują nieprawidłowe skurcze pęcherza
moczowego i mogą złagodzić uciążliwe objawy
zalegania moczu. Stosuje się je samodzielnie lub
w połączeniu z alfa-blokerami.
• inhibitory fosfodiesterazy typu 5. Pierwotnym
przeznaczeniem tych leków było leczenie
zaburzeń erekcji, ale łagodzą one także objawy
łagodnego powiększenia prostaty. Tadalafil jest
jedynym lekiem z tej grupy, który zarejestrowano
w Europie do leczenia tego schorzenia. Leki te na
ogół nie są refundowane.
Informacje dla pacjentów - Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego
Strona 3 / 5
Jaki jest główny cel leczenia
chirurgicznego łagodnego powiększenia
gruczołu krokowego?
Głównym celem leczenia chirurgicznego jest zmniejszenie objawów spowodowanych łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego i poprawienie przepływu moczu.
Którą metodę leczenia chirurgicznego
stosuje się najczęściej w łagodnym
powiększenia gruczołu krokowego?
Najczęściej zalecaną metodą chirurgicznego leczenia objawów łagodnego powiększenia gruczołu krokowego jest przezcewkowa elektroresekcja prostaty
(TURP). Jej celem jest usunięcie części prostaty powodującej objawy, czyli gruczolaka. Zabieg wykonuje
się przez cewkę moczową bez nacinania skóry podbrzusza, co nazywa się małoinwazyjną metodą leczenia. Metoda TURP zapewnia optymalną redukcję objawów łagodnego powiększenia prostaty. Możliwym
powikłaniem zabiegu jest wytrysk wsteczny.
W leczeniu łagodnego powiększenia gruczołu krokowego stosuje się również następujące metody:
• przezcewkowe nacięcie gruczołu krokowego
•
•
(TUIP). Podczas zabiegu lekarz, aby ułatwić odpływ moczu, nacina prostatę przez szyję pęcherza moczowego. Metodę tę stosuje się rzadko,
ponieważ podobne efekty można uzyskać dzięki
leczeniu farmakologicznemu.
otwartą prostatektomię. Metoda ta podobna jest
do TURP, lecz dostęp do prostaty uzyskuje się
poprzez nacięcie powłok jamy brzusznej. Metoda
ta jest rekomendowana u pacjentów z gruczołem
krokowym o bardzo dużych rozmiarach.
leczenie laserowe. Za pomocą lasera przecina
się lub odparuje tkanki gruczołu krokowego. Podczas zabiegu dochodzi do utraty znikomej ilości
krwi.
• stentowanie. Stenty są używane w celu utrzyma-
•
•
nia drożności cewki moczowej i poprawy przepływu moczu. Zalecane są u mężczyzn, u których
występują przeciwwskazania do leczenia zabiegowego.
przezcewkową ablację igłową (TUNA). Jest to
małoinwazyjna metoda, w której do utwardzenia
części tkanki gruczołu krokowego wykorzystuje
się ciepło powstałe w obszarze miejscowej emisji
fal radiowych. Celem zabiegu jest redukcja objętości prostaty i złagodzenie objawów;
przezcewkową
termoterapią
mikrofalową
(TUMT). Jest to małoinwazyjna metoda, w której
do utwardzenia części gruczołu krokowego wykorzystuje się energię mikrofalową. Celem jest redukcja objętości prostaty i złagodzenie objawów.
Czym jest wytrysk wsteczny?
Jest to stan, w którym podczas orgazmu nasienie
nie może wydostać się przez cewkę moczową.
Dostaje się ono wtedy do pęcherza moczowego, a
następnie wydalane jest z organizmu z moczem. Jest
jednym z możliwych powikłań leczenia zabiegowego
łagodnego powiększenia prostaty.
Czy istnieje związek między leczeniem
zabiegowym a zaburzeniami erekcji?
W większości przypadków leczenie zabiegowe nie
powoduje zaburzeń erekcji.
Co się dzieje, gdy dojdzie do zatrzymania
moczu?
W przypadku zatrzymania moczu w pęcherzu
moczowym umieszcza się na kilka dni cewnik, który
usuwa się, gdy pacjent jest już w stanie samodzielnie
oddać mocz. W zależności od organizacji opieki
zdrowotnej w kraju pacjenta, cewnik może założyć
lekarz rodzinny, urolog lub lekarz szpitalnego oddziału
ratunkowego.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Dalsze informacje znajdziesz w części „Życie z łagodnym
powiększeniem gruczołu krokowego”.
Informacje dla pacjentów - Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego
Strona 4 / 5
Jak radzić sobie z objawami łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego?
Łagodne powiększenie gruczołu krokowego jest
przypadłością bardzo intymną i osobistą. Istnieje
jednak wiele sposobów na kontrolowanie jej objawów.
Objawy te nie powinny wpływać na życie codzienne
i szczęście rodzinne pacjenta, ani ograniczać go w
sferze społecznej.
Jeśli objawy staną się bardzo uciążliwe, należy
skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego bądź
specjalisty urologa.
Informacje tu zawarte zostały po raz ostatni
uaktualnione w październiku 2013 roku.
Prezentowana ulotka jest częścią programu informowania
pacjentów na temat łagodnego powiększenia gruczołu krokowego
realizowanego przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne
(European Association of Urology, EAU). Zawiera ona ogólne
informacje na temat łagodnego powiększenia gruczołu krokowego.
Z ewentualnymi pytaniami dotyczącymi własnego przypadku należy
zwrócić się do swojego lekarza lub innego pracownika służby
zdrowia.
Niniejsze informacje zostały opracowane przez EAU we
współpracy z działającą w ramach EAU Sekcją Urotechnologii
(EAU Section of Uro-Technology, ESUT), organizacją Europa
Uomo oraz Europejskim Towarzystwem Pielęgniarek Urologicznych
(European Association of Urology Nurses, EAUN).
Treść tej ulotki jest zgodna z wytycznymi EAU.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Dalsze informacje na temat różnych opcji
leczenia łagodnego powiększenia gruczołu
krokowego znajdziesz w częściach:
•
•
•
„Baczna obserwacja”,
„Leczenie farmakologiczne”,
„Leczenie chirurgiczne”.
naszej stronie internetowej: http://patients.uroweb.org
Twórcy serii:
prof. Thorsten Bach
prof. Alexander Bachmann
prof. Louis Denis
dr Günter Feick
prof. Stavros Gravas
dr Hashim Hashim
prof. Rolf Muschter
dr. Cosimo De Nunzio
Hans Ransdorp
prof. Jens Rassweiler
Maria Russo
dr Roman Sosnowski
prof. Andrea Tubaro
Hamburg, Niemcy
Basel, Szwajcaria
Antwerpia, Belgia
Gehrden, Niemcy
Larisa, Grecja
Bristol, Wielka Brytania
Rotenburg, Niemcy
Rzym, Włochy
Bussem, Holandia
Heilbronn, Niemcy
Orbassano, Turyn, Włochy
Warszawa, Polska
Rzym, Włochy
Polska wersja opracowana przez Roman Sosnowski
oraz studentów CMUJ.
we współpracy z PTU:
Więcej informacji na temat łagodnego powiększenia gruczołu
krokowego oraz innych chorób urologicznych można znaleźć na
Informacje dla pacjentów - Najczęściej zadawane pytania nt. łagodnego
powiększenia gruczołu krokowego
Strona 5 / 5
Download