Co to jest MRSA i jaki ma wpływ na pacjentów i znajdujące się w ich

advertisement
Czy z powodu MRSA może zaistnieć konieczność dłuższego
pobytu w szpitalu?
Większość pacjentów, u których występuje kolonizacja MRSA zazwyczaj
nie musi z tego powodu pozostawać dłużej w szpitalu. Dłuższy pobyt
może być konieczny w przypadku rozwinięcia się infekcji.
Czy potrzebne będzie leczenie MRSA po powrocie do domu?
Jeżeli występuje u Ciebie kolonizacja MRSA, mało prawdopodobna jest
konieczność kontynuacji leczenia po powrocie do domu. Ważne jest
natomiast, by kuracja antybiotykowa zapisana przed opuszczeniem
szpitala nie została przerwana. Dalsze informacje są do uzyskania od
lokalnego zespołu ds. zwalczania zakażeń.
Co się wydarzy przy ponownym pobycie w szpitalu?
Przy ponownej hospitalizacji ważne jest poinformowanie personelu
o wcześniejszym stwierdzeniu u Ciebie obecności MRSA.
Powiadomienie personelu o MRSA jest równie istotne podczas wizyty
w przychodni, w gabinecie lekarza rodzinnego, u pielęgniarki lub
w gabinecie zabiegowym.
Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat
MRSA?
• Health Protection Agency www.hpa.org.uk
(Agencja ds. Ochrony Zdrowia)
• The Centres for Disease Control, Atlanta, Georgia
www.cdc.gov/ncidod/hip/aresist/mrsafaq.htm
(Centrum ds. Zwalczania Chorób w Atlancie -USA). Na swojej stronie
internetowej zapewnia informacje dla pacjentów dotyczące MRSA.
MRSA
(gronkowiec metylicyno oporny)
Informacje dla pacjentów hospitalizowanych
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Co to jest MRSA i jaki ma wpływ na pacjentów
i znajdujące się w ich otoczeniu osoby –
rodzinę i znajomych, pielęgniarki, lekarzy
oraz innych pacjentów. Ze wszelkimi
pytaniami dotyczącymi MRSA prosimy
zwracać się do personelu medycznego.
Co to jest MRSA?
Skąd wzięła się u mnie bakteria MRSA?
MRSA jest skrótem od angielskich terminów: metycylino - methicillin (M)
oporny - resistant (R) gronkowiec - Staphylococcus (S) złocisty - aureus
(A). Jest to odmiana znanej bakterii o nazwie gronkowiec złocisty Staphylococcus aureus (SA). MRSA różni się tym, że jest odporny na
niektóre, lecz nie wszystkie antybiotyki. Bakteria gronkowca złocistego
zasiedla skórę i błony śluzowe nosa u około jednej trzeciej populacji i jest
całkowicie nieszkodliwa. Częściej występuje na skórze uszkodzonej, np.
w ranach.
Do zasiedlenia bakterią MRSA mogło dojść przed przyjęciem do szpitala
lub już w warunkach szpitalnych.
Osoby z MRSA na ciele i w błonie śluzowej nosa, u których nie występują
stany chorobowe, określa się terminem osób z kolonizacją bakteryjną.
Czasem MRSA może wywołać infekcje, np. w postaci zaczerwienionych
bolesnych ran lub bólu podczas oddawania moczu. W takich przypadkach
mamy do czynienia z osobami zakażonymi.
Do zakażenia łatwiej dochodzi u osób, u których już rozwija się jakaś
choroba. Infekcje przybierają postać od ropieni i czyraków aż po groźne
zakażenia w rodzaju posocznicy, poprzez wnikanie w pęknięcia skóry,
powstałe na przykład przy zakładaniu kroplówek.
Jak można rozpoznać osobę z MRSA?
Pacjenci z MRSA nie czują się ani nie wyglądają inaczej niż inni pacjenci.
W jaki sposób MRSA zmieni sprawowaną nade mną opiekę
i co się dalej wydarzy?
Lokalny zespół ds. zwalczania zakażeń przeprowadzi ocenę zagrożenia,
a następne kroki będą zależały od uzyskanych rezultatów. W większości
przypadków leczenie nie jest konieczne.
Pielęgniarka pobierze wymazy (z błony śluzowej nosa, ze skóry i z ran, jeśli
są na ciele obecne). Twój lekarz może przepisać antybiotyki lub, w
niektórych przypadkach, maść do nosa oraz płyn do stosowania podczas
kąpieli w wannie lub korzystania z prysznica.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się MRSA na innych pacjentów
przebywających na danym oddziale, możesz zostać przeniesiony(a) do
separatki. Niekiedy nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków
ostrożności.
Czy dozwolone są odwiedziny i czy MRSA może stanowić
zagrożenie dla rodziny i znajomych?
MRSA nie stanowi zagrożenia dla ludzi zdrowych, łącznie z kobietami w
ciąży, dziećmi i niemowlętami. MRSA może być groźne dla osób z pewnymi
przewlekłymi problemami zdrowotnymi, np. przy niewydolności nerek lub
cukrzycy. Jeżeli spodziewasz się wizyty osoby przewlekle chorej, skonsultuj
się wcześniej z personelem pielęgniarskim. W ramach ogólnych środków
ostrożności, wszystkie osoby odwiedzające, przed i po wizycie, zostaną
poproszone o umycie rąk (wodą z mydłem lub żelem na bazie alkoholu).
Download