INFORMACJA TYGODNIOWA Zagrożenia – Skutki – Ocena

advertisement
INFORMACJA TYGODNIOWA
Zagrożenia – Skutki – Ocena
18-24 stycznia 2016
25 stycznia 2016
CENTRUM
OPERACYJNO-ANALITYCZNE
SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Ocena i prognoza:
Odwilż spowoduje szybkie topnienie pokrywy
śnieżnej. Temperatura w połowie tygodnia na
zachodzie kraju wzrośnie do 10°C. Ociepleniu
będą towarzyszyć opady deszczu oraz silny
wiatr. W pierwszej połowie tygodnia pojawią
się mgły ograniczające widzialność do 100 m,
prognozowane są również opady marznące na
wschodzie kraju.
Przebieg:
W minionym tygodniu na obszarze całego kraju występowały opady
śniegu. Na początku tygodnia odnotowano silny wiatr w strefie
brzegowej Bałtyku. Najniższa temperatura sięgała -210C w Jeleniej
Górze, silne mrozy wystąpiły też na wschodzie Polski. W weekend
23 i 24 stycznia na przeważającej części kraju wystąpiły słabe opady
marznącego deszczu. Stan wód w głównych rzekach utrzymywał się
w strefie niskiej i średniej.
Skutki:
W ubiegłym tygodniu w wyniku wychłodzenia zmarło osiem osób.
Tyle samo ofiar spowodowało zatrucie tlenkiem węgla.
W elektrowniach ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ENEA
Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice, GDF SUEZ Energia
Polska S.A. Połaniec oraz EDF Polska Oddział w Rybniku aktualna
sytuacja hydrologiczna w ujęciach wody chłodzącej nie powoduje
ograniczeń w produkcji energii.
Z powodu silnego wiatru 18 i 19 stycznia (poniedziałek i wtorek)
wprowadzono pogotowie przeciwsztormowe w portach Łeba, Rowy
i Ustka. Akcja lodołamania prowadzona była na Wiśle. Ze względu
na niekorzystne warunki na Odrze lodołamacze oczekiwały na
poprawę sytuacji.
21 stycznia (czwartek) z powodu uszkodzenia rury ciepłowniczej
mieszkańcy 52 budynków w warszawskiej dzielnicy Wilanów zostali
pozbawieni dostaw ciepła. Awaria objęła również dwa przedszkola
oraz prywatny szpital. Awaria została usunięta późnym wieczorem
następnego dnia, w jej trakcie szpital korzystał z własnego węzła
ciepłowniczego.
MANIFESTACJE NA TERENIE KRAJU
Ocena i prognoza:
Wszystkie dotychczasowe demonstracje KOD
przebiegały spokojnie. Prawdopodobna jest
kontynuacja protestów.
Przebieg:
23 stycznia (sobota) w godz. 11.30-16.30 we wszystkich
województwach odbyło się 38 zgromadzeń publicznych pod hasłem
„W obronie Twojej wolności” zorganizowanych przez Komitet
Obrony Demokracji i osoby prywatne. Demonstracje zorganizowano
przeciwko nowelizowanej ustawie o policji. Według danych
Komendy Głównej Policji uczestniczyło w nich łącznie blisko 40 tys.
osób. W największej, zorganizowanej w Warszawie, 10 tys.
uczestników po wiecu przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
przemaszerowało pod Pałac Prezydencki. Około 3 tys. osób liczyły
manifestacje w Łodzi oraz Poznaniu.
INFORMACJA TYGODNIOWA
18-24.01.2016
Kontrmanifestacje zorganizowano tego samego dnia w 8 miastach.
Brało w nich udział ok. 600 uczestników. W niedzielę 300 osób
wzięło udział w zgromadzeniu w Łomży.
Sprzeciw wobec planów przyjęcia imigrantów wyrażały osoby
protestujące w niedzielę
(24 stycznia) w Górze Kalwarii
i Białymstoku. Oba zgromadzenia liczyły po ok. 150 osób.
Skutki:
Demonstracje przebiegały spokojnie. Policja nie odnotowała
istotnych incydentów, doszło jedynie do drobnych zakłóceń
porządku (wyrywanie transparentu, kradzież flagi itp.)
GIS – INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM WIRUSA ZIKA W BRAZYLII
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał zalecenia dla podróżujących w związku ze stwierdzeniem wzrostu
zachorowań wywołanych wirusem Zika w Brazylii (regiony: Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Paraiba, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima i São Paulo). Przypadki
odnotowały także inne państwa regionu – Kolumbia, Surinam, Meksyk, Chile, Salwador, Gwatemala, Paragwaj oraz
Wenezuela. W Afryce zachorowania zgłosiła Republika Zielonego Przylądka.
Wirus Zika jest spokrewniony z wirusami wywołującymi m.in. gorączkę denga, gorączkę Zachodniego Nilu i japońskie
zapalenie mózgu. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia komarów należących do wybranych gatunków
z rodzaju Aedes. Objawy to: umiarkowana gorączka, bóle głowy, bóle mięśni oraz stawów głównie mniejszych jak np.
rąk czy stóp, obrzęki stawów, zapalenie spojówek, plamista lub grudkowa wysypka. Objawy występują zwykle po
3 – 12 dniach od zakażenia, z reguły są umiarkowane i nie trwają dłużej niż tydzień. Odnotowuje się jednak również
przypadki przebiegające z objawami neurologicznymi pod postacią porażeń wiotkich oraz wady wrodzone u dzieci
w postaci małogłowia (mikrocefalii). Na podstawie badań laboratoryjnych 28 listopada 2015 r. Ministerstwo Zdrowia
Brazylii przyjęło istnienie związku pomiędzy wzrostem częstości występowania przypadków mikrocefalii
u noworodków w Brazylii, a zakażeniem wirusem Zika. Stwierdzono jednocześnie, że największe ryzyko wystąpienia
mikrocefalii lub wad wrodzonych u dzieci występuje w przypadku zakażenia wirusem Zika kobiet, będących
w I trymestrze ciąży.
GIS informuje, że nie istnieje szczepionka przeciwko wirusowi Zika. Zapobieganie zakażeniu polega na zabezpieczeniu
się przed ukąszeniami komarów (stosowanie chemicznych i mechanicznych środków ochrony, używanie właściwej
odzieży). W razie zachorowania w trakcie pobytu w zagrożonym rejonie należy natychmiast zwrócić się o pomoc
lekarską, natomiast w przypadku wystąpienia objawów choroby w ciągu 21 dni po powrocie do kraju należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o odbytej podróży. Wszystkim kobietom w ciąży, które odbyły podróż
w zagrożone rejony GIS zaleca, aby poinformowały o tym fakcie personel prowadzący ciążę. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem
medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6-8 tyg. przed planowanym wyjazdem, dotyczy to szczególnie kobiet
w ciąży, małych dzieci i osób o obniżonej odporności.
NOWY PRZYPADEK ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA W SIERRA LEONE
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 7 listopada 2015 r. poinformowała o uznaniu Sierra Leone za kraj uwolniony
od tej choroby. Podobne komunikaty wydano wcześniej w odniesieniu do Gwinei i Liberii. Jednak 14 stycznia br. na
terenie Sierra Leone zarejestrowano nowy, potwierdzony pośmiertnie przypadek zakażenia wirusem Ebola.
Zachorowanie dotyczyło 22-letniej kobiety, która zmarła 12 stycznia br. w centralnej części kraju. Trwa dochodzenie
mające na celu ustalenie źródła zakażenia oraz osób kontaktujących się ze zmarłą celem poddania ich szczepieniom.
W związku ze zdarzeniem WHO opublikowało oświadczenie, w którym zwraca uwagę na utrzymujące się ryzyko
ponownego wystąpienia ognisk gorączki Ebola zarówno w Sierra Leone, jak i w Gwinei i Liberii.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Al. Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa | tel./fax +48 22 236 59 75
[email protected] | www . r c b . g o v . p l
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards